Udskriv Regel
1
Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren:
 • Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger.
 • Spil efter Reglerne og i spillets ånd.
 • Du er ansvarlig for at medregne egne strafslag, hvis du bryder en Regel, så du ikke kan få nogen mulig fordel overfor din modstander i hulspil eller andre spillere i slagspil.
1
Spillet, spilleropførsel og Reglerne
1.1

Golfspillet

Golf spilles som en runde på 18 (eller færre) huller på en bane ved at udføre et slag til en bold med en kølle. Hvert hul starter med et slag fra teestedet og slutter, når bolden er i hulgreenen (eller når Reglerne på anden måde foreskriver, at hullet er færdigspillet). For hvert slag skal spilleren:
 • Spille banen, som den er og
 • spille bolden, som den ligger.
Men der er undtagelser, hvor Reglerne tillader spilleren at ændre på forholdene på banen, og foreskriver eller tillader spilleren at spille bolden fra et andet sted, end hvor den ligger.
1.2

Standarder for spilleropførsel

1.2a

Opførsel forventet af alle spillere

Alle spillere forventes at spille i spillets ånd ved at:
 • Optræde hæderligt – f.eks. ved at følge Reglerne, medregne alle strafslag og være ærlig i alle dele af spillet.
 • Vise hensyn overfor andre – f.eks. ved at spille i et hurtigt tempo, være opmærksom på andres sikkerhed og ikke forstyrre en anden deltagers spil. Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der kan være fare for at ramme nogen, bør spilleren straks råbe en advarsel, såsom den traditionelle advarsel "Fore".
 • Passe godt på banen – f.eks. ved at lægge opslåede græstørv på plads, rive i bunkers, reparere nedslagsmærker og ikke forårsage unødvendig skade på banen.
Der er ingen straf efter Reglerne for ikke at optræde således, undtagen at Komitéen kan diskvalificere en spiller for at opføre sig mod spillets ånd, hvis den mener, at spilleren har udvist alvorlig, dårlig opførsel. "Alvorlig, dårlig opførsel" er spilleropførsel, som er så langt væk fra, hvad der forventes i Golf, at den alvorligste sanktion - at fjerne en spiller fra turneringen - er berettiget. Der kan kun gives andre straffe end diskvalifikation for alvorlig, dårlig opførsel, hvis disse straffe er medtaget som en del af kodeks for god opførsel under Regel 1.2b.
1.2b

Kodeks for god opførsel

Komitéen kan lave sine egne standarder for spilleropførsel i et kodeks for god opførsel, indført som en lokalregel.
 • Dette kodeks kan indeholde straffe for overtrædelse af dets standarder, f.eks. ét strafslag eller den generelle straf.
 • Komitéen kan også diskvalificere en spiller for alvorlig, dårlig opførsel, hvis spilleren ikke lever op til standarderne i dette kodeks.
Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 5I (forklarer standarderne for spilleropførsel, som kan indføres).
1.3

Spille efter Reglerne

1.3a

Betydning af “Regler”; Turneringsbetingelser

Udtrykket "Reglerne" betyder:
 • Reglerne 1-25 og definitionerne i disse Golfregler, og
 • enhver "Lokalregel", som Komitéen indfører for turneringen eller banen.
Spillere er også ansvarlige for at overholde alle ”turneringsbetingelser”, indført af Komitéen (såsom adgangskrav, spilleformen, spilledatoerne, antallet af runder og antallet af huller samt rækkefølgen under en runde). Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 5C og Afsnit 8 (lokalregler og et komplet forslag til gyldige Standard lokalregler); Afsnit 5A (Turneringsbetingelser).
1.3b

Anvendelse af Reglerne

(1) Spilleres ansvar for anvendelse af Reglerne. Spillere er ansvarlige for at anvende Reglerne på deres eget spil:
 • Spillere forventes at vide, når de har overtrådt en Regel, og at være ærlige med at medregne egne strafslag.
  • Hvis en spiller ved, at spilleren har overtrådt en Regel, som involverer en straf og bevidst undlader at medregne straffen, er spilleren diskvalificeret.
  • Hvis to eller flere spillere aftaler at se bort fra en Regel eller straf, de ved gælder, og de er startet på runden, er de diskvalificeret (selvom de endnu ikke har udført aftalen).
 • Når det er nødvendigt at afgøre spørgsmål angående fakta, er spilleren ikke kun ansvarlig for at overveje egen viden om fakta, men også al anden information, som er rimeligt tilgængelig.
 • En spiller må bede om hjælp vedrørende reglerne fra en dommer eller Komitéen, men hvis hjælp ikke er tilgængelig indenfor en rimelig tid, så skal spilleren fortsætte spillet og fremføre problemet for en dommer eller Komitéen, når de bliver tilgængelige (se Regel 20.1).
(2) Accept af spillerens "rimelige vurdering" i bedømmelse af et sted, når en Regel anvendes.
 • Mange Regler kræver, at spilleren bestemmer et sted, punkt, linje, kant, område eller en anden placering efter Reglerne, såsom at:
  • Skønne, hvor bolden sidst krydsede grænsen til et strafområde,
  • Skønne eller måle, når en bold droppes eller placeres, når der tages lempelse,
  • Genplacere en bold på dens oprindelige sted (hvad enten stedet er kendt eller skønnet),
  • Afgøre i hvilket baneområde bolden ligger, hvilket også omfatter, om bolden ligger inde på banen, eller
  • Afgøre om bolden rører ved eller er i eller på et unormalt baneforhold.
 • Sådanne beslutninger om stedet skal tages hurtigt og med omhu, men kan ofte ikke være præcise.
 • Så længe spilleren gør, hvad man med rimelighed kan forvente efter omstændighederne for at lave en nøjagtigt skøn, vil spillerens rimelige vurdering blive accepteret, også selvom den, efter slaget er slået, viser sig at være forkert, enten ved hjælp af video eller anden information.
 • Hvis en spiller bliver klar over et forkert skøn, før slaget er slået, skal det rettes (se Regel 14.5).
1.3c

Straffe

(1) Handlinger, som medfører straf. En straf gælder, når en overtrædelse af en Regel sker på grund af spillerens egne handlinger eller handlinger, udført af spillerens caddie (se Regel 10.3c). En straf gælder også, når:
 • En anden person foretager en handling, der ville være i strid med Reglerne, hvis den blev foretaget af spilleren eller caddien, og denne person gør det på spillerens opfordring eller med spillerens tilladelse, eller
 • Spilleren ser en anden person, som skal til at foretage en handling med spillerens bold eller udstyr, som spilleren ved, ville være i strid med Reglerne, hvis den blev foretaget af spilleren eller caddien, og ikke tager rimelige skridt til at protestere imod eller hindre det i at ske.
(2) Strafniveauer. Straf er beregnet til at annullere potentielle fordele til spilleren. Der er tre hovedniveauer af straf:
 • Ét slags straf. Denne straf gælder i både hulspil og slagspil under bestemte Regler, hvor enten (a) den potentielle fordel ved en overtrædelse af Reglen er mindre, eller (b) en spiller tager lempelse med straf ved at spille en bold fra et andet sted, end hvor den oprindelige bold lå.
 • Generel straf (Tabt hul i hulspil, 2 strafslag i slagspil). Denne straf gælder for overtrædelse af de fleste Regler, hvor den potentielle fordel er mere betydelig, end hvor ét strafslag gælder.
 • Diskvalifikation. I både hulspil og slagspil kan en spiller diskvalificeres fra turneringen for bestemte handlinger eller regelovertrædelser, som involverer alvorlig, dårlig opførsel (se Regel 1.2), eller hvor den potentielle fordel er for betydelig med hensyn til at betragte spillerens score som gyldig.
(3) Ingen ret til at variere straffe. Straffe skal kun anvendes som foreskrevet i Reglerne:
 • Hverken en spiller eller Komitéen har tilladelse til at anvende straffe på en anderledes måde, og
 • En forkert anvendelse af en straf eller en fejl ved ikke at anvende en straf kan kun gælde, hvis det er for sent at rette den (se Regel 20.1b(2), 20.1b(3), 20.2d og 20.2e).
I hulspil må spilleren og modstanderen aftale, hvordan et regelproblem afgøres, så længe de ikke aftaler at se bort fra en Regel eller straf, de ved gælder (se Regel 20.1b(1)). (4) Anvende straffe på flere overtrædelser af Reglerne. Om en spiller får flere straffe for at bryde flere Regler eller den samme Regel flere gange, afhænger af, om der har været en mellemliggende begivenhed, og på hvad spilleren gjorde. Ved anvendelse af denne Regel er der to mellemliggende begivenheder:
 • Udførelsen af et slag, og
 • Være bevidst om eller blive bevidst om et brud på en Regel (dette omfatter, når en spiller ved spilleren har brudt en Regel, når en spiller bliver gjort opmærksom på et brud på en Regel, eller når spilleren er usikker på om spilleren har brudt en Regel).
Straffe tildeles således:
 • Enkelt straf tildelt for flere overtrædelser mellem mellemliggende begivenheder: Hvis spilleren overtræder flere Regler eller den samme Regel flere gange mellem mellemliggende begivenheder, får spilleren kun én straf. Hvis de Regler, der er overtrådte, har forskellige straffe, får spilleren kun den højeste straf.
 • Flere straffe tildeles for overtrædelser før og efter mellemliggende begivenheder: Hvis en spiller overtræder en Regel og så overtræder den samme Regel eller en anden Regel efter en mellemliggende begivenhed, får spilleren flere straffe.
Undtagelse – Undlade at genplacere en flyttet bold: Hvis en spiller skal genplacere en flyttet bold efter Regel 9.4 men undlader at gøre dette og spiller fra et forkert sted, får spilleren kun den generelle straf efter Regel 14.7a. Men enhver straf en spiller pådrager sig for at tage lempelse med straf (f.eks. ét strafslag efter Reglerne 17.1, 18.1 og 19.2) bliver altid lagt oveni alle andre straffe.
UNDERSØG MERE
Regel 2Banen
Formål: Regel 2 introducerer de grundlæggende ting, en spiller bør vide om banen: Der er fem definerede baneområder, og Der er mange typer define...
Læs mere