Skriv ut
22
Foursome
Syfte med regeln: Regel 22 omfattar foursome (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där två partners tävlar tillsammans som en sida genom att växelvis spela en enda boll. Reglerna för denna spelform är i huvudsak de samma som i individuellt spel, förutom kravet på att partners slår ut på vartannat hål och spelar ut hålet genom att slå växelvis.
22
Foursome
22.1

Översikt av foursome

Foursome är en spelform som involverar partners (antingen i matchspel eller slagspel) där två partners tävlar som en sida genom att spela en boll och slå vartannat slag på varje hål. Regel 1-20 gäller för denna spelform (med sidan som spelar en boll och betraktas precis som en individuell spelare betraktas) med de modifieringar som anges i dessa speciella regler. En variant av detta är en form av matchspel som kallas Threesome, där en individuell spelare tävlar mot en sida med två partners som spelar växelvis enligt dessa speciella regler.
22.2

Endera partnern får agera för sidan

Eftersom båda partners tävlar som en sida som spelar bara en boll:
  • Endera partnern får vidta varje tillåten åtgärd för sidan innan slaget slås, t ex att markera bollens läge och lyfta, återplacera, droppa och placera bollen, oavsett vilken partners tur det är att spela för sidan.
  • En partner och hans/hennes caddie får hjälpa den andra partnern på det sätt som den andra partnerns caddie har rätt att hjälpa (t ex att ge och bli tillfrågad om råd och vidta de andra åtgärder som tillåts enligt Regel 10), men får inte ge någon hjälp som den andra partnerns caddie inte tillåts ge enligt reglerna.
  • Varje åtgärd och brott mot reglerna av endera partnern eller endera caddien gäller för sidan.
I slagspel behöver endast en partner intyga sidans hålscorer på scorekortet (se Regel 3.3b).
22.3

Sidan måste slå slag i växelvis ordning

På varje hål måste partners slå varje slag för sidan i växelvis ordning:
  • Partners måste hål för hål byta den ordning i vilken de spelar först från tee.
  • Efter sidans första slag från hålets tee, måste partners slå växelvis under resten av hålet.
  • Om ett slag återkallas, slås om eller på annat sätt inte räknas enligt någon regel (utom när ett slag slås i fel ordning i strid med denna regel), måste samma partner som slog slaget slå nästa slag för sidan.
  • Om sidan beslutar att spela en provisorisk boll, måste den spelas av partnern vars tur det är att spela sidans nästa slag.
Varje pliktslag som sidan får påverkar inte partnernas växelvisa spelordning. Plikt för att spela ett slag i fel ordning i strid med Regel 22.3: allmän plikt. I slagspel måste sidan rätta till misstaget:
  • Den rätta partnern måste slå ett slag varifrån sidan slog det första slaget i fel ordning (se Regel 14.6).
  • Slaget som slogs i fel ordning och alla övriga slag innan misstaget rättats till (inklusive slag som slagits och varje pliktslag enbart från att spela med den bollen) räknas inte.
  • Om sidan inte rättar till misstaget innan man slår ett slag för att starta ett annat hål, eller om det rör sig om det sista hålet för ronden, innan scorekortet lämnas in, blir sidan diskvalificerad.
22.4

Påbörja ronden

22.4a

Partner som spelar först

Sidan får välja vilken partner som ska spela från första tee när ronden startar, såvida inte tävlingsvillkoren anger vilken partner som måste spela först. Sidans rond startar när den partnern slår ett slag för att starta sidans första hål.
22.4b

Starttid och startplats

Regel 5.3a gäller olika för varje partner beroende på vem som ska spela först för sidan: Partnern som ska spela först måste vara beredd att spela på rätt starttid och startplats och måste starta på (och inte före) den tiden. Partnern som ska spela det andra slaget måste vara närvarande på rätt starttid antingen på startplatsen eller på hålet nära platsen där bollen som spelas från tee förväntas stanna. Om endera partnern inte är närvarande på detta sätt, bryter sidan mot Regel 5.3a.
22.5

Partners får dela klubbor

Regel 4.1b(2) är modifierad för att tillåta partners att dela klubbor, så länge som det totala antalet klubbor de har tillsammans inte är högre än 14.
22.6

Begränsning för spelaren att stå bakom partnern när ett slag slås

Förutom begränsningarna i Regel 10.2b(4) får en spelare i syfte att få information inför sidans nästa slag inte stå på eller nära förlängningen av spellinjen bakom bollen medan partnern slår ett slag. Plikt för brott mot Regel 22.6: allmän plikt.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer