Udskriv Regel
7
Søgning efter bolden: Finde og identificere bolden
Formål: Regel 7 tillader spilleren at foretage rimelige handlinger for at søge efter sin bold i spil på en fair måde efter hvert slag.
 • Men spilleren skal stadig være forsigtig, da der vil være straf, hvis spilleren handler overdrevent, og skaber forbedringer for forhold, der påvirker spillerens næste slag.
 • Spilleren får ingen straf, hvis bolden tilfældigt flyttes i forbindelse med at søge efter eller identificere den, men skal så genplacere bolden på dens oprindelige sted.
7
Søgning efter bolden: Finde og identificere bolden
7.1

Hvordan, der søges på en fair måde efter bolden

7.1a

Spilleren må foretage rimelige handlinger for at finde og identificere bolden

En spiller er ansvarlig for at finde sin bold i spil efter hvert slag. Spilleren må på en fair måde søge efter sin bold ved at foretage rimelige handlinger for at finde og identificere den, såsom.:
 • Flytte sand og vand, og
 • Flytte eller bøje græs, buske, grene eller andre voksende eller fastsiddende naturgenstande, og derved også brække sådanne genstande, men kun hvis det at brække dem er et resultat af andre rimelige handlinger, foretaget for at finde eller identificere bolden.
Hvis disse rimelige handlinger, som er del af en fair søgning, forbedrer forhold, der påvirker slaget:
 • Er der ingen straf efter Regel 8.1a, hvis forbedringen skyldes en fair søgning.
 • Men hvis forbedringen skyldes handlinger, som går ud over, hvad der ville være en fair søgning, får spilleren den generelle straf for overtrædelse af Regel 8.1a.
For at finde og identificere sin bold må spilleren fjerne løse naturgenstande, som tilladt i Regel 15.1, og må fjerne flytbare forhindringer, som tilladt i Regel 15.2.
7.1b

Hvad man skal gøre, hvis sand, der påvirker lejet for spillerens bold, fjernes under søgning eller identifikation

 • Spilleren skal genskabe det oprindelige leje i sandet, men må lade en lille del af bolden være synlig, hvis bolden var dækket af sand.
 • Hvis spilleren spiller bolden uden at have genskabt det oprindelige leje, får spilleren den generelle straf.
7.2

Hvordan man identificerer bolden

Når en spillers bold ligger stille, må den identificeres på en af disse måder:
 • Af spilleren eller af hvem som helst, som ser en bold ligge stille, og hvor det er en kendsgerning, at det er spillerens bold.
 • Ved at se spillerens identifikationsmærke på bolden (se Regel 6.3a), men dette gælder ikke, hvis en identisk bold med et identisk identifikationsmærke også findes i samme område.
 • Ved at finde en bold af samme mærke, model, nummer og tilstand som spillerens bold i et område, hvor spillerens bold forventes at ligge, men dette gælder ikke, hvis en identisk bold ligger i samme område, og det ikke er muligt at vide hvilken bold, som er spillerens.
Hvis spillerens provisoriske bold ikke kan skelnes fra spillerens oprindelige bold, se Regel 18.3c(2).
7.3

Løfte bolden for at identificere den

Hvis en bold kan være spillerens bold, men ikke kan identificeres, som den ligger:
 • Spilleren må løfte bolden for at identificere den (inklusiv ved at rotere den), men:
 • Bolden skal først markeres, og bolden må ikke renses, udover hvad der er nødvendigt for at identificere den (undtagengreenen) (se Regel 14.1).
Hvis den løftede bold er spillerens bold eller en anden spillers bold, skal den genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2). Hvis spilleren løfter sin bold efter denne Regel, når det ikke er nødvendigt for at identificere den (undtagengreenen, hvor spilleren må løfte den efter Regel 13.1b), undlader at markere stedet, før den løftes, eller renser den, når det ikke er tilladt, får spilleren ét strafslag. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 7.3: Generel straf efter Regel 14.7a.
7.4

Bold flyttet tilfældigt under søgning eller identifikation

Der er ingen straf, hvis spillerens bold tilfældigt flyttes af spilleren, modstanderen eller nogen anden under søgning eller identifikation. Men hvis spilleren forårsager, at bolden flytter sig, før spilleren starter søgningen efter bolden, får spilleren ét strafslag efter Regel 9.4b. Efter denne Regel omfatter ”tilfældigt”, når bolden flyttes af enhver, som foretager rimelige handlinger for at finde bolden, som sandsynligvis ville vise boldens placering ved at flytte den (såsom ved at feje fødderne gennem langt græs eller ryste et træ). I disse situationer skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted (som må skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2). Men ved at gøre dette:
 • Hvis bolden var på, under eller imod nogen ikke-flytbar forhindring, integreret genstand, grænsemarkering eller voksende eller fastsiddende naturgenstand, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted - på, under eller imod en sådan genstand (se Regel 14.2c).
 • Hvis bolden var dækket af sand, skal det oprindelige leje genskabes og bolden skal genplaceres i det leje (se Regel 14.2d(1)). Men spilleren må lade en lille del af bolden være synlig, når dette gøres.
Se også Regel 15.1a (begrænsninger mod bevidst at fjerne visse løse naturgenstande, før bolden genplaceres). Straf for overtrædelse af Regel 7.4: Den generelle straf.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere