Tillbaka till Committee Procedures
1

Kommitténs/tävlingsledningens roll

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
1
Kommitténs/tävlingsledningens roll
1
Kommitténs/tävlingsledningens roll
Golfreglerna definierar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är nödvändig för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den ska alltid handla på sätt som stödjer golfreglerna. Denna del av “Official Guide” för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL:s uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel.
A

Allmänt spel

Även när en tävling inte utkämpas är det fortfarande viktigt för Kom/TL att säkerställa att golfreglerna kan följas av spelare som spelar sällskapsronder eller spelar sina egna tävlingar. Denna sorts spel kallas genomgående för allmänt spel i Kom/TL:s procedurer. Vid allmänt spel är Kom/TL:s sammansättning ofta mer informell än vid tävlingar och i många fall delegeras eller genomförs Kom/TL:s skyldigheter av en eller flera ur banpersonalen, t ex golftränaren, banchefen eller andra anställda på banan. Kom/TL:s uppgifter innefattar:
 • Säkerställa att banan är korrekt markerad (Avsnitt 2),
 • Upprätta eventuella lokala regler för allmänt spel (Avsnitt 3),
 • Upprätta och genomdriva riktlinjer för speltempo och uppförandekod (Avsnitt 4A),
 • Överväga när spel ska avbrytas på grund av väder eller andra omständigheter (Avsnitt 4B) och
 • Ge regelhjälp för spelare när de har en regelfråga som rör allmänt spel (Avsnitt 4C).
B

Tävlingar

När Kom/TL har ansvaret för en tävling har den skyldigheter före, under och efter spel för att säkerställa tävlingens friktionsfria genomförande enligt reglerna. De resurser som står till en Kom/TL:s förfogande kommer att variera beroende på banan eller den nivå som tävlingen genomförs på, och därför kan en Kom/TL kanske inte införa varje rekommenderad åtgärd. När detta är fallet behöver Kom/TL fatta beslut om vad den prioriterar för varje tävling. Tiden innan tävlingen börjar är utan tvekan den viktigaste för att försäkra sig om att tävlingen kan genomföras utan problem. Kom/TL:s uppgifter under denna period kan innefatta:
 • Fastställa tävlingsvillkoren (Avsnitt 5A),
 • Se över och rätta till banmarkeringarna (Avsnitt 5B),
 • Se över de lokala reglerna och fastställa eventuella kompletterande lokala regler (Avsnitt 5C),
 • Fastställa behörigheten för spelare med funktionshinder att använda Regel 25 (Avsnitt 5D),
 • Definiera om och var spelare får öva på banan (Avsnitt 5E),
 • Bestämma tees och hålplaceringar som ska användas (Avsnitt 5F),
 • Fastställa och publicera lottningen i matchspel eller grupperna i slagspel och starttiderna (Avsnitt 5G),
 • Definiera riktlinjer för speltempo och uppförandekoder (Avsnitten 5H och 5I) samt
 • Förbereda material för spelare och domare (Avsnitt 5J).
När tävlingen har startats är Kom/TL ansvarig för att säkerställa att spelarna har den information som behövs för att spela enligt reglerna och hjälpa dem med att tillämpa reglerna:
 • Ge spelarna information så att de är medvetna om eventuella gällande lokala regler, riktlinjer för speltempo och uppförandekoder, liksom annan viktig information som t ex vilka tees som ska användas och var hålen placerats (Avsnitt 6A),
 • Starta matcher och grupper på rätt tid (Avsnitt 6A),
 • Säkerställa att banan är korrekt iordningställd, markerad och underhållen (Avsnitt 6B),
 • Ge spelarna regelhjälp (Avsnitt 6C),
 • Genomdriva riktlinjer för speltempo (Avsnitt 6D),
 • Avbryta spelet på grund av väder eller andra förhållanden och sedan bestämma när spelet ska återupptas (Avsnitt 6E),
 • Tillhandahålla ett område för spelarna där de rapporterar resultatet av en match eller återlämnar scorekorten i slagspel (Avsnitt 6F),
 • Kontrollera alla scorer från ronden i slagspel (Avsnitt 6F) och
 • Fastställa och publicera eventuella grupper och starttider för spelare om det finns fler ronder som inte tidigare publicerats (Avsnitt 6G).
När spelet har avslutats innefattar Kom/TL:s uppgifter:
 • Bestämma hur eventuella lika resultat i slagspel ska avgöras (Avsnitt 7A),
 • Bekräfta de slutliga resultaten och avsluta tävlingen (Avsnitt 7B),
 • Dela ut eventuella priser (Avsnitt 7C) och
 • Hantera eventuella frågeställningar som uppkommer efter att tävlingen har avslutats (Avsnitt 7D).
UTFORSKA MER
Avsnitt2Banmarkeringar för allmänt spel
Markera banan och vid behov underhålla dessa markeringar är en ständigt pågående uppgift för vilken Kom/TL har ansvaret. En välmarkerad bana underlättar för en spelare att spela enligt reglerna och hjälper till med att undvika osäkerhet för spelare. Till exempel vet en spelare kanske inte hur spelaren ska fortsätta om en damm (ett pliktområde) inte är markerad.
Läs avsnittet