Udskriv Regel
13
Greens
Formål: Regel 13 er en specifik Regel for greens. Greens er særligt forberedte til at spille bolden langs jorden, og der er en flagstang i hullet på hver green, så bestemte, forskellige Regler gælder her i modsætning til andre baneområder.
13
Greens
13.1

Tilladte eller påkrævede handlinger på greenen

Formål: Denne Regel tillader spilleren at gøre ting på greenen, som ikke er tilladte uden for greenen, såsom tilladelse til at markere, løfte, rense og genplacere en bold, og til at reparere skader og fjerne sand og løs jord på greenen. Der er ingen straf for tilfældigt at forårsage, at en bold eller markeringsmærke flytter sig på greenen.
13.1a

Hvornår en bold er på greenen.

En bold er på greenen når nogen del af bolden:
 • Berører greenen, eller
 • Ligger på eller i hvad som helst (såsom en løs naturgenstand eller en forhindring) og er inden for kanten af greenen.
Hvis en del af bolden både er på greenen og i et andet baneområde, se Regel 2.2c.
13.1b

Markere, løfte og rense bolden på greenen

En bold på greenen må løftes og renses (se Regel 14.1). Bolden skal markeres før den løftes (se Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2).
13.1c

Forbedringer, som er tilladte på greenen

Under en runde, og mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a, må en spiller foretage disse to handlinger på greenen, uanset om bolden er på eller uden for greenen: (1) Fjerne sand og løs jord. Sand og løs jord på greenen må fjernes uden straf. (2) Reparation af skade. En spiller må reparere skade på greenen uden straf ved at foretage rimelige handlinger for at genoprette greenen så nært som muligt til dens oprindelige tilstand, men kun:
 • Ved at bruge sin hånd, fod eller anden del af kroppen eller en normal pitchfork, tee, kølle eller lignende stykke normalt udstyr, og
 • Uden urimeligt at forsinke spillet (se Regel 5.6a).
Men hvis spilleren forbedrer greenen ved at foretage handlinger, som går ud over, hvad der er rimeligt, for at genskabe greenen til dens oprindelige tilstand (såsom ved at skabe en rille til hullet eller ved at bruge en genstand, som ikke er tilladt), får spilleren den generelle straf for overtrædelse af Regel 8.1a. "Skade på greenen" betyder enhver skade påført af enhver person (gælder også spilleren) eller ekstern påvirkning, såsom:
 • Nedslagsmærker, skade efter sko (såsom spike-mærker) og skrammer eller fordybninger forårsaget af udstyr eller en flagstang,
 • Gamle hulpropper, græspropper, samlinger mellem nyplaceret græstørv og skrammer eller fordybninger fra vedligeholdelsesværktøjer eller køretøjer,
 • Dyrespor eller fordybninger efter hove, og
 • Fæstnede genstande (såsom en sten, agern, hagl eller tee) og fordybninger forårsaget af disse.
Men "skade på greenen" omfatter ikke nogen skade eller tilstand, som er forårsaget af:
 • Normal praksis for at vedligeholde de normale forhold på greenen (såsom luftningshuller og vertikalskæring),
 • Vanding, regn eller andre naturkræfter,
 • Naturlige uregelmæssigheder på overfladen (såsom ukrudt eller områder med syg, ujævn eller manglende vækst), eller
 • Naturligt slid af hullet.
13.1d

Når bolden eller markeringsmærket flytter sig på greenen

Der er to specifikke Regler for en bold eller et markeringsmærke som flytter sig på greenen. (1) Ingen straf for tilfældigt at forårsage at bolden flytter sig. Der er ingen straf, hvis spilleren, modstanderen eller en anden spiller i slagspil tilfældigt flytter spillerens bold eller markeringsmærkegreenen. Spilleren skal:
 • Genplacere bolden på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2), eller
 • Placere et markeringsmærke for at markere det oprindelige sted.
Undtagelse – Bolden skal spilles, som den ligger, når bolden begynder at bevæge sig under tilbagesvinget eller slaget, og slaget udføres (se Regel 9.1b). Hvis spilleren eller modstanderen bevidst løfter spillerens bold eller markeringsmærkegreenen, se Regel 9.4 eller Regel 9.5 for at finde ud af, om der er en straf.
(2) Hvornår en bold, som er flyttet af naturkræfter, skal genplaceres. Hvis naturkræfter forårsager, at en spillers bold på greenen flytter sig, afhænger det sted, spilleren skal spille fra næste gang, af om bolden allerede har været løftet og genplaceretgreenen (se Regel 14.1):
 • Bolden allerede løftet og genplaceret. Bolden skal genplaceres på det sted, den flyttede sig fra, (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2), også selvom den blev flyttet af naturkræfter og ikke af spilleren, modstanderen eller en ekstern påvirkning (se Regel 9.3, undtagelse).
 • Bolden ikke allerede løftet og genplaceret. Bolden skal spilles fra dens nye sted (se Regel 9.3).
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 13.1d: Generel straf efter Regel 14.7a.
13.1e

Ingen bevidst undersøgelse af greens

Under en runde, og mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a, må en spiller ikke bevidst foretage nogen af disse handlinger for at undersøge greenen eller en forkert green:
 • Stryge hen over overfladen, eller
 • Rulle en bold.
Undtagelse - Undersøge greens mellem to huller: Mellem to huller må en spiller stryge hen over overfladen eller rulle en bold på greenen på det hul, der lige blev færdigspillet og på enhver øvelsesgreen (se Regel 5.5b). Straf for at teste greenen eller en forkert green i strid med Regel 13.1e: Den generelle straf. Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8; Standard lokalregel I-2 (Komitéen kan indføre en lokalregel, som forbyder en spiller at rulle en bold på greenen for det hul, som lige er færdigspillet.)
13.1f

Lempelse for en forkert green skal tages

(1) Betydning af gene fra forkert green. Gene efter denne Regel eksisterer, når:
 • Nogen del af spillerens bold berører en forkert green eller ligger på eller i hvad som helst (f.eks. en løs naturgenstand eller en forhindring) og er inden for kanten af den forkerte green, eller
 • En forkert green fysisk er i området for spillerens tilsigtede stance eller området for det tilsigtede sving.
(2) Der skal tages lempelse. Når der er gene fra en forkert green, må spilleren ikke spille bolden, som den ligger. I stedet skal spilleren tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i følgende lempelsesområde (se Regel 14.3):
 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i det samme baneområde, hvor den oprindelige bold kom til at ligge stille.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i det samme baneområde som referencepunktet,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal tages fuld lempelse for alle gener fra den forkerte green.
(3) Ingen lempelse hvis klart urimeligt. Der er ingen lempelse efter Regel 13.1f, hvis genen kun forekommer, fordi spilleren vælger en kølle, stance, sving eller spilleretning, som er klart urimelig i situationen. Straf for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 13.1f: Generel straf efter Regel 14.7a. Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8; Standard lokalregel D-3 (Komiteen kan indføre en lokalregel, som forbyder lempelse for en forkert green, som kun har gene for området for den tilsigtede stance).
13.2

Flagstangen

Formål: Denne Regel dækker spillerens valg omkring flagstangen. Spilleren må lade flagstangen blive stående i hullet eller få den fjernet (hvilket omfatter at få den passet og fjernet efter bolden er spillet), men beslutningen skal tages, før et slag udføres. Der er normalt ingen straf, hvis en bold i bevægelse rammer flagstangen.
Denne Regel gælder for en bold spillet fra hvor som helst på banen, uanset om det er fra eller uden for greenen.
13.2a

Lade flagstangen blive i hullet

(1) Spilleren må lade flagstangen blive i hullet. Spilleren må udføre et slag med flagstangen stående i hullet, så det er muligt for bolden i bevægelse at ramme flagstangen. Spilleren skal beslutte dette før et slag udføres, enten ved at:
 • Lade flagstangen blive hvor den er i hullet, eller flytte den, så den er centreret i hullet, og lade den blive der, eller
 • Få en fjernet flagstang sat tilbage i hullet.
I begge tilfælde:
 • Spilleren må ikke forsøge at få en fordel ved bevidst at sætte flagstangen i en anden position end centreret i hullet.
 • Hvis spilleren gør dette og bolden i bevægelse så rammer flagstangen, får spilleren den generelle straf.
(2) Ingen straf hvis bolden rammer flagstangen stående i hullet. Hvis spilleren udfører et slag med flagstangen stående i hullet og bolden i bevægelse rammer flagstangen:
 • Der er ingen straf (undtagen som foreskrevet i (1)), og
 • Bolden skal spilles som den ligger.
(3) Begrænsninger mod at spilleren flytter eller fjerner flagstangen fra hullet, mens bolden er i bevægelse. Efter et slag er udført med flagstangen stående i hullet:
 • Spilleren og dennes caddie må ikke bevidst flytte eller fjerne flagstangen for at påvirke, hvor spillerens bold i bevægelse kunne komme til at ligge stille (såsom undgå at bolden rammer flagstangen). Hvis dette gøres, får spilleren den generelle straf.
 • Men der er ingen straf, hvis spilleren får flagstangen i hullet flyttet eller fjernet af nogen anden grund, såsom når spilleren med rimelighed tror, at bolden i bevægelse ikke vil ramme flagstangen, før den ligger stille.
(4) Begrænsninger mod at andre spillere flytter eller fjerner flagstangen, når spilleren har besluttet at lade den stå i hullet. Når spilleren har ladet flagstangen stå i hullet og ikke har fået nogen til at passe flagstangen (se Regel 13.2b(1)), må en anden spiller ikke bevidst flytte eller fjerne flagstangen for at påvirke, hvor spillerens bold i bevægelse kunne komme til at ligge stille.
 • Hvis en anden spiller eller dennes caddie gør dette før eller under slaget, og spilleren udfører slaget uden at være klar over dette, eller gør dette mens spillerens bold er i bevægelse efter slaget, får denne anden spiller den generelle straf.
 • Men der er ingen straf, hvis den anden spiller eller dennes caddie flytter eller fjerner flagstangen af nogen anden grund, såsom når denne:
  • Med rimelighed tror, at spillerens bold i bevægelse ikke vil ramme flagstangen, før den kommer til at ligge stille, eller
  • Ikke er klar over, at spilleren er ved at spille, eller at spillerens bold er i bevægelse.
Se Regel 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5 (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
13.2b

Fjerne flagstangen fra hullet

(1) Spilleren må få fjernet flagstangen fra hullet. Spilleren må udføre et slag med flagstangen fjernet fra hullet, så spillerens bold i bevægelse ikke vil ramme flagstangen i hullet. Spilleren skal beslutte dette før et slag udføres, enten ved at:
 • flagstangen fjernet fra hullet før bolden spilles, eller
 • Få nogen til at passe flagstangen, hvilket betyder at:
  • Holde flagstangen i, over eller ved siden af hullet før slaget, for at vise spilleren, hvor hullet er, og
  • Derefter fjerne flagstangen under slaget eller efter slaget er udført.
Spilleren anses for at få flagstangen passet, hvis:
 • Spillerens caddie holder flagstangen i, over eller ved siden af hullet, eller står lige ved siden af hullet, når slaget udføres, også selvom spilleren ikke er klar over, at caddien gør dette,
 • Spilleren beder nogen anden person om at passe flagstangen, og denne anden person gør dette, eller
 • Spilleren ser en anden person holde flagstangen i, over eller ved siden af hullet eller står lige ved siden af hullet, og spilleren udfører slaget uden at bede den person om at gå væk eller at lade flagstangen blive i hullet.
(2) Hvad man skal gøre, hvis bolden rammer flagstangen eller personen, der passer flagstangen. Hvis spillerens bold i bevægelse rammer en flagstang, som spilleren havde besluttet at få fjernet efter (1), eller rammer personen, som passer flagstangen (eller noget, personen holder), afhænger hvad der skal ske af, om det var tilfældigt eller bevidst:
 • Bold rammer tilfældigt flagstangen eller personen, som fjernede eller passede den. Hvis spillerens bold i bevægelse tilfældigt rammer flagstangen eller personen, som fjernede eller passer den (eller noget personen holder), er der ingen straf og bolden skal spilles som den ligger.
 • Bold bevidst ført ud af retning eller stoppet af person, som passer flagstangen. Hvis personen, som passer flagstangen, bevidst fører spillerens bold i bevægelse ud af retning eller stopper den, gælder Regel 11.2c:
  • Hvor bolden skal spilles fra. Spilleren må ikke spille bolden, som den ligger, og skal i stedet tage lempelse efter Regel 11.2c.
  • Hvornår der er straf. Hvis personen, som bevidst førte bolden ud af retning eller stoppede den, var en spiller eller dennes caddie, får den spiller den generelle straf for overtrædelse af Regel 11.2.
Ved anvendelsen af denne Regel, betyder ”bevidst ført ud af retning eller stoppet” det samme, som i Regel 11.2a, og omfatter, når spillerens bold i bevægelse rammer:
 • En fjernet flagstang, som bevidst var placeret eller efterladt et bestemt sted på jorden, så den kunne føre bolden ud af retning eller stoppe den,
 • En passet flagstang, som personen bevidst ikke fjerner fra hullet eller flytter væk fra boldens retning, eller
 • Personen, som passede eller flyttede flagstangen (eller noget personen holder), når personen bevidst undlod at flytte sig væk fra boldens retning.
Undtagelse – Begrænsninger mod bevidst at flytte flagstangen for at påvirke bolden i bevægelse (se Regel 11.3). Se Regel 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5 (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
13.2c

Bold, der ligger stille imod flagstangen i hullet

Hvis en spillers bold kommer til at ligge stille imod flagstangen, som står i hullet:
 • Hvis nogen del af bolden er i hullet under overfladen af greenen, anses bolden for at være i hul, selvom hele bolden ikke er under overfladen.
 • Hvis ingen del af bolden er i hullet under overfladen af greenen:
  • Bolden er ikke i hul og skal spilles som den ligger.
  • Hvis flagstangen fjernes og bolden flytter sig (uanset om den falder i hullet eller bevæger sig væk fra hullet), er der ingen straf, og bolden skal genplaceres på kanten af hullet (se Regel 14.2).
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 13.2c: Generel straf efter Regel 14.7a. I slagspil er spilleren diskvalificeret, hvis denne undlader at spille bolden i hul, som foreskrevet efter Regel 3.3c.
13.3

Bold, der hænger ind over hullet

13.3a

Ventetid for at se, om bold, der hænger ind over hullet, vil falde i hul

Hvis nogen del af spillerens bold hænger ind over hulkanten:
 • Spilleren tillades en rimelig tid til at nå hen til hullet og yderligere ti sekunder til at vente på, om bolden vil falde i hullet.
 • Hvis bolden falder i hullet i løbet af denne ventetid, har spilleren spillet bolden i hul med det forrige slag.
 • Hvis bolden ikke falder i hullet i løbet af denne ventetid:
  • Bolden anses for at ligge stille.
  • Hvis bolden så falder i hullet før den bliver spillet, har spilleren spillet den i hul med det forrige slag, men får ét strafslag tillagt sin score for hullet.
13.3b

Hvad man skal gøre, hvis bold, der hænger ind over hullet, bliver løftet eller flyttet før ventetiden er forbi

Hvis en bold, der hænger ind over hullet, bliver løftet eller flyttet af andet end naturkræfter før ventetiden efter Regel 13.3a er forbi, anses bolden for at ligge stille:
 • Bolden skal genplacereshulkanten (se Regel 14.2), og
 • Ventetiden efter Regel 13.3a gælder ikke længere for bolden. (Se Regel 9.3 for hvad man skal gøre, hvis den genplacerede bold bagefter flyttes af naturkræfter.)
Hvis modstanderen i hulspil eller en anden spiller i slagspil bevidst løfter eller flytter spillerens bold, som hænger ind over hullet, før ventetiden er færdig:
 • I hulspil anses spillerens bold for spillet i hul med det forrige slag, og der er ingen straf til modstanderen efter Regel 11.2b.
 • I slagspil, får spilleren, som løftede eller flyttede bolden den generelle straf (to strafslag). Bolden skal genplacereshulkanten (se Regel 14.2).
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere