Udskriv Regel
9
Bold spillet, som den ligger. Bold, som ligger stille, løftet eller flyttet
Formål: Regel 9 dækker et centralt princip for spillet: "Spil bolden, som den ligger."
 • Hvis spillerens bold ligger stille, og derefter bliver flyttet af naturkræfter såsom vind eller vand, skal spilleren normalt spille den fra dens nye sted.
 • Hvis en bold, der ligger stille, bliver løftet eller flyttet af nogen som helst eller af en ekstern påvirkning, før slaget udføres, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted.
 • Spillere skal være forsigtige, når de er i nærheden af en bold, der ligger stille, og en spiller, som forårsager, at dennes bold eller en modstanders bold flytter sig, får normalt en straf (undtagen på greenen).
9
Bold spillet, som den ligger. Bold, som ligger stille, løftet eller flyttet
Regel 9 gælder for en bold i spil, som ligger stille på banen, og gælder både under runden, og mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a.
9.1

Bold spillet, som den ligger

9.1a

Spille en bold derfra, hvor den kom til at ligge stille

En spillers bold, som ligger stille på banen, skal spilles derfra, hvor den ligger, undtagen når Reglerne foreskriver eller tillader, at spilleren:
 • Spiller en bold fra et andet sted på banen, eller
 • Løfter en bold, og derefter genplacerer den på dens oprindelige sted.
9.1b

Hvad man skal gøre, når bolden flytter sig under tilbagesvinget eller slaget

Hvis en spillers bold, der ligger stille, flytter sig, efter at spilleren er startet på slaget eller tilbagesvinget til slaget, og slaget gennemføres:
 • Bolden skal ikke genplaceres, uanset årsagen til, at den flyttede sig.
 • I stedet for skal spilleren spille bolden derfra, hvor den ligger stille efter slaget.
 • Hvis spilleren forårsagede, at bolden flyttede sig, se Regel 9.4b, for at finde ud af, om der er en straf.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 9.1: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
9.2

Afgøre, om bolden flyttede sig, eller hvad der fik den til at flytte sig

9.2a

Afgøre, om bolden flyttede sig

En spillers bold, som ligger stille, anses kun for at have flyttet sig, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den gjorde. Hvis bolden måske har flyttet sig, men det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den gjorde, så anses den for ikke at have flyttet sig, og den skal spilles, som den ligger.
9.2b

Afgøre, hvad der fik bolden til at flytte sig

Når en spillers bold, der ligger stille, har flyttet sig:
 • Det skal afgøres, hvad der fik den til at flytte sig.
 • Dette afgør, om spilleren skal genplacere bolden eller spille den, som den ligger, og om der er en straf.
(1) Fire mulige årsager. Reglerne anerkender kun fire mulige årsager til, at en bold, der ligger stille, flytter sig før spilleren udfører et slag:
 • Naturkræfter, såsom vind eller vand (se Regel 9.3),
 • Spillerens handlinger, inklusiv handlinger foretaget af spillerens caddie (se Regel 9.4),
 • Modstanderens handlinger i hulspil , inklusiv handlinger foretaget af modstanderens caddie (se Regel 9.5), eller
 • En ekstern påvirkning, inklusiv en anden spiller i slagspil (se Regel 9.6).
Se Reglerne 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5 (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger). (2) ”Kendsgerning eller så godt som sikkert” som grundlag for at afgøre, hvad der fik bolden til at flytte sig.
 • Spilleren, modstanderen eller en ekstern påvirkning anses kun for at være årsagen til at bolden flytter sig, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert.
 • Hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at det mindst var en af disse, som var grunden, så anses bolden for at have været flyttet af naturkræfter.
Når dette bruges som grundlag, skal al tilgængelig information tages i betragtning, hvilket betyder, al information, som spilleren kender til eller kan få kendskab til med en rimelig anstrengelse uden at forsinke spillet unødvendigt.
9.3

Bold flyttet af naturkræfter

Hvis naturkræfter (såsom vind eller vand) forårsager, at en spillers bold, der ligger stille, flytter sig:
 • Er der ingen straf, og
 • Bolden skal spilles fra dens nye sted.
Undtagelse 1 – Bold på greenen skal genplaceres, hvis den flytter sig efter allerede at have været løftet og genplaceret (se Regel 13.1d): Hvis spillerens bold på greenen flytter sig, efter at spilleren allerede havde løftet og genplaceret den på det sted, den flyttede sig fra:
 • Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2).
 • Dette skal ske, uanset hvad der fik bolden til at flytte sig (også naturkræfter).
Undtagelse 2 – Bold, som ligger stille, skal genplaceres, hvis den flytter sig til et andet baneområde eller Out of Bounds efter at være droppet, placeret eller genplaceret: Hvis spilleren sætter den oprindelige bold eller en anden bold i spil ved at droppe, placere eller genplacere den, og naturkræfter forårsager at bolden, som ligger stille, flytter sig og kommer til hvile i et andet baneområde eller Out of Bounds, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt)(se Regel 14.2). Men hvis bolden blev genplaceretgreenen, se Undtagelse 1. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 9.3: Generel straf efter Regel 14.7a.
9.4

Bold løftet eller flyttet af spilleren

Denne Regel gælder kun når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at spilleren (inklusiv spillerens caddie) løftede sin bold, som lå stille, eller spillerens eller caddiens handlinger forårsagede, at den flyttede sig.
9.4a

Hvornår en løftet eller flyttet bold skal genplaceres

Hvis spilleren løfter sin bold, som ligger stille, eller forårsager, at den flytter sig, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2), undtagen:
 • Hvis spilleren løfter bolden efter en Regel for at tage lempelse eller for at genplacere den et andet sted (se Reglerne 14.2d og 14.2e), eller
 • Hvis bolden udelukkende flytter sig, efter spilleren har påbegyndt slaget eller tilbagesvinget til et slag, og fortsætter med at gennemføre slaget (se Regel 9.1b).
9.4b

Straf for at løfte sin bold, forårsage at den flytter sig, eller bevidst berøre sin bold

Hvis spilleren løfter sin bold, forårsager, at den flytter sig, eller bevidst berører sin bold, der ligger stille, får spilleren ét strafslag. Men der er fem undtagelser: Undtagelse 1 - når det er tilladt at løfte eller flytte bolden: Der er ingen straf, når spilleren løfter bolden eller forårsager, at den flytter sig efter en Regel som:
 • Tillader, at bolden løftes og genplaceres på dens oprindelige sted,
 • Foreskriver, at en flyttet bold skal genplaceres på dens oprindelige sted, eller
 • Foreskriver eller tillader spilleren, at droppe eller placere bolden igen, eller at spille en bold fra et andet sted.
Undtagelse 2 – Tilfældig flytning, i forsøg på at finde eller identificere bolden: Der er ingen straf, når spilleren tilfældigt forårsager, at bolden flytter sig under søgning eller ved identifikation af den (se Regel 7.4). Undtagelse 3 - Tilfældig flytning på greenen: Uanset, hvordan det sker, er der ingen straf, når spilleren tilfældigt forårsager, at bolden flytter sig på greenen (se Regel 13.1d). Undtagelse 4 - Tilfældig flytning alle andre steder end på greenen under anvendelse af en Regel: Der er ingen straf, når spilleren tilfældigt forårsager, at bolden flytter sig alle andre steder end på greenen, mens der foretages rimelige handlinger for at:
 • Markere, løfte eller genplacere bolden, når dette er tilladt (se Reglerne 14.1 og 14.2),
 • Fjerne en flytbar forhindring (se Regel 15.2),
 • Genoprette forværrede forhold, når dette er tilladt (se Regel 8.1d),
 • Tage lempelse efter en Regel, herunder også at afgøre, om lempelse efter en Regel er muligt (f.eks. svinge en kølle, for at se, om der er gene fra et forhold), eller hvor der skal tages lempelse (f.eks. bestemme nærmeste punkt for fuld lempelse), eller
 • Måle efter en Regel (såsom for at afgøre spillerækkefølgen efter Regel 6.4).
Undtagelse 5 – Bold flytter sig efter at være kommet til hvile mod spiller eller udstyr: Hvis bolden kommer til hvile mod spilleren eller dennes udstyr som resultat af et slag (Regel 11.1) eller af at være droppet (Regel 14.3c(1)), er der ingen straf hvis spilleren forårsager at bolden flytter sig, når spilleren flytter sig eller flytter sit udstyr. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 9.4: Generel straf efter Regel 14.7a. Hvis en spiller skal genplacere en flyttet bold efter Regel 9.4, men undlader at gøre dette og spiller fra et forkert sted, får spilleren kun den generelle straf efter Regel 14.7a (se Regel 1.3c(4) Undtagelse).
9.5

Bold løftet eller flyttet af modstander i hulspil

Denne Regel gælder kun når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at modstanderen (inklusiv modstanderens caddie) løftede en spillers bold, som lå stille, eller forårsagede, at den flyttede sig. Hvis modstanderen spiller spillerens bold som en forkert bold, er det dækket af Regel 6.3c(1), og ikke af denne Regel.
9.5a

Hvornår en løftet eller flyttet bold skal genplaceres

Hvis modstanderen løfter eller flytter spillerens bold, som ligger stille, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2), undtagen:
 • Når modstanderen giver det næste slag, et hul eller matchen (se Regel 3.2b), eller
 • Når modstanderen løfter eller flytter bolden på spillerens opfordring, fordi spilleren ønsker at gå frem efter en Regel, for at tage lempelse eller for at genplacere bolden på et andet sted.
9.5b

Straf for at løfte bold, forårsage at den flytter sig, eller bevidst berøre bold

Hvis modstanderen løfter eller bevidst berører spillerens bold, som ligger stille, eller forårsager, at den flytter sig, får modstanderen ét strafslag. Men der er flere undtagelser: Undtagelse 1 – Tilladt for modstanderen, at løfte spillerens bold: Der er ingen straf, når modstanderen løfter bolden:
 • Når et slag, hul eller matchen gives, eller
 • På spillerens opfordring.
Undtagelse 2 – Markere og løfte spillerens bold på greenen ved en fejltagelse: Der er ingen straf, når modstanderen markerer spillerens bold og løfter den på greenen, i den fejlagtige tro, at det er modstanderens egen bold. Undtagelse 3 – Samme undtagelser, som for spilleren: Der er ingen straf, når modstanderen tilfældigt forårsager, at bolden flytter sig, mens der foretages nogle af de handlinger, som er dækket af undtagelserne 2, 3, 4 og 5 i Regel 9.4b. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 9.5: Generel straf efter Regel 14.7a.
9.6

Bold løftet eller flyttet af ekstern påvirkning

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en ekstern påvirkning (inklusiv en anden spiller i slagspil eller en anden bold) løftede eller flyttede en spillers bold, som lå stille:
 • Er der ingen straf, og
 • Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2).
Dette gælder uanset om spillerens bold er fundet. Men hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden blev løftet eller flyttet af en ekstern påvirkning og bolden er mistet, skal spilleren tage lempelse fra forrige sted efter Regel 18.2. Hvis spillerens bold er spillet som en forkert bold af en anden spiller, er det dækket af Regel 6.3c(2), og ikke af denne Regel. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 9.6: Generel straf efter Regel 14.7a.
9.7

Markeringsmærke løftet eller flyttet

Denne Regel dækker, hvad man skal gøre, hvis et markeringsmærke, som markerer en løftet bold, bliver løftet eller flyttet, før bolden er genplaceret.
9.7a

Bold eller markeringsmærke skal genplaceres

Hvis det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en spillers markeringsmærke bliver løftet eller flyttet på en hvilken som helst måde (også af naturkræfter), før bolden er genplaceret, skal spilleren enten:
 • Genplacere bolden på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2), eller
 • Placere et markeringsmærke for at markere det oprindelige sted.
9.7b

Straf for at løfte markeringsmærke eller forårsage, at det flytter sig

Hvis spilleren eller dennes modstander i hulspil løfter spillerens markeringsmærke eller forårsager, at det flytter sig (når bolden er løftet og endnu ikke genplaceret), får spilleren eller modstanderen ét strafslag. Undtagelse - undtagelserne i Regel 9.4b og 9.5b gælder også markeringsmærker: I alle tilfælde, hvor spilleren eller modstanderen ikke får straf for at løfte spillerens bold eller tilfældigt forårsage, at den flytter sig, er der heller ingen straf for at løfte eller tilfældigt forårsage, at spillerens markeringsmærkeflytter sig. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 9.7: Generel straf efter Regel 14.7a.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere