Tilbage
3

Turneringen

Gå til afsnit
De officielle Golfregler
Se indholdet i Reglen
Udskriv Regel
3
Turneringen
Formål: Regel 3 dækker de tre centrale elementer af alle golfturneringer:
 • At spille enten hulspil eller slagspil,
 • At spille enten individuelt eller med en partner som del af en side, og
 • At score enten som bruttoscore (ingen handicapslag tildelt) eller nettoscore (handicapslag tildelt).
3
Turneringen
3.2

Hulspil

3.2b(1)/1
Spillere må ikke give huller for at forkorte en match
Selvom en spiller kan give et hul til sin modstander på ethvert tidspunkt, før dette hul er afsluttet, må en spiller og modstander ikke enes om at give huller til hinanden for at forkorte matchen. For eksempel enes en spiller og dennes modstander før en match starter om skiftevis at give hullerne 6, 7, 8 og 9 til hinanden. Hvis de ved, at Reglerne ikke tillader dem at give huller på denne måde og starter matchen uden at annullere aftalen, er begge spillere diskvalificeret i henhold til Regel 1.3b(1) (spilleres ansvar for anvendelse af Reglerne). Hvis spillerne ikke er klar over, at dette ikke er tilladt, gælder resultatet af matchen.
3.2b(1)/2
At give et hul er ikke gyldigt når hullet allerede er afgjort
Hvis en spiller giver hullet til sin modstander, men så opdager, at spilleren havde spillet i hul med færre slag, så var det at give hullet ikke gyldigt, da hullet allerede var færdigspillet. (Ny)
3.2b(2)/1
At give (slag/hul/match) er ikke gyldigt, når en caddie forsøger at give
En af de handlinger, som en caddie ikke har lov til, er at give det næste slag, et hul eller matchen til modstanderen. Hvis en caddie forsøger at give, er dette ikke gyldigt. Der er ingen straf til spilleren for denne handling fra caddien, da Regel 10.3 b(3) (handlinger, som caddie ikke må foretage) ikke angiver en straf. Hvis modstanderen foretager en handling, baseret på caddiens forsøg på at give (såsom at løfte en bold i spil eller et markeringsmærke), ville dette være en rimelig misforståelse efter Regel 3.2b(2). Der er ingen straf, og bolden eller markeringsmærket skal genplaceres, medmindre spilleren i stedet giver (slaget). Men hvis den caddie, der gav (slaget) på ugyldig vis, løftede modstanderens bold eller markeringsmærke eller sin spillers bold eller markeringsmærke, ville den caddies spiller få en straf, hvis denne handling var en overtrædelse af Regel 9.4 eller Regel 9.5.
3.2c(1)/1
At oplyse et højere handicap er en overtrædelse, selvom det påvirkede hul ikke er spillet
Hvis en spiller oplyser et højere handicap til sin modstander, før man spiller hullet, der ville blive påvirket, er spilleren stadig diskvalificeret, da dette kunne have påvirket modstanderens strategi. Mens man for eksempel venter på første tee for at starte matchen, oplyser Spiller A sit handicap til 12, selvom faktisk er 11. Spiller B oplyser sit handicap til 10, og Spiller B udfører et slag for at starte 1. hul. Spiller A er diskvalificeret efter Regel 3.2c(1), fordi Spiller B udførte et slag i matchen med den forståelse, at Spiller A får to handicapslag.
3.2c(1)/2
Spiller giver forkert oplysning om handicap før en handicap match
Hvis en spiller giver modstanderen forkert oplysning i relation til deres handicap, og dette resulterer i, at spilleren giver for få eller modtager for mange slag, er spilleren diskvalificeret efter Regel 3.2c(1). For eksempel oplyser en spilleren modstander et forkert handicap indeksTM eller et banehandicapTM eller spillehandicapTM, som spilleren beregnede forkert, og dette bruges til at bestemme hvor mange handicap slag der er i matchen. Hvis dette betyder, at spilleren vil få for mange eller give for få slag på grund af den forkerte oplysning, og denne fejl ikke er rettet ,før modstanderen udfører sit næste slag, er spilleren diskvalificeret. (Ny)
3.2d(1)/1
Betydning af Undtagelsen "Ingen straf, hvis det ikke betyder noget for resultatet af hullet"
Under spil af et hul skal en spiller oplyse det korrekte antal udførte slag, så modstanderen kan beslutte hvordan hullet skal spilles. Men hvis en spiller oplyser det forkerte antal slag, efter at et hul er afsluttet, er der ingen straf efter undtagelsen til Regel 3.2d(1), hvis det ikke påvirker modstanderens forståelse af, om hullet blev vundet, tabt eller delt. For eksempel efter at have færdigspillet et hul på hvilket modstanderen scorede 7, oplyser spilleren forkert en score på 5, hvor spilleren faktisk scorede 6. Efter at have started næste hul opdager spilleren at denne faktisk scorede 6. Men da det forkerte antal oplyste slag ikke ændrede det faktum, at spilleren havde vundet hullet, er der ingen straf.
3.2d(1)/2
Forkert antal slag oplyst af spilleren, efter at hullet er afsluttet, og hvor fejlen opdages flere huller senere
Hvis en spiller oplyser det forkerte antal udførte slag, efter at et hul er afsluttet, får spilleren den generelle straf, hvis fejlen påvirker resultatet af hullet og ikke rettes i tide. I så fald skal matchscoren tilrettes. For eksempel efter at have færdigspillet 1. hul oplyser spilleren modstanderen, at spilleren scorede 4, men i virkeligheden scorede 5. Modstanderen scorede 5 på hullet. Efter at have spillet en del flere huller indser spilleren, at denne opgav modstanderen det forkerte antal udførte slag på 1. hul. Selv om hullet ville have været delt, hvis det rigtige antal udførte slag var blevet oplyst, får spilleren den generelle straf på det første hul (tab af hul), fordi fejlen påvirkede forståelsen af resultatet af hullet. Matchscoren skal tilrettes.
3.2d(1)/3
Forkert antal slag oplyst af spilleren, efter at hul er afsluttet, og hvor fejlen opdages efter at resultatet af matchen er endeligt
Hvis en spiller ubevidst oplyser det forkerte antal udførte slag, efter at et hul er afsluttet, men fejlen ikke opdages, før resultatet af kampen er endeligt (Regel 3.2a(5) - Hvornår resultatet er endeligt), gælder resultatet af kampen. For eksempel fortæller en spiller efter at have afsluttet 17. hul sin modstander, at spilleren scorede 3, mens scoren faktisk var 4. Modstanderen scorede 4 på hullet. Spillerne spiller 18. hul, og resultatet bliver gjort endeligt, at spilleren vinder kampen 1 op. Spilleren indser derefter, at modstanderen fik det forkerte antal udførte slag oplyst på 17. hul. Fordi spilleren ubevidst oplyste det forkerte antal slag, og resultatet af kampen er endeligt, er der ingen straf og resultatet af matchen gælder med spilleren som vinder (Regel 20.1b(3) - Anmodning om afgørelse fremsat, efter at resultatet af matchen er endeligt).
3.2d(1)/4
Ændre mening om at tage lempelse med straf er ikke at oplyse det forkerte antal udførte slag
Det rigtige antal udførte slag betyder kun de slag, en spiller allerede har udført og eventuelle strafslag, der allerede er modtaget. For eksempel ligger spillerens bold i et strafområde, og modstanderen spørger, hvordan spilleren har tænkt sig at fortsætte. Selv om det ikke er krævet at besvare spørgsmålet, giver spilleren udtryk for at ville tage lempelse med straf. Efter at modstanderen har spillet, beslutter spilleren at spille bolden, som den ligger i strafområdet. Spilleren havde ret til at ændre mening, og der var ingen straf for at gøre det, da oplysning om fremtidige intentioner, ikke er det samme som at oplyse antallet af udførte slag.
3.2d(2)/1
"Så snart det rimeligt er muligt" er ikke altid før modstanderens næste slag
Formuleringen "så snart det rimeligt er muligt" giver plads til overvejelse af alle relevante omstændigheder, især hvor nær spilleren er på modstanderen. Hvis spilleren for eksempel tager lempelse for uspillelig bold, mens modstanderen er på den modsatte side af fairway og modstanderen spiller, før spilleren kan gå over for at fortælle modstanderen om straffen, så kan "så snart det rimeligt er muligt" være, mens de går op til hullet for at udføre deres næste slag. Der er ingen fast fremgangsmåde for at bestemme, hvad der er "så snart det rimeligt er muligt", men det betyder ikke altid, at det er før modstanderen udfører sit næste slag.
3.2d(3)/1
Bevidst at oplyse forkert matchscore eller ikke at rette modstanderens misforståelse af matchscoren, kan medføre diskvalifikation
Regel 3.2d(3) forventer, at spillere kender matchscoren, men kræver ikke, at en spiller skal oplyse matchscoren til modstanderen. Hvis en spiller bevidst giver en forkert matchscore eller bevidst undlader at rette modstanderens misforståelse af matchscoren, har spilleren ikke oplyst det forkerte antal udførte slag. Men Komitéen bør diskvalificere spilleren efter Regel 1.2a (alvorlig, dårlig opførsel).
3.2d(4)/1
Betydning af "Enes om" i Regel 3.2d(4)
En spiller i en match, som ved eller tror modstanderen har overtrådt en Regel, som giver straf, må vælge ikke at handle på overtrædelsen, men spilleren og modstanderen må ikke aftale at se bort fra en overtrædelse eller en straf, de ved gælder. For at der er en aftale, er det nødvendigt at begge spillere har været involveret i beslutningen om at se bort fra en overtrædelse eller en straf. De følgende eksempler illustrerer, hvornår der ikke er en aftale mellem en spiller og en modstander:
 • Under spil af et hul ser spilleren sin modstander løfte sin bold for at identificere den uden først at markere den. Spilleren fortæller modstanderen om, at det at undlade at markere er en overtrædelse af Reglerne, men underretter modstanderen om, at spilleren vil se bort fra overtrædelsen. Det var spillerens egen beslutning at se bort fra overtrædelsen, og derfor har der ikke har været en aftale.
 • Under spil af et hul underretter modstanderen spilleren om, at modstanderen rørte sandet i sit tilbagesving i en bunker. Spilleren bekræfter, at straffen er tabt hul, men underretter modstanderen om, at spilleren vil se bort fra overtrædelsen. Det var spillerens egen beslutning at se bort fra overtrædelsen, og derfor har der ikke har været en aftale.
I sådanne tilfælde, når en spiller tager sin egen beslutning om at se bort fra en overtrædelse og underretter modstanderen om den beslutning, kan spilleren ikke ændre den beslutning efter, en af spillerne har udført et nyt slag på hullet, eller hvis der ikke udføres flere slag på hullet, så når en af spillerne udfører et slag på næste teested. De følgende eksempler illustrerer, når der er en aftale mellem spilleren og modstanderen:
 • Under spil af et hul ser spilleren sin modstander løfte sin bold for at identificere den uden først at markere den. Spilleren fortæller modstanderen, at det at undlade at markere er en overtrædelse af Reglerne, men efter at have diskuteret, konkluderer spilleren og modstanderen at de ikke vil give straffe i situationer, hvor det ikke er en klar fordel ved at overtræde Reglen. Da begge spillere var involverede i at beslutte udfaldet af situationen, og de enedes om ikke at give straffen, har der været en aftale om at se bort fra overtrædelsen af Reglerne, og begge spillere er diskvalificerede efter Regel 1.3b.
 • Under spil af et hul underretter modstanderen spilleren om, at modstanderen rørte sandet i sit tilbagesving i en bunker. Spilleren bekræfter, at straffen er tabt hul, men modstanderen foreslår til spilleren, at de skal se bort fra overtrædelsen, da der ikke blev opnået nogen reel fordel. Spilleren beslutter ikke at give straffen. Da spilleren blev påvirket af modstanderen i sin beslutning om at se bort fra overtrædelsen, har der været en aftale, og begge spillere er diskvalificerede efter Regel 1.3b. (Ny)
3.3

Slagspil

3.3b/1
Spillere skal være ledsaget af en markør på hele runden
Formålet med en markør er at godkende, at en spillers score for hvert hul vises korrekt på spillerens scorekort. Hvis en markør ikke er med spilleren på hele runden, kan scorekortet ikke godkendes korrekt. Hvis en spiller for eksempel spiller flere huller uden sin markør, og markøren registrerer spillerens score for de huller, spilleren har spillet alene, kan scorekortet ikke godkendes korrekt efter Regel 3.3b. Spilleren skulle have insisteret på, at markøren fulgte med spilleren på alle hullerne. Hvis markøren ikke var i stand til det, skulle spilleren have bedt en anden person om at fungere som sin markør. Hvis det ikke var muligt, skulle spilleren have stoppet med at spille og underrettet Komitéen, så en anden markør kunne tildeles.
3.3b/2
Oplysninger, der er placeret forkert på scorekortet, kan stadig være acceptable
Selvom alle krav i Regel 3.3b skal være opfyldt, før et scorekort afleveres, er der ingen straf, hvis de korrekte oplysninger fejlagtigt er indtastet på scorekortet et andet sted end der, hvor det forventedes, bortset fra at hver enkelt hulscore på scorekortet skal kunne identificeres til det korrekte hul (Se Fortolkning 3.3b(3)/1). For eksempel:
 • Hvis spilleren og markøren godkender hulscoren i det felt, hvor den anden skulle godkende, er spillerens score blevet godkendt som krævet efter Regel 3.3b. Det samme ville gælde, hvis der blev brugt initialer til at godkende, i stedet for det fulde navn.
 • Hvis spillerens scores registreres på markørens scorekort, og markørens er på spillerens, men scores er korrekte, og begge scorekort er godkendte, så er scorekortene acceptable, så længe spillerne fortæller Komitéen hvilket scorekort, der tilhører hvilken spiller. Da karakteren af denne fejl er administrativ, er der ingen tidsfrist for at foretage en sådan rettelse (Se Regel 20.2d(2)).
3.3b/3
Et andet scorekort må bruges, hvis det officielle scorekort er blevet beskadiget eller væk
Selvom en spiller skal aflevere det scorekort, som blev udleveret af Komitéen, kræver Regel 3.3b ikke, at det samme scorekort skal afleveres, hvis det er blevet beskadiget eller blevet væk. Hvis markøren for eksempel mister et papirscorekort, der var blevet udleveret af Komitéen, ville det være acceptabelt at bruge et andet scorekort (såsom et scorekort fra klubben), så længe scorekortet har spillerens navn og hulscores, og er godkendt af spiller og markør. Når der anvendes et elektronisk registreringssystem, og spilleren eller markøren mister internetforbindelsen, eller der er et teknisk problem, bør spillerne rejse spørgsmålet over for Komitéen hurtigst muligt og senest umiddelbart efter, at runden er afsluttet.
3.3b(2)/1
Spillere er kun forpligtet til at indtaste scores på et scorekort
Der er en forskel mellem at kræve, at spillerne indtaster en score for en runde i en computer (f. eks. til handicapformål) og at være forpligtet til at indtaste hulscores ved hjælp af en elektronisk form for scorekort, der er godkendt af Komitéen (f. eks. en App til scoreindtastning). Komitéen kan kræve, at spillerne anvender et andet scorekort end et papirscorekort (f. eks. en elektronisk form for scorekort), men Komitéen har ikke bemyndigelse til at pålægge en straf efter Regel 3.3b(2) for ikke også at indtaste scores andetsteds. Dog kan en Komité - for at hjælpe på administrationen (såsom effektiv produktion og formidling af turneringsresultater) - pålægge en straf i henhold til et Kodeks for god opførsel (Regel 1.2b) eller give disciplinære straffe (f. eks. udelukkelse fra den næste turnering) for ikke også at indtaste scores andetsteds.
3.3b(2)/2
Anvendelse af Undtagelsen for en markør, der ikke lever op til sine ansvarsområder
Efter Undtagelsen i Regel 3.3b(2) får en spiller ingen straf, hvis kravene til scorekort overtrædes på grund af markørens fejl, og at dette er uden for spillerens kontrol. Eksempler på, hvordan Undtagelsen virker:
 • Hvis en markør forlader banen med en spillers scorekort efter en runde, bør Komitéen forsøge at kontakte markøren. Men hvis det ikke er muligt, bør Komitéen acceptere godkendelse af spillerens score fra en person, der så runden. Hvis ingen andre er til rådighed, kan Komitéen selv godkende spillerens scores.
 • Hvis en spiller skal ændre en hulscore, efter at scorekortet er blevet godkendt af markøren, men markøren ikke er tilgængelig eller allerede er taget afsted, bør Komitéen forsøge at kontakte markøren. Hvis det ikke er muligt, bør Komitéen acceptere godkendelse af ændringen fra en anden, der så spilleren spille det pågældende hul, eller hvis en sådan person ikke er tilgængelig, kan Komitéen selv godkende denne score.
3.3b(3)/1
Scores på scorekort skal kunne identificeres for det korrekte hul
Efter Regel 3.3b skal hver hulscore på scorekortet kunne identificeres for det korrekte hul. Hvis en markør for eksempel skriver spillerens scores for for-ni ind i felterne for bag-ni og scores for bag-ni ind i felterne for for-ni, vil scorekortet stadig være acceptabelt, hvis fejlen rettes ved at ændre hulnumrene, så de passer med den rigtige score for hvert hul. Men hvis denne fejl ikke rettes, og en hulscore derfor er lavere end den faktiske på det pågældende hul, er spilleren diskvalificeret efter Regel 3.3b(3).
3.3b(4)/1
Straf for spiller som bevidst undlader at gøre Komitéen opmærksom på en administrativ fejl
Komitéen er ansvarlig for at tælle spillerens hulscores sammen, og i en handicapturnering for at beregne hvor mange handicapslag spilleren vil få for runden samt beregne spillerens nettoscore. Hvis Komitéen laver en fejl i udførelsen af disse forpligtelser, er det en administrativ fejl, og der er ingen tidsbegrænsning for at rette en sådan fejl (Regel 20.2d(2)). Men hvis en spiller opdager sådan en fejl, er spilleren ansvarlig for at gøre Komitéen opmærksom på fejlen. Hvis det opdages, at spilleren opdagede sådan en fejl og denne bevidst undlod at gøre Komitéen opmærksom derpå, bør Komitéen diskvalificere spilleren efter Regel 1.2a (alvorlig dårlig opførsel). (Ny)
UNDERSØG MERE