Udskriv Regel
11
Bold i bevægelse rammer tilfældigt person, dyr eller genstand. Bevidste handlinger for at påvirke bold i bevægelse.
Formål: Regel 11 dækker, hvad man skal gøre, hvis spillerens bold i bevægelse rammer en person, et dyr, udstyr eller hvad som helst andet på banen. Når det sker tilfældigt, er der ingen straf, og spilleren må normalt acceptere resultatet, uanset om dette er favorabelt eller ej, og spille bolden derfra, hvor den kom til at ligge stille. Regel 11 begrænser også en spiller mod at foretage handlinger for at påvirke, hvor enhver bold i bevægelse kunne komme til at ligge stille.
11
Bold i bevægelse rammer tilfældigt person, dyr eller genstand. Bevidste handlinger for at påvirke bold i bevægelse.
Denne Regel gælder altid, når en bold i spil er i bevægelse (enten efter et slag eller på anden måde), undtagen når en bold er droppet i et lempelsesområde og endnu ikke ligger stille. Den situation er dækket af Regel 14.3.
11.1

Bold i bevægelse rammer tilfældigt en person eller ekstern påvirkning.

11.1a

Ingen straf til nogen spiller

Hvis en spillers bold i bevægelse tilfældigt rammer en person (gælder også spilleren selv) eller ekstern påvirkning:
 • Der er ingen straf til nogen spiller.
 • Dette gælder selvom bolden rammer spilleren, modstanderen eller nogen anden spiller, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Undtagelse – Bold spillet på greenen i slagspil: Hvis spillerens bold i bevægelse rammer en anden bold, som ligger stille på greenen, og begge bolde var på greenen før slaget, får spilleren den generelle straf (to strafslag).
11.1b

Sted, hvorfra bolden skal spilles

(1) Hvis en bold er spillet fra ethvert andet sted end greenen. Hvis en spillers bold i bevægelse, som er spillet fra ethvert andet sted end greenen, tilfældigt rammer en anden person (gælder også spilleren selv) eller en ekstern påvirkning (gælder også udstyr), skal bolden normalt spilles som den ligger. Men hvis bolden kommer til at ligge stille på nogen person, dyr eller ekstern påvirkning, som var i bevægelse, må spilleren ikke spille bolden, som den ligger. I stedet skal spilleren tage lempelse:
 • Når bolden kommer til at ligge stille på nogen person, dyr eller ekstern påvirkning, som var i bevægelse, og som befinder sig andre steder end på greenen. Spilleren skal droppe den oprindelige bold eller en anden bold i følgende lempelsesområde (se Regel 14.3):
  • Referencepunkt: Det skønnede punkt lige under, hvor bolden kom til at ligge stille på personen, dyret eller den eksterne påvirkning, som var i bevægelse.
  • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse  begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
   • Skal være i det samme baneområde som referencepunktet, og
   • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet.
 • Når bolden kommer til at ligge stille på nogen person, dyr eller ekstern påvirkning, som var i bevægelse på greenen. Spilleren skal placere den oprindelige bold eller en anden bold på det skønnede punkt lige under, hvor bolden først kom til at ligge stille på personen, dyret eller den eksterne påvirkning, som var i bevægelse, ved at bruge fremgangsmåderne for at genplacere en bold efter Regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straf for at spille en bold fra forkert sted i strid med Regel 11.1b(1): Generel straf efter Regel 14.7. (2) Når bold spilles fra greenen. Hvis en spillers bold i bevægelse, som spilles fra greenen, tilfældigt rammer spilleren eller en ekstern påvirkning, skal bolden normalt spilles som den ligger. Men hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert at bolden i bevægelse ramte noget af det følgende på greenen, skal spilleren udføre slaget igen ved at spille den oprindelige bold eller en anden bold fra det sted, slaget blev udført (se Regel 14.6):
 • Enhver anden person end:
  • spilleren, eller
  • en person, som passer flagstangen (dette er dækket af Regel 13.2b(2), ikke af denne Regel).
 • En flytbar forhindring, undtagen:
  • Køllen, som bruges til at udføre slaget,
  • Et markeringsmærke,
  • En bold, som ligger stille (se Regel 11.1a om der er straf i slagspil), eller
  • En flagstang (dette er dækket af Regel 13.2b(2), ikke af denne Regel).
 • Et dyr andet end dem, der er defineret som en løs naturgenstand (såsom et insekt).
Hvis spilleren udfører slaget igen men gør det fra et forkert sted, får spilleren den generelle straf efter Regel 14.7. Hvis spilleren ikke udfører slaget igen, får spilleren den generelle straf og slaget tæller, men spilleren har ikke spillet fra et forkert sted. Se Regel 25.4k (for spillere, som bruger et mobilitetshjælpemiddel, er Regel 11.1b(2) tilpasset, så en bold, som rammer hjælpemidlet, skal spilles som den ligger).
11.2

Bold, der bevæger sig, bevidst ført ud af retning eller stoppet af person

11.2a

Hvornår Regel 11.2 gælder

Denne Regel gælder kun når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold, der bevæger sig, bevidst blev ført ud af retning eller stoppet af en person, hvilket er når:
 • En person bevidst rører bolden, der bevæger sig, eller
 • Bolden, der bevæger sig, rammer noget udstyr eller nogen anden genstand (undtagen et markeringsmærke eller en anden bold, der ligger stille, før bolden blev spillet eller på anden måde kom i bevægelse) eller nogen person (såsom spillerens caddie) som en spiller bevidst har placeret eller ladet stå et bestemt sted, så udstyret, genstanden eller personen kunne føre bolden, der bevæger sig, ud af retning eller stoppe den.
Undtagelse – Bold bevidst ført ud af retning eller stoppet i hulspil, når der ikke er nogen rimelig mulighed for, at den kan gå i hul: En modstanders bold, der bevæger sig, som bevidst bliver ført ud af retning eller stoppet på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen rimelig mulighed for, at den kan gå i hul, og når dette gøres enten for at give bolden eller når bolden skulle gå i hul for at dele hullet, er dækket af Regel 3.2a(1) eller 3.2b(1), og ikke af denne Regel. For en spillers ret til at få en bold eller et markeringsmærke løftet før et slag udføres, hvis spilleren med rimelighed mener, at bolden eller markeringsmærket kunne være til hjælp eller gene for spillet, se Regel 15.3.
11.2b

Hvornår straffen gælder for en spiller

 • En spiller får den generelle straf hvis spilleren bevidst fører nogen bold, der bevæger sig, ud af retning eller stopper den.
 • Dette gælder uanset om det er spillerens egen bold eller en bold, spillet af en modstander eller en anden spiller i slagspil.
Undtagelse - bold bevæger sig i vand: Der er ingen straf, hvis en spiller løfter sin bold, der bevæger sig i midlertidigt vand eller vand i et strafområde, når der tages lempelse efter Regel 16.1 eller 17 (se Regel 10.1d Undtagelse 3). Se Regel 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5b (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
11.2c

Stedet hvorfra en bold, som bevidst er ført ud af retning eller stoppet, skal spilles

Hvis det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at en spillers bold, som bevæger sig, bevidst blev ført ud af retning eller stoppet af en person (uanset om bolden er fundet eller ej), så må den ikke spilles, som den ligger. I stedet skal spilleren tage lempelse: (1) Slag udført fra alle andre steder end greenen. Spilleren skal tage lempelse baseret på det skønnede sted, hvor bolden ville være kommet til at ligge stille, hvis den ikke var ført ud af retning eller stoppet:
 • Når bolden ville være kommet til at ligge stille alle andre steder på banen end på greenen. Spilleren skal droppe den oprindelige bold eller en anden bold i følgende lempelsesområde (se Regel 14.3):
  • Referencepunkt:: Det skønnede sted, hvor bolden ville være kommet til at ligge stille.
  • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet:: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet::
   • Skal være i det samme baneområde som referencepunktet, og
   • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet.
Undtagelse – Når bolden skønnes at ville komme til at ligge stille i et strafområde: Hvis det skønnede sted for bolden er i et strafområde, behøver spilleren ikke tage lempelse efter denne Regel. I stedet kan spilleren straks tage lempelse fra strafområdet efter Regel 17.1d, baseret på det skønnede sted, hvor bolden ville være krydset grænsen til strafområdet.
 • Når bolden ville være kommet til at ligge stille på greenen. Spilleren skal placere den oprindelige bold eller en anden bold på det skønnede sted, hvor bolden ville være kommet til at ligge stille, ved at bruge fremgangsmåderne for at genplacere en bold efter Regel 14.2b(2) og 14.2e.
 • Når bolden ville være kommet til at ligge stille out of bounds. Spilleren skal tage lempelse fra forrige sted efter Regel 18.2.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 11.2c(1): Den generelle straf efter Regel 14.7a. (2) Slag udført fra greenen. Spilleren skal udføre slaget igen ved at spille den oprindelige bold eller en anden bold fra det sted, slaget blev udført (se Regel 14.6). Hvis spilleren udfører slaget igen men gør det fra et forkert sted, får spilleren den generelle straf efter Regel 14.7. Hvis spilleren ikke udfører slaget igen, får spilleren den generelle straf og slaget tæller, men spilleren har ikke spillet fra et forkert sted.
11.3

Bevidst flytte genstande eller ændre forhold for at påvirke en bold i bevægelse

Når en bold er i bevægelse, må en spiller ikke bevidst foretage nogle af disse handlinger for at påvirke hvor den bold (uanset om det er spillerens egen bold eller en anden spillers bold) ville komme til at ligge stille:
 • Ændre på fysiske forhold ved at foretage nogle af de handlinger, som er oplistet i Regel 8.1a (såsom genplacere en opslået græstørv eller presse en hævet tørv ned på plads, eller
 • Løfte eller flytte:
  • En løs naturgenstand (se Regel 15.1a, undtagelse 2), eller
  • En flytbar forhindring (se Regel 15.2a, undtagelse 2).
Spilleren overtræder denne Regel ved at foretage disse bevidste handlinger, selv om handlingen ikke får indflydelse på, hvor bolden kommer til at ligge stille. Undtagelse – Flytte Flagstangen, en bold, der ligger stille på greenen og andet udstyr fra en spiller: Denne Regel forhindrer ikke en spiller i at løfte eller flytte:
 • En fjernet flagstang,
 • En bold, der ligger stille på greenen (se Reglerne 9.4, 9.5 og 14.1 om der er straf), eller
 • Noget andet udstyr fra en spiller (andet end en bold, der ligger stille alle andre steder end på greenen, eller et markeringsmærke hvor som helst på banen).
At fjerne flagstangen fra hullet (inklusiv, når den passes) mens en bold er i bevægelse, er dækket af Regel 13.2, og ikke af denne Regel. Straf for at udføre en handling, som ikke er tilladt efter Regel 11.3: Den generelle straf. Se Regel 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5b (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere