Udskriv Regel
10
Forberede sig til og udføre et slag. Råd og hjælp. Caddies.
Formål: Regel 10 dækker, hvordan man forbereder sig til og udfører et slag, og omfatter råd og anden hjælp, en spiller må få fra andre (og fra sin caddie). Det grundlæggende princip er, at golf er et spil af færdigheder og personlig udfordring.
10
Forberede sig til og udføre et slag. Råd og hjælp. Caddies.
10.1

Udføre et slag

Formål: Regel 10.1 dækker, hvordan man udfører et slag og flere handlinger, som ikke er tilladte, når dette udføres. Et slag udføres ved at slå reelt til bolden med køllehovedet. Den grundlæggende udfordring er at kontrollere bevægelsen af hele køllen ved at svinge køllen frit uden at forankre den.
10.1a

Slå reelt til bolden

Når et slag udføres:
 • Spilleren skal slå reelt til bolden med køllehovedet, så der kun er kortvarig kontakt mellem kølle og bolden, og må ikke skubbe, skrabe eller skovle den.
 • Hvis spillerens kølle tilfældigt rammer bolden mere en én gang, er der kun udført ét slag, og der er ingen straf.
10.1b

Forankring af køllen

Når et slag udføres, må spilleren ikke forankre køllen, enten ved:
 • Direkte at holde køllen eller den hånd, der holder køllen, mod nogen del af kroppen (undtagen, at spilleren må holde køllen eller den hånd, der holder køllen, imod en hånd eller underarm), eller
 • Indirekte gennem brugen af et "forankringspunkt", ved at holde en underarm mod nogen del af kroppen for at bruge den hånd, der holder køllen, som et stabilt punkt, hvorom den anden hånd kan svinge køllen.
Hvis spillerens kølle, hånden, der holder køllen, eller underarmen kun lige berører spillerens krop eller tøj under udførelsen af et slag, men uden at blive holdt imod kroppen, er der ingen overtrædelse af denne Regel. Ved anvendelsen af denne Regel betyder "underarm" den del af armen, som er under albueleddet, og omfatter håndleddet. Se Reglerne 25.3b og 25.4h (tilpasning af Regel 10.1b for spillere som er amputeret og spillere som bruger mobilitetshjælpemidler).
10.1c

Udføre et slag, mens man skræver over, eller står på spillelinjen.

Spilleren må ikke udføre et slag fra en stance, hvor en fod er bevidst placeret på hver side af, eller bevidst berører spillelinjen eller en forlængelse af denne bag ved bolden. Som en undtagelse kun i denne Regel, omfatter spillelinjen ikke en rimelig afstand på hver side af denne linje. Undtagelse - Der er ingen straf, hvis stancen er indtaget tilfældigt eller for at undgå en anden spillers spillelinje. Se Regel 25.4i (for spillere, som bruger mobilitetshjælpemidler, tilpasning af Regel 10.1c omfatter stance indtaget med enhver del af et mobilitetshjælpemiddel).
10.1d

Spille bold, der er i bevægelse

En spiller må ikke udføre et slag til en bold, der er i bevægelse:
 • En bold i spil er "i bevægelse", når den ikke ligger stille på et sted.
 • Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) men forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så behandles den, som om den ligger stille, og ikke er i bevægelse.
Men der er tre undtagelser, hvor der ikke er straf: Undtagelse 1 - Bold flytter sig først efter, at spilleren har påbegyndt tilbagesvinget for et slag: At udføre et slag til en bold i bevægelse i denne situation er dækket af Regel 9.1b, og ikke af denne Regel. Undtagelse 2 - Bold falder ned af en tee: At udføre et slag til en bold, der falder ned af en tee er dækket af Regel 6.2b(5), og ikke af denne Regel. Undtagelse 3 - Bold bevæger sig i vand: Når en bold bevæger sig i midlertidigt vand eller i vand i et strafområde:
 • Spilleren må uden straf udføre et slag til bolden, der bevæger sig, eller
 • Spilleren må tage lempelse efter Regel 16.1 eller 17, og må løfte bolden, der bevæger sig.
I begge tilfælde må spilleren ikke forsinke spillet urimeligt (se Regel 5.6a) for at tillade vind eller vand at flytte bolden til et bedre sted. Straf for at udføre et slag i strid med Regel 10.1: Den generelle straf. I slagspil tæller et slag, som er udført i strid med denne Regel, og spilleren får to strafslag.
10.2

Råd og anden hjælp

Formål: Det er en grundlæggende udfordring for spilleren at beslutte strategi og taktik for spillet. Der er derfor begrænsninger for de råd og den hjælp, spilleren må få under en runde.
10.2a

Råd

Under en runde må spilleren ikke:
 • Give råd til nogen i turneringen, som spiller på banen.
 • Bede nogen om råd, bortset fra sin caddie, eller
 • Berøre en anden spillers udstyr for at få information, som ville være råd, hvis det blev givet af eller spurgt om af den anden spiller (såsom tage fat i den anden spillers køller, for at se hvilken kølle, der bruges).
Dette gælder ikke før en runde, mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a, eller mellem runder i en turnering. Straf for overtrædelse af Regel 10.2a: Den generelle straf. I både hulspil og slagspil tilføjes straffen på denne måde:
 • Spiller beder om eller giver råd, mens en af spillerne spiller hullet. Spilleren får den generelle straf på det hul, der spilles eller lige er færdigspillet.
 • Spiller beder om eller giver råd, når begge spillere er mellem spil af to huller. Spilleren får den generelle straf på næste hul.
Se Reglene 22, 23 og 24 (i spilleformer, som involverer partnere må spilleren give råd til sin partner eller til partnerens caddie, og må bede partneren eller partnerens caddie om råd).
10.2b

Anden hjælp

(1) Få hjælp fra caddien om spillelinjen eller anden information om retning.  Når en spillers caddie hjælper spilleren med spillelinjen eller anden information om retning, begrænses caddien på følgende måde:
 • Caddien må ikke placere en genstand for at give sådan hjælp (og spilleren kan ikke undgå straf ved at fjerne genstanden før udførelsen af slaget).
 • Mens slaget udføres, må caddien ikke:
  • Stå i en position, som spilleren kan spille hen imod, eller
  • Foretage sig noget som helst andet for at give sådan hjælp (såsom udpege et sted på jorden).
 • Caddien må ikke stå i det forbudte område, når det ikke er tilladt under Regel 10.2b(4).
Men denne Regel forbyder ikke, at caddien står tæt på hullet for at passe flagstangen. (2) Få hjælp fra nogen anden person end caddien om spillelinjen eller anden information om retning. Spilleren må ikke få hjælp til spillelinjen eller anden retningsinformation fra nogen anden person end sin caddie, undtagen som følger:
 • Denne person må oplyse om almindelig kendt information i relation til en genstand (såsom udpege et træ, som viser midterlinjen på en blind fairway).
 • Når spillerens bold ikke er på greenen, må denne person stå i en position, som spilleren kan spille hen imod, men skal flytte sig væk før slaget udføres.
Men denne Regel forbyder ikke, at nogen person står tæt på hullet for at passe flagstangen.
(3) Forbud mod at placere en genstand for at hjælpe med at sigte, indtage sin stance eller svinge køllen. En spiller må ikke placere en genstand for at hjælpe med at sigte eller for at hjælpe med at indtage sin stance for det slag, der skal udføres (såsom placere en kølle på jorden for at vise, hvor spilleren skulle sigte eller placere sine fødder). ”Placere en genstand” betyder at genstanden berører jorden og spilleren ikke berører genstanden. Hvis spilleren overtræder denne Regel, kan straf ikke undgås ved at fjerne genstanden før slaget udføres. Denne Regel gælder også for at udføre en handling med et lignende formål, såsom hvis en spiller laver et mærke i sand eller dug for at hjælpe med sit sving. Denne Regel gælder ikke for et markeringsmærke, når dette bruges til at markere stedet for en bold eller bolden, når den bliver placeret på et sted. Men et markeringsmærke, som falder under definitionen for opstillingsudstyr i Udstyrsreglerne er dækket under Regel 4.3. Se Regel 25.2c (tilpasning af Regel 10.2b(3) for spillere som er blinde). (4) Forbudt område for Caddie før spilleren udfører et slag. Når en spiller begynder at indtage en stance for slaget (hvilket betyder, at spilleren har mindst en fod i position for denne stance) og indtil slaget er udført, er der begrænsninger for hvornår og hvorfor en spillers caddie bevidst må stå på eller tæt ved en forlængelse af spillelinjen bag ved bolden (dette er det forbudte område) som følger:
 • Sigte. Caddien må ikke stå i det forbudte område for at hjælpe spilleren med at sigte. Denne hjælp omfatter, når caddien går væk uden at sige noget, men ved at gøre dette, giver det signal til spilleren, at denne sigter korrekt mod det ønskede mål. Men der er ingen straf, hvis spilleren flytter sig væk, før slaget udføres, og caddien flytter sig væk fra det forbudte område før spilleren igen begynder at indtage sin stance for slaget.
 • Anden hjælp end at sigte. Hvis caddien hjælper spilleren med noget andet specifikt end at sigte (såsom at undersøge om spillerens kølle vil ramme et nærtstående træ i tilbagesvinget), må caddien stå i det forbudte område, men kun hvis caddien flytter sig væk inden slaget udføres og forudsat denne positionering ikke er en del af en normal rutine.
Der er ingen straf, hvis caddien utilsigtet står i det forbudte område. Denne Regel forbyder ikke spilleren i at få hjælp, ved at en anden person end spillerens caddie står i det forbudte område for at hjælpe med at se boldens flugt. Se Reglerne 22, 23 og 24 (i spilleformer som involverer partnere og rådgivere, er en spillers partner, partnerens caddie og enhver rådgiver begrænset på disse samme måder. Se Regel 25.2d (tilpasning af Regel 10.2b(4) for spillere, der er blinde). (5) Fysisk hjælp, eliminere distraktioner og beskyttelse mod vejret. En spiller må ikke udføre et slag:
 • Mens spilleren får fysisk hjælp fra sin caddie eller nogen anden person, eller
 • Med sin caddie eller nogen anden person eller genstand bevidst placeret i position for at:
  • Eliminere distraktioner, eller
  • Give beskyttelse fra solskin, regn, vind eller andre elementer.
Denne Regel forhindrer ikke spilleren i at:
 • Foretage sine egne handlinger for at beskytte sig mod vejret under udførelsen af et slag, såsom ved at bære beskyttende tøj eller holden en paraply over sit eget hoved, eller
 • Bede enhver anden person, som ikke bevidst positioneret af spilleren, om at forblive i positionen eller flytte sig (såsom når en tilskuer kaster en skygge på spillerens bold). 
Straf for overtrædelse af Regel 10.2b: Den generelle straf.
10.3

Caddier

Formål: Spilleren må have en caddie til at bære spillerens køller og give råd og anden hjælp under runden, men der er begrænsninger for, hvad en caddie må gøre. Spilleren er ansvarlig for caddiens handlinger under runden, og får en straf, hvis caddien overtræder Reglerne.
10.3a

Caddie må hjælpe spiller under runden

(1) Spilleren må kun have én caddie ad gangen. En spiller må have en caddie til at bære, transportere og håndtere sine køller, give råd og hjælpe spilleren på andre tilladte måder under en runde, men med disse begrænsninger:
 • Spilleren må ikke have mere end én caddie på ethvert tidspunkt.
 • Spilleren må skifte caddie under en runde, men må ikke gøre dette kortvarigt med det ene formål at få råd fra den nye caddie.
Uanset om spilleren har en caddie eller ej, er enhver anden person, der går eller kører sammen med spilleren, eller som bærer andre ting for spilleren (såsom regntøj, paraply eller mad og drikke) ikke spillerens caddie, medmindre denne er udnævnt som sådan af spilleren, eller bærer, transporterer eller håndterer spillerens køller. (2) To eller flere spillere må deles om en caddie. Når der opstår et regelproblem, som involverer en bestemt handling af en delt caddie, og det er nødvendigt at afgøre, hvilken spiller, handlingen blev foretaget for:
 • Hvis caddiens handling blev foretaget på specifik opfordring af en af spillerne, som deles om caddien, blev handlingen foretaget for den spiller.
 • Hvis ingen af spillerne specifikt opfordrede til handlingen, så anses handlingen for at være foretaget for den spiller med en delt caddie, hvis bold var involveret.
 • Hvis ingen af spillerne, som deler en caddie, specifikt opfordrede caddien til handlingen og ingen af spillernes bolde var involverede, får alle spillerne, som delte caddien straffen. 
Se Regel 25.2, 25.4 og 25.5 (spillere med bestemte handicap må også få hjælp fra en handicaphjælper). Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8; Standard lokalregel H-1 (Komitéen kan indføre en lokalregel, som forbyder eller kræver brug af caddier, eller begrænser en spillers valg af caddie). Straf for overtrædelse af Regel 10.3a
 • Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor spilleren får hjælp af mere end én caddie ad gangen.
 • Hvis overtrædelsen sker eller fortsætter mellem to huller, får spilleren den generelle straf for næste hul.
10.3b

Hvad en caddie må gøre

Dette er eksempler på, hvad en caddie må og ikke må gøre efter Reglerne: (1) Tilladte handlinger. En caddie må altid foretage disse handlinger, når Reglerne tillader det:
 • Bære, transportere og håndtere spillerens køller og andet udstyr (også køre en buggy eller trække en trolley).
 • Søge efter spillerens bold (Regel 7.1).
 • Give information, råd og anden hjælp før slaget er udført (Regel 10.2a og 10.2b).
 • Rive bunkere eller foretage andre handlinger af omsorg for banen (Reglerne 8.2 undtagelse og 8.3 undtagelse, og 12.2b(2) og (3)).
 • Fjerne sand og løs jord og reparere skader på greenen (Regel 13.1c).
 • Fjerne eller passe flagstangen (Regel 13.2b).
 • Løfte spillerens bold når det er rimeligt at konkludere (såsom ud fra en handling eller et udsagn), at spilleren vil tage lempelse efter en Regel (Regel 14.1b).
 • Markere spillerens bold og løfte og genplacere bolden på greenen (Regel 14.1b undtagelse og 14.2b).
 • Rense spillerens bold (Regel 14.1c).
 • Fjerne løse naturgenstande og flytbare forhindringer (Regel 15.1 og 15.2).
(2) Handlinger, som kun er tilladte med spillerens tilladelse. En caddie må kun foretage disse handlinger, når Reglerne tillader, at spilleren foretager dem, og kun med spillerens tilladelse (som skal gives specifikt hver gang og ikke kan gives generelt for runden):
 • Genskabe forhold, som blev forværrede, efter spillerens bold ligger stille (Regel 8.1d).
 • Løfte spillerens bold hvor som helst undtagen på greenen, når en Regel foreskriver, at den skal genplaceres (Regel 14.1b).
(3) Handlinger, som ikke er tilladte. En caddie må ikke foretage disse handlinger for spilleren:
 • Give det næste slag, hul eller matchen til modstanderen, eller enes om scoren i matchen med modstanderen (Regel 3.2).
 • Genplacere en bold, undtagen hvis caddien havde løftet eller flyttet bolden (Regel 14.2b).
 • Droppe eller placere en bold, når der tages lempelse (Regel 14.3).
 • Beslutte at tage lempelse efter en Regel (såsom behandle en bold som uspillelig efter Regel 19 eller tage lempelse for et unormalt baneforhold eller strafområde efter Regel 16.1 eller 17). Caddien må rådgive spilleren om dette, men spilleren skal tage beslutningen.
10.3c

Spilleren er ansvarlig for caddiens handlinger og regelovertrædelser

En spiller er ansvarlig for sin caddies handlinger, både under en runde, og mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a, men ikke før eller efter en runde. Hvis caddiens handlinger overtræder en Regel, eller ville overtræde en Regel, hvis handlingen blev foretaget af spilleren, så får spilleren straffen efter den Regel. Når anvendelsen af en Regel afhænger af, om spilleren er klar over visse fakta, så omfatter spillerens viden også, hvad spillerens caddie ved.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere