Skriv ut
8
Banan spelas som den är
Syfte med regeln: Regel 8 omfattar en grundläggande princip för spelet: ”spela banan som den är.” När en spelares boll har stannat, får spelaren normalt lov att acceptera de förhållanden som påverkar slaget och inte förbättra dem innan bollen spelas. En spelare får emellertid vidta vissa rimliga åtgärder även om de förbättrar dessa förhållanden, och det finns begränsade omständigheter där förhållandena kan återställas utan plikt efter att de har förbättrats eller försämrats.
8
Banan spelas som den är
8.1

Spelares åtgärder som förbättrar förhållanden som påverkar slaget

För att stödja principen “spela banan som den är”, begränsar denna regel vad en spelare får göra för att förbättra något av dessa skyddade ”förhållanden som påverkar slaget” (var som helst på eller utanför banan) inför nästa slag som spelaren ska slå:
 • läget för spelarens boll i vila,
 • området för spelarens avsedda stans,
 • området för spelarens avsedda sving,
 • spelarens spellinje samt
 • lättnadsområdet där spelaren ska droppa eller placera en boll.
Denna regel gäller för åtgärder som vidtas både under ronden och när spelet har avbrutits enligt Regel 5.7a. Den gäller inte för:
 • borttagandet av lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål, vilket är tillåtet i den utsträckning som medges i Regel 15, eller
 • en åtgärd som vidtas medan spelarens boll är i rörelse, vilket täcks av Regel 11.
8.1a

Åtgärder som inte är tillåtna

Utom på de begränsade sätt som tillåts i Regel 8.1b, c och d, får spelaren inte vidta någon av dessa åtgärder om de förbättrar förhållandena som påverkar slaget: (1) Flytta, böja eller bryta varje:
 • växande eller fastsittande naturföremål,
 • oflyttbart tillverkat föremål, integrerat föremål eller föremål för banans gräns, eller
 • teemarkeringar när en boll spelas från denna tee.
(2) Flytta ett löst naturföremål eller flyttbart tillverkat föremål till ett läge (t ex för att bygga ett underlag för en stans eller förbättra spellinjen). (3) Förändra markytan, bland annat genom att:
 • återplacera torvor i ett torvhål,
 • ta bort eller pressa ned torvor som redan har återplacerats eller annan skuren grästorv som redan är på plats eller
 • skapa eller avlägsna hål, fördjupningar eller ojämna ytor.
(4) Ta bort eller pressa ned sand eller lös jord. (5) Ta bort dagg, frost eller vatten. Plikt för brott mot Regel 8.1a: allmän plikt.
8.1b

Åtgärder som är tillåtna

Vid förberedelse för ett slag eller när ett slag slås, får spelaren vidta någon av dessa åtgärder, och det blir ingen plikt även om detta gör att förhållandena som påverkar slaget förbättras: (1) På ett ärligt sätt söka efter sin boll genom att vidta rimliga åtgärder för att hitta och identifiera den (se Regel 7.1a). (2) Vidta rimliga åtgärder för att ta bort lösa naturföremål (se Regel 15.1) och flyttbara tillverkade föremål (se Regel 15.2). (3) Vidta rimliga åtgärder för att markera läget för en boll och att lyfta och återplacera bollen enligt Regel 14.1 och 14.2. (4) Grunda klubban lätt precis framför eller precis bakom bollen. ”Grunda klubban lätt” innebär att låta klubbans tyngd bäras upp av gräset, jorden, sanden eller annat material på eller ovanför markytan. Men detta tillåter inte att man:
 • pressar ned klubban mot marken eller
 • när bollen är i en bunker, vidrör sanden precis framför eller precis bakom bollen (se Regel 12.2b(1)).
(5) Placera fötterna stadigt när stansen tas, inklusive ett rimligt grävande med fötterna i sand eller lös jord. (6) Ta en stans på ett ärligt sätt genom att vidta rimliga åtgärder för att komma åt bollen och ta en stans. Men spelaren, när så görs:
 • har inte rätt till en normal stans eller sving och
 • måste använda det sätt som minst påverkar för att hantera den speciella situationen.
(7) Slå ett slag eller i baksvingen för ett slag som sedan slås. Men när bollen är i en bunker, är det inte tillåtet enligt Regel 12.2b(1) att röra vid sanden i bunkern när baksvingen görs. (8) På tee:
 • Sätta en peg i eller på marken (se Regel 6.2b(2)),
 • Flytta, böja eller bryta något växande eller fastsittande naturföremål (se Regel 6.2b(3)),
 • Förändra markytan, ta bort eller pressa ned sand och jord, eller ta bort dagg, frost eller vatten (se Regel 6.2b(3)).
(9) I en bunker, jämna ut sand av omsorg om banan efter att en boll som spelats från bunkern är utanför bunkern (se Regel 12.2b(3)). (10) På green, ta bort sand och lös jord och reparera skada (se Regel 13.1c). (11) Röra på ett naturföremål för att se om det är löst. Men om föremålet visar sig vara växande eller sitter fast, måste det fortfarande sitta fast och återställas så nära som möjligt till sitt ursprungliga läge. Se Regel 25.4g (modifiering av Regel 8.1b(5) när stansen tas av spelare som använder ett rörelsehjälpmedel).
8.1c

Undvika plikt genom återställa förhållanden som förbättrats i strid med Regel 8.1a(1) eller 8.1a(2)

Om en spelare har förbättrat förhållanden som påverkar slaget genom att flytta, böja eller bryta ett föremål i strid med Regel 8.1a(1) eller att flytta ett föremål till ett läge i strid med Regel 8.1a(2):
 • blir det ingen plikt om spelaren, innan nästa slag slås, avlägsnar denna förbättring genom att återställa förhållandena till ursprungligt skick på de sätt som är tillåtet i (1) och (2) här nedan.
 • Men om spelaren förbättrar förhållandena som påverkar slaget genom att vidta någon av de övriga åtgärderna som täcks av Regel 8.1a(3)-(5), kan spelaren inte undgå plikt genom att återställa förhållandena till ursprungligt skick.
(1) Hur man återställer förhållanden som förbättrats genom att flytta, böja eller bryta föremål. Innan slaget slås, kan spelaren undgå plikt för brott mot Regel 8.1a(1) genom att återställa det ursprungliga föremålet så nära som möjligt till dess ursprungliga läge, så att den av överträdelsen skapade förbättringen avlägsnas, t ex genom att:
 • återplacera ett föremål för banans gräns (t ex en out of bounds-pinne) som har tagits bort eller att flytta tillbaka ett föremål för banans gräns till sitt ursprungliga läge efter att den knuffats till en annan vinkel eller
 • flytta tillbaka en trädgren eller gräs, eller ett oflyttbart tillverkat föremål till sitt ursprungliga läge efter att den/det flyttats.
Men spelaren kan inte undgå plikt:
 • om förbättringen inte är avlägsnad (t ex när ett föremål för banans gräns eller en gren har böjts eller brutits på ett betydande sätt så att den inte kan återställas till sitt ursprungliga läge), eller
 • genom att använda någonting annat än själva det ursprungliga föremålet i försök att återställa förhållandena, t ex:
  • använda ett annat eller ytterligare föremål (till exempel sätta en annan pinne i ett hål från vilket en out of bounds-pinne har tagits bort eller binda fast en flyttad gren för att hålla den på plats) eller
  • använda andra material för att reparera det ursprungliga föremålet (genom att till exempel använda tejp för att reparera ett avbrutet föremål för banans gräns eller en gren).
(2) Hur man återställer förhållanden som förbättrats genom att flytta ett föremål till ett läge. Innan slaget slås, kan spelaren undgå plikt för brott mot Regel 8.1a(2) genom att ta bort det föremål som hade flyttats till ett läge.
8.1d

Återställa förhållanden som försämras efter att en boll har stannat

Om förhållanden som påverkar slaget har försämrats efter att spelarens boll har stannat: (1) När återställande av försämrade förhållanden är tillåtet. Om förhållandena som påverkar slaget har försämrats av en annan person än spelaren eller av ett djur, får spelaren utan plikt enligt Regel 8.1a:
 • återställa de ursprungliga förhållandena så långt som är möjligt.
 • markera bollens läge och lyfta, rengöra och återplacera bollen på dess ursprungliga punkt (se Regel 14.1 och 14.2), om det är rimligt att göra så för att återställa de ursprungliga förhållandena eller om något material hamnat på bollen när förhållandena försämrades.
 • om de försämrade förhållandena inte lätt kan återställas, lyfta och återplacera bollen genom att placera den på den närmaste punkt (inte närmare hål) som (1) mest liknar de förhållanden som påverkar slaget, (2) är inom en klubblängd från dess ursprungliga punkt och (3) är i samma område på banan som den punkten.
Undantag – Bollens läge försämrat när eller efter att en boll lyfts eller rubbats och innan den är återplacerad: Detta täcks av Regel 14.2d, såvida inte läget försämrats när spelet avbrutits och bollen lyfts för i så fall gäller denna regel. (2) När återställande av försämrade förhållanden inte är tillåtet. En spelare får inte förbättra förhållandena som påverkar slaget (utom så som tillåts i Regel 8.1c(1), 8.1c(2) och Regel 13.1c) som har försämrats av:
 • spelaren, inklusive spelarens caddie,
 • en annan person (förutom en domare) som vidtar en åtgärd som godkänts av spelaren, eller
 • naturkrafter, t ex vind eller vatten.
Om spelaren förbättrar de försämrade förhållandena när detta inte är tillåtet, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 8.1a. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 8.1d: allmän plikt enligt Regel 14.7a. Se Regel 22.2 (i foursome, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling betraktas som spelarens handling); 23.5 (i fyrboll, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling när det gäller spelarens boll eller utrustning betraktas som spelarens handling).
8.2

Spelares avsiktliga åtgärder för att förändra andra fysiska förhållanden i syfte att påverka spelarens egen boll i vila eller slag som ska slås

8.2a

När Regel 8.2 gäller

Denna regel gäller endast för en spelares avsiktliga åtgärder för att förändra andra fysiska förhållanden i syfte att påverka sin boll i vila eller slag som ska slås. Denna regel gäller inte för en spelares åtgärder för att:
 • avsiktligt påverka eller stoppa sin boll eller att avsiktligt förändra några fysiska förhållanden för att påverka var bollen skulle kunna stanna (vilket täcks av Regel 11.2 och 11.3) eller
 • förändra spelarens förhållanden som påverkar slaget (vilket täcks av Regel 8.1a).
8.2b

Förbjudna åtgärder för att förändra fysiska förhållanden

En spelare får inte avsiktligt vidta några åtgärder som anges i Regel 8.1a (förutom vad som tillåts i Regel 8.1b, c eller d) för att förändra några andra sådana fysiska förhållanden för att påverka:
 • vart spelarens boll kan ta vägen eller där den kan stanna efter spelarens nästa slag eller ett senare slag eller
 • vart spelarens boll i vila kan ta vägen eller var den kan stanna om den rör sig innan slaget har slagits (som när en boll ligger i en brant sluttning och spelaren är orolig för att den kan rulla in i en buske).
Undantag – Åtgärder av omsorg om banan: Det blir ingen plikt enligt denna regel om spelaren förändrar några andra sådana fysiska förhållanden av omsorg om banan (t ex att jämna ut fotspår i en bunker eller återplacera en torva i ett torvhål). Plikt för brott mot Regel 8.2: allmän plikt. Se Regel 22.2 (i foursome, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling betraktas som spelarens handling); 23.5 (i fyrboll, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling när det gäller spelarens boll eller utrustning betraktas som spelarens handling).
8.3

Spelares avsiktliga åtgärder för att förändra fysiska förhållanden i syfte att påverka en annan spelares boll i vila eller slag som ska slås

8.3a

När Regel 8.3 gäller

Denna regel täcker endast en spelares avsiktliga åtgärder för att förändra fysiskaförhållanden i syfte att påverka en annan spelares boll i vila eller slag som ska slås av denna andra spelare. Den gäller inte för en spelares åtgärder för att avsiktligt påverka eller stoppa en annan spelares boll i rörelse eller att avsiktligt förändra några fysiska förhållanden för att påverka var bollen kan stanna (vilket täcks av Regel 11.2 och 11.3).
8.3b

Förbjudna åtgärder för att förändra fysiska förhållanden

En spelare får inte avsiktligt vidta någon av de åtgärder som anges i Regel 8.1a (förutom vad som tillåts i Regel 8.1b, c eller d) för att:
 • förbättra eller försämra förhållanden som påverkar slaget för en annan spelare eller
 • förändra några andra fysiska förhållanden för att påverka:
  • vart en annan spelares boll kan ta vägen eller var den kan stanna efter den spelarens nästa slag eller ett senare slag eller
  • vart en annan spelares boll i vila kan ta vägen eller var den kan stanna om den rubbas innan slaget slås.
Undantag – Åtgärder av omsorg om banan: Det blir ingen plikt enligt denna regel om spelaren förändrar några andra sådana fysiska förhållanden av omsorg om banan (t ex att jämna ut fotspår i en bunker eller återplacera en torva i ett torvhål). Plikt för brott mot Regel 8.3: allmän plikt. Se Regel 22.2 (i foursome, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling betraktas som spelarens handling); 23.5 (i fyrboll, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling när det gäller spelarens boll eller utrustning betraktas som spelarens handling).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer