Tilbage
25

Tilpasninger for funktionshandicappede spillere

Gå til afsnit
De officielle Golfregler
Udskriv Regel
25
Tilpasninger for funktionshandicappede spillere
Formål med Regel: Regel 25 giver tilpasning af bestemte Regler så en spiller med et funktionshandicap får mulighed for at spille retfærdigt med spillere, der ikke har nogen funktionshandicap, det samme funktionshandicap eller andre kategorier af funktionshandicap.
25
Tilpasninger for funktionshandicappede spillere
25.1

Oversigt

Regel 25 gælder for alle turneringer, inklusiv alle former for spil. Det en spillers kategori af funktionshandicap og berettigelse, som afgør om spilleren kan benytte de specifikke tilpassede Regler i Regel 25. Regel 25 tilpasser bestemte Regler for spillere i de følgende kategorier af funktionshandicap:
 • Spillere, som er blinde (hvilket omfatter visse niveauer af synsnedsættelse),
 • Spillere, som er amputerede (hvilket omfatter både de, der har bevægelsesproblemer, såvel som de, der har mistet lemmer),
 • Spillere, som benytter mobilitetshjælpemidler, og
 • Spillere med udviklingshandicap.
Det er anerkendt, at der er mange spillere med andre typer funktionshandicap (såsom spillere med neurologiske tilstande, spillere med kort statur og spillere, som er døve). Disse yderligere kategorier af funktionshandicap er ikke dækket af Regel 25, da der hidtil ikke er blevet identificeret en tilpasning af Golfreglerne, som er nødvendig for disse spillere. Udstyrsreglerne gælder uden tilpasning, undtagen som foreskrevet i Afsnit 7 i Udstyrsreglerne. For information om brugen af udstyr (undtagen en kølle eller bold) af medicinske grunde, se Regel 4.3b. Se Procedurer for Komiteen, Afsnit 5d for vejledning om en spillers berettigelse og for yderligere vejledning om Regel 25 og turneringer, som involverer spillere med funktionshandicap.
25.2

Tilpasning for spillere, som er blinde

Formål med Regel: Regel 25.2 tillader en spiller, som er blind (hvilket omfatter visse niveauer af synsnedsættelse), at få hjælp af både en hjælper og en caddie på samme tid, tillader hjælp med at sigte, giver spilleren en begrænset undtagelse til forbuddet mod at røre sand i en bunker med en kølle og tillader hjælp til at løfte, droppe, placere og genplacere en bold.
25.2a

Hjælp fra en hjælper

En spiller, der er blind, må få hjælp fra en hjælper:
 • Til at indtage sin stance,
 • Til at sigte før slaget, og
 • Ved at bede om og få råd.
En hjælper har samme status efter Reglerne son en caddie (se Regel 10.3), men med de undtagelser, som er beskrevet i Regel 25.2e. I henhold til formålene i Regel 10.2a (Råd), må en spiller bede om og få råd fra både en hjælper og en caddie på samme tid.
25.2b

Spiller må kun have én hjælper ad gangen

En spiller, som er blind, må kun én hjælper ad gangen. Hvis spilleren har mere end én hjælper ad gangen, får spilleren den generelle straf for hvert hul, hvor overtrædelsen skete, på samme måde som fastsat i Regel 10.3a(1) (spiller kun tilladt at have én caddie ad gangen).
25.2c

Tilpasning af Regel 10.2b(3) (Forbud mod at placere en genstand for at hjælpe med at sigte, indtage sin stance eller svinge køllen)

Regel 10.2b(3) tilpasses, så der ikke er nogen straf, hvis spilleren, caddien eller hjælperen placerer en genstand for at hjælpe med at sigte eller for at hjælpe med at indtage stancen for slaget, som skal udføres (f.eks. lægge en kølle ned på jorden, for at vise, hvor spilleren skal sigte eller placere sine fødder). Men genstanden skal fjernes inden slaget udføres. Hvis den ikke bliver det, får spilleren den generelle straf for overtrædelse af Regel 10.2b(3).
25.2d

Tilpasning af Regel 10.2b(4) (Forbudt område for Caddie før spilleren udfører et slag)

Regel 10.2b(4) tilpasses, så der ikke er nogen straf, hvis hjælperen eller caddien er placeret på eller tæt ved en forlængelse af spillelinjen bagved bolden på et ethvert tidspunkt, både før og under spillerens slag, såfremt hjælperen eller caddien ikke hjælper spilleren med at udføre slaget.
25.2e

Tilpasning af Regel 10.3 (caddies)

En hjælper for en blind spiller må også gerne være caddie for spilleren, men behøver ikke at være det. Spilleren må have både en hjælper og en caddie på samme tid, hvilket indebærer:
 • Hjælperen så ikke må bære eller håndtere spillerens køller, undtagen ved at vejlede spilleren, hjælpe spilleren med at indtage en stance eller sigte før udførelsen af et slag, eller ved at hjælpe spilleren af høflighed som beskrevet i definitionen af caddie.
 • Hvis denne hjælper bærer eller håndterer spillerens køller i strid med denne Regel, har spilleren to caddies på samme tid og får den generelle straf for hvert hul, hvor denne overtrædelse skete (se Regel 10.3a(1)).
25.2f

Tilpasning af Regel 12.2b(1) (hvornår berøring af sand resulterer i straf)

Før en blind spiller udfører et slag til bolden i en bunker, må spilleren uden straf berøre sandet i bunkeren med en kølle:
 • I området lige foran eller lige bagved bolden, og
 • Under tilbagesvinget for et slag.
Men ved at gøre dette, må spilleren ikke forbedre lejet af bolden mere end, hvad der svarer til at sætte køllen let ned bag bolden. Spilleren er stadig underlagt forbuddene i Regel 12.2b(1) mod bevidst at berøre sandet i bunkeren for at undersøge beskaffenheden af sandet og mod at berøre sandet med køllen ved at udføre et prøvesving.
25.2g

Tilpasning af Regel 14.1b (hvem må løfte bolden)

Når en spillers bold ligger på greenen, tilpasses Regel 14.1b, så spillerens hjælper, ligesom spillerens caddie, må løfte bolden uden spillerens tilladelse.
25.2h

Hjælp med at droppe, placere og genplacere en bold

For en blind spiller tilpasses alle Regler, som kræver at spilleren skal droppe, placere eller genplacere en bold, således at spilleren også uden undtagelse kan give en generel tilladelse til, at enhver anden person må droppe, løfte eller genplacere spillerens bold.
25.3

Tilpasninger for amputerede spillere

Formål med Regel: Regel 25.3 tillader en spiller, som er amputeret (hvilket omfatter både de, der har bevægelsesproblemer, såvel som de, der har mistet lemmer) at bruge en protese og udføre et slag mens køllen er forankret, og tillader hjælp med at droppe, placere og genplacere en bold.
25.3a

Status for proteser

Brug af en kunstig arm eller ben er ikke overtrædelse af Regel 4.3, forudsat at spilleren har en medicinsk grund til at bruge det, og at Komitéen beslutter, at dens anvendelse ikke giver spilleren nogen urimelig fordel i forhold til andre spillere (se Regel 4.3b). Spillere, der er i tvivl om brugen af en enhed, skal rejse sagen så hurtigt som muligt for Komitéen. En spiller, som bruger en protese, er stadig underlagt forbuddene i Regel 4.3a mod at bruge udstyr på en unormal måde.
25.3b

Tilpasning af Regel 10.1b (Forankring af køllen)

Hvis en amputeret spiller ikke er i stand til at holde og svinge de fleste af sine køller uden at forankre dem på grund af funktionsnedsættelse i lemmer eller manglende lemmer, må spilleren udføre et slag, mens køllen forankres, uden straf efter Regel 10.1b.
25.3c

Hjælp med at droppe, placere og genplacere bolden

For amputerede spillere, tilpasses alle Regler, som kræver at spilleren dropper, placere eller genplacerer en bold, således at spilleren også uden undtagelse kan give en generel tilladelse til, at enhver anden person må droppe, løfte eller genplacere spillerens bold.
25.3d

Tilpasning af definitionen ”Genplacere”

For en amputeret spiller tilpasses definitionen af genplacere (og Regel 14.2b(2)) til at tillade spilleren at genplacere bolden enten med hånden eller ved at bruge et andet udstyr (f.eks. at rulle bolden med en kølle).
25.4

Tilpasning for spillere som bruger mobilitetshjælpemidler

Formål med Regel: Regel 25.4 tillader en spiller, som bruger et mobilitetshjælpemiddel, at få hjælp af både en hjælper og en caddie på samme tid, forklarer hvordan en spiller kan bruge et mobilitetshjælpemiddel (såsom en kørestol eller andet mobilitetshjælpemiddel med hjul eller en stok eller en krykke) til at hjælpe med at indtage sin stance og udføre et slag, og tilpasser visse lempelsesprocedurer.
Reglerne 25.4a til 25.4l gælder for alle mobilitetshjælpemidler, inklusive stokke, krykker, kørestole og andre mobilitetshjælpemidler med hjul. Reglerne 25.4m og 25.4n gælder kun for kørestole og andre mobilitetshjælpemidler med hjul.
25.4a

Hjælp fra en hjælper eller enhver anden person

En spiller, der bruger et mobilitetshjælpemiddel, må få hjælp fra en hjælper eller enhver anden person, herunder en anden spiller, på disse måder:
 • Løfte bold på greenen: Når spillerens bold ligger på greenen tilpasses Regel 14.1b så spillerens hjælper, ligesom spillerens caddie, må løfte bolden uden spillerens tilladelse.
 • Droppe, placere og genplacere bold: Alle Regler, som kræver at spilleren dropper, placerer eller genplacerer en bold, tilpasses, så spilleren også uden undtagelse kan give en generel tilladelse til, at enhver anden person må droppe, løfte eller genplacere spillerens bold.
 • Opstilling af spiller eller hjælpemiddel: Før udførelsen af et slag er det efter Regel 10.2b(5) tilladt at få fysisk hjælp fra enhver person med opstilling af spiller eller med opstilling eller fjernelse af mobilitetshjælpemidlet.
25.4b

Råd fra en hjælper

En spiller, som bruger et mobilitetshjælpemiddel, må bede om og få råd fra sin hjælper på samme måde, som en spiller beder om og får råd fra en caddie efter Regel 10.2a (Råd). En hjælper har samme status efter Reglerne som en caddie (se Regel 10.3), men med de undtagelser, som er beskrevet i Regel 25.4j. Ved brug af Regel 10.2a kan en spiller bede om og få råd fra både en hjælper og en caddie på samme tid.
25.4c

Spiller må kun have én hjælper ad gangen

En spiller, som bruger et mobilitetshjælpemiddel, må kun have en hjælper ad gangen. Hvis spilleren har mere end én hjælper ad gangen, får spilleren den generelle straf for hvert hul, hvor overtrædelsen skete, på samme måde som fastsat i Regel 10.3a(1) (spiller kun tilladt at have én caddie ad gangen).
25.4d

Tilpasning af definitionen af "stance"

En spillers brug af et mobilitetshjælpemiddel kan påvirke spillerens stance med henblik på flere Regler, såsom når området for den tilsigtede stance efter Regel 8.1a skal bestemmes og afgøre, om der er gene fra et unormalt baneforhold efter Regel 16.1. For at håndtere dette, ændres definitionen af stance til at betyde ”placeringen af spillerens fødder og krop, og placeringen for et mobilitetshjælpemiddel, hvis et sådant bruges når udførelsen af et slag forberedes”.
25.4e

Tilpasning af definitionen ”Genplacere”

For spillere, som bruger et mobilitetshjælpemiddel, er definitionen af genplacere (og Regel 14.2b(2)) udvidet til at tillade spilleren at genplacere bolden enten med hånden eller ved at bruge et andet udstyr (såsom rulle bolden med en kølle).
25.4f

Anvendelse af Regel 4.3 (brug af udstyr)

Regel 4.3 gælder for brug af mobilitetshjælpemidler:
 • Spilleren må anvende mobilitetshjælpemidler til hjælp med sit spil, hvis det er tilladt efter standarderne i Regel 4.3b, og
 • Spilleren som bruger et mobilitetshjælpemiddel er stadig underlagt forbuddene i Regel 4.3a mod at bruge udstyr på en unormal måde.
25.4g

Tilpasning af Regel 8.1b(5) for at tillade brug af et mobilitetshjælpemiddel til at tage stance

Efter Regel 8.1b(5) er der ingen straf, hvis spilleren forbedrer de forhold, der påvirker slaget ved at placere fødderne solidt, når man indtager sin stance, ”inklusiv på en rimelig måde at grave fødderne lidt ned i sand”. For en spiller, der bruger et mobilitetshjælpemiddel, tilpasses Regel 8.1b(5) således, at en "rimelig måde at grave fødderne lidt ned" omfatter:
 • En rimelig måde at grave et mobilitetsudstyr lidt ned, eller
 • Foretage rimelige handlinger for at placere et mobilitetshjælpemiddel, når der tages en stance og for at undgå at glide.
Men denne tilpasning tillader ikke spilleren at gå videre end dette ved at opbygge en stance, så et mobilitetshjælpemidlet ikke glider under svinget, såsom ved at skabe en jord- eller sandbunke, hvorpå man kan støtte enheden. Hvis spilleren gør det, får spilleren den generelle straf for at ændre jordoverfladen for at bygge en stance i strid med Regel 8.1a(3).
25.4h

Tilpasning af Regel 10.1b (Forankring af køllen)

Hvis en spiller ikke er i stand til at holde og svinge de fleste af sine køller uden forankring på grund af brugen af et mobilitetshjælpemiddel, må spilleren udføre et slag, mens køllen forankres, uden straf efter Regel 10.1b.
25.4i

Tilpasning af Regel 10.1c (udføre slag, mens man skræver over eller står på spillelinjen)

For at dække en spillers brug af et mobilitetshjælpemiddel, tilpasses Regel 10.1c således at spilleren heller ikke må udføre et slag, hvor nogen del af et mobilitetshjælpemiddel bevidst er placeret på hver side af eller berører spillelinjen eller en forlængelse af denne bag ved bolden.
25.4j

Tilpasning af Regel 10.3 (caddies)

En hjælper for en spiller, der bruger et mobilitetshjælpemiddel, må også optræde som spillerens caddie, men er ikke forpligtet til at gøre det. Spilleren må have både en hjælper og en caddie på samme tid, hvilket indebærer:
 • Den hjælper må ikke bære eller håndtere spillerens køller, undtagen ved at hjælpe spilleren med at tage en stance eller opstilling, før et slag udføres, eller ved at hjælpe spilleren af høflighed som beskrevet i definitionen af caddie.   Men dette tilpasser ikke Regel 10.2b(3) (Forbud mod at placere en genstand for at hjælpe med at sigte, indtage sin stance eller svinge køllen).
 • Hvis denne hjælper bærer eller håndterer spillerens køller i strid med denne Regel, har spilleren to caddies på samme tid og får den generelle straf for hvert hul, hvor denne overtrædelse skete (se Regel 10.3a(1)).
25.4k

Tilpasning af Regel 11.1b(2)

For spillere, som bruger et mobilitetshjælpemiddel tilpasses Regel 11.1b(2) således, at hvis spillerens bold i bevægelse, som er spillet fra greenen, tilfældigt rammer mobilitetshjælpemidlet, skal bolden spilles, som den ligger.
25.4l

Anvendelse af Regel 12.2b(1) ved brug af mobilitetshjælpemiddel til test af sand i bunker

Efter Regel 12.2b(1) må en spiller ikke " bevidst røre sandet i bunkeren med en hånd, kølle, rive eller andet objekt for at teste sandets tilstand for at få information om det næste slag". Dette gælder også ved brug af et mobilitetshjælpemiddel til bevidst at teste sandets tilstand. Men spilleren må berøre sandet med sit mobilitetshjælpemiddel for ethvert andet formål uden straf.
25.4m

For spiller som bruger mobilitetshjælpemiddel med hjul: Tilpasning for sidelæns lempelse for bold i rødt strafområde og for uspillelig bold

Når en spiller med et mobilitetshjælpemiddel med hjul tager sidelæns lempelse for en bold i et rødt strafområde eller for en uspillelig bold, tilpasses Reglerne 17.1d(3) og 19.2c ved at udvide størrelsen af det tilladte lempelsesområde fra at bruge to køllelængder til udmåling til at bruge fire køllelængder til udmåling.
25.4n

For spiller som bruger mobilitetshjælpemiddel med hjul: Tilpasning af straf efter Regel 19.3b (Lempelse for uspillelig bold i bunker)

Når en spiller med et mobilitetshjælpemiddel med hjul tager lempelse for en uspillelig bold i en bunker, tilpasses Regel 19.3b, så spilleren må tage lempelse på flaglinjen uden for den bunker med ét strafslag.
25.5

Tilpasninger for spillere med udviklingshandicap

Formål med Regel: Regel 25.5 tillader, at en spiller med udviklingshandicap må hjælpes både af en hjælper og en caddie på samme tid, og præciserer rollen for en vejleder, som ikke er tildelt en bestemt spiller og som ikke må give råd.
25.5a

Hjælp fra en hjælper eller en vejleder

Omfanget af hjælp, som spillere med udviklingshandicap kan have brug for, vil være unikt for hver enkelt person. Komitéen kan tilbyde eller give mulighed for en hjælper eller vejleder på banen til at hjælpe spillere med udviklingshandicap:
 • En hjælper hjælper en individuel spiller med spillet og med at anvende Reglerne:
  • En hjælper har samme status efter Reglerne som en caddie (se Regel 10.3), men med de begrænsninger, der er beskrevet i Regel 25.5c.
  • Ved brug af Regel 10.2a kan en spiller bede om og få råd fra både en hjælper og en caddie på samme tid.
 • En vejleder er en person, der er udpeget af Komitéen for at hjælpe spillerne med udviklingshandicap i løbet af turneringen:
  • Vejlederen er ikke tildelt en bestemt spiller, og dennes rolle er at hjælpe enhver spiller efter behov.
  • En vejleder er en ekstern påvirkning i forhold til Reglerne.
  • En spiller må ikke anmode om eller få råd fra en vejleder.
25.5b

Spiller må kun have én hjælper ad gangen

En spiller med udviklingshandicap, må kun have én hjælper ad gangen. Hvis spilleren har mere end én hjælper ad gangen, får spilleren den generelle straf for hvert hul, hvor overtrædelsen skete, på samme måde som fastsat i Regel 10.3a(1) (spiller kun tilladt at have én caddie ad gangen).
25.5c

Tilpasning af Regel 10.3 (caddie)

En hjælper for en spiller med udviklingshandicap, må også optræde som spillerens caddie, men er ikke forpligtet til at gøre det. Spilleren må have både en hjælper og en caddie på samme tid, hvilket indebærer:
 • Den hjælper må ikke bære eller håndtere spillerens køller, undtagen ved at hjælpe spilleren med at tage en stance eller opstilling, før et slag udføres (hvis tilladt af Komitéen), eller ved at hjælpe spilleren af høflighed som foreskrevet i definitionen af caddie.  Men dette tilpasser ikke Regel 10.2b(3) (Forbud mod at placere en genstand for at hjælpe med at sigte, indtage sin stance eller svinge køllen).
 • Hvis denne hjælper bærer eller håndterer spillerens køller i strid med denne Regel, har spilleren to caddies på samme tid og får den generelle straf for hvert hul, hvor denne overtrædelse skete (se Regel 10.3a(1)).
25.5d

Tilpasning af Regel 14.1b (hvem må løfte bolden)

Når en spillers bold ligger på greenen, tilpasses Regel 14.1b, så spillerens hjælper, ligesom spillerens caddie, må løfte bolden uden spillerens tilladelse.
25.5e

Spillere med både udviklingshandicap og fysiske handicap

For spillere med både udviklingshandicap og fysisk handicap anbefales det, at Komitéen bruger en kombination af Reglerne i Regel 25, så begge typer af handicap håndteres.
25.6

Almindelige bestemmelser for alle kategorier af funktionshandicap

25.6a

Urimelig forsinkelse

Ved anvendelse af forbuddet i Regel 5.6a mod urimelig forsinkelse for spillere med funktionshandicap:
 • Hver Komité bør anvende sit skøn og opstille sine egne rimelige standarder under hensyntagen til banens sværhedsgrad, vejrforholdene (i betragtning af den indflydelse, de kunne have på brugen af hjælpemidler), turneringens karakter og omfanget af funktionshandicap for de spillere, der deltager.
 • Under hensyntagen til disse faktorer kan det være passende, at Komitéer anvender en mere afslappet fortolkning af, hvad der udgør urimelig forsinkelse.
25.6b

At droppe

Ved anvendelse af Regel 14.3b (bold skal droppes på den rigtige måde), hvor fysiske begrænsninger kan gøre det vanskeligt eller umuligt for spillere med visse funktionshandicap at vide, om de har droppet bolden fra knæhøjde, skal Komitéen acceptere spillerens rimelige vurdering af, at spilleren har gjort det rigtigt. Endvidere bør Komitéen acceptere alle rimelige bestræbelser på at droppe bolden fra knæhøjde under hensyntagen til spillerens fysiske begrænsninger. Se Procedurer for Komiteen, Afsnit 5d (give yderligere vejledning om Regel 25 og turneringer, som involverer spillere med funktionshandicap).
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere