Skriv ut
18
Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll
Syfte med regeln: Regel 18 täcker att ta lättnad med plikt enligt slag och distans. När en boll är förlorad utanför ett pliktområde eller stannar out of bounds, blir den föreskrivna ordningen att spela från tee till hålet bruten; spelaren måste återuppta denna ordning genom att spela varifrån det föregående slaget slogs. Denna regel täcker även hur och när en provisorisk boll kan spelas för att spara tid när bollen i spel kan ha stannat out of bounds eller blivit förlorad utanför ett pliktområde.
18
Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll
18.1

Lättnad med plikt enligt slag och distans tillåts när som helst

En spelare får när som helst ta lättnad med slag och distans genom att lägga till ett slags plikt och spela den ursprungliga bollen eller en annan boll varifrån det föregående slaget slogs (se Regel 14.6). Spelaren har alltid denna möjlighet att ta lättnad med slag och distans:
 • oavsett var spelarens boll är på banan och
 • även när en regel kräver att spelaren ska ta lättnad på ett visst sätt eller spela en boll från en viss plats.
När spelaren sätter en annan boll i spel med plikt enligt slag och distans (se Regel 14.4):
 • är den ursprungliga bollen inte längre i spel och får inte spelas.
 • Detta gäller även om den ursprungliga bollen hittas på banan innan de tre minuternas söktid är ute (se Regel 6.3b).
Men detta gäller inte en boll som ska spelas varifrån det föregående slaget slogs när spelaren:
 • meddelar att spelaren spelar en provisorisk boll (se Regel 18.3b) eller
 • spelar en andra boll i slagspel enligt Regel 14.7b eller 20.1c(3).
18.2

Boll som är förlorad eller out of bounds: lättnad med slag och distans måste tas

18.2a

När en boll är förlorad eller out of bounds

(1) När en boll är förlorad. En boll är förlorad om den inte hittas inom tre minuter efter att spelaren eller spelarens caddie börjar leta efter den. Om en boll hittas inom tre minuter men det är osäkert om det är spelarens boll:
 • måste spelaren snarast försöka identifiera bollen (se Regel 7.2) och får en rimlig tid att göra det, även om detta sker efter att de tre minuternas söktid är ute.
 • Detta innefattar en rimlig tid att komma fram till bollen, om spelaren inte befinner sig där bollen hittas.
Om spelaren inte identifierar sin boll inom denna rimliga tid, är bollen förlorad. (2) När en boll är out of bounds. En boll i vila är out of bounds bara när hela bollen är utanför banans gräns. En boll är på banan när någon del av bollen:
 • ligger på eller vidrör marken eller något annat (t ex naturliga eller konstgjorda föremål) innanför banans gräns eller
 • är ovanför banans gräns eller varje annan del av banan.
En spelare får stå out of bounds för att spela en boll på banan.
18.2b

Vad man ska göra när en boll är förlorad eller out of bounds

Om en boll är förlorad eller out of bounds, måste spelaren ta lättnad med slag och distans genom att lägga till ett slags plikt och spela den ursprungliga bollen eller en annan boll varifrån det föregående slaget slogs (se Regel 14.6). Undantag – Spelaren får byta in en annan boll enligt annan regel när det är känt eller så gott som säkert vad som hände med bollen: I stället för att ta lättnad med slag och distans får spelaren byta in en annan boll enligt en regel som gäller när spelarens boll inte har hittats och det är känt eller så gott som säkert att bollen:
 • stannat på banan och rubbats av något utomstående (se Regel 9.6) eller spelats som fel boll av en annan spelare (se Regel 6.3c(2)),
 • stannat på banan i eller på ett flyttbart tillverkat föremål (se Regel 15.2b) eller i ett onormalt banförhållande (se Regel 16.1e),
 • är i ett pliktområde (se Regel 17.1c), eller
 • avsiktligt påverkats eller stoppats av någon person (se Regel 11.2c).
Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 18.2: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
18.3

Provisorisk boll

18.3a

När provisorisk boll tillåts

Om en boll kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller skulle kunna vara out of bounds får spelaren, för att spara tid, provisoriskt spela en annan boll enligt plikten för slag och distans (se Regel 14.6). Detta omfattar när:
 • den ursprungliga bollen inte har hittats och identifierats och ännu inte är förlorad,
 • en boll kan vara förlorad i ett pliktområde, men skulle också kunna vara förlorad någon annanstans på banan, eller
 • en boll kan vara förlorad i ett pliktområde, men skulle också kunna vara out of bounds.
Om en spelare slår ett slag från där det föregående slaget slogs med avsikt att spela en provisorisk boll, när en provisorisk boll inte är tillåten, blir bollen som spelas spelarens boll i spel med plikten för slag och distans (se Regel 18.1). Om även den provisoriska bollen kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller vara out of bounds:
 • får spelaren spela ytterligare en provisorisk boll.
 • förhåller sig denna provisoriska boll till den första provisoriska bollen som den första provisoriska bollen till den ursprungliga bollen.
18.3b

Meddela spel av en provisorisk boll

Innan slaget slås måste spelaren meddela någon att spelaren ska spela en provisorisk boll:
 • Det räcker inte för spelaren att bara säga att han/hon spelar en annan boll eller spelar igen.
 • Spelaren måste använda ordet “provisorisk” eller på annat sätt tydligt ange att han/hon spelar bollen provisoriskt enligt Regel 18.3.
Om spelaren inte meddelar detta till någon (även om spelaren avsett att spela en provisorisk boll) och spelar en boll varifrån det föregående slaget slogs, blir den bollen spelarens boll i spel med plikt enligt slag och distans (se Regel 18.1). Men om det inte finns någon i närheten som kan höra spelarens meddelande, får spelaren spela den provisoriska bollen och sedan informera någon om sin handling när så blir möjligt.
18.3c

Spela en provisorisk boll tills den blir bollen i spel eller ges upp

(1) Spela en provisorisk boll mer än en gång. Spelaren får fortsätta att spela den provisoriska bollen utan att den förlorar sin status som en provisorisk boll så länge den spelas från en punkt som är på samma avstånd eller längre från hålet än där den ursprungliga bollen bedöms vara. Detta gäller även om den provisoriska bollen spelas flera gånger. Men den slutar att vara en provisorisk boll när den blir bollen i spel (2) eller ges upp enligt (3) och blir därmed fel boll. (2) När en provisorisk boll blir boll i spel. Den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel med plikt enligt slag och distans i något av dessa två fall:
 • När den ursprungliga bollen är förlorad var som helst på banan utom i ett pliktområde eller är out of bounds. Den ursprungliga bollen är inte längre i spel (även om den sedan hittas på banan efter att de tre minuternas söktid är ute) och är nu fel boll som inte får spelas (se Regel 6.3c).
 • När en provisorisk boll spelas från en punkt som är närmare hål än där den ursprungliga bollen bedöms vara. Den ursprungliga bollen är inte längre i spel (även om den hittas på banan innan de tre minuternas söktid är ute eller hittas närmare hålet än vad som bedömts) och är nu fel boll som inte får spelas (se Regel 6.3c).
Om spelaren spelar en provisorisk boll till i stort sett samma område som den ursprungliga bollen och inte kan identifiera vilken boll som är vilken:
 • om bara en av bollarna hittas på banan betraktas den bollen som den provisoriska bollen som nu är i spel.
 • om båda bollarna hittas på banan, måste spelaren välja en av bollarna som ska betraktas som den provisoriska bollen som nu är i spel, och den andra bollen betraktas som den ursprungliga bollen som nu inte längre är i spel och får inte spelas.
Undantag – En spelare får byta in en annan boll enligt en annan regel när det är känt eller så gott som säkert vad som hände med bollen: Spelaren har ett extra alternativ när spelarens boll inte har hittats och det är känt eller så gott som säkert att bollen:
 • stannat på banan och rubbats av något utomstående (se Regel 9.6),
 • stannat på banan i eller på ett flyttbart tillverkat föremål (se Regel 15.2b) eller ett onormalt banförhållande (se Regel 16.1e) eller
 • avsiktligt påverkats eller stoppats av någon person (se Regel 11.2c).
När någon av dessa regler gäller, får spelaren antingen:
 • byta in en annan boll enligt vad som tillåts enligt den regeln eller
 • betrakta den provisoriska bollen som bollen i spel med plikt enligt slag och distans.
(3) När en provisorisk boll måste ges upp. När en provisorisk boll ännu inte har blivit bollen i spel, måste den ges upp i något av dessa två fall:
 • När den ursprungliga bollen hittas på banan utanför ett pliktområde innan de tre minuternas söktid är ute. Spelaren måste spela den ursprungliga bollen som den ligger.
 • När den ursprungliga bollen hittas i ett pliktområde eller det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde. Spelaren måste antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller ta lättnad med plikt enligt Regel 17.1d.
I båda fallen:
 • får spelaren inte slå några fler slag på den provisoriska bollen som nu är fel boll (se Regel 6.3c), och
 • alla slag med den provisoriska bollen innan den getts upp (även slag och eventuella pliktslag uteslutande från spel med den bollen) räknas inte.
En spelare får be andra att inte leta efter den ursprungliga bollen, när spelaren skulle föredra att fortsätta spela med den provisoriska bollen, men de andra är inte skyldiga att gå med på det. Om den provisoriska bollen inte har blivit bollen i spel och en boll hittas som kan vara den ursprungliga bollen, måste spelaren vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera den. Om spelaren inte gör det, kan tävlingsledningen diskvalificera spelaren enligt Regel 1.2a om tävlingsledningen bedömer det som ett allvarligt fall av dåligt uppförande i strid med spelets anda.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer