Skriv ut
19
Ospelbar boll
Syfte med regeln: Regel 19 täcker spelarens olika lättnadsalternativ för en ospelbar boll. Detta gör det möjligt för spelaren att välja vilket alternativ som ska användas – normalt med ett slags plikt – för att komma ur en svår situation var som helst på banan (utom i ett pliktområde).
19
Ospelbar boll
19.2

Lättnadsalternativ för ospelbar boll på spelfältet eller på green

19.2a/1
Spelare får ta lättnad med slag och distans även om punkten för föregående slag är närmare hål än där bollen ligger
Om en boll stannar längre ifrån hålet än den punkt från vilken den spelades, får lättnad med slag och distans fortfarande tas. Exempel på när lättnad med slag och distans kan bli närmare hålet innefattar när:
  • En spelares slag från tee träffar ett träd, studsar bakåt och stannar bakom tee. Spelaren får spela igen från tee med ett slags plikt.
  • En spelare har en putt nedför och puttar av green, och bollen rullar av green till ett dåligt läge eller in i ett pliktområde. Spelaren får spela igen från green med ett slags plikt.
19.2a/2
Lättnad med slag och distans är bara tillåten varifrån det senaste slaget slogs
Alternativet att ta lättnad med slag och distans för en ospelbar boll gäller bara från där det senaste slaget slogs; en spelare har inte rätt att gå tillbaka till platsen för något ännu tidigare slag som slogs. Om alternativet lättnad med slag och distans eller alternativet lättnad med flagglinjen inte är fördelaktigt, är det enda alternativet att ta lättnad i sidled flera gånger, varje gång med ett slags plikt, till dess att spelaren kan få en boll till ett spelbart läge.
19.2/1
Ingen garanti att en boll ska vara spelbar efter att ha tagit lättnad för ospelbar boll
När lättnad tas för ospelbar boll, måste en spelare acceptera resultatet även om det är ofördelaktigt, t ex när en droppad boll stannar i sitt ursprungliga läge eller i ett annat dåligt läge i lättnadsområdet:
  • Efter att den droppade bollen stannat i lättnadsområdet, har spelaren en ny situation.
  • Om spelaren bestämmer att spelaren inte kan (eller inte vill) spela bollen som den nu ligger, får spelaren på nytt ta lättnad för ospelbar boll med ytterligare en plikt, och använda vilket som av lättnadsalternativen enligt Regel 19.
19.2/2
Boll får droppas i vilket område som helst på banan när lättnad tas för ospelbar boll
En spelare får ta lättnad genom att droppa en boll i ett lättnadsområde i vilket område på banan som helst enligt lättnadsalternativen för ospelbar boll. Detta innefattar att ta lättnad från spelfältet och droppa direkt i en bunker eller ett pliktområde, på green, i en spelförbudszon eller på fel green. Men om spelaren väljer att droppa i en spelförbudszon eller på fel green, måste spelaren sedan fortsätta att ta den lättnad som krävs enligt reglerna för spelförbudszonen eller fel green. På samma sätt, om spelaren väljer att droppa i ett pliktområde och spelaren inte kan (eller inte vill) spela bollen från där den nu ligger, är det enda alternativet att ta ytterligare lättnad med plikt enligt slag och distans genom att spela från där det föregående slaget slogs, eftersom:
  • Lättnad för ospelbar boll får inte tas igen, eftersom sådan lättnad inte är tillåten när en boll ligger i ett pliktområde.
  • Lättnad från pliktområdet genom att använda alternativet med lättnad på flagglinjen eller alternativet med lättnad i sidled får inte heller tas, eftersom bollen inte skar pliktområdets gräns innan den stannade, och därför finns det ingen referenspunkt och inget sätt att uppskatta en referenspunkt för att ta sådan lättnad.
När lättnad med slag och distans tas, får spelaren ytterligare ett pliktslag (utöver det första pliktslaget för att ha tagit lättnad för ospelbar boll).
19.2/3
Referenspunkten vid lättnad med slag och distans ändras inte förrän slag slås
Referenspunkten som används för att ta lättnad med slag och distans ändras inte förrän spelaren slår ett slag till på sin boll i spel, även om spelaren har droppat en boll enligt en regel. Till exempel, en spelare tar lättnad för ospelbar boll och droppar en boll enligt alternativet med lättnad på flagglinjen eller alternativet med lättnad i sidled. Den droppade bollen stannar kvar inom lättnadsområdet men rullar till ett läge som spelaren igen bestämmer är ospelbart. Med ett extra pliktslag får spelaren igen använda alternativet med lättnad på flagglinjen eller alternativet med lättnad i sidled, eller välja alternativet att ta lättnad med slag och distans och då som referenspunkt använda punkten där bollen senast spelades från innan den blev ospelbar första gången. Denna referenspunkt för slag och distans ändras inte eftersom spelaren inte slog något slag mot den droppade bollen. Resultatet skulle vara annorlunda om spelaren slog ett slag mot den droppade bollen, eftersom den punkten skulle bli den nya referenspunkten för slag och distans.
19.2/4
Spelaren får ta lättnad utan plikt om spelaren lyfter bollen för att ta lättnad för ospelbar boll och före droppning upptäcker att bollen var i mark under arbete
Om en spelare lyfter sin boll för att ta lättnad för ospelbar boll och sedan upptäcker att den var i mark under arbete eller något annat onormalt banförhållande, får spelaren fortfarande ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 så länge som spelaren inte har satt en boll i spel enligt Regel 19 för att ta lättnad för ospelbar boll.
19.2/5
Spelaren måste hitta bollen för att använda lättnadsalternativen på flagglinjen eller i sidled
Lättnadsalternativen på flagglinjen och i sidled enligt Regel 19.2 och 19.3 får inte användas utan att ha hittat den ursprungliga bollen, eftersom båda kräver den bollens ursprungliga punkt som referenspunkt för lättnad. Om något av dessa lättnadsalternativ används för att ta lättnad för ospelbar boll med referens till en boll som inte är spelarens boll, anses spelaren ta lättnad med slag och distans, eftersom det är den enda regel som kan användas när spelaren inte har hittat sin ursprungliga boll. Till exempel, en spelare hittar en bortslagen boll i ett dåligt läge. Spelaren tror av misstag att det är spelarens boll och beslutar sig för att ta lättnad i sidled (Regel 19.2c), byter in en boll och spelar den. När spelaren går framåt för att spela sitt nästa slag hittar spelaren sin boll. Eftersom spelaren inte kände till den ursprungliga bollens punkt vid tidpunkten då den andra bollen byttes in, anses spelaren ha tagit lättnad med slag och distans och gjorde det på en fel plats (Regel 14.7). I matchspel förlorar spelaren hålet för att ha spelat från en fel plats. I slagspel får spelaren ett pliktslag för att ha tagit lättnad med slag och distans (Regel 18.1) och ytterligare två pliktslag för att ha gjort det på en fel plats. Om fel plats var ett allvarligt brott, måste misstaget rättas till innan spelaren slår ett slag för att starta ett annat hål, eller för rondens sista hål, innan spelaren lämnar in sitt scorekort.
UTFORSKA MER