Tillbaka till Committee Procedures
3

Lokala regler för allmänt spel

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
3
Lokala regler för allmänt spel
3
Lokala regler för allmänt spel
En lokal regel är en modifiering av en regel eller en extra regel som Kom/TL inför för allmänt spel eller en speciell tävling. Kom/TL är ansvarig för att besluta om att införa vilken lokal regel som helst och säkerställa att de är i enlighet med principerna som återfinns i Avsnitt 8. Kom/TL måste säkerställa att varje lokal regel finns tillgänglig för spelarna, antingen på scorekortet, ett separat utdelat blad, ett anslag på anslagstavlan eller banans hemsida. Lokala regler som kan införas för allmänt spel faller i följande allmänna kategorier:
  • Definiera bangränser och andra områden på banan (Avsnitten 8A-8D),
  • Definiera speciella lättnadsprocedurer (Avsnitt 8E) och
  • Definiera onormala banförhållanden och integrerade föremål på banan (Avsnitt 8F).
En fullständig förteckning över Modeller för Lokala Regler återfinns i början av Avsnitt 8. Se Avsnitt 5C för andra typer av lokala regler som oftare införs för tävlingar än för allmänt spel.
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens roll
Golfreglerna definierar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är nödvändig för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den ska alltid handla på sätt som stödjer golfreglerna. Denna del av “Official Guide” för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL:s uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel.
Läs avsnittet