Tillbaka

Regler för golfspel

Bläddra i reglerna
Definitioner
Det finns över 70 definierade begrepp och dessa formar underlaget för hur reglerna är skrivna. En god kunskap om de definierade begreppen (som är i en ljusare blå och fetstil) är mycket viktig för en korrekt tillämpning av reglerna.
A
Allmän plikt
Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.
Allvarligt brott
B
Banan
Bollmarkering
Bunker
Byta in/Inbytt
C
Caddie
D
Djur
Varje levande varelse från djurriket (utom människor), som däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur och ryggradslösa djur (t ex maskar, insekter, spindlar och kräftdjur).
Domare
Droppa
F
Fel boll
Fel green
Fel plats
Flaggstång
Flyttbart tillverkat föremål
Foursome
Fyrboll
Förbättra
Att förändra en eller flera förhållanden som påverkar slaget eller andra fysiska förhållanden som påverkar spelet, så att spelaren får en eventuell fördel för ett slag.
Föremål för banans gräns
Förhållanden som påverkar slaget
Förlorad
G
Green
H
Honnör
En spelares rätt att spela först från tee (se Regel 6.4).
Hål
Hål grävt av djur
Hålad
I
I spel
Integrerat föremål
K
Klubblängd
Känt eller så gott som säkert
L
Läge
Lättnadsområde
Lösa naturföremål
M
Mark under arbete
Markera
Markör
Matchspel
Maxantal slag (t.ex. slaggolf)
En form av slagspel där en spelares eller sidas score på ett hål av tävlingsledningen getts ett tak på ett maxantal slag (både utförda slag och varje pliktslag), t ex två gånger par, ett fastställt antal eller nettodubbelbogey.
Motspelare
Den person som en spelare tävlar mot i en match. Termen motspelare gäller endast i matchspel.
N
Naturkrafter
Naturens inverkan av t ex vind, vatten eller när någonting händer utan uppenbar anledning på grund av tyngdkraften.
Närmaste punkt för fullständig lättnad
O
Oflyttbart tillverkat föremål
Områden på banan
Onormala banförhållanden
Out of bounds
P
Par/bogey
Partner
En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som en sida, i antingen matchspel eller slagspel.
Peg
Ett föremål som används för att höja upp bollen från marken när man spelar från tee. Den får inte vara längre än 101,6 mm (fyra inches) och måste överensstämma med Utrustningsreglerna (Equipment Rules).
Pliktområde
Pluggad
Poängbogey
Provisorisk boll
Punkt för största möjliga lättnad
R
Rond
18 eller färre hål spelade i den ordning som fastställts av tävlingsledningen.
Rubbad
Råd
S
Scorekort
Sida
Slag
Slag och distans
Slagspel
Spelfältet
Spelförbudszon
Spellinje
Stans
T
Tee
Tillfälligt vatten
Tillverkat föremål
Treboll
Tävlingsledning
U
Utomstående
Utrustning
Utrustningsregler (Equipment Rules)
Specifikationer och andra bestämmelser för klubbor, bollar och annan utrustning som det är tillåtet för spelare att använda under en rond. Utrustningsreglerna (Equipment Rules) återfinns på RandA.org/EquipmentStandards.
Å
Återplacera