Tillbaka

Regler för golfspel

Bläddra i reglerna
Om Klargöranden
Klargöranden tillhandahålls endast för delar av reglerna som anses behöva ytterligare förtydliganden. De allra flesta frågor som uppstår på banan kommer dock att besvaras enbart med hjälp av Regler för golfspel och därför rekommenderas att en noggrann genomgång av den aktuella regeln görs, innan du hänvisar till klargöranden för vägledning.