Skriv ut
2
Banan
Syfte med regeln: Regel 2 presenterar det grundläggande som varje spelare bör veta om banan:
 • Det finns fem definierade områden på banan, och
 • det finns flera typer av definierade föremål och förhållanden som kan ha störande inverkan på spelet.
Det är viktigt att känna till vilket område på banan som bollen ligger i och statusen för varje störande föremål och förhållande, eftersom dessa ofta påverkar spelarens möjligheter att spela bollen eller ta lättnad.
2
Banan
2.1

Banans gränser och out of bounds

Golf spelas på en bana, vars gränser är bestämda av tävlingsledningen. Områden som inte är på banan är out of bounds.
2.2

Definierade områden på banan

Det finns fem områden på banan.
2.2a

Spelfältet

Spelfältet omfattar hela banan utom de fyra särskilda områden på banan som beskrivs i Regel 2.2b. Det kallas för “spelfältet”, eftersom:
 • det omfattar större delen av banan och är det område där en spelares boll oftast kommer att spelas tills bollen når fram till green.
 • det innefattar varje typ av mark och växande eller fastsittande föremål som finns i det området, t ex fairway, ruff och träd.
2.2b

De fyra särskilda områdena

Vissa regler gäller specifikt för de fyra områdena på banan som inte ingår i spelfältet:
 • den tee som spelaren måste använda för att starta spelet på det hål som spelas (Regel 6.2),
 • alla pliktområden (Regel 17),
 • alla bunkrar (Regel 12) samt
 • green på det hål som spelaren spelar (Regel 13).
2.2c

Avgöra vilket område på banan en boll ligger i

Det område på banan som en spelares boll ligger i påverkar vilka regler som gäller när spelaren spelar bollen eller tar lättnad. En boll behandlas alltid som att den ligger i bara ett område på banan:
 • Om en del av bollen är både på spelfältet eller i ett av de fyra särskilda områdena på banan, behandlas den som att den ligger i det särskilda området på banan.
 • Om en del av bollen är i två särskilda områden på banan, behandlas den som att den ligger i det särskilda område som kommer först i den här ordningen: pliktområde, bunker, green.
2.3

Föremål eller förhållanden som kan ha störande inverkan på spelet

Vissa regler kan ge fri lättnad (lättnad utan plikt) från störande inverkan från vissa definierade föremål eller förhållanden, t ex:
 • lösa naturföremål (Regel 15.1),
 • flyttbara tillverkade föremål (Regel 15.2), samt
 • onormala banförhållanden, som är hål grävt av djur, mark under arbete, oflyttbara tillverkade föremål och tillfälligt vatten (Regel 16.1).
Men lättnad utan plikt tillåts inte från föremål för banans gräns eller integrerade föremål som har störande inverkan på spelet.
2.4

Spelförbudszoner

En spelförbudszon är en definierad del av ett onormalt banförhållande (se Regel 16.1f) eller ett pliktområde (se Regel 17.1e), där spel inte är tillåtet. En spelare måste ta lättnad, när:
 • spelarens boll är i en spelförbudszon, eller
 • en spelförbudszon inverkar störande på spelarens stans eller område för avsedd sving, när en boll spelas utanför spelförbudszonen (se Regel 16.1f och 17.1e).
Se Committee Procedures, Section 5I(2) (en uppförandekod kan uppmana spelare att helt och hållet hålla sig utanför en spelförbudszon).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer