Skriv ut
17
Pliktområden
Syfte med regeln: Regel 17 är en särskild regel för pliktområden, som utgörs av vattensamlingar eller andra områden definierade av tävlingsledningen, där en boll ofta förloras eller är omöjlig att spela. Med ett slags plikt kan spelare använda sig av särskilda lättnadsalternativ för att spela en boll från en plats utanför pliktområdet.
17
Pliktområden
17.1

Alternativ för en boll i ett pliktområde

Pliktområden är definierade som antingen röda eller gula. Detta påverkar spelarens lättnadsalternativ (se Regel 17.1d). En spelare får stå i ett pliktområde för att spela en boll utanför pliktområdet, även efter att ha tagit lättnad från pliktområdet.
17.1a

När en boll är i ett pliktområde

En boll är i ett pliktområde då någon del av bollen:
 • ligger på eller vidrör marken eller något annat (t ex varje naturligt eller konstgjort föremål) innanför pliktområdets gräns eller
 • är ovanför gränsen eller någon annan del av pliktområdet.
Om en del av bollen är både i ett pliktområde och i ett annat område på banan, se Regel 2.2c.
17.1b

En spelare får spela bollen som den ligger i ett pliktområde eller ta lättnad med plikt

Spelaren får antingen:
 • spela bollen som den ligger utan plikt, enligt samma regler som gäller för en boll på spelfältet (vilket innebär att det inte finns några särskilda regler som begränsar hur bollen får spelas från ett pliktområde), eller
 • spela en boll från en plats utanför pliktområdet genom att ta lättnad med plikt enligt Regel 17.1d eller 17.2.
Undantag – Lättnad måste tas för störande inverkan från en spelförbudszon i ett pliktområde (se Regel 17.1e).
17.1c

Lättnad för en boll som inte hittas men är i ett pliktområde

Om en spelares boll inte har hittats och det är känt eller så gott som säkert att bollen har stannat i ett pliktområde:
 • Spelaren får ta lättnad med plikt enligt Regel 17.1d eller 17.2.
 • Så snart spelaren sätter en annan boll i spel för att ta lättnad på detta sätt:
  • är den ursprungliga bollen inte längre i spel och får inte spelas.
  • Detta gäller även om den sedan hittas på banan innan de tre minuternas söktid är ute (se Regel 6.3b).
Men om det inte är känt eller så gott som säkert att bollen har stannat i ett pliktområde och bollen är förlorad, måste spelaren ta lättnad med slag och distans enligt Regel 18.2.
17.1d

Lättnad för en boll i ett pliktområde

Om en spelares boll är i ett pliktområde, och även när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittats, har spelaren dessa lättnadsalternativ, vardera för ett slags plikt: (1) Lättnad med slag och distans. Spelaren får spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från där det föregående slaget slogs (se Regel 14.6). (2) Lättnad på flagglinjen. Spelaren får droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll (se Regel 14.3) utanför pliktområdet, och då hålla den uppskattade punkten, där den ursprungliga bollen senast skar pliktområdets gräns, mellan hålet och punkten där bollen droppas (utan begränsning för hur långt bakåt bollen får droppas). Punkten på linjen där bollen först träffar marken när den droppas bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än den uppskattade punkten där den ursprungliga bollen senast skar pliktområdets gräns, och
  • får vara i vilket område på banan som helst utom i samma pliktområde, men
  • måste vara i samma område på banan som bollen först träffade när den droppades.


(3) Lättnad i sidled (endast för rött pliktområde). När bollen senast skar gränsen för ett rött pliktområde, får spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde i sidled (se Regel 14.3):
 • Referenspunkt: Den uppskattade punkt där den ursprungliga bollen senast skar det röda pliktområdets gräns.
 • Storlek på lättnadsområde. mätt från referenspunkten: Två klubblängder, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområde:
  • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
  • får vara i vilket område på banan som helst utom i samma pliktområde, men
  • om det finns mer än ett område på banan inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen stanna i lättnadsområdet i samma område på banan som där bollen först träffade marken när den droppades i lättnadsområdet.
Se Regel 25.4m (för spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul är Regel 17.1d(3) modifierad för att utöka lättnadsområdet i sidled till fyra klubblängder). Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule B-2 (tävlingsledningen får anta en lokal regel som tillåter lättnad i sidled på den motsatta sidan av ett rött pliktområde på samma avstånd från hålet).
17.1e

Lättnad måste tas för störande inverkan från en spelförbudszon i ett pliktområde

I var och en av dessa situationer får spelaren inte spela bollen som den ligger: (1) När en boll är i en spelförbudszon i ett pliktområde. Spelaren måste ta lättnad med plikt enligt Regel 17.1d eller 17.2. Om spelaren har störande inverkan från en spelförbudszon efter att ha tagit lättnad enligt denna regel, får bollen inte spelas som den ligger. I stället måste spelaren ta ytterligare lättnad enligt Regel 16.1f(2). (2) När en spelförbudszon på banan har störande inverkan på stans eller sving för en boll i ett pliktområde. Om en spelares boll är i ett pliktområde och utanför en spelförbudszon, men en spelförbudszon (oavsett om den är i ett onormalt banförhållande eller i ett pliktområde) har störande inverkan på spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, måste spelaren antingen:
 • ta lättnad med plikt utanför pliktområdet enligt Regel 17.1d eller 17.2, eller
 • ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (om det finns) i pliktområdet (se Regel 14.3):
  • Referenspunkt: Den närmaste punkten för fullständig lättnad från spelförbudszonen.
  • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområde:
   • Måste vara i samma pliktområde där bollen ligger, och
   • får inte vara närmare hålet än referenspunkten.
(3) Ingen lättnad när det är uppenbart orimligt att spela bollen. Det blir ingen lättnad utan plikt från störande inverkan av spelförbudszonen under (2):
 • när det är uppenbart orimligt att spela bollen som den ligger på grund av något som spelaren inte har rätt att ta lättnad för utan plikt, (t ex när en spelare inte kan slå ett slag på grund av var bollen ligger i en buske), eller
 • när det blir störande inverkan bara på grund av att spelaren väljer en klubba, typ av stans eller sving eller spelriktning som är uppenbart orimlig under omständigheterna.
Se Regel 16.1f för vad man ska göra när det blir störande inverkan av en spelförbudszon var som helst utom i ett pliktområde. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 17.1: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
17.2

Alternativ efter att en boll spelats från ett pliktområde

17.2a

När en boll som spelats från ett pliktområde stannar i samma eller i ett annat pliktområde

Om en boll som spelats från ett pliktområde stannar i samma pliktområde eller i ett annat pliktområde får spelaren spela bollen som den ligger (se Regel 17.1b). Eller, med ett slags plikt, får spelaren ta lättnad enligt något av dessa alternativ: (1) Vanliga lättnadsalternativ. Spelaren får ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1), lättnad på flagglinjen enligt Regel 17.1d(2) eller, för ett rött pliktområde, lättnad i sidled enligt Regel 17.1d(3). Enligt Regel 17.1d(2) eller (3) är den uppskattade punkt som används för att fastställa lättnadsområdet där den ursprungliga bollen senast skar gränsen till det pliktområde där den nu ligger. Om spelaren tar lättnad med slag och distans genom att droppa en boll i pliktområdet (se Regel 14.6) och sedan beslutar sig för att inte spela den droppade bollen från där den stannar:
 • får spelaren ta ytterligare lättnad utanför pliktområdet enligt Regel 17.1d(2) eller (3) (för ett rött pliktområde) eller enligt Regel 17.2a(2).
 • Om spelaren gör detta, får spelaren ytterligare ett slags plikt, och får då totalt två slags plikt: ett slag för att ta lättnad med slag och distans och ett slag för att ta lättnad utanför pliktområdet.
(2) Extra lättnadsalternativ: Spela från där senaste slaget utanför pliktområdet slogs. I stället för att använda sig av något av de vanliga lättnadsalternativen enligt (1) får spelaren välja att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från där spelaren slog sitt senaste slag utanför ett pliktområde (se Regel 14.6).
17.2b

När en boll som spelats från ett pliktområde är förlorad, out of bounds eller ospelbar utanför pliktområdet

Efter att ha spelat en boll från ett pliktområde kan en spelare ibland vara tvungen eller välja att ta lättnad med slag och distans, eftersom den ursprungliga bollen antingen är:
 • out of bounds eller förlorad utanför pliktområdet (se Regel 18.2) eller
 • ospelbar utanför pliktområdet (se Regel 19.2a).
Om en spelare tar lättnad med slag och distans genom att droppa en boll i pliktområdet (se Regel 14.6) och sedan beslutar sig för att inte spela den droppade bollen från där den stannar:
 • får spelaren ta ytterligare lättnad utanför pliktområdet enligt Regel 17.1d(2) eller (3) (för ett rött pliktområde) eller enligt Regel 17.2a(2).
 • Om spelaren gör detta får spelaren ytterligare ett slags plikt,och får då totalt två slags plikt: ett slag för att ta lättnad med slag och distans och ett slag för att ta lättnad utanför pliktområdet.
Spelaren får direkt ta sådan lättnad utanför pliktområdet utan att först droppa en boll i pliktområdet, men får fortfarande totalt två slags plikt. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 17.2: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
17.3

Ingen lättnad enligt andra regler för en boll i ett pliktområde

När en spelares boll är i ett pliktområde, blir det ingen lättnad för: Spelarens enda lättnadsmöjlighet är att ta lättnad med plikt enligt Regel 17. Men om en farlig situation på grund av djur stör spelet på en boll i ett pliktområde, får spelaren antingen ta lättnad utan plikt i pliktområdet eller lättnad med plikt utanför pliktområdet (se Regel 16.2b(2)).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer