Skriv ut
11
En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse
Syfte med regeln: Regel 11 omfattar vad man ska göra när en spelares boll i rörelse träffar en person, djur, utrustning eller något annat på banan. När detta händer oavsiktligt, blir det ingen plikt och spelaren måste normalt acceptera resultatet, oavsett om det är bra eller inte, och spela från den plats där bollen stannat. Regel 11 begränsar också en spelare från att avsiktligt vidta åtgärder för att påverka var varje boll i rörelse skulle kunna stanna.
11
En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse
Denna regel gäller varje gång som en boll i spel är i rörelse (vare sig efter ett slag eller på annat sätt), utom när en boll har droppats i ett lättnadsområde och ännu inte stannat. Den situationen behandlas i Regel 14.3.
11.1

En boll i rörelse träffar av misstag en person eller något utomstående

11.1a

Ingen plikt för någon spelare

Om en spelares boll i rörelse av misstag träffar en person (inklusive spelaren själv) eller något utomstående:
 • blir det ingen plikt för någon spelare.
 • Detta gäller även om bollen träffar spelaren, motspelaren eller varje annan spelare eller deras caddies eller utrustning.
Undantag – Boll spelad från green i slagspel: Om spelarens boll i rörelse träffar en annan boll i vila på green och båda bollarna var på green före slaget, får spelaren den allmänna plikten (två slags plikt).
11.1b

Plats varifrån bollen måste spelas

(1) När en boll spelas från var som helst utom på green. Om en spelares boll i rörelse som spelats från var som helst utom på green av misstag träffar någon person (inklusive spelaren själv) eller något utomstående (inklusive utrustning), måste bollen i normalfallet spelas som den ligger. Men om bollen stannar på någon person, djur eller något utomstående som rör sig, får inte spelaren spela bollen som den ligger. I stället måste spelaren ta lättnad:
 • När en boll stannar på någon person, djur eller något utomstående som rör sig var som helst utom på green. Spelaren måste droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3):
  • Referenspunkt: Den uppskattade punkten rakt under där bollen först stannat på personen, djuret eller något rörligt utomstående.
  • Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkt. En klubblängd, men med följande begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområde:
   • Måste vara inom samma område på banan som referenspunkten och
   • får inte vara närmare hål än referenspunkten.
 • När en boll stannar på någon person, djur eller något utomstående som rör sig på green. Spelaren måste placera sin ursprungliga boll eller någon annan boll rakt under den uppskattade punkt där bollen först stannat på personen, djuret eller något rörligt utomstående genom att använda förfarandet för att återplacera en boll enligt Regel 14.2b(2) och 14.2e.
Plikt för att spela från fel plats i strid med Regel 11.1b(1): Allmän plikt enligt Regel 14.7. (2) När en boll spelas från green. Om en spelares boll i rörelse som spelats från green av misstag träffar spelaren själv eller något utomstående, måste bollen normalt spelas som den ligger. Men, om det är känt eller så gott som säkert att bollen i rörelse träffat något av följande på green, måste spelaren slå om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från den punkt där slaget slogs (se Regel 14.6):
 • Varje annan person än:
  • spelaren eller
  • en person som passar flaggstången (detta täcks av Regel 13.2b(2), och inte av denna regel).
 • Ett flyttbart tillverkat föremål utom:
  • klubban som använts för att slå slaget,
  • en bollmarkering,
  • en boll i vila (se Regel 11.1a om plikt gäller i slagspel) eller
  • en flaggstång (detta täcks av Regel 13.2b(2), och inte av denna regel).
 • Ett djur utom de som definieras som ett löst naturföremål (t ex en insekt).
Om spelaren slår om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte slår om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats. Se Regel 25.4k (för spelare som använder ett rörelsehjälpmedel, är Regel 11.1b(2) modifierad så att en boll som träffar hjälpmedlet spelas som den ligger).
11.2

En boll i rörelse avsiktligt påverkad eller stoppad av en person

11.2a

När Regel 11.2 gäller

Denna regel gäller bara när det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll i rörelse avsiktligt påverkats eller stoppats av en person, vilket inträffar när:
 • en person avsiktligt vidrör en boll i rörelse eller
 • bollen i rörelse träffar någon utrustning eller annat föremål (utom en bollmarkering eller en annan boll i vila innan bollen spelats eller på något sätt kom i rörelse) eller någon person (t ex spelarens caddie) som en spelare avsiktligt placerat ut eller låtit stå kvar på en särskild plats så att utrustning, föremål eller person skulle kunna påverka eller stoppa boll i rörelse.
Undantag – Boll avsiktligt påverkad eller stoppad i matchspel utan rimlig möjlighet att den kan hålas ut: En motspelares boll i rörelse som avsiktligt påverkas eller stoppas vid en tidpunkt när det inte finns någon rimlig möjlighet att den kan hålas ut, och när detta görs antingen som en skänkning eller när bollen behöver hålas ut för delning av hålet, täcks av Regel 3.2a(1) eller 3.2b(1), och inte av denna regel. För en spelares rätt att få en boll eller bollmarkering lyft innan ett slag slås, om spelaren har rimligt skäl att tro att bollen eller bollmarkeringen skulle kunna hjälpa eller störa spelet, se Regel 15.3.
11.2b

När plikt gäller för en spelare

 • En spelare får den allmänna plikten om spelaren avsiktligt påverkar eller stoppar någon boll i rörelse.
 • Detta gäller oavsett om det är spelarens egen boll, eller en boll som spelas av en motspelare eller någon annan spelare i slagspel.
Undantag – Boll i rörelse i vatten: Det blir ingen plikt om spelaren lyfter sin boll i rörelse i vatten i tillfälligt vatten eller i ett pliktområde när lättnad ska tas enligt Regel 16.1 eller 17 (se Regel 10.1d Undantag 3). Se Regel 22.2 (i foursome, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling betraktas som spelarens handling); 23.5 (i fyrboll, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling när det gäller spelarens boll eller utrustning betraktas som spelarens handling).
11.2c

Plats som en avsiktligt påverkad eller stoppad boll måste spelas ifrån

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll i rörelse avsiktligt påverkats eller stoppats av en person (oavsett om bollen har hittats eller ej), får den inte spelas som den ligger. I stället måste spelaren ta lättnad: (1) Slag som slagits från någonstans utom från green. Spelaren måste ta lättnad, baserat på den uppskattade punkt där bollen skulle ha stannat om den inte hade blivit påverkad eller stoppad:
 • När boll skulle ha stannat var som helst på banan utom på green. Spelaren måste droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i följande lättnadsområde (se Regel 14.3):
  • Referenspunkt: Den uppskattade punkt där bollen skulle ha stannat.
  • Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkt: En klubblängd, men med följande begränsningar:
  • Begränsningar för lättnadsområde:
   • Måste vara inom samma område på banan som referenspunkten och
   • får inte vara närmare hål än referenspunkten.
Undantag – Bollen bedöms ligga i ett pliktområde: Om den uppskattade punkten för bollen är i ett pliktområde, behöver inte spelaren ta lättnad enligt denna regel. Som ett alternativ får spelaren direkt ta lättnad från pliktområdet enligt Regel 17.1d baserat på den uppskattade punkten där bollen senast skar gränsen för pliktområdet.
 • När en boll skulle ha stannat på green. Spelaren måste placera den ursprungliga bollen eller en annan boll på den uppskattade punkt där bollen skulle ha stannat genom att använda sig av förfarandet för att återplacera en boll enligt Regel 14.2b(2) och 14.2e.
 • När en boll skulle ha stannat out of bounds. Spelaren måste ta lättnad med slag och distans i enlighet med Regel 18.2.
Plikt för att spela från fel plats i strid med Regel 11.2c(1): allmän plikt enligt Regel 14.7a. (2) Slag som slagits från green. Spelaren måste slå om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från den punkt där slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren slår om slaget men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte slår om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.
11.3

Avsiktligt ta bort föremål eller förändra förhållanden för att påverka en boll i rörelse

När en boll är i rörelse får inte en spelare avsiktligt utföra någon av dessa handlingar för att påverka var denna boll i rörelse (oavsett om det är spelarens boll eller någon annan spelares boll) skulle kunna stanna:
 • Förändra fysiska förhållanden genom att vidta någon av de åtgärder som finns uppräknade i Regel 8.1a (t ex återplacera en lös torva eller pressa ned ett område med uppstickande torv) eller
 • lyfta eller ta bort:
  • ett löst naturföremål (se Regel 15.1a, Undantag 2) eller
  • ett flyttbart tillverkat föremål (se Regel 15.2a, Undantag 2).
Spelaren bryter mot denna regel om spelaren avsiktligt utför någon av dessa handlingar även om handlingen inte påverkar var bollen stannar. Undantag – Att flytta en flaggstång, en boll i vila på green och utrustning för spelare: Denna regel förbjuder inte spelare att lyfta eller flytta:
 • en borttagen flaggstång,
 • en boll i vila på green (se Regel 9.4, 9.5 och 14.1 om plikt tillämpas), eller
 • utrustning som tillhör någon spelare (annat än en boll i vila var som helst utom på green eller en bollmarkering var som helst på banan).
Att ta bort flaggstången från hålet (även vid passning) när en boll är i rörelse täcks av Regel 13.2, och inte av denna regel. Plikt för att vidta en otillåten åtgärd i strid med Regel 11.3: allmän plikt. Se Regel 22.2 (i foursome, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling betraktas som spelarens handling); 23.5 (i fyrboll, får endera partnern agera för sidan och partnerns handling när det gäller spelarens boll eller utrustning betraktas som spelarens handling).
UTFORSKA MER
Regel 1Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer