AS Print Section
4
Golfinstruktion
4
Golfinstruktion
Med golfinstruktion menas att lära ut tekniken att svinga en golfklubba och slå en golfboll. Amatörreglerna gäller inte för andra former av undervisning eller coaching inom golf (tillexempel fysisk träningslära eller psykologiska aspekter av spelet). En amatör som accepterar betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion, inklusive som en del av lönen för betalda arbetsuppgifter, blir en icke-amatör. En amatör kan dock acceptera betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion under följande förhållanden:
  • Som en del av ett program som har godkänts i förväg av det nationella golfförbundet (i Sverige Svenska Golfförbundet).
  • Som anställd på en skola, högskola eller ett läger, förutsatt att den tid som ägnas åt att ge golfinstruktion är mindre än 50 procent av den tid som ägnas åt att fullgöra alla arbetsuppgifter som anställd.
  • När golfinstruktionen ges skriftligen eller online, och inte till en specifik individ eller grupp.