Udskriv Regel
12
Bunkere
Formål: Regel 12 er en specifik Regel for bunkere, som er specielt forberedte områder, beregnet til at teste spillerens evne til at spille fra sandet. For at sikre, at spilleren får denne udfordring, er der nogle begrænsninger mod at berøre sandet før slaget udføres, og for hvor lempelse kan tages for en bold i en bunker.
12
Bunkere
12.1

Hvornår en bold er i en bunker

En bold er i en bunker, når nogen del af bolden:
 • Berører sand på jorden inden for grænsen af bunkeren, eller
 • er indenfor grænsen til bunkeren og ligger:
  • På jorden, hvor der normalt ville være sand (såsom når sand var blæst eller vasket væk af vind eller vand), eller
  • på en løs naturgenstand, en flytbar forhindring, et unormalt baneforhold eller en integreret genstand, som rører sandet i bunkeren eller er på jorden, hvor der normalt ville være sand.
Hvis en bold ligger på jord eller græs eller nogen anden voksende eller fastsiddende, naturlig genstand inden for grænsen af bunkeren uden at berøre noget sand, er bolden ikke i bunkeren. Hvis en del af bolden både er i bunkeren og i et andet baneområde, se Regel 2.2c.
12.2

Spille en bold i bunkeren

Denne Regel gælder både under en runde, og mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a.
12.2a

Fjerne løse naturgenstande og flytbare forhindringer

Før en bold spilles i en bunker, må spilleren fjerne løse naturgenstande efter Regel 15.1 og flytbare forhindringer efter Regel 15.2. Dette omfatter enhver rimelig berøring eller flytning af sandet i bunkeren, som sker i forbindelse med at gøre dette.
12.2b

Begrænsninger mod at berøre sandet i en bunker

(1) Når berøring af sandet medfører straf. Før et slag udføres til en bold i en bunker, må spilleren ikke:
 • Bevidst berøre sandet i bunkeren med en hånd, kølle, rive eller andre genstande for at undersøge beskaffenheden af sandet og få information til brug for det næste slag, eller
 • Berøre sandet i bunkeren med en kølle:
  • I området lige foran eller lige bag ved bolden (undtagen som tilladt efter Regel 7.1a ved på en fair måde at søge efter en bold eller efter Regel 12.2a, ved at fjerne en løs naturgenstand eller flytbar forhindring),
  • Når et prøvesving udføres, eller
  • Ved at udføre tilbagesvinget til et slag.
Se Regel 25.2f (Tilpasning af Regel 12.2b(1) for spillere, som er blinde); Reglerne 25.4l (anvendelse af Regel 12.2b(1) for spillere som bruger mobilitetshjælpemiddel). (2) Når berøring af sandet ikke medfører straf. Undtagen som dækket af (1), forhindrer denne Regel ikke spilleren i at berøre sandet i bunkeren på enhver anden måde, hvilket omfatter:
 • At grave sig ned i sandet med fødderne for at tage en stance til et prøvesving eller slaget,
 • Rive bunkeren af hensyn til banen,
 • Placere køller, udstyr eller andre genstande i bunkeren (uanset om de smides eller lægges ned),
 • Måle, markere, løfte, genplacere eller foretage andre handlinger efter en Regel,
 • Læne sig op ad en kølle for at hvile, holde balancen eller undgå at falde, eller
 • Slå til sandet i frustration eller vrede.
Men spilleren får den generelle straf hvis spillerens handlinger med berøring af sandet forbedrer de forhold, der påvirker slaget i strid med Regel 8.1a. (Se også Regel 8.2 og 8.3 for begrænsninger mod at forbedre eller forværre andre fysiske forhold for at påvirke spillet.) (3) Ingen begrænsninger efter bolden er spillet ud af bunkeren. Efter en bold i en bunker er spillet og er endt uden for bunkeren, eller spilleren har taget eller har til hensigt at tage lempelse uden for bunkeren, må spilleren:
 • Berøre sandet i bunkeren uden straf efter Regel 12.2b(1), og
 • Rive sandet i bunkeren af hensyn til banen uden straf efter Regel 8.1a.
Dette gælder, selvom bolden kommer til at ligge stille uden for bunkeren og:
 • Spilleren skal eller må efter Reglerne tage lempelse fra forrige sted ved at droppe en bold i bunkeren, eller
 • Sandet i bunkeren er på spillerens spillelinje for det næste slag fra et sted uden for bunkeren.
Men hvis bolden, der blev spillet fra bunkeren, kommer tilbage i bunkeren, spilleren tager lempelse ved at droppe en bold i bunkeren eller spilleren beslutter ikke at tage lempelse uden for bunkeren så gælder begrænsningerne i Regel 12.2b(1) og 8.1a igen for den bold i spil i bunkeren. Straf for overtrædelse af Regel 12.2: Den generelle straf.
12.3

Specifikke Regler for lempelse for bold i en bunker.

Når en bold er i en bunker kan specifikke Regler gælde i disse situationer:
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere