Skriv ut
24
Lagtävlingar
Syfte med regeln: Regel 24 omfattar lagtävlingar (spelade antingen som matchspel eller slagspel), där flera spelare eller sidor tävlar som ett lag med kombinerade resultat från deras ronder eller matcher för att få fram ett totalt lagresultat.
24
Lagtävlingar
24.1

Översikt av lagtävlingar

  • Ett ”lag” är en grupp spelare som spelar individuellt eller som sidor för att tävla mot andra lag.
  • Deras spel i lagtävlingen kan även vara del av en annan tävling (t ex ett individuellt slagspel) som äger rum på samma gång.
Regel 1-23 gäller i en lagtävling med de modifieringar som anges i dessa speciella regler.
24.2

Villkor för lagtävling

Tävlingsledningen bestämmer spelformen, hur ett lags totala resultat ska räknas ut och andra tävlingsvillkor, t ex:
  • I matchspel, hur många poäng som tilldelas för en vunnen eller delad match.
  • I slagspel, antal scorer som räknas in i varje lags totala resultat.
  • Om tävlingen får sluta med en delning eller samma resultat och, om inte, hur särskiljningen ska gå till.
24.3

Lagkapten

Varje lag får namnge en lagkapten för att leda laget och fatta beslut för det, t ex vilka spelare i laget som ska spela i vilka ronder eller matcher, i vilken ordning de ska spela och vilka som ska spela tillsammans som partners. Lagkaptenen får vara en spelare i tävlingen.
24.4

Råd som tillåts i lagtävling

24.4a

Person som tillåts att ge råd till laget (Rådgivare)

Tävlingsledningen får anta en lokal regel som tillåter varje lag att namnge en person (en “rådgivare”) som får ge råd och annan hjälp som tillåts i Regel 10.2 till spelare i laget under en rond och som får tillfrågas om råd av spelare i laget:
  • Rådgivaren får vara lagkaptenen, en lagcoach eller annan person (inklusive en lagmedlem som spelar i tävlingen).
  • Rådgivaren måste identifieras för tävlingsledningen innan råd ges.
  • Tävlingsledningen får tillåta byte av ett lags rådgivare under ronden eller under tävlingen.
Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule H-2 (tävlingsledningen får anta en lokal regel som tillåter varje lag att namnge två rådgivare).
24.4b

Begränsning för rådgivare under eget spel

Om ett lags rådgivare är en spelare i laget, har rådgivaren inte rätt att agera i den rollen under eget spel av en rond i tävlingen. Under eget spel av en rond betraktas rådgivaren som varje annan spelande lagmedlem med avseende på begränsningarna för råd och annan hjälp i Regel 10.2.
24.4c

Inga råd mellan lagmedlemmar utom partners

Utom när de spelar tillsammans som partners för en sida:
  • får en spelare inte be om råd från eller ge råd till en medlem av sitt lag som spelar på banan.
  • Detta gäller vare sig om lagmedlemmen spelar i samma grupp (”boll”) som spelaren eller i en annan grupp (”boll”) på banan.
Se Committee Procedures, Section 8; Model Local Rule H-5 (i en lagtävling i form av slagspel där en spelares score för ronden bara räknas som en del av lagets score, kan tävlingsledningen anta en lokal regel som tillåter lagmedlemmar som spelar i samma grupp (”boll”) att ge varandra råd, även om de inte är partners). Plikt för brott mot Regel 24.4: allmän plikt enligt Regel 10.2.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer