Skriv ut
12
Bunkrar
Syfte med regeln: Regel 12 är en speciell regel för bunkrar, som är särskilt iordningställda ytor avsedda för att pröva spelarens förmåga att spela en boll från sanden. För att säkerställa att spelaren tar sig an denna utmaning finns det några begränsningar när det gäller att vidröra sanden innan slaget slås och var lättnad får tas för en boll i en bunker.
12
Bunkrar
12.1

När en boll är i en bunker

En boll är i en bunker när någon del av bollen:
 • vidrör sanden på marken innanför bunkerns gräns eller
 • är innanför bunkerns gräns och vilar:
  • på marken där det normalt skulle ha funnits sand (t ex om sand blåsts eller sköljts bort av vind eller vatten) eller
  • är i eller på ett löst naturföremål, flyttbart tillverkat föremål, onormalt banförhållande eller integrerat föremål som vidrör sanden i bunkern eller är på marken där det normalt skulle ha funnits sand.
Om en boll ligger på jord, gräs, annat växande eller fastsittande naturföremål innanför bunkerns gräns utan att beröra någon sand är bollen inte i bunkern. Om en del av bollen är både i bunkern och på en annan del av banan, se Regel 2.2c.
12.2

Spela en boll i en bunker

Denna regel gäller både under en rond och medan spelet är avbrutet enligt Regel 5.7a.
12.2a

Ta bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål

Innan spelaren spelar en boll i en bunker får han/hon ta bort lösa naturföremål enligt Regel 15.1 och flyttbara tillverkade föremål enligt Regel 15.2. Detta innefattar all rimlig beröring eller förflyttning av sand i bunkern som sker i samband med borttagandet.
12.2b

Begränsningar för att vidröra sand i en bunker

(1) När man vidrör sand och detta leder till plikt. Innan spelaren slår ett slag på en boll i en bunker får han/hon inte:
 • avsiktligt vidröra sand i bunkern med en hand, klubba, kratta eller annat föremål för att pröva sandens beskaffenhet för att få information inför nästa slag eller
 • vidröra sand i bunkern med en klubba:
  • i området precis framför eller precis bakom bollen (utom vad som är tillåtet enligt Regel 7.1a för att på ett ärligt sätt söka efter en boll eller enligt Regel 12.2a när man tar bort ett löst naturföremål eller flyttbart tillverkat föremål),
  • när man gör en övningssving eller
  • när man gör en baksving inför ett slag.
Se Regel 25.2f (modifiering av Regel 12.2b(1) för spelare som är blinda); Regel 25.4l (tillämpning av Regel 12.2b(1) för spelare som använder rörelsehjälpmedel). (2) När man vidrör sand och detta inte leder till plikt. Utom vad som täcks av punkt (1) förbjuder inte denna regel spelaren från att vidröra sand i bunkern på något annat sätt inklusive:
 • att gräva in sig med fötterna för att ta en stans för en övningssving eller för slaget,
 • att jämna ut i bunkern av omsorg om banan,
 • att placera klubbor, utrustning eller andra föremål i bunkern (antingen genom att slänga eller lägga ner dem),
 • att mäta, markera, lyfta, återplacera eller vidta någon annan åtgärd enligt en regel,
 • att luta sig mot en klubba för att vila, hålla balansen eller undvika att ramla eller
 • att slå till sanden i frustration eller ilska.
Men spelaren får den allmänna plikten om spelarens handlingar när det gäller att vidröra sanden förbättrar de förhållanden som påverkar slaget i strid med Regel 8.1. (Se även Regel 8.2 och 8.3 för begränsningar för att förbättra eller försämra andra fysiska förhållanden för att påverka spelet.) (3) Inga begränsningar efter att en boll spelats ut ur bunkern. Efter att en boll i en bunker spelats och den är utanför bunkern, eller att en spelare har tagit eller avser att ta lättnad utanför bunkern, får spelaren:
 • vidröra sanden i bunkern utan plikt enligt Regel 12.2b(1), och
 • jämna ut sand i bunkern av omsorg om banan utan plikt enligt Regel 8.1a.
Detta gäller även om bollen stannar utanför bunkern och:
 • det krävs av eller är tillåtet för spelaren att enligt reglerna ta lättnad med slag och distans genom att droppa en boll i bunkern, eller
 • sanden i bunkern är i spelarens spellinje för nästa slag från en plats utanför bunkern.
Men om bollen som spelats från bunkern kommer tillbaka i bunkern och spelaren tar lättnad genom att droppa en boll i bunkern, eller om spelaren beslutar att inte ta lättnad utanför bunkern, gäller åter begränsningarna enligt Regel 12.2b(1) och 8.1a för den bollen som är i spel i bunkern. Plikt för brott mot Regel 12.2: allmän plikt.
12.3

Särskilda regler för lättnad för boll i bunker

När en boll är i en bunker kan särskilda lättnadsregler gälla i följande situationer:
 • störande inverkan från onormala banförhållanden (Regel 16.1c),
 • störande inverkan från en farlig situation på grund av djur (Regel 16.2), och
 • ospelbar boll (Regel 19.3).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer