Udskriv Regel
18
Lempelse forrige sted, bold mistet eller out of bounds, provisorisk bold
Formål: Regel 18 dækker lempelse fra forrige sted. Når en bold er mistet uden for et strafområde eller ender out of bounds, så brydes den krævede rækkefølge med at spille fra teestedet til hullet. Spilleren skal genoptage denne rækkefølge ved at spille igen derfra, hvor forrige slag blev udført. Denne Regel dækker også, hvornår og hvordan en provisorisk bold kan spilles for at spare tid, når bolden i spil kunne være endt out of bounds eller være mistet uden for et strafområde.
18
Lempelse forrige sted, bold mistet eller out of bounds, provisorisk bold
18.1

Lempelse fra forrige sted er altid tilladt

En spiller må når som helst tage lempelse fra forrige sted ved at tillægge ét strafslag og spille den oprindelige bold eller en anden bold derfra, hvor forrige slag blev udført (se Regel 14.6). Spilleren har altid denne lempelsesmulighed fra forrige sted:
 • Uanset, hvor spillerens bold ligger på banen, og
 • Selv når en Regel kræver, at spilleren tager lempelse på en bestemt måde eller spiller en bold fra et bestemt sted.
Når en spiller sætter en anden bold i spil med straf fra forrige sted (se Regel 14.4):
 • Er den oprindelige bold ikke længere i spil og må ikke spilles.
 • Dette gælder, selvom den oprindelige bold derefter bliver fundet på banen før udløbet af de tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men dette gælder ikke for en bold, som skal spilles derfra, hvor forrige slag blev udført, når spilleren:
18.2

Bold mistet eller out of bounds Lempelse fra forrige sted skal tages

18.2a

Hvornår en bold er mistet eller out of bounds

(1) Hvornår en bold er mistet. En bold er mistet, hvis den ikke er fundet inden tre minutter efter, at spilleren eller dennes caddie begynder at lede efter den. Hvis en bold er fundet i løbet af den tid, men det er usikkert, om det er spillerens bold:
 • Skal spilleren straks forsøge at identificere bolden (se Regel 7.2), og tillades en rimelig tid til at gøre dette, selvom det sker, efter udløbet af de tre minutters søgetid.
 • Dette omfatter en rimelig tid til at komme hen til bolden, hvis spilleren ikke er, hvor bolden findes.
Hvis spilleren ikke identificerer sin bold i løbet af den rimelige tid, er bolden mistet. (2) Hvornår en bold er out of bounds. En bold, der ligger stille, er kun out of bounds, når hele bolden er uden for grænsen til banen. En bold er inde, når nogen del af bolden:
 • Ligger på eller rører jorden eller alt andet (såsom enhver naturlig eller kunstig genstand) inden for grænsen, eller
 • Er oven over grænsen eller nogen anden del af banen.
En spiller må stå out of bounds for at spille en bold på banen.
18.2b

Hvad man skal gøre, når bolden er mistet eller out of bounds

Hvis en bold er mistet eller out of bounds, skal spilleren tage lempelse fra forrige sted ved at tilføje ét strafslag og spille den oprindelige bold eller en anden bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6). Undtagelse - en spiller kan erstatte bolden med en anden efter en anden Regel, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, hvad der skete med bolden: I stedet for at tage lempelse fra forrige sted, må spilleren erstatte med en anden bold, som tilladt efter en Regel, der gælder, når spillerens bold ikke er fundet, og det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden:
 • Kom til at ligge stille på banen og blev flyttet af en ekstern påvirkning (se Regel 9.6), eller blev spillet som en forkert bold af en anden spiller (se Regel 6.3c(2)),
 • Kom til at ligge stille på banen i eller på en flytbar forhindring (se Regel 15.2b) eller et unormalt baneforhold (se Regel 16.1e),
 • Er i et strafområde (se Regel 17.1c), eller
 • Blev bevidst ført ud af retning eller stoppet af nogen person (se Regel 11.2).
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 18.2: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
18.3

Provisorisk bold

18.3a

Hvornår en provisorisk bold er tilladt

Hvis en bold kan være mistet uden for et strafområde eller kan være out of bounds, må spilleren for at spare tid spille en anden bold provisorisk med straf fra forrige sted (se Regel 14.6). Dette omfatter, når:
 • Den oprindelige bold ikke er fundet og identificeret, og ikke endnu er mistet,
 • En bold kan være mistet i et strafområde, men også kan være mistet et andet sted på banen, eller
 • En bold kan være mistet i et strafområde, men kan også være out of bounds.
Hvis en spiller udfører et slag fra hvor det forrige slag blev udført, med den hensigt at spille en provisorisk bold, men en provisorisk bold ikke var tilladt, bliver den bold spillerens bold i spil med straf fra forrige sted (se Regel 18.1).  Hvis en provisorisk bold selv kan være mistet uden for et strafområde eller være out of bounds:
 • Spilleren må spille en anden provisorisk bold.
 • Denne provisoriske bold har nu samme forhold til den første provisoriske bold, som den første har til den oprindelige bold.
18.3b

Bekendtgøre spil af provisorisk bold

Før slaget udføres skal spilleren bekendtgøre til nogen, at spilleren vil spille en provisorisk bold:
 • Det er ikke nok for spilleren at sige, at der spilles en anden bold, eller spilleren spiller igen.
 • Spilleren skal bruge ordet "provisorisk" eller på anden måde klart vise, at bolden spilles provisorisk efter Regel 18.3.
Hvis spilleren ikke bekendtgør dette til nogen (selvom spilleren havde til hensigt at spille en provisorisk bold), og spiller en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført, bliver den bold spillerens bold i spil med straf fra forrige sted (se Regel 18.1). Men hvis der ikke er nogen nær ved til at høre spillerens bekendtgørelse, må spilleren spille en provisorisk bold, og så informere nogen om sin handling, når det er muligt at gøre dette.
18.3c

Spille provisorisk bold, indtil den bliver bolden i spil eller opgives

(1) Spille den provisoriske bold mere end én gang. Spilleren må fortsætte med at spille den provisoriske bold, uden at den mister sin status som provisorisk bold, så længe den bliver spillet fra et sted, som er samme afstand eller længere fra hullet, end hvor den oprindelige bold skønnes at være. Dette gælder, selvom den provisoriske bold bliver spillet flere gange. Men den stopper med at være en provisorisk bold, når den bliver bolden i spil efter (2), eller bliver opgivet efter (3), og derfor bliver en forkert bold. (2) Når provisorisk bold bliver bolden i spil. Den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil med straf fra forrige sted i ethvert af disse to tilfælde:
 • Når den oprindelige bold er mistet hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, eller er out of bounds. Den oprindelige bold er ikke længere i spil (selvom den bliver fundet på banen efter udløbet af de tre minutters søgetid) og er nu en forkert bold, som ikke må spilles (se Regel 6.3c).
 • Når den provisoriske bold bliver spillet fra et sted nærmere hullet end, hvor den oprindelige bold skønnes at være. Den oprindelige bold er ikke længere i spil (selvom den bliver fundet på banen før udløbet af de tre minutters søgetid, eller bliver fundet nærmere hullet end var skønnet) og er nu en forkert bold, som ikke må spilles (se Regel 6.3c).
Hvis spilleren spiller en provisorisk bold til nogenlunde samme sted som den oprindelige bold, og er ude af stand til at identificere hvilken bold, der er hvilken:
 • Hvis kun én af boldene bliver fundet på banen, bliver den bold anset for at være den provisoriske bold, som nu er i spil.
 • Hvis begge bolde bliver fundet på banen, skal spilleren vælge en af boldene, som anses for at være den provisoriske bold, som nu er i spil, og den anden bold anses som den oprindelige bold, som ikke længere er i spil, og må ikke spilles.
Undtagelse - en spiller må erstatte bolden med en anden efter en anden Regel, når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, hvad der skete med bolden: Spilleren har en ekstra mulighed, når bolden ikke er fundet, men det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden:
 • Kom til at ligge stille påbanen og blev flyttet af en ekstern påvirkning (se Regel 9.6),
 • Kom til at ligge stille på banen i eller på en flytbar forhindring (se Regel 15.2b) eller et unormalt baneforhold (se Regel 16.1e), eller
 • Blev bevidst ført ud af retning eller stoppet af nogen person (se Regel 11.2).
Når en af de Regler gælder, må spilleren enten:
 • Erstatte bolden med en anden, som tilladt efter pågældende Regel, eller
 • Behandle den provisoriske bold som bolden i spil med straf fra forrige sted.
(3) Når den provisoriske bold skal opgives. Når en provisorisk bold endnu ikke er blevet bolden i spil, skal den opgives i disse to tilfælde:
 • Når den oprindelige bold er fundet på banen uden for et strafområde før udløbet af de tre minutters søgetid. Spilleren skal spille bolden, som den ligger.
 • Når den oprindelige bold er fundet i et strafområde, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, den er i strafområdet. Spilleren skal enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller tage lempelse efter Regel 17.1d.
I begge tilfælde:
 • Spilleren må ikke udføre flere slag til den provisoriske bold, som nu er en forkert bold (se Regel 6.3c), og
 • Alle slag med den provisoriske bold, før den blev opgivet (omfatter udførte slag og ethvert strafslag, der udelukkende stammer fra spil med den bold), tæller ikke.
En spiller må bede andre om ikke at lede efter den oprindelige bold hvis spilleren foretrækker at spille videre med den provisoriske bold, men de behøver ikke efterkomme det.  Hvis den provisoriske bold ikke er blevet bolden i spil og en bold, som kunne være den oprindelige bold, er fundet, skal spilleren gøre alle rimelige bestræbelser på at identificere bolden. Hvis spilleren undlader at gøre dette, kan Komitéen diskvalificere spilleren efter Regel 1.2a, hvis den beslutter, at dette var en alvorlig, dårlig opførsel imod spillets ånd.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere