Skriv ut
7
Efter tävlingen
7
Efter tävlingen
A

Avgöra delningar i slagspel

Efter att alla scorekort har lämnats in i slagspel, kan Kom/TL behöva särskilja delade placeringar för första plats eller andra placeringar. Kom/TL bör göra detta genom att använda metoden som angetts i tävlingsvillkoren (se Avsnitt 5A(6)), som bör ha specificerats i förväg. I en kvalificeringstävling där ett bestämt antal spelare ska gå vidare till matchspel, eller när en tävling är en kvalificering för en senare tävling, kan det bli ett eller flera särspel för Kom/TL att organisera för att avgöra vilka spelare som ska gå vidare.
(1)
Diskvalifikation eller erkänna sig besegrad i ett särspel i slagspel
I ett särspel i slagspel mellan två spelare, där en av dem blir diskvalificerad eller erkänner sig besegrad, är det inte nödvändigt för den andre spelaren att fullfölja särspelshålet/hålen för att förklaras som vinnare.
(2)
När några spelare inte avslutar ett särspel i slagspel
Om inte alla spelare fullföljer särspelshålet/hålen i ett särspel i slagspel mellan tre eller flera spelare, avgörs resultatet av särspelet om så behövs, av den ordning i vilken spelarna diskvalificeras eller bestämmer sig för att dra sig ur.
B

Fastställa slutresultaten

Som beskrivits i Avsnitt 5A(7), är det viktigt för Kom/TL att i tävlingsvillkoren klargöra när och hur resultatet av en tävling är slutgiltigt, eftersom detta kommer att påverka hur Kom/TL ska lösa eventuella regelfrågor som kan tillstöta efter att spelet är avslutat i både matchspel och slagspel (se Regel 20). Kom/TL bör säkerställa att den genomför sina skyldigheter för att slutgiltigt fastställa resultaten i en match- eller slagsspels-tävling i enlighet med tävlingsvillkoren. Till exempel:
  • När resultatet av en match ska anses slutgiltigt så snart Kom/TL registrerat det på den officiella resultattavlan, bör Kom/TL säkerställa att detta görs så snart som möjligt.
  • Om det finns några regelfrågor som skulle kunna påverka resultatet av en slagspelstävling, bör Kom/TL lösa dessa frågor, även om det innebär att avslutningen av tävlingen och tillkännagivandet av vinnarna försenas.
C

Prisutdelning

Om tävlingen innefattar amatörgolfare, bör Kom/TL bara utdela priser till amatörgolfare som är tillåtna enligt reglerna för amatörstatus. Kom/TL bör hänvisa till Amatörreglerna och de medföljande riktlinjerna, vilka finns tillgängliga Golf.se (SGF:s hemsida).
D

Regelfrågor eller resultatfrågor som uppkommer efter tävling

När en fråga som rör reglerna kommer till Kom/TL:s kännedom efter att tävlingen är avslutad, beror avgörandet på problemets karaktär. Om frågan gäller att en spelare inte har förfarit på rätt sätt enligt reglerna, bör Kom/TL referera till Regel 20.2e för att avgöra om spelaren behöver diskvalificeras. Om frågan beror på ett administrativt misstag av Kom/TL, bör den rätta misstaget och utfärda nya resultat. Om det är möjligt, bör Kom/TL ta tillbaka varje pris som utdelats felaktigt och ge dem till rätt spelare. Administrativa misstag innefattar:
  • Tillåtit icke berättigade spelare att delta.
  • Felaktigt summerat en spelares totalscore.
  • Felaktigt beräknat en spelares handicap.
  • Felaktigt tillämpat en handicap.
  • Utelämnat en spelare från det slutliga resultatet.
  • Använt fel metod för att avgöra delningar.
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens roll
Golfreglerna definierar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är nödvändig för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den ska alltid handla på sätt som stödjer golfreglerna. Denna del av “Official Guide” för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL:s uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel.
Läs avsnittet