Skriv ut
21
Andra former av individuellt slagspel och matchspel
Syfte med regeln: Regel 21 omfattar fyra andra former av individuellt spel, inklusive tre former av slagspel där resultathanteringen skiljer sig från normalt slagspel: Poängbogey (scoren baseras på poäng som erhålls på varje hål), Maxantal slag (slaggolf) (scoren på varje hål är maximerad), och Par/bogey (matchspelsresultat används hål för hål).
21
Andra former av individuellt slagspel och matchspel
21.1

Poängbogey

21.1a

Översikt av poängbogey

Poängbogey är en form av slagspel där:
 • En spelares eller sidas score på ett hål baseras på poäng som tilldelas genom att jämföra spelarens eller sidans score på hålet (både utförda slag och pliktslag) med en bestämd score på hålet som är fastslagen av tävlingsledningen.
 • Tävlingen vinns av spelaren eller sidan som avslutar alla ronder med högst antal poäng.
Reglerna för slagspel i Regel 1-20 gäller med de modifieringar som anges i dessa speciella regler. Regel 21.1 är utformad för:
 • scratchtävlingar, men kan också anpassas för handicaptävlingar och
 • individuellt spel, men kan anpassas för tävlingar med partners involverade med de modifieringar som anges i Regel 22 (Foursome) och Regel 23 (Fyrboll) samt för lagtävlingar med modifieringar som anges i Regel 24.
21.1b

Resultathantering i poängbogey

(1) Hur poäng erhålls. Poäng tilldelas en spelare för varje hål genom att jämföra spelarens score med den fastställda målscoren för hålet, som är par om inte tävlingsledningen anger en annan bestämd score:
Hålet spelat påPoäng
Mer än ett slag över fastställd målscore eller ingen score0
Ett slag över fastställd målscore1
Fastställd målscore2
Ett slag under fastställd målscore3
Två slag under fastställd målscore4
Tre slag under fastställd målscore5
Fyra slag under fastställd målscore6
En spelare som av någon orsak inte hålar ut i enlighet med reglerna erhåller noll poäng på hålet. För att påskynda speltempot uppmuntras spelarna att avsluta spelet på hålet när deras score kommer att ge resultatet noll poäng. Hålet är avslutat när spelaren hålat ut, väljer att inte göra det eller när scoren ger resultatet noll poäng. (2) Scoren införd för varje hål. För att tillgodose kraven i Regel 3.3b för införande av hålscorer på scorekortet:
 • Om ett hål avslutas genom att håla ut.
  • När scoren skulle resultera i att poäng erhålls. Scorekortet måste visa den faktiska scoren.
  • När scoren skulle resultera i noll poäng. Scorekortet måste visa antingen ingen score eller en score som resulterar i noll tilldelade poäng.
 • Om ett hål avslutas utan att håla ut. Om ett hål avslutas utan att håla ut. Om spelaren inte hålar ut i enlighet med reglerna, måste scorekortet visa antingen ingen score eller en score som resulterar i noll tilldelade poäng.
Tävlingsledningen är ansvarig för beräkningen av hur många poäng spelaren erhåller på varje hål och, i en handicaptävling, tillämpa handicapslag på respektive hål innan antalet poäng beräknas. Se Committee Procedures, Section 5A(5) (i tävlingsvillkoren kan tävlingsledningen uppmuntra men inte kräva att spelarna även för in erhållna poäng för varje hål på scorekortet).
21.1c

Plikt i poängbogey

Alla plikter som gäller i slagspel gäller i poängbogey, utom att en spelare som bryter mot någon av dessa fem regler inte blir diskvalificerad, men får noll poäng på hålet där regelbrottet inträffade:
 • att inte håla ut enligt Regel 3.3c,
 • att inte rätta till misstaget att spela från en plats utanför tee när spelaren startar spelet av ett hål. (se Regel 6.1b(2)),
 • att inte rätta till misstaget att spela på fel boll (se Regel 6.3c),
 • att inte rätta till misstaget att spela från fel plats och detta är ett allvarligt brott (se Regel 14.7b) eller
 • att inte rätta till misstaget att slå ett slag i fel ordning (se Regel 22.3).
Om spelaren bryter mot någon annan regel som skulle innebära diskvalifikation, blir spelaren diskvalificerad. Efter att pliktslag lagts till kan spelarens poängbogeyscore på ett hål inte bli lägre än noll poäng.
21.1d

Undantag från Regel 11.2 i poängbogey

Regel 11.2 gäller inte i denna situation: Om en spelares boll i rörelse behöver hålas ut för att ge ett poäng på hålet, och någon person avsiktligt påverkar eller stoppar bollen när det inte finns någon rimlig chans att den kan hålas ut, får den personen inte någon plikt och spelaren får noll poäng på hålet.
21.1e

När en rond avslutas i poängbogey

En spelares rond avslutas när spelaren:
 • hålar ut på sitt sista hål (inklusive rättning av ett misstag, t ex enligt Regel 6.1 eller 14.7b) eller
 • väljer att inte håla ut på sista hålet eller inte kan få mer än noll poäng på hålet.
21.2

Maxantal slag (t.ex. slaggolf)

21.2a

Översikt av maxantal slag

Maxantal slag är en form av slagspel där en spelares eller sidas score på ett hål av tävlingsledningen getts ett tak för ett maxantal slag, t ex två gånger par, ett fastställt antal slag eller nettodubbelbogey. Reglerna för slagspel i Regel 1-20 gäller med de modifieringar som anges i dessa speciella regler. Regel 21.2 är skriven för:
 • scratchtävlingar, men kan också anpassas för handicaptävlingar, och
 • individuellt spel, men kan anpassas för tävlingar med partners involverade med de modifieringar som anges i Regel 22 (Foursome) och Regel 23 (Fyrboll) samt för lagtävlingar med de modifieringar som anges i Regel 24.
21.2b

Resultathantering i maxantal slag

(1) Spelarens score på hålet. En spelares score på ett hål baseras på det faktiska antalet slag (både utförda slag och pliktslag), utom att spelaren bara får den maximerade scoren även om den faktiska scoren överstiger maxantalet. En spelare som av någon anledning inte hålar ut i enlighet med reglerna får den maximerade scoren på hålet. För att påskynda speltempot uppmuntras spelare att avsluta spelet på hålet när de uppnått maxantalet slag. Hålet är avslutat när spelaren hålar ut, väljer att inte göra detta eller när spelarens score har nått maxantalet. (2) Scoren införd för varje hål. För att tillgodose kraven i Regel 3.3b för införande av hålscorer på scorekortet:
 • Om hål avslutas genom att håla ut.
  • När scoren är lägre än maxantalet. Scorekortet måste visa den faktiska scoren.
  • När scoren är densamma som eller högre än maxantalet. Scorekortet måste visa antingen ingen score eller en score som är på eller över maxantalet.
 • Om ett hål avslutas utan att håla ut. Om spelaren inte hålar ut i enlighet med reglerna, måste scorekortet visa antingen ingen score eller en score som är på eller över maxantalet.
Tävlingsledningen är ansvarig för att justera spelarens score till maxantalet på alla hål där scorekortet visar antingen ingen score eller någon score över maxantalet och, i en handicaptävling, tillämpa handicapslag.
21.2c

Plikt i maxantal slag

Alla plikter som gäller i slagspel gäller i maxantal slag, utom att en spelare som bryter mot någon av dessa fem regler inte blir diskvalificerad, men får maxantalet slag på hålet där regelbrottet inträffade:
 • att inte håla ut enligt Regel 3.3c,
 • att inte rätta till misstaget att spela från en plats utanför tee när spelaren startar spelet av ett hål. (se Regel 6.1b(2)),
 • att inte rätta till misstaget att spela på fel boll (se Regel 6.3c),
 • att inte rätta till misstaget att spela från fel plats och detta är ett allvarligt brott (se Regel 14.7b) eller
 • att inte rätta till misstaget att slå ett slag i fel ordning (se Regel 22.3).
Om spelaren bryter mot någon annan regel som skulle innebära diskvalifikation blir spelaren diskvalificerad. Efter att ha lagt till pliktslag kan spelarens score på ett hål inte överskrida det maxantal slag som är fastställt av tävlingsledningen.
21.2d

Undantag från Regel 11.2 i maxantal slag

Regel 11.2 gäller inte i denna situation: Om en spelares boll i rörelse behöver hålas ut för att få lägre score på hålet än maxantalet slag, och någon person avsiktligt påverkar eller stoppar bollen när det inte finns någon rimlig chans att den kan hålas ut, får den personen inte någon plikt och spelaren får maxantalet slag på hålet.
21.2e

När en rond avslutas i maxantal slag

En spelares rond avslutas när spelaren:
 • hålar ut på sitt sista hål (inklusive rättning av ett misstag, t ex enligt Regel 6.1 eller 14.7b) eller
 • väljer att inte håla ut på det sista hålet eller redan kommer att få maxantalet slag på hålet.
21.3

Par/bogey

21.3a

Översikt av par/bogey

Par/bogey är en form av slagspel där man använder sig av en resultathantering som i matchspel och där:
 • en spelare eller sida vinner eller förlorar ett hål genom att avsluta hålet på färre eller fler slag än en fastställd målscore för det hålet som är fastställd av tävlingsledningen, samt
 • att tävlingen vinns av den spelare eller sida med högsta totala antalet vunna hål kontra förlorade hål (d v s, genom att summera vunna hål och dra ifrån förlorade hål).
Reglerna för slagspel i Regel 1-20 gäller med de modifieringar som anges i dessa speciella regler. Regel 21.3 är utformad för:
 • scratchtävlingar, men kan också anpassas för handicaptävlingar och
 • individuellt spel, men kan anpassas för tävlingar med partners involverade med de modifieringar som anges i Regel 22 (foursome) och Regel 23 (fyrboll) samt för lagtävlingar med de modifieringar som anges i Regel 24.
21.3b

Resultathantering i par/bogey

(1) Hur ett hål vinns eller förloras. Resultat räknas som i matchspel, med hål vunna eller förlorade genom att jämföra spelarens antal slag (både utförda slag och pliktslag) med en fastställd målscore (vanligtvis par eller bogey) fastställd av tävlingsledningen:
 • Om spelarens score är lägre än målscoren, vinner spelaren hålet.
 • Om spelarens score är densamma som målscoren, är hålet delat (även kallat halverat).
 • Om spelarens score är högre än målscoren eller att ingen score är inlämnad, förlorar spelaren hålet.
En spelare som av någon anledning inte hålar ut i enlighet med reglerna förlorar hålet. För att påskynda speltempot uppmuntras spelare att avsluta spelet på ett hål när deras score överstiger målscoren (eftersom de har förlorat hålet). Hålet är avslutat när spelaren hålar ut, väljer att inte göra detta eller när spelarens score överskrider målscoren. (2) Scoren införd för varje hål. För att tillgodose kraven i Regel 3.3b för införande av hålscorer på scorekortet:
 • Om ett hål avslutas genom att håla ut:
  • När scoren resulterar i att ett hål vinns eller delas. Scorekortet måste visa den faktiska scoren.
  • När scoren resulterar i att ett hål förloras. Scorekortet måste visa antingen ingen score eller en score som resulterar i att hålet förloras.
 • Om ett hål avslutas utan att håla ut. Om spelaren inte hålar ut i enlighet med reglerna, måste scorekortet visa antingen ingen score eller en score som resulterar i att hålet förloras.
Tävlingsledningen är ansvarig för att avgöra om spelaren vunnit, förlorat eller delat varje hål och, i en handicaptävling, tillämpa handicapslagen till den score som införts på varje hål innan resultatet på hålet avgörs. Undantag – Ingen plikt om resultatet på hålet inte påverkas: Om spelaren lämnar in ett scorekort med en score på ett hål som är lägre än den faktiska scoren men detta inte påverkar om hålet vunnits, förlorats eller delats, blir det ingen plikt enligt Regel 3.3b. Se Committee Procedures, Section 5A(5) (i tävlingsvillkorena kan tävlingsledningen uppmuntra men inte kräva att spelarna fyller i resultatet på varje hål på scorekortet).
21.3c

