Udskriv Regel
24
Holdturneringer
Formål: Regel 24 dækker holdturneringer (spillet i hulspil eller slagspil), hvor flere spillere eller sider konkurrerer som et hold, og hvor resultaterne af deres runder eller matcher kombineres for at producere en samlet holdscore.
24
Holdturneringer
24.1

Oversigt over holdturneringer

  • Et "hold" er en gruppe af spillere, der spiller som individuelle spillere eller som sider for at konkurrere imod andre hold.
  • Deres spil i holdkonkurrencen kan også være en del af en anden konkurrence (f.eks. individuelt slagspil), som foregår på samme tid.
Reglerne 1-23 gælder for en holdkonkurrence, som ændret af disse særlige Regler.
24.2

Betingelser for holdturneringer

Komitéen beslutter spilleformen, hvordan et holds samlede score skal beregnes og andre betingelser for turneringen, f.eks.:
  • I hulspil, antal point, der gives for at vinde eller dele en match.
  • I slagspil, antallet af scores, som tæller til holdets samlede score.
  • Om turneringen kan ende uafgjort, og hvis ikke, hvordan vinderen afgøres.
24.3

Holdkaptajn

Hvert hold må udnævne en holdkaptajn til at lede holdet og foretage beslutninger for det, f.eks. hvilke spillere på holdet skal spille i hvilke runder eller matcher, i hvilken orden de skal spille og hvem, der skal spille sammen som partnere. Holdkaptajnen kan deltage som en spiller i turneringen.
24.4

Råd, som er tilladt i en holdturnering

24.4a

Person, som må give råd til holdet (rådgiver)

Komitéen kan indføre en lokalregel, som tillader hvert hold at udnævne én person (en "rådgiver"), som må give råd og anden hjælp, som er tilladt efter Regel 10.2, til spillere på holdet under en runde, og som må spørges om råd af holdets spillere:
  • Rådgiveren kan være holdkaptajnen, en holdtræner eller en anden person (også en medspiller, som spiller med i samme turnering).
  • Rådgiveren skal identificeres til Komitéen, før der gives råd.
  • Komitéen kan tillade, at et holds rådgiver skiftes under en runde eller under turneringen.
Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8; Standard lokalregel H-2 (Komitéen kan indføre en lokalregel, som tillader hvert hold at udnævne to rådgivere).
24.4b

Begrænsninger for rådgiver, mens denne spiller

Hvis et holds rådgiver er en spiller på holdet, må denne ikke fungere i sin rolle, under spil af sin runde i turneringen. Under spil af en runde, behandles rådgiveren ligesom enhver anden spiller på holdet med hensyn til begrænsninger for råd og anden hjælp i Regel 10.2.
24.4c

Ingen råd mellem deltagere på holdet, undtagen partnere

Undtagen, når man spiller sammen som partnere på en side:
  • Må en spiller ikke bede om råd fra eller give råd til en deltager på sit hold, som spiller på banen.
  • Dette gælder, uanset om holddeltageren spiller i samme gruppe som spilleren, eller i en anden gruppe på banen.
Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8; Standard lokalregel H-5 (I en holdturnering, spillet som slagspil, hvor en spillers score for runden kun tæller som en del af holdets score, kan Komitéen indføre en lokalregel, som tillader holddeltagere, der spiller i samme gruppe, at give hinanden råd, selvom de ikke er partnere). Straf for overtrædelse af Regel 24.4: Den generelle straf efter Regel 10.2a.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere