AS JUMP TO SECTION
AS Print Section
1
Syfte med regeln
1
Syfte med regeln
Amatörgolf har en lång tradition i spelet golf som inkluderar en historia av tävlingar där enbart amatörer får delta. Amatörreglerna definierar vem som har rätt att tävla som amatör. Golf är till stor del ett självreglerande spel som bygger på ärlighet och moral där varje spelare själv har ett mycket stort ansvar att följa reglerna. Syftet med amatörreglerna är att skydda spelets integritet och minimera påfrestningen på Regler för golfspel och handicapreglerna. Amatörreglerna begränsar vilken typ/form av priser (prispengar, nyttopriser, minnespriser) och värdet på dessa priser som en amatör får acceptera i tävlingar.