Tillbaka till Regler för golfspel
25

Modifieringar för spelare med funktionsnedsättningar

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
25
Modifieringar för spelare med funktionsnedsättningar
Syfte med regeln: Regel 25 tillhandahåller modifieringar av vissa golfregler för att tillåta spelare med specifika funktionsnedsättningar att spela på lika villkor med spelare som inte har funktionsnedsättningar, har samma funktionsnedsättning eller en annan sorts funktionsnedsättning.
25
Modifieringar för spelare med funktionsnedsättningar
25.1

Översikt

Regel 25 gäller för alla tävlingar, inklusive alla spelformer. Det är en spelares funktionsnedsättningskategori och behörighet som bestämmer om spelaren får använda sig av de särskilda modifierade reglerna i Regel 25. Regel 25 modifierar vissa regler för spelare inom följande funktionsnedsättningskategorier:
 • spelare som är blinda (vilket inkluderar vissa nivåer av synnedsättning),
 • spelare som är amputerade (d v s både spelare med arm- och bendefekter och de som förlorat armar eller ben),
 • spelare som använder rörelsehjälpmedel samt
 • spelare med intellektuell funktionsnedsättning.
Det är ett faktum att det finns många spelare med andra typer av funktionsnedsättningar (t ex spelare med neurologiska eller ortopediska tillstånd, spelare med kortvuxenhet och spelare som är döva). Dessa ytterligare funktionsnedsättningskategorier täcks inte av Regel 25, eftersom inget behov hittills har identifierats för en modifiering av golfreglerna för dessa spelare. Utrustningsregler (Equipment Rules) gäller utan modifieringar, förutom vad som anges i Section 7 i Utrustningsregler (Equipment Rules). För information om användning av utrustning av medicinska skäl (utom en klubba eller boll), se Regel 4.3b. Se Committee Procedures, Section 5D för vägledning om spelares behörighet.
25.2

Modifieringar för spelare som är blinda

Syfte med regeln: Regel 25.2 tillåter en spelare som är blind (vilket inkluderar vissa nivåer av synnedsättning) att ta emot hjälp av både en medhjälpare och en caddie på samma gång, tillåter hjälp med att sikta, ger spelaren ett begränsat undantag från förbudet att vidröra sand i en bunker med en klubba och tillåter hjälp med att lyfta, droppa, placera och återplacera en boll.
25.2a

Hjälp av en medhjälpare

En spelare som är blind kan få hjälp av en medhjälpare:
 • med att ta en stans,
 • med att sikta in sig före slaget och
 • genom att be om och få råd.
En medhjälpare har samma status enligt reglerna som en caddie (se Regel 10.3), men med de undantag som beskrivs i Regel 25.2e. När Regel 10.2a (Råd) tillämpas, får en spelare be om och få råd både från en medhjälpare och från en caddie vid samma tillfälle.
25.2b

En spelare får bara ha en medhjälpare

En spelare som är blind får bara ha en medhjälpare åt gången. Om en spelare vid något tillfälle har fler än en medhjälpare, får spelaren den allmänna plikten för varje hål där överträdelsen skedde, på samma sätt som i Regel 10.3a(1) (Spelare får bara ha en caddie åt gången).
25.2c

Modifiering av Regel 10.2b(3) (Inte placera föremål för att få hjälp att sikta, ta stans eller svinga)

Regel 10.2b(3) har modifierats så att det inte blir någon plikt, om spelaren, caddien eller medhjälparen placerar ett föremål för att hjälpa till att ta en stans inför slaget som ska slås (t ex en klubba placerad på marken för att visa vart spelaren ska sikta eller var spelaren ska placera fötterna). Men föremålet måste tas bort innan slaget slås. Om så inte sker, får spelaren den allmänna plikten för ett brott mot Regel 10.2b(3).
25.2d

Modifiering av Regel 10.2b(4) (Otillåtet område för en caddie innan en spelare slår ett slag)

Regel 10.2b(4) har modifierats så att det inte blir någon plikt om medhjälparen eller caddien står på eller nära en förlängning av spellinjen bakom bollen när som helst före eller under spelarens slag, så länge som medhjälparen eller caddien inte hjälper spelaren med att slå slaget.
25.2e

Modifiering av Regel 10.3 (Caddies)

En medhjälpare till en spelare som är blind kan också fungera som spelarens caddie, men behöver inte göra det. Spelaren får ha både en medhjälpare och en caddie samtidigt och i så fall:
 • får den medhjälparen inte bära eller hantera spelarens klubbor med undantag för att vägleda spelaren, att hjälpa spelaren att ta sin stans eller att rikta in sig innan slaget slås eller att hjälpa spelaren av artighet enligt vad som tillåts i definitionen av caddie.
 • Om den medhjälparen bär eller hanterar spelarens klubbor i strid med denna regel har spelaren två caddies samtidigt och får den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln inträffat (se Regel 10.3a(1)).
25.2f

Modifiering av Regel 12.2b(1) (När det blir plikt för att vidröra sand)

Innan spelaren slår ett slag på sin boll i en bunker får en spelare som är blind, utan plikt, vidröra sanden i bunkern med en klubba:
 • i området omedelbart framför eller bakom bollen och
 • vid baksvingen för ett slag.
Men när spelaren gör detta, får spelaren inte förbättra bollens läge mer än vad som skulle ha skett genom att grunda klubban lätt. För spelaren gäller fortfarande förbuden i Regel 12.2b(1), mot att medvetet vidröra sanden i bunkern för att pröva sandens beskaffenhet eller att vidröra sanden med en klubba när man gör en övningssving.
25.2g

Modifiering av Regel 14.1b (Vem som får lyfta bollen)

När en spelares boll ligger på green är Regel 14.1b modifierad så att spelarens medhjälpare, förutom spelarens caddie, får lyfta bollen utan spelarens godkännande.
25.2h

Hjälp med att droppa, placera och återplacera bollen

För en spelare som är blind är alla regler som kräver att spelaren ska droppa, placera eller återplacera en boll modifierade så att spelaren, utan begränsningar, kan ge ett allmänt godkännande till varje annan person att droppa, placera och återplacera spelarens boll.
25.3

Modifieringar för spelare som är amputerade

Syfte med regeln: Regel 25.3 tillåter en spelare som är amputerad (d v s både spelare med arm- och bendefekter och de som förlorat armar eller ben) att använda protes för att slå ett slag medan klubban är förankrad och tillåter hjälp att droppa, placera och återplacera en boll.
25.3a

Status för proteser

Att använda en konstgjord arm eller ett konstgjort ben är inte ett brott mot Regel 4.3 förutsatt att spelaren har ett medicinskt skäl för att använda den och att tävlingsledningen bestämmer att användandet inte ger spelaren någon orättvis fördel gentemot andra spelare (se Regel 4.3b). Spelare som är tveksamma om användningen av en protes bör så snart som möjligt ta upp frågan med tävlingsledningen. En spelare som använder en protes omfattas ändå av förbuden i Regel 4.3a mot att använda utrustning på ett onormalt sätt.
25.3b

Modifiering av Regel 10.1b (Förankra klubban)

Om en spelare som är amputerad inte kan hålla i och svinga de flesta av sina klubbor utan att förankra dem på grund av arm- eller bendefekter eller förlust av armar eller ben, får spelaren slå ett slag med klubban förankrad, utan plikt enligt Regel 10.1b.
25.3c

Hjälp med att droppa, placera och återplacera bollen

För en spelare som är amputerad är alla regler som kräver att spelaren ska droppa, placera eller återplacera en boll modifierade, så att spelaren, utan begränsningar, får ge ett allmänt godkännande åt varje annan person att droppa, placera och återplacera spelarens boll.
25.3d

Modifiering av definitionen för ”återplacera”

För en spelare som är amputerad har definitionen för återplacera (och Regel 14.2b(2)) modifierats för att tillåta spelaren att återplacera bollen antingen med handen eller genom att använda sig av en annan del av utrustningen (t ex att rulla bollen med en klubba).
25.4

Modifieringar för spelare som använder rörelsehjälpmedel

Syfte med regeln: Regel 25.4 tillåter en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel att få hjälp av både en medhjälpare och en caddie på samma gång, förklarar hur en spelare får använda sig av ett rörelsehjälpmedel (t ex en rullstol eller annat hjälpmedel på hjul, en käpp eller krycka) för att hjälpa till med att ta en stans och att slå ett slag, samt modifierar vissa lättnadsprocedurer.
Regel 25.4a t o m 25.4l gäller för alla rörelsehjälpmedel, inklusive käppar, kryckor, rullstolar och andra rörelsehjälpmedel på hjul. Regel 25.4m och 25.4n gäller bara för rullstolar och andra rörelsehjälpmedel på hjul.
25.4a

Hjälp av medhjälpare eller varje annan person

En spelare som använder ett rörelsehjälpmedel kan få hjälp av en medhjälpare eller varje annan person, inklusive en annan spelare, på följande sätt:
 • Lyfta en boll på green: När spelarens boll ligger på green är Regel 14.1b modifierad så att också spelarens medhjälpare, förutom spelarens caddie, får lyfta bollen utan spelarens godkännande.
 • Droppa, placera och återplacera en boll: Alla regler som kräver att spelaren ska droppa, placera eller återplacera en boll är modifierade så att spelaren också får, utan begränsningar, ge ett allmänt godkännande åt varje annan person att droppa, placera och återplacera spelarens boll.
 • Placera spelare eller hjälpmedel: Enligt vad som tillåts i Regel 10.2b(5) kan spelaren, innan spelaren slår ett slag, få fysisk hjälp från vilken person som helst för att hjälpa till att positionera spelaren eller att placera eller flytta undan rörelsehjälpmedlet.
25.4b

Råd från en medhjälpare

En spelare som använder ett rörelsehjälpmedel får be om och ta emot råd av sin medhjälpare på samma sätt som en spelare ber om eller får råd av en caddie enligt Regel 10.2a (Råd). En medhjälpare har samma status enligt reglerna som en caddie (se Regel 10.3), men med de undantag som beskrivs i Regel 25.4j. I syfte att tillämpa Regel 10.2a får en spelare be om och ta emot råd från både en medhjälpare och en caddie vid samma tillfälle.
25.4c

En spelare får bara ha en medhjälpare

En spelare som använder rörelsehjälpmedel får bara ha en medhjälpare åt gången. Om en spelare vid något tillfälle har fler än en medhjälpare, får spelaren den allmänna plikten för varje hål där överträdelsen inträffat, på samma sätt som anges i Regel 10.3a(1) (En spelare får bara ha en caddie åt gången).
25.4d

Modifiering av definitionen av ”stans”

En spelares användning av ett rörelsehjälpmedel kan påverka spelarens stans vid tillämpningen av olika regler, t ex att bestämma området för den avsedda stansen enligt Regel 8.1a och att avgöra om det blir störande inverkan av ett onormalt banförhållande enligt Regel 16.1. För att hantera detta är definitionen av stans modifierad till att avse ”placeringen av spelarens fötter och kropp och placeringen av ett rörelsehjälpmedel om något sådant används, när spelaren förbereder sig för eller slår ett slag”.
25.4e

Modifiering av definitionen för ”återplacera”

För spelare som använder ett rörelsehjälpmedel är definitionen för återplacera (och Regel 14.2b(2)) utökad för att tillåta spelaren att återplacera bollen antingen med handen eller genom att använda en annan del av utrustningen (t ex att rulla bollen med en klubba).
25.4f

Tillämpning av Regel 4.3 (Användning av utrustning)

Regel 4.3 gäller för användningen av rörelsehjälpmedel:
 • Spelaren får använda rörelsehjälpmedel som hjälp i sitt spel om det är tillåtet enligt normerna i Regel 4.3b och
 • Spelaren som använder ett rörelsehjälpmedel omfattas fortfarande av förbuden i Regel 4.3a mot att använda utrustning på ett onormalt sätt.
25.4g

Modifiering av Regel 8.1b(5) för att tillåta användning av ett rörelsehjälpmedel för att ta stansen

Enligt Regel 8.1b(5) blir det ingen plikt om spelaren förbättrar förhållandena som påverkar slaget genom att stadigt placera sina fötter när stansen tas, ”inklusive ett rimligt grävande med fötterna i sand”. För en spelare som använder rörelsehjälpmedel är Regel 8.1b(5) modifierad så att ”inklusive ett rimligt grävande med fötterna i sand” inkluderar:
 • ett rimligt grävande med ett rörelsehjälpmedel eller
 • att vidta rimliga åtgärder för att placera ett rörelsehjälpmedel när stansen tas och för att försöka undvika att halka.
Men denna modifiering tillåter inte spelaren att gå utöver detta genom att bygga en stans så att rörelsehjälpmedlet inte kommer att glida under svingen, t ex genom att skapa en upphöjd hög av jord eller sand som rörelsehjälpmedlet får stöd emot. Om spelaren gör detta får spelaren den allmänna plikten för att ha ändrat markytan för att bygga en stans i strid med Regel 8.1a(3).
25.4h

Modifiering av Regel 10.1b (Förankra klubban)

Om att en spelare inte kan hålla och svinga de flesta av sina klubbor utan att förankra dem på grund av att spelaren använder ett rörelsehjälpmedel, får spelaren slå ett slag med klubban förankrad utan plikt enligt Regel 10.1b.
25.4i

Modifiering av Regel 10.1c (Slå slag medan man står över eller på spellinjen)

För att ta hänsyn till en spelares användning av ett rörelsehjälpmedel, är Regel 10.1c modifierad så att spelaren inte heller får slå ett slag med någon del av sitt rörelsehjälpmedel avsiktligt placerat på båda sidorna av eller beröra spellinjen eller en förlängning av den linjen bakom bollen.
25.4j

Modifiering av Regel 10.3 (Caddies)

Medhjälparen till en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel får också fungera som spelarens caddie, men behöver inte göra det. Spelaren får ha både en medhjälpare och en caddie samtidigt och i så fall:
 • får den medhjälparen inte bära eller hantera spelarens klubbor med undantag för att hjälpa spelaren att ta sin stans eller att rikta in sig innan slaget slås, eller att hjälpa spelaren som en artighet enligt vad som tillåts i definitionen av caddie. Men detta modifierar inte Regel 10.2b(3) (Inte placera föremål för att få hjälp att sikta, ta stans eller svinga).
 • Om den medhjälparen bär eller hanterar spelarens klubbor i strid med denna regel har spelaren två caddies samtidigt och får den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln inträffat (se Regel 10.3a(1)).
25.4k

Modifiering av Regel 11.1b(2)

För spelare som använder ett rörelsehjälpmedel, är Regel 11,1b(2) modifierad så att om en spelares boll i rörelse som spelats från en green av misstag träffar rörelsehjälpmedlet, måste bollen spelas som den ligger.
25.4l

Tillämpning av Regel 12.2b(1) vid användning av rörelsehjälpmedel för att pröva sandens beskaffenhet i en bunker

Enligt Regel 12.2b(1), får en spelare inte ”avsiktligt vidröra sanden i bunkern med en hand, klubba, kratta eller annat föremål för att pröva sandens beskaffenhet för att få information om nästa slag”. Detta gäller även vid användning av ett rörelsehjälpmedel för att avsiktligt pröva sandens beskaffenhet. Men spelaren får vidröra sanden med sitt rörelsehjälpmedel av vilket annat skäl som helst, utan plikt.
25.4m

För spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul: Modifiering av lättnadsalternativ i sidled för boll i rött pliktområde och för ospelbar boll

När en spelare med ett rörelsehjälpmedel på hjul tar lättnad i sidled för en boll i ett rött pliktområde eller för en ospelbar boll är Regel 17.1d(3) och 19.2c modifierade så att storleken på lättnadsområdet är utökad från två klubblängder till fyra klubblängder.
25.4n

För spelare som använder ett rörelsehjälpmedel på hjul: Modifiering av plikt enligt Regel 19.3b (Lättnad för ospelbar boll i bunker)

När en spelare med ett rörelsehjälpmedel på hjul tar lättnad för en ospelbar boll i en bunker är Regel 19.3b modifierad så att spelaren får ta lättnad på flagglinjen utanför den bunkern med ett slags plikt.
25.5

Modifiering för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar

Syfte med regeln: Regel 25.5 tillåter en spelare med en intellektuell funktionsnedsättning att få hjälp av både en medhjälpare och en caddie på samma gång och förtydligar rollen för en handledare, som inte är knuten till en viss spelare och inte tillåts ge råd.
25.5a

Hjälp av medhjälpare eller handledare

Den omfattning av hjälp som en spelare med intellektuella funktionsnedsättningar kan behöva är unika för varje individ. Tävlingsledningen får ordna med eller tillåta en medhjälpare eller handledare för att hjälpa spelare med intellektuella funktionsnedsättningar:
 • En medhjälpare hjälper en spelare med spelet och att tillämpa reglerna:
  • En medhjälpare har, enligt reglerna, samma status som en caddie (se Regel 10.3), men med de begränsningar som beskrivs i Regel 25.5c.
  • Vid tillämpning av Regel 10.2a (Råd) får en spelare be om och få råd av både en medhjälpare och av en caddie vid samma tillfälle.
 • En handledare är någon som utsetts av tävlingsledningen för att hjälpa spelare med intellektuella funktionsnedsättningar under tävlingen:
  • Handledaren är inte knuten till en viss spelare, utan handledarens roll är att vid behov hjälpa vilken spelare som helst med intellektuella funktionsnedsättningar.
  • En handledare är enligt reglerna något utomstående.
  • En spelare får inte be om eller få råd av en handledare.
25.5b

En spelare får bara ha en medhjälpare

En spelare med en intellektuell funktionsnedsättning får bara ha en medhjälpare åt gången. Om en spelare vid något tillfälle har fler än en medhjälpare, får spelaren den allmänna plikten för varje hål där överträdelsen inträffat, på samma sätt som anges i Regel 10.3a(1) (En spelare får bara ha en caddie åt gången).
25.5c

Modifiering av Regel 10.3 (Caddie)

Medhjälparen till en spelare med en intellektuell funktionsnedsättning får också fungera som spelarens caddie, men behöver inte göra det. Spelaren får ha både en medhjälpare och en caddie samtidigt och i så fall:
 • får medhjälparen inte bära eller hantera spelarens klubbor med undantag för att hjälpa spelaren att ta sin stans eller att rikta in sig innan slaget slås (om detta godkänts av tävlingsledningen), eller att hjälpa spelaren som en artighet enligt vad som tillåts i definitionen av caddie. Men detta modifierar inte Regel 10.2b(3) (Inte placera föremål för att få hjälp att sikta, ta stans eller svinga).
 • Om den medhjälparen bär eller hanterar spelarens klubbor i strid med denna regel har spelaren två caddies samtidigt och får den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln inträffat (se Regel 10.3a(1)).
25.5d

Modifiering av Regel 14.1b (Vem som får lyfta bollen)

När en spelares boll ligger på green är Regel 14.1b modifierad så att spelarens medhjälpare, förutom spelarens caddie, får lyfta bollen utan spelarens godkännande.
25.5e

Spelare med både intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar

För spelare med både intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar rekommenderas att tävlingsledningen använder sig av en kombination av reglerna i Regel 25 så att båda typerna av funktionsnedsättningar hanteras.
25.6

Allmänna bestämmelser för alla sorters funktionsnedsättningar

25.6a

Orimlig fördröjning av spelet

När förbudet mot orimlig fördröjning av spelet enligt Regel 5.6a ska tillämpas för spelare med funktionsnedsättningar:
 • Varje tävlingsledning ska använda sitt eget omdöme och fastställa sina egna rimliga riktlinjer och då ta hänsyn till banans svårighet, väderförhållandena (med tanke på vilken påverkan dessa kan ha när rörelsehjälpmedel används), vilken sorts tävling det gäller och graden av funktionshindren för de spelare som tävlar.
 • När dessa faktorer beaktas kan det vara lämpligt för tävlingsledningen att använda en mindre strikt tolkning av vad som menas med orimlig fördröjning.
25.6b

Droppning

Vid tillämpning av Regel 14.3b (Boll måste droppas på ett riktigt sätt) kan fysiska begränsningar göra det svårt eller omöjligt för spelare med vissa funktionsnedsättningar att veta om de har droppat bollen från knähöjd. Tävlingsledningen bör därför acceptera spelarens rimliga bedömning att de har gjort detta. Tävlingsledningen bör också acceptera alla rimliga försök att droppa bollen från knähöjd med hänsyn till spelarens fysiska begränsningar. Se Committee Procedures, Section 5d (ytterligare vägledning till Regel 25 och tävlingar som involverar spelare med funktionsnedsättningar).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer