Skriv ut
15
Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (inklusive boll eller bollmarkering som är hjälpande eller störande)
Syfte med regeln: Regel 15 täcker när och hur spelaren får ta lättnad utan plikt från lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål.
 • Dessa flyttbara naturliga och konstgjorda föremål betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och en spelare får normalt sett ta bort dem om de stör spelet.
 • Men spelaren måste vara försiktig när spelaren tar bort lösa naturföremål nära bollen utanför green, eftersom det blir plikt om detta får bollen att rubbas.
15
Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (inklusive boll eller bollmarkering som är hjälpande eller störande)
15.1

Lösa naturföremål

15.1a

Borttagande av lösa naturföremål

En spelare får, utan plikt, ta bort ett löst naturföremål var som helst på eller utanför banan, och får göra detta på vilket sätt som helst (t ex genom att använda en hand eller fot, använda en klubba eller annan utrustning, få hjälp av andra eller bryta av del från ett löst naturföremål). Men det finns två undantag: Undantag 1 – Att ta bort löst naturföremål där boll måste återplaceras: Före återplacering av en boll som lyfts eller rubbats var som helst utom på green:
 • får en spelare inte avsiktligt ta bort ett löst naturföremål som, om det flyttats innan bollen lyfts eller rubbats sannolikt skulle ha orsakat att bollen rubbats.
 • Om spelaren gör så får spelaren ett slags plikt, men det flyttade lösa naturföremålet behöver inte återplaceras.
Detta undantag gäller både under en rond och när spelet avbrutits enligt Regel 5.7a. Det gäller inte för ett löst naturföremål som inte fanns där innan bollen lyftes eller rubbades, eller som flyttades som ett resultat av att markera en bolls läge eller lyfta, rubba eller återplacera en boll eller orsaka att en boll rubbas. Undantag 2 – Begränsningar för att avsiktligt ta bort lösa naturföremål för att påverka boll i rörelse (se Regel 11.3).
15.1b

En boll rubbad när ett löst naturföremål tas bort

Om en spelare, genom att ta bort ett löst naturföremål, orsakar att spelarens boll rubbas:
 • måste bollen återplaceras på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2).
 • Om den rubbade bollen var i vila någon annanstans än på green (se Regel 13.1d) eller på tee (se Regel 6.2b(6)), får spelaren ett slags plikt enligt Regel 9.4b, utom när Regel 7.4 gäller (ingen plikt för rubbad boll under letande) eller när ett annat undantag från Regel 9.4b gäller.
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 15.1: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
15.2

Flyttbara tillverkade föremål

Denna regel täcker lättnad utan plikt från konstgjorda föremål som överensstämmer med definitionen för flyttbara tillverkade föremål. Den ger inte lättnad för oflyttbara tillverkade föremål (en annan typ av lättnad utan plikt medges enligt Regel 16.1) eller föremål för banans gräns eller integrerade föremål (lättnad utan plikt tillåts inte).
15.2a

Lättnad från flyttbart tillverkat föremål

(1) Att ta bort flyttbart tillverkat föremål. En spelare får, utan plikt, ta bort ett flyttbart tillverkat föremål var som helst på eller utanför banan och får göra detta på vilket sätt som helst. Men det finns två undantag: Undantag 1 – Teemarkeringar får inte flyttas när en boll ska spelas från tee (se Regel 6.2b(4) och 8.1a(1)). Undantag 2 – Begränsningar för att avsiktligt ta bort flyttbart tillverkat föremål för att påverka boll i rörelse (se Regel 11.3). Om en spelares boll rubbas när spelaren tar bort ett flyttbart tillverkat föremål:
 • blir det ingen plikt, och
 • bollen måste återplaceras på dess ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2).
(2) Lättnad när en boll är i eller på flyttbart tillverkat föremål var som helst på banan utom på green. Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att lyfta bollen, ta bort det flyttbara tillverkade föremålet och droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3):
 • Referenspunkt: Den uppskattade punkten direkt under där bollen stannat i eller på det tillverkade föremålet.
 • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • Måste vara i samma område på banan som referenspunkten och
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten.
(3) Lättnad när en boll är i eller på flyttbart tillverkat föremål på green. Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att:
 • lyfta bollen och ta bort det flyttbara tillverkade föremålet, och
 • placera den ursprungliga bollen eller en annan boll på den uppskattade punkten direkt under där bollen stannat i eller på det flyttbara tillverkade föremålet, genom att använda tillvägagångssättet för att återplacera en boll enligt Regel 14.2b(2) och 14.2e.
15.2b

Lättnad för en boll som inte hittas men är i eller på flyttbart tillverkat föremål

Om en spelares boll inte har hittats och det är känt eller så gott som säkert att bollen har stannat i eller på ett flyttbart tillverkat föremålbanan, får spelaren använda detta lättnadsalternativ i stället för att ta lättnad med slag och distans:
 • Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 15.2a(2) eller 15.2a(3), och då använda den uppskattade punkten direkt under där bollen senast skar det flyttbara tillverkade föremålets gräns på banan som referenspunkt.
 • Så snart spelaren sätter en annan boll i spel för att ta lättnad på detta sätt:
  • är den ursprungliga bollen inte längre i spel och får inte spelas.
  • Detta gäller även om den sedan hittas på banan innan de tre minuternas söktid är ute (se Regel 6.3b).
Men om det inte är känt eller så gott som säkert att bollen har stannat i eller på ett flyttbart tillverkat föremål och bollen är förlorad, måste spelaren ta lättnad med slag och distans enligt Regel 18.2. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 15.2: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
15.3

Boll eller bollmarkering som hjälper eller stör spelet

15.3a

Boll på green som hjälper spelet

Regel 15.3a gäller bara för en boll i vila på green, ingen annanstans på banan. Om en spelare har skäl att tro att en boll på green kan hjälpa någons spel (t ex att fungera som en möjlig ”backstop” nära hålet), får spelaren:
 • markera bollen och lyfta den enligt Regel 13.1b om det är spelarens egen boll eller, om bollen tillhör en annan spelare, kräva att den andra spelaren markerar och lyfter bollen (se Regel 14.1).
 • Den lyfta bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (se Regel 14.2).
Endast i slagspel :
 • En spelare som blir ombedd att lyfta sin boll får i stället spela den först, och
 • om två eller flera spelare kommer överens om att låta bli att lyfta en boll som kan hjälpa någon spelare, och den spelaren slår ett slag med den hjälpande bollen kvar på plats, får varje spelare som gjort överenskommelsen den allmänna plikten (två slags plikt).
Se Committee Procedures, Section 5J (vägledning om bästa praxis för att förhindra ”backstop”).
15.3b

Boll som stör spelet var som helst på banan

(1) Innebörd av störande inverkan från en annan spelares boll. Det blir störande inverkan enligt denna regel då en annan spelares boll i vila:
 • kan störa spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving,
 • är på eller nära spelarens spellinje så att, med tanke på det avsedda slaget, det finns en rimlig chans att spelarens boll i rörelse skulle kunna träffa den bollen, eller
 • är tillräckligt nära för att distrahera spelaren när spelaren slår slaget.
(2) När lättnad från störande boll tillåts. Om en spelare har skäl att tro att en annan spelares boll var som helst på banan kan ha störande inverkan på spelarens eget spel:
 • får spelaren kräva att den andra spelaren markerar läget för och lyfter bollen (se Regel 14.1). Bollen får inte rengöras (utom när den lyfts från green enligt Regel 13.1b) och måste återplaceras på sitt ursprungliga läge (se Regel 14.2).
 • Om den andra spelaren inte markerar bollens läge innan den lyfts eller rengör den när detta inte är tillåtet får spelaren ett slags plikt.
 • Endast i slagspel får en spelare som blir ombedd att lyfta sin boll enligt denna regel i stället spela den först.
En spelare får inte lyfta sin boll enligt denna regel enbart på grund av spelarens egen uppfattning om att bollen skulle kunna störa en annan spelares spel. Om spelaren lyfter sin boll när spelaren inte blir ombedd att göra det av den andra spelaren (utom när bollen lyfts på green enligt Regel 13.1b), får spelaren ett slags plikt.
15.3c

Bollmarkering som hjälper eller stör spelet

Om en bollmarkering kan hjälpa eller störa spelet, kan en spelare:
 • flytta bollmarkeringen ur vägen om det är spelarens egen, eller
 • om bollmarkeringen tillhör en annan spelare, kräva att den spelaren flyttar bollmarkeringen ur vägen, av samma skäl som spelaren får kräva att en boll ska lyftas enligt Regel 15.3a och 15.3b.
Bollmarkeringen måste flyttas ur vägen till ett nytt läge uppmätt från dess ursprungliga läge, t ex genom att använda en eller flera klubbhuvudlängder. När bollmarkeringen flyttas tillbaka, bör spelaren tillämpa det omvända tillvägagångssättet som användes för att flytta bollmarkeringen ur vägen. Samma tillvägagångssätt bör användas om en spelare flyttade en störande boll ur vägen genom att mäta från bollen. Plikt för brott mot Regel 15.3: allmän plikt. Denna plikt gäller även om spelaren:
 • slår ett slag utan att vänta på att en hjälpande boll eller bollmarkering ska lyftas eller flyttas efter att ha blivit medveten om att en annan spelare (1) avsett att lyfta eller flytta den enligt denna regel eller (2) krävt att någon annan ska göra detta, eller
 • vägrar att lyfta sin boll eller flytta sin bollmarkering när spelaren blivit ombedd att göra detta, och ett slag därefter slås av den andra spelaren vars spel kunde ha blivit hjälpt eller stört.
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 15.3: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer