Skriv ut
19
Ospelbar boll
Syfte med regeln: Regel 19 täcker spelarens olika lättnadsalternativ för en ospelbar boll. Detta gör det möjligt för spelaren att välja vilket alternativ som ska användas – normalt med ett slags plikt – för att komma ur en svår situation var som helst på banan (utom i ett pliktområde).
19
Ospelbar boll
19.1

En spelare får besluta att ta lättnad för ospelbar boll var som helst på banan utom i ett pliktområde

En spelare är den enda person som kan besluta att förklara sin boll ospelbar genom att ta lättnad med plikt enligt Regel 19.2 eller 19.3. Lättnad för ospelbar boll tillåts var som helst på banan, utom i ett pliktområde. Om en boll är ospelbar i ett pliktområde, blir spelarens enda lättnadsalternativ att ta lättnad med plikt enligt Regel 17.
19.2

Lättnadsalternativ för ospelbar boll på spelfältet eller på green

En spelare får ta lättnad för ospelbar boll genom att använda sig av ett av de tre alternativen i Regel 19.2a, b eller c, och i samtliga fall lägga till ett slags plikt.
 • Spelaren får ta lättnad med slag och distans enligt Regel 19.2a även om den ursprungliga bollen inte har hittats och identifierats.
 • Men för att ta lättnad på flagglinjen enligt Regel 19.2b eller lättnad i sidled enligt Regel 19.2c måste spelaren känna till läget för den ursprungliga bollen.
19.2a

Lättnad med slag och distans

Spelaren får spela den ursprungliga bollen eller en annan boll varifrån det föregående slaget slogs (se Regel 14.6).
19.2b

Lättnad på flagglinjen

Spelaren får droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll (se Regel 14.3) bakom den ursprungliga bollens läge och hålla den ursprungliga bollens läge mellan hålet och den punkt som bollen droppas (utan begränsning för hur långt bakåt bollen får droppas). Punkten på linjen där bollen först träffar marken när den droppas bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än den ursprungliga bollens läge och
  • får vara i vilket område på banan som helst, men
  • måste vara i samma område på banan som bollen först träffade när den droppades.
19.2c

Lättnad i sidled

Spelaren får droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde, i sidled (se Regel 14.3):
 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge. Men, när bollen ligger ovanför marken, t ex i ett träd, utgörs referenspunkten av punkten på marken rakt under bollen.
 • Lättnadsområdets storlek, mätt från referenspunkten: Två klubblängder, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • får vara i vilket område på banan som helst, men
  • om mer än ett område på banan befinner sig inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen stanna i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först träffade när den droppades i lättnadsområdet.
Se Regel 25.4m (för spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul är Regel 19.2c modifierad för att utöka lättnadsområdet i sidled till fyra klubblängder). Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 19.2: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
19.3

Lättnadsalternativ för ospelbar boll i bunker

19.3a

Normala lättnadsalternativ (ett slags plikt)

När en spelares boll är i en bunker:
 • får spelaren ta lättnad för ospelbar boll med ett slags plikt enligt något av alternativen i Regel 19.2 utom att:
 • bollen måste droppas i och stanna i bunkern om spelaren antingen tar lättnad på flagglinjen (se Regel 19.2b) eller lättnad i sidled (se Regel 19.2c).
19.3b

Ytterligare lättnadsalternativ (två slags plikt)

Som ytterligare ett lättnadsalternativ när en spelares boll är i en bunker, med totalt två slags plikt får spelaren ta lättnad på flagglinjen utanför bunkern enligt Regel 19.2b. Se Regel 25.4n (för spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul är plikten för det extra alternativet för lättnad på flagglinjen utanför bunkern enligt Regel 19.3b, reducerad till ett slags plikt). Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 19.3: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer