Udskriv Regel
22
Foursome
Formål: Regel 22 dækker Foursome (spillet enten som hulspil eller slagspil), hvor to partnere konkurrerer sammen som en side ved skiftevis at udføre slag til en enkelt bold. Reglerne for denne form for spil er stort set de samme som for individuelle spil, bortset fra at kræve, at partnerne skiftes til at starte på et hul og at spille hvert hul ved at skiftes til at slå.
22
Foursome
22.1

Oversigt over Foursome

Foursome er en form for spil, som involverer to partnere (enten i hulspil eller slagspil), hvor to partnere konkurrerer sammen som en side ved skiftevis at spille én enkelt bold på hvert hul. Reglerne 1-20 gælder for denne form for spil (hvor siden, som spiller én bold, behandles på samme måde, som en individuel spiller behandles), som ændret af disse særlige Regler. En variation af dette er en form for hulspil, kendt som Threesome, hvor en individuel spiller konkurrerer mod en side, bestående af to partnere, som skiftevis slår til én bold efter disse særlige Regler. 
22.2

Begge partnere må handle på sidens vegne

Da begge partnere konkurrerer som én side, og kun spiller én bold:
  • Begge partnere må foretage enhver tilladt handling på sidens vegne, før slaget er udført, såsom markere, løfte, genplacere, droppe og placere bolden, uanset hvilken partners tur det er til at spille efterfølgende for siden.
  • En partner og dennes caddie må hjælpe den anden partner på alle måder, som den anden partners caddie må hjælpe (såsom give og blive bedt om at give råd og foretage de andre handlinger, som er tilladte efter Regel 10), men må ikke give nogen former for hjælp, som den anden partners caddie ikke må give efter Reglerne.
  • Enhver foretaget handling eller overtrædelse af Reglerne af nogen partner eller caddie, gælder for siden.
I slagspil behøver kun den ene partner at underskrive sidens score for hullerne på scorekortet (se Regel 3.3b).
22.3

Siden skal skiftes til at slå til bolden

På hvert hul skal partnerne skiftes til at udføre hvert slag for siden:
  • Partnerne skal skiftes til at spille først fra teestedet på hvert hul. 
  • Efter sidens første slag fra teestedet på et hul, skal partnerne skiftes til at udføre slag for resten af hullet.
  • Hvis et slag bliver annulleret, spillet igen eller på anden måde ikke tæller ifølge en Regel (bortset fra når et slag er udført i forkert rækkefølge i strid med denne Regel), skal den samme partner, som udførte slaget, udføre det næste slag for siden.
  • Hvis siden bestemmer sig for at spille en provisorisk bold, skal den spilles af den partner, hvis tur det er til at udføre sidens næste slag.
Alle strafslag til siden påvirker ikke partnernes skiftevise spillerækkefølge. Straf for at udføre et slag i forkert rækkefølge i strid med Regel 22.3: Den generelle straf. I slagspil skal siden rette fejlen:
  • Den rigtige partner skal udføre et slag derfra, hvor siden først udførte et slag i den forkerte rækkefølge (se Regel 14.6).
  • Slaget, der blev udført i den forkerte rækkefølge og alle yderligere slag, indtil fejlen rettes (omfatter udførte slag og alle strafslag, som udelukkende stammer fra spil med den bold), tæller ikke.
  • Hvis siden ikke retter fejlen, før der udføres et slag for at starte på et nyt hul, eller for sidste hul på runden, før scorekortet indleveres, er siden diskvalificeret.
22.4

Starte på runden

22.4a

Partner, som skal spille først

Siden må vælge, hvilken partner der skal spille fra første teested for at starte runden, medmindre turneringsbetingelserne fastsætter, hvilken partner der skal spille først. Sidens runde starter, når den partner udfører et slag for at starte sidens første hul.
22.4b

Starttid og startsted

Regel 5.3a anvendes forskelligt for hver partner afhængig af, hvem der skal spille først for siden: Den partner, der skal spille først, skal være klar til at spille til starttiden og på startstedet, og skal starte til tiden (og ikke før). Den partner, der skal spille derefter, skal være til stede til starttiden enten på startstedet eller på hullet nær det sted, hvor bolden, som er spillet fra teestedet, forventes at komme til at ligge stille. Hvis hver af partnerne ikke er tilstede på denne måde, overtræder siden Regel 5.3a.
22.5

Partnere må dele køller

Regel 4.1b(2) er ændret for at tillade partnere at dele køller, bare det samlede antal køller, de har tilsammen, ikke er flere end 14.
22.6

Begrænsning mod at en spiller står bag ved partneren, når et slag udføres

I tillæg til begrænsningerne i Regel 10.2b(4), må en spiller ikke stå på eller tæt ved en forlængelse af spillelinjen bagved bolden, når spillerens partner udfører et slag, for at opnå information for sidens næste slag. Straf for overtrædelse af Regel 22.6: Den generelle straf.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere