Back

Regler för golfspel

Bläddra i reglerna
Committee Procedures
Committee Procedures innehåller praktisk vägledning för de som är involverade i att hantera det dagliga spelet på golfbanor eller arrangerar tävlingar på alla nivåer av spelet. Den är uppdelad i vägledning för ”dagligt spel” (när golfanläggning inte arrangerar en tävling) och vägledning för ”tävlingar”, samtidigt som man inser att de två ofta överlappar varandra. Section 8 tillhandahåller förslag på lokala regler som golfanläggningen/tävlingsledningen kan införa för att möta lokala behov.