Tillbaka

Regler för golfspel

Bläddra i reglerna
Om Committee Procedures
Committee Procedures innehåller praktisk vägledning för de som ansvarar för det allmänna spelet på golfbanor eller arrangerar tävlingar på olika nivåer. Det är uppdelat i vägledning för ”allmänt spel” (när Kom/TL inte arrangerar en tävling) och vägledning för ”tävlingar”, samtidigt som man inser att de två ofta överlappar varandra. Avsnitt 8 innehåller dessutom modeller för lokala regler, som Kom/TL kan anta för att möta lokala behov.