Skriv ut
9
Andra spelformer
9
Andra spelformer
De mest etablerade spelformerna (matchspel, slagspel, partnerspel och lagspel) finns beskrivna i Regel 1–25. Detta avsnitt ger en översikt av olika alternativa former av spel. Detaljerade modifikationer av Regel 1–25 som behövs för dessa spelformer finns beskrivna på RandA.org. Varje situation som inte täcks av Regler för golfspel eller av modifieringar för spelformen som spelas, bör bestämmas av Kom/TL:
  • Genom att ta hänsyn till alla omständigheter, och
  • behandla situationen på ett sätt som är rimligt och rättvist, och på samma sätt som liknande situationer behandlas enligt Regler för golfspel och de modifierade reglerna för spelformen.
A

Modifierad poängbogey

Modifierad poängbogey är en spelform som ger högre poäng för bra spel, men också drar ifrån poäng för dåligt spel. Till exempel ges fyra poäng för birdie, två för par och minus en poäng för bogey eller sämre.
B

Greensome

Greensome är en variant av foursome där båda spelarna spelar från tee och ett av de två utslagen väljs. Den partner vars utslag inte valdes spelar nästa slag, och varje följande slag görs i växelvis ordning tills bollen är hålad. Om t ex spelare A:s utslag väljs på första hålet ska spelare B spela nästa slag, sedan spelar A och så vidare tills bollen är hålad. Sedan spelar båda spelarna från tee på andra hålet och processen upprepas. Andra varianter av greensome innefattar:
  • Irish greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan på hål med par 4 och par 5 byter boll, vilket innebär att spelare A spelar B:s boll och spelare B spelar A:s boll. Efter andraslagen väljer de sedan den boll som de vill fortsätta med, och den bollen spelas med växelvisa slag tills den är hålad.
  • Kinesisk eller St. Andrews Greensome där spelarna innan de påbörjar ronden, bestämmer vilken spelare som ska slå andraslaget på alla hål med udda hålnummer, medan den andre spelaren slår andraslaget på alla hål med jämna hålnummer. Detta val av spelare gäller oavsett vilket av spelarnas utslag som väljs på respektive hål. Varje följande slag på ett hål görs i växelvis ordning.
C

Scramble

Scramble är ett lagspel som spelas med två, tre eller fyra personer. Varje spelare slår ut från tee på varje hål, sedan väljs ett utslag och alla spelarna slår sina andraslag från den platsen. Sedan väljs ett av andraslagen och alla spelarna spelar sina tredjeslag från den platsen, och så vidare tills bollen är hålad. Det finns många varianter av detta grundformat för scamble. Några av dessa innefattar:
  • Texas scramble är ett lagspel med fyra personer, där det vanligtvis krävs att ett minsta antal utslag av varje lagmedlem ska användas under ronden. Några former av Texas scramble kräver att varje spelare ska spela sin egen boll under hela spelet av alla par 3-hål.
  • Florida scramble föreskriver att den spelare vars boll väljs inte spelar nästa slag.
  • Enmans-scramble är där varje spelare slår ut två bollar, väljer en av bollarna och slår två slag från detta läge, väljer på nytt en av bollarna och slår två slag från detta läge, och så vidare tills bollen är hålad.
D

Bästa två av fyra resultat räknas

Detta är en lagtävling med fyra spelare, där scorer från bara två lagmedlemmar räknas i lagscoren på varje hål.
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens roll
Golfreglerna definierar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är nödvändig för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den ska alltid handla på sätt som stödjer golfreglerna. Denna del av “Official Guide” för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL:s uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel.
Läs avsnittet