AS Print Section
2
Amatör
2
Amatör
Alla golfspelare är amatörer så länge de inte:
  • accepterar ett pris som inte är tillåtet enligt Regel 3: Priser,
  • deltar i en golftävling som professionella,
  • accepterar betalning eller kompensation för att ge golfinstruktion som inte är tillåtet enligt Regel 4: Golfinstruktion,
  • är anställda (inklusive egenföretagare) som professionella på en golfklubb/golfanläggning, eller
  • är medlemmar i en förening för professionella golfare.
En amatör som vidtar någon av dessa åtgärder bryter mot amatörreglerna, blir en icke amatör och förblir en icke-amatör tills hon/han är reamatöriserad (se Regel 5: Reamatörisering).