Wróć

Reguły gry w golfa

Przeglądaj reguły gry
O definicjach
Istnieje ponad 70 zdefiniowanych pojęć, które stanowią fundament, wokół którego napisane są reguły. Dobra znajomość tych zdefiniowanych pojęć (pogrubione i w jasnym niebieskim kolorze) jest bardzo ważna dla prawidłowego stosowania reguł.
A
Aut
B
Bunkier
C
Caddie
Czynnik zewnętrzny
D
Długość kija
Dołek
Dropowanie
Dziura zrobiona przez zwierzę
F
Flaga
Fourball
Foursomes (znany także jako „uderzanie naprzemienne”)
I
Integralna część pola
K
Kara główna
Strata dołka w match play lub dwa uderzenia karne w stroke play.
Kara uderzenia i odległości
Karta wyników
Kołeczek tee
Przedmiot używany do podniesienia piłki ponad poziom ziemi podczas grania z obszaru tee. Nie może być on dłuższy niż 4 cale (101,6 mm) i musi spełniać wymagania reguł dotyczących sprzętu.
Komitet
L
Linia gry
M
Marker
Match play
Maximum score
Format stroke play gdzie wynik gracza lub strony ograniczono do maksymalnej liczby uderzeń na dołku (wliczając w to uderzenia wykonane i karne) ustalonej przez Komitet, np. double par, określoną liczbę (np. par +5) lub double boggey netto.
N
Najbliższy punkt całkowitego uwolnienia
Naturalne utrudnienie ruchome
Nienormalne warunki na polu golfowym
Niewłaściwa piłka
Niewłaściwe miejsce
Niewłaściwy green
O
Obiekt graniczny
Obszar główny
Obszar kary
Obszar tee
Obszar uwolnienia
Obszary pola
Odkładanie
P
Par/Bogey
Partner
Gracz, który gra wspólnie z innym graczem jako strona, zarówno w match play jak i w stroke play.
Piłka prowizoryczna
Piłka w dołku
Piłka w grze
Pole
Położenie piłki
Poprawianie (warunków gry)
Zmiana jednego lub więcej warunków wpływających na uderzenie lub innych warunków fizycznych wpływających na grę w taki sposób, że gracz uzyskuje potencjalną przewagę przy uderzeniu.
Porada
Poważne naruszenie (reguł)
Przeciwnik
Osoba, z którą gracz rywalizuje w meczu. Pojęcie przeciwnik stosuje się tylko w match play.
Przemieszczona piłka
Przywilej
Prawo gracza do grania jako pierwszy z obszaru tee (zob. reguła 6.4).
Punkt maksymalnego możliwego uwolnienia
Putting green
R
Reguły dotyczące sprzętu
Specyfikacje i inne przepisy dotyczące kijów, piłek i innego sprzętu, którego gracz może używać podczas rozgrywania rundy. Reguły dotyczące sprzętu można znaleźć na stronie internetowej RandA.org/EquipmentStandards.
Runda
18 lub mniej dołków rozegranych w kolejności ustalonej przez Komitet.
S
Sędzia
Siły natury
Skutki działania natury takie jak wiatr, woda lub zdarzenia, które nie mają wyraźnej przyczyny, a wynikają z działania grawitacji.
Sprzęt
Stableford
Strefa zabronionej gry
Stroke play
Strona
Sztuczne utrudnienie
Sztuczne utrudnienie nieruchome
Sztuczne utrudnienie ruchome
T
Teren w naprawie
Threeball
Tymczasowa woda
U
Uderzenie
Ustawienie
W
Warunki wpływające na uderzenie
Wbita piłka
Wiadome lub w zasadzie pewne
Z
Zastąpienie
Zaznaczanie
Zgubienie
Znacznik
Zwierzę
Każdy żyjący członek królestwa zwierząt (inny niż ludzie), w tym ssaki, ptaki, gady, płazy oraz bezkręgowce (takie jak robaki, owady, pająki i skorupiaki).