Plikt i par/bogey

Alla plikter som gäller i slagspel gäller i par/bogey, utom att en spelare som bryter mot någon av dessa fem regler inte blir diskvalificerad, men förlorar hålet där regelbrottet inträffade:
 • att inte håla ut enligt Regel 3.3c,
 • att inte rätta till misstaget att spela från en plats utanför tee när spelaren startar spelet av ett hål. (se Regel 6.1b(2)),
 • att inte rätta till misstaget att spela på fel boll (se Regel 6.3c),
 • att inte rätta till misstaget att spela från fel plats och detta är ett allvarligt brott (se Regel 14.7b) eller
 • att inte rätta till misstaget att slå ett slag i fel ordning (se Regel 22.3).
Om spelaren bryter mot någon annan regel som skulle innebära diskvalifikation blir spelaren diskvalificerad. Efter att pliktslag lagts till kan spelarens score inte bli sämre än förlust av hål.
21.3d

Undantag från Regel 11.2 i par/bogey

Regel 11.2 gäller inte i denna situation: Om en spelares boll i rörelse behöver hålas ut för att dela hålet och någon person avsiktligt påverkar eller stoppar bollen när det inte finns någon rimlig chans att den kan hålas ut, får den personen inte någon plikt och spelaren förlorar hålet.
21.3e

När en rond avslutas i par/bogey

En spelares rond avslutas när spelaren:
 • hålar ut på sitt sista hål (inklusive rättning av ett misstag, t ex enligt Regel 6.1 eller 14.7b) eller
 • väljer att inte håla ut på sista hålet eller redan har förlorat hålet.
21.4

Treboll matchspel

21.4a

Översikt av treboll matchspel

Treboll matchspel är en form av matchspel där:
 • var och en av tre spelare spelar en individuell match mot de andra två spelarna på samma gång, och
 • varje spelare spelar en boll som används i spelarens båda matcher.
Reglerna för matchspel i Regel 1-20 gäller för alla tre individuella matcher, utom att dessa specifika regler gäller i två situationer, där en tillämpning av de normala reglerna i en match kan komma i strid med tillämpningen av dem i annan match.
21.4b

Spela i fel ordning

Om en spelare spelar i fel ordning i någon match, får den motspelare som skulle ha spelat först återkalla slaget enligt Regel 6.4a(2). Om en spelare spelat i fel ordning i båda matcherna, får varje motspelare i sin match mot den spelaren välja om slaget ska återkallas. Om spelarens slag blir återkallat i bara en match:
 • måste spelaren fortsätta spelet med den ursprungliga bollen i den andra matchen.
 • Detta innebär att spelaren måste avsluta hålet med en separat boll för varje match.
21.4c

En boll eller bollmarkering lyfts eller rubbas av en motspelare

Om en motspelare får ett slags plikt för att ha lyft en spelares boll eller bollmarkering eller orsakat att bollen eller bollmarkeringen rubbats enligt Regel 9.5b eller 9.7b, gäller plikten bara i matchen mot den spelaren. Motspelaren får inte någon plikt i sin match mot den andra spelaren.
21.5

Andra former av golfspel

Även om bara vissa former av spel specifikt omfattas av Regel 3, 21, 22 och 23, spelas golf också i många andra spelformer, t ex scramble och greensome. Reglerna kan anpassas för att styra spelet i dessa och andra former av spel. Se Committee Procedures, Section 9 (rekommenderade sätt att anpassa reglerna för andra vanliga spelformer).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer