AS Print Section
3
Priser
3
Priser
3a

Scratchtävlingar

En amatör som deltar i en scratchtävling får acceptera vilket pris som helst, inklusive prispengar, upp till ett värde av £700 eller $1 000 per tävling, såvida inte det nationella golfförbundet har fastställt en lägre gräns. 2023 är prisgränsen i Sverige 9 000 kronor. Med scratchtävling menas en tävling där handicap inte används för att fastställa spelarnas resultat i någon del av tävlingen. Handicap får heller inte användas för att dela upp spelare i olika klasser i tävlingen. Alla tävlingar som inte är scratchtävlingar är handicaptävlingar.
3b

Handicaptävlingar

En amatör som deltar i en handicaptävling får inte acceptera prispengar, men kan acceptera ett nyttopris upp till ett värde av £700 eller $1 000 per tävling, såvida inte det nationella golfförbundet har fastställt en lägre gräns. 2023 är prisgränsen i Sverige 9 000 kronor.
3c

Övergripande

För ett nyttopris är prisets värde det pris till vilket föremålet i allmänhet finns att köpa i detaljhandeln. Prisgränsen gäller:
 • alla tee-till-håltävlingar som involverar en score för ett hål, oavsett på vilken plats tävlingen spelas (till exempel på en golfbana eller i en golfsimulator).
 • alla slagskicklighetstävlingar (skills competition) där slaget spelas under en tee-till-håltävling.
 • det totala antal priser som accepteras i en enskild tävling eller i flera tävlingar som genomförs samtidigt (till exempel individuella tävlingar och lagtävlingar).
Prisgränsen gäller inte:
 • Värdet av pokaler eller andra liknande priser.
 • Tävlingar i long driving, närmast-håltävlingar, slagskicklighetstävlingar, trickslag eller tävlingar som enbart innebär puttning (såvida inte tävlingen eller slaget spelas i en tee-till-håltävling).
 • Ett pris för en hole-in-one gjord:
  • en tävling som inte är en tee-till-håltävling, eller
  • i en tee-till-håltävling, förutsatt att längden på slaget är minst 45 meter.
 • Betting mellan enskilda golfare eller grupper av golfare.
 • Kostnader för att tävla i ett senare skede av samma tävling.