Udskriv Regel
17
Strafområder
Formål: Regel 17 er en specifik Regel for strafområder, som er områder med vand eller andre områder, som Komitéen har defineret, og hvor en bold ofte er mistet eller umulig at spille videre med. Spillere kan med ét strafslag bruge særlige lempelsesmuligheder til at spille en bold uden for strafområdet.
17
Strafområder
17.1

Muligheder for en bold i et strafområde

Strafområder er defineret som enten røde eller gule. Dette har indflydelse på spillerens lempelsesmuligheder (se Regel 17.1d). En spiller må stå i et strafområde og spille en bold uden for strafområdet, også efter at have taget lempelse for strafområdet.
17.1a

Hvornår en bold er i et strafområde

En bold er i et strafområde, når nogen del af bolden:
 • Ligger på eller rører jorden eller alt andet (såsom enhver naturlig eller kunstig genstand) inden for grænsen af strafområdet, eller
 • Er oven over grænsen eller nogen anden del af strafområdet.
Hvis en del af bolden både er i strafområdet og i et andet baneområde, se Regel 2.2c.
17.1b

Spilleren må spille bolden, som den ligger i et strafområde, eller tage lempelse med straf

Spilleren må enten:
 • Spille bolden, som den ligger uden straf efter de samme Regler, som gælder for en bold i det generelle område (hvilket betyder, at der ikke er særlige Regler, som begrænser, hvordan en bold må spilles fra et strafområde), eller
 • Spille en bold fra et sted uden for strafområdet ved at tage lempelse med straf efter Regel 17.1d eller 17.2.
Undtagelse – Lempelse skal tages for gene fra et område med spilleforbud i et strafområde (se Regel 17.1e).
17.1c

Lempelse for bold, som ikke er fundet, men er i et strafområde

Hvis en spillers bold ikke er fundet, men det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden endte i et strafområde:
 • Spilleren må tage lempelse efter Regel 17.1d eller 17.2.
 • Når først spilleren har sat en anden bold i spil for at tage lempelse på denne måde:
  • Er den oprindelige bold ikke længere i spil og må ikke spilles.
  • Dette gælder, selvom den derefter bliver fundet på banen før udløbet af de tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden endte i et strafområde, og bolden er mistet, skal spilleren tage lempelse fra forrige sted efter Regel 18.2.
17.1d

Lempelse for bold i strafområde

Hvis en spillers bold er i et strafområde, inklusiv når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i et strafområde, selvom den ikke er fundet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag: (1) Lempelse fra forrige sted. Spilleren må spille den oprindelige bold eller en anden bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6). (2) Lempelse på flaglinjen. Spilleren må droppe den oprindelige bold eller en anden bold (se Regel 14.3) udenfor strafområdet, ved at holde det skønnede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen ind til strafområdet, mellem hullet og det sted, bolden droppes (uden begrænsning for hvor langt tilbage bolden må droppes). Stedet på linjen, hvor bolden først rører jorden, når den droppes, skaber et lempelsesområde, som er en køllelængde i enhver retning fra det punkt, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end det skønnede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen ind til strafområdet, og
  • Må være i ethvert baneområde undtagen det samme strafområde, men
  • Skal være i det samme baneområde, som bolden først ramte, da den blev droppet.

(3) Sidelæns lempelse (kun for røde strafområder). Når bolden sidst krydsede grænsen til et rødt strafområde, må spilleren droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette sidelæns lempelsesområde (se Regel 14.3):
 • Referencepunkt: Det skønnede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen til det røde strafområde.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Må være i ethvert baneområde undtagen det samme strafområde, men
  • Hvis mere end ét baneområde findes inden for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i det samme baneområde, som bolden først ramte, da den blev droppet i lempelsesområdet.
Se Regel 25.4m (for spillere, som bruger et mobilitetshjælpemiddel på hjul, er Regel 17.1d(3) tilpasset for at udvide det sidelæns lempelsesområde til fire køllelængder). Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8: Standard lokalregel B-2 (Komitéen kan vedtage en lokalregel, der tillader sidelæns lempelse på den modsatte side af et rødt strafområde i samme afstand fra hullet).
17.1e

Lempelse skal tages for gene fra et område med spilleforbud i et strafområde

I hver af disse situationer må bolden ikke spilles, som den ligger: (1) Når en bold er i et område med spilleforbud i et strafområde. Spilleren skal tage lempelse efter Regel 17.1d eller 17.2. Hvis spilleren har gene fra et område med spilleforbud efter at have taget lempelse efter denne Regel, må bolden ikke spilles som den ligger. I stedet skal spilleren tage yderligere lempelse efter Regel 16.1f(2) (2) Når et område med spilleforbud er i området for stance eller sving til en bold i et strafområde. Hvis en spillers bold er i et strafområde, og er uden for et område med spilleforbud, men et område med spilleforbud (enten i et unormalt baneforhold eller i et strafområde) er i området for spillerens tilsigtede stance eller tilsigtede sving, skal spilleren enten:
 • Tage lempelse med straf uden for strafområdet efter Regel 17.1d eller 17.2, eller
 • Tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i følgende lempelsesområde (hvis det findes) i strafområdet (se Regel 14.3):
  • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse fra området med spilleforbud.
  • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
   • Skal være i det samme strafområde, hvor bolden ligger, og
   • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet.
3) Ingen lempelse uden straf hvis det er klart urimeligt. Der er ingen lempelse uden straf fra gene fra et område med spilleforbud efter (2):
 • Når det er klart urimeligt at spille bolden på grund af noget, fra hvilket spilleren ikke tillades lempelse uden straf (såsom når en spiller ikke kan udføre et slag på grund af det sted, hvor bolden ligger i en busk), eller
 • Hvis genen kun forekommer, fordi spilleren vælger en kølle, stance, sving eller spilleretning, som er klart urimelig i situationen.
For at vide, hvad man skal gøre, hvis der er gene fra et område med spilleforbud for en bold hvor som helst undtagen i et strafområde, se Regel 16.1f. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 17.1: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
17.2

Muligheder efter at have spillet en bold fra et strafområde

17.2a

Når bolden, spillet fra strafområde, ender i det samme eller et andet strafområde

Hvis en bold, spillet fra et strafområde, ender i det samme strafområde eller et andet strafområde, må spilleren spille bolden, som den ligger (se Regel 17.1b). Eller med ét strafslag må spilleren tage lempelse efter enhver af disse muligheder: (1) Normal lempelsesmulighed. Spilleren må tage lempelse fra forrige sted efter Regel 17.1d(1), lempelse på flaglinjen efter Regel 17.1d(2) eller (for et rødt strafområde) sidelæns lempelse efter Regel 17.1d(3). Efter Regel 17.1d(2) eller (3), er det skønnede punkt, som bruges til at bestemme lempelsesområdet, der hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen til det strafområde, hvor bolden nu ligger. Hvis spilleren tager lempelse fra forrige sted ved at droppe en bold i strafområdet (se Regel 14.6) og derefter beslutter ikke at spille den droppede bold derfra, hvor den ligger stille:
 • Spilleren må tage yderligere lempelse uden for strafområdet efter Reglerne 17.1d(2) eller (3) (for et rødt strafområde) eller efter Regel 17.2a(2).
 • Hvis det gøres, får spilleren yderligere ét strafslag, til en total på to strafslag i alt: ét slag for at tage lempelse fra forrige sted, og ét slag for at tage lempelse uden for strafområdet.
(2) Ekstra lempelsesmulighed: Spille derfra, hvor sidste slag blev udført uden for et strafområde. I stedet for at bruge en af de normale lempelsesmuligheder efter (1), må spilleren vælge at spille den oprindelige bold eller en anden bold derfra, hvor spilleren udførte sit seneste slag uden for et strafområde (se Regel 14.6).
17.2b

Når bold, spillet fra strafområde er mistet, out of bounds eller uspillelig uden for strafområdet

Efter at have spillet en bold fra et strafområde, kan spilleren nogle gange være nødt til at vælge eller skulle tage lempelse fra forrige sted, fordi den oprindelige bold enten er:
 • Out of bounds eller mistet uden for strafområdet (se Regel 18.2), eller
 • Uspillelig uden for strafområdet (se Regel 19.2a).
Hvis spilleren tager lempelse fra forrige sted ved at droppe en bold i strafområdet (se Regel 14.6) og derefter beslutter ikke at spille den droppede bold derfra, hvor den ligger stille:
 • Spilleren må tage yderligere lempelse uden for strafområdet efter Regel 17.1d(2) eller (3) (for et rødt strafområde) eller efter Regel 17.2a(2).
 • Hvis det gøres, får spilleren yderligere ét strafslag, til en total på to strafslag: ét slag for at tage lempelse fra forrige sted, og ét slag for at tage lempelse uden for strafområdet.
Spilleren må med det samme tage en sådan lempelse uden for strafområdet, uden først at droppe en bold i strafområdet, men får stadig en total på to strafslag. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 17.2: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
17.3

Ingen lempelse efter andre Regler for en bold i et strafområde

Når en spillers bold er i et strafområde, er der ingen lempelse for: Spillerens eneste lempelsesmulighed er at tage lempelse med straf efter Regel 17. Men hvis en situation med farligt dyr er til gene for at spille bolden i et strafområde, må spilleren enten tage lempelse uden straf i strafområdet eller lempelse med straf uden for strafområdet (se Regel 16.2b(2)).
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere