Skriv ut
7
Leta efter en boll Hitta och identifiera en boll
Syfte med regeln: Regel 7 tillåter spelaren att vidta rimliga åtgärder för att på ett ärligt sätt leta efter sin boll efter varje slag.
 • Men spelaren måste fortfarande vara försiktig, eftersom det blir plikt om spelaren handlar på ett överdrivet sätt och förbättrar förhållandena som påverkar spelarens nästa slag.
 • Spelaren får ingen plikt om bollen oavsiktligt rubbas vid försök att hitta eller identifiera den, men måste sedan återplacera bollen på dess ursprungliga punkt.
7
Leta efter en boll Hitta och identifiera en boll
7.1

Hur man letar efter en boll på ett ärligt sätt

7.1a

En spelare får vidta rimliga åtgärder för att hitta och identifiera en boll

En spelare är ansvarig för att hitta sin boll i spel efter varje slag. Spelaren får på ett ärligt sätt leta efter bollen genom att vidta rimliga åtgärder för att hitta och identifiera den, t ex att:
 • flytta sand och vatten, och
 • flytta eller böja gräs, buskar, trädgrenar och andra växande eller fastsittande naturföremål, och även bryta sådana föremål, men endast om sådant brytande är ett resultat av andra rimliga åtgärder som vidtagits för att hitta eller identifiera bollen.
Om man genom att vidta sådana rimliga åtgärder som en del av att leta på ett ärligt sätt förbättrar förhållandena som påverkar slaget:
 • blir det ingen plikt enligt Regel 8.1a om förbättringen är ett resultat av att leta på ett ärligt sätt.
 • Men om förbättringen är ett resultat av åtgärder som överstiger vad som var rimligt för att leta på ett ärligt sätt, får spelaren den allmänna plikten för brott mot Regel 8.1a.
I sina försök att hitta och identifiera bollen, får spelaren ta bort lösa naturföremål så som tillåts i Regel 15.1 och får ta bort flyttbara tillverkade föremål så som tillåts i Regel 15.2.
7.1b

Vad man gör om sand som påverkar läget för spelares boll flyttas undan under försök att hitta eller identifiera den

 • Spelaren måste återskapa det ursprungliga läget i sanden, men får lämna en liten del av bollen synlig om bollen hade varit täckt med sand.
 • Om spelaren spelar bollen utan att ha återskapat det ursprungliga läget, får spelaren den allmänna plikten.
7.2

Hur man identifierar en boll

En spelares boll i vila får identifieras på något av dessa sätt:
 • Genom att spelaren eller någon annan ser en boll stanna under sådana omständigheter att man vet att det är spelarens boll.
 • Genom att se spelarens identifieringsmärke på bollen (se Regel 6.3a), men detta gäller inte om en identisk boll med en identisk märkning också hittas i samma område.
 • Genom att hitta en boll med samma märke, modell, nummer och skick som spelarens boll i ett område där spelarens boll förväntas vara, men detta gäller inte om det ligger en identisk boll i samma område och det inte finns något sätt att veta vilken av dem som är spelarens boll.
Om en spelares provisoriska boll inte kan särskiljas från spelarens ursprungliga boll, se Regel 18.3c(2).
7.3

Lyfta en boll för att identifiera den

Om en boll kan vara spelarens boll men inte går att identifiera som den ligger:
 • Spelaren får lyfta bollen för att identifiera den (även genom att rotera den), men:
 • bollens läge måste först markeras och bollen får inte rengöras mer än vad som behövs för att identifiera den (utomgreen) (se Regel 14.1).
Om den lyfta bollen är spelarens boll eller en annan spelares boll, måste den återplaceras på sin ursprungliga punkt (se Regel 14.2). Om spelaren lyfter sin boll enligt denna regel för att identifiera den när det rimligen inte är nödvändigt (utomgreen där spelaren får lyfta bollen enligt Regel 13.1b), inte markerar läget för bollen innan den lyfts eller rengörs när det inte är tillåtet, får spelaren ett slags plikt. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Regel 7.3: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
7.4

En boll rubbas av misstag vid försök att hitta eller identifiera den

Det blir ingen plikt om spelarens boll rubbas av misstag av spelaren, motspelaren eller någon annan under försök att hitta eller identifiera den. Men om spelaren orsakar att bollen rubbas innan de börjar leta efter bollen, får spelaren ett slags plikt enligt Regel 9.4b. Enligt denna regel innefattar ”av misstag” då bollen rubbas av någon som vidtar rimliga åtgärder för att hitta bollen, som troligen skulle kunna avslöja bollens läge genom att rubba den (t ex genom att svepa med fötterna genom högt gräs eller skaka ett träd). I dessa situationer, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2). När så görs:
 • Om bollen låg på, under eller mot något oflyttbart tillverkat föremål, integrerat föremål, föremål för banans gräns eller växande eller fastsittande naturföremål, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt på, under eller mot detta föremål (se Regel 14.2c).
 • Om bollen var täckt av sand, måste det ursprungliga läget återskapas och bollen måste återplaceras i detta läge (se Regel 14.2d(1)). Men spelaren får lämna en liten del av bollen synlig när han/hon gör detta.
Se också Regel 15.1a (begränsningar för medvetet borttagande av vissa lösa naturföremål innan boll återplaceras). Plikt för brott mot Regel 7.4: allmän plikt.
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer