Udskriv Regel
4
Spillerens udstyr
Formål: Regel 4 dækker udstyr, spillere må bruge under en runde. Med udgangspunkt i det princip, at golf er et udfordrende spil, hvor succes bør afhænge af spillerens vurdering, færdigheder og evner:
 • Skal spilleren bruge godkendte køller og bolde,
 • Er spilleren begrænset til højst 14 køller, og
 • Er spilleren begrænset i at bruge andet udstyr, som giver kunstig hjælp til spillerens spil.
4
Spillerens udstyr
For detaljerede krav til køller, bolde og andet udstyr, og processen for høring og indsendelse af udstyr for at sikre overensstemmelse, se Udstyrsreglerne.
4.1

Køller

4.1a

Køller, godkendte til at udføre et slag

(1) Godkendte køller. Når spilleren udfører et slag, skal spilleren bruge en kølle, som er i overensstemmelse med kravene i Udstyrsreglerne når:
 • Den er ny, eller
 • Dens egenskaber er blevet ændret uanset på en hvilken som helst måde (men se Regel 4.1a(2), hvis en kølle bliver beskadiget under runden.
Men hvis egenskaberne på en godkendt kølle ændrer sig på grund af slid gennem normal brug, er den stadig i overensstemmelse med Reglerne. Køllens ”egenskaber” er enhver del, funktion eller egenskab, som påvirker, hvordan den opfører sig eller hjælper med opstilling, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til vægt, leje, loft, opstillings- egenskaber og tilladte eksterne påhæftninger. (2) Brug, reparation eller udskiftning af beskadiget kølle under runden. Hvis en godkendt kølle bliver beskadiget under en runde, eller mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a, må spilleren, undtagen i tilfælde af mishandling, reparere den eller erstatte den med en anden kølle. Men uanset art eller årsag til skaden, så anses den beskadigede kølle som godkendt under resten af runden (men ikke under et omspil i slagspil, som er en ny runde). Under resten af runden må spilleren:
 • Fortsætte med at udføre slag med den beskadigede kølle, eller
 • Undtagen i tilfælde af misbrug, reparere køllen eller erstatte den med en anden kølle (se Regel 4.1b(4)).
Hvis spilleren udskifter den beskadigede kølle med en anden kølle, skal spilleren straks tage den beskadigede kølle ud af spil, før et nyt slag udføres, ved at bruge fremgangsmåden i Regel 4.1c(1).  ”Beskadiget under en runde” betyder, at køllens egenskaber er ændrede som følge af handlinger under runden (også når spillet er afbrudt efter Regel 5.7a), hvad enten det er:
 • Af spilleren (f.eks. ved at udføre et slag eller prøvesving med køllen, sætte den tilbage i eller tage den op fra en golfbag, tabe den eller læne sig mod den, eller misbruge den), eller
 • Af nogen anden person, ekstern påvirkning eller naturkræfter.
Men en kølle er ikke ”beskadiget under runden” hvis dens egenskaber forsætligt ændres af spilleren under runden, som dækket af Regel 4.1a(3). (3) Forsætligt ændre køllens egenskaber under runden. En spiller må ikke udføre et slag med en kølle, hvis spilleren forsætligt ændrede køllens egenskaber under runden (også mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a):
 • Ved at bruge en justerbar funktion eller fysisk ændre køllen (undtagen, når det er tilladt at reparere en skade efter Regel 4.1a(2)), eller
 • Ved at påføre fremmed materiale til køllehovedet (andet end for at rense det) for at påvirke udførelsen af et slag.
Undtagelse – Justerbar kølle tilbageført til oprindelig tilstand eller ikke-tilladt ekstern påhæftning fjernet: Der er ingen straf og køllen må bruges til at udføre et slag i de to følgende situationer:
 • Hvis en kølles egenskaber blev ændret ved at benytte en justerbar funktion, og køllen, før den bruges til at udføre et slag, bliver tilbageført så nær som muligt til dens oprindelige tilstand ved at bringe den justerede funktion tilbage til, hvor den var.
 • En ikke-tilladt ekstern påhæftning (som f.eks. et klistermærke på køllehovedets slagside) fjenes fra køllen inden køllen bruges til at udføre et slag.
Straf for at udføre et slag i strid med Regel 4.1a: Diskvalifikation.
 • Der er ingen straf efter denne Regel for blot at have (men ikke udføre et slag med) en ikke-godkendt kølle eller en kølle, hvis egenskaber bevidst var ændrede under runden.
 • Men en sådan kølle tæller stadig med i opgørelsen af de 14 køller i Regel 4.1b(1).
4.1b

Begrænsning på 14 køller. Dele, tilføje eller udskifte køller under runde

(1) Begrænsning på 14 køller. En spiller må ikke:
 • Starte en runde med mere end 14 køller, eller
 • Have mere end 14 køller under runden.
Denne begrænsning gælder alle køller, som bliver båret af eller for spilleren. Men det omfatter ikke dele af en beskadiget kølle og adskilte dele (som f.eks. et køllehoved, skaft eller grip) som bæres af eller for en spiller ved starten af dennes runde Hvis spilleren starter en runde med færre end 14 køller, må spilleren tilføje køller under runden op til 14 køller (se Regel 4.1b(4) for begrænsninger ved at gøre dette). En kølle betragtes som tilføjet, når spilleren udfører sit næste slag med en hvilken som helst kølle, mens den tilføjede kølle er i spillerens besiddelse. Når spilleren bliver opmærksom på, at spilleren er i strid med denne Regel ved at have mere end 14 køller, skal spilleren tage de overskydende køller ud af spil før et yderligere slag udføres, ved at bruge proceduren i Regel 4.1c(1):
 • Hvis spilleren startede med mere end 14 køller, må spilleren vælge, hvilke køller der tages ud af spil.
 • Hvis spilleren tilføjede flere køller under runden, er det disse tilføjede køller, som skal tages ud af spil.
Efter en spillers runde er startet: Hvis spilleren samler en anden spillers efterladte kølle op, eller en kølle ved en fejl sættes i spillerens bag uden spillerens vidende, så anses køllen ikke for at være en af spillerens køller med hensyn til begrænsningen på 14 køller (men den må ikke bruges). (2) Ingen deling af køller. En spiller er begrænset til de køller, spilleren startede med eller tilføjede som tilladt i (1):
 • En spiller må ikke udføre et slag med en kølle, som bruges af nogen anden spiller, som spiller på banen (selvom denne spiller i en anden gruppe eller turnering).
 • Når spilleren bliver klar over, at spilleren har overtrådt denne Regel ved at udføre et slag med en anden spillers kølle, skal spilleren tage den kølle ud af spil før et yderligere slag udføres, ved at bruge proceduren i Regel 4.1c(1).
Se Regel 22.5 og 23.7 (begrænset undtagelse i partner-spilleformer, som tillader partnere at dele køller, hvis de ikke har flere end 14 køller tilsammen). (3) Ingen udskiftning af tabte køller. Hvis en spiller startede med 14 køller eller tilføjede op til grænsen på 14 køller, og så mister en kølle under runden eller mens spillet er afbrudt efter Regel 5.7a, må spilleren ikke tilføje en anden kølle. (4) Restriktioner ved udskiftning eller tilføjelse af køller. Ved tilføjelse eller udskiftning af køller efter Regel 4.1a(2) eller Regel 4.1b(1) må spilleren ikke:
 • Forsinke spillet urimeligt (se Regel 5.6a),
 • Tilføje eller låne en kølle, som bæres af eller for nogen anden spiller, som spiller på banen (selvom spilleren spiller i en anden gruppe eller turnering), eller
 • Bygge en kølle af dele, som bæres af eller for spilleren eller enhver anden spiller, som spiller på banen (selvom spilleren spiller i en anden gruppe eller turnering).
Når spilleren bliver klar over, at spilleren har overtrådt denne Regel ved at tilføje eller udskifte en kølle, når det ikke var tilladt, skal spilleren tage den kølle ud af spil før et yderligere slag udføres, ved at bruge proceduren i Regel 4.1c(1). Hvis spilleren udfører et slag med en kølle, som stadig bæres, efter at den er taget ud af spil, før runden (Regel 4.1c(2)) eller under runden (Regel 4.1c(1)), er spilleren diskvalificeret efter Regel 4.1c(1). Straf for overtrædelse af Regel 4.1b: Straffen afhænger af, hvornår spilleren bliver klar over overtrædelsen:
 • Spiller bliver klar over overtrædelsen, mens hullet spilles. Straffen gælder fra afslutningen af det hul, der spilles. I hulspil skal spilleren ved afslutningen af hullet lade hullets score gælde til stillingen i matchen, og derefter justere matchens stilling med straffen.
 • Spiller bliver klar over overtrædelsen mellem to huller Straffen gælder fra afslutningen af det lige færdigspillede hul, ikke det næste hul.
Straf i hulspil – Matchens score justeres ved at fratrække et hul, maksimalt to huller:
 • Dette er en justering af stillingen i hulspil – det er ikke det samme som straffen "tab af hul".
 • Ved afslutningen af det hul, der spilles eller lige er færdigspillet, justeres stillingen ved at fratrække ét hul for hvert hul, hvor overtrædelsen foregik, med maksimalt fratræk af 2 huller for runden.
 • Hvis en spiller, som startede med 15 køller, for eksempel bliver klar over overtrædelsen, mens hul 3 spilles, og så vinder dette hul og kommer 3 op i matchen, så gælder den maksimale justering af stillingen på to huller, og spilleren er nu én op i matchen.
Straf i slagspil – To strafslag, maksimalt fire strafslag: Spilleren får den generelle straf (to strafslag) for hvert hul overtrædelsen foregik, med maksimalt fire strafslag for runden (ved at tilføje to strafslag på hvert af de første to huller, hvor overtrædelsen foregik).
4.1c

Fremgangsmåde for at tage en kølle ud af spil

(1) Under runden. Når en spiller under en runde bliver klar over, at spilleren har overtrådt Regel 4.1b, skal spilleren foretage en handling, som klart viser hvilke køller, som er taget ud af spil, før et yderligere slag udføres. Dette kan gøres enten ved:
 • At erklære dette til sin modstander i hulspil eller markør eller en anden spiller i gruppen i slagspil, eller
 • Foretage en anden klar handling (f.eks. vende køllen omvendt i baggen, placere den på gulvet i en buggy eller give køllen til en anden person).
Spilleren må ikke udføre et slag under resten af runden med nogen kølle, som er taget ud af spil. Hvis en kølle, som er taget ud af spil, tilhører en anden spiller, må denne anden spiller fortsætte med at bruge køllen. Straf for overtrædelse af Regel 4.1c(1): Diskvalifikation. (2) Før runden. Hvis en spiller kort før starten på en runde bliver klar over, at spilleren tilfældigt har flere end 14 køller, bør spilleren forsøge at efterlade den overskydende kølle. Men som en mulighed uden straf:
 • Spilleren må før starten på en runde tage enhver overskydende kølle ud af spil ved brug af proceduren i (1), og
 • De overskydende køller må beholdes af spilleren (men må ikke bruges) under runden, og de tæller ikke med i de 14 køller.
Hvis en spiller bevidst medbringer flere end 14 køller til sit første teested og starter runden uden at efterlade overskydende køller, er denne mulighed ikke tilladt og Regel 4.1b(1) gælder.
4.2

Bolde

4.2a

Bolde tilladt ved spil af en runde

(1) Der skal spilles med lovlige bolde. Under udførelse af et slag skal spilleren bruge en bold, som lever op til kravene i Udstyrsreglerne. En spiller må få en lovlig bold at spille med fra enhver anden, inklusiv en anden spiller på banen. (2) En bold, der bevidst er ændret, må ikke spilles. En spiller må ikke udføre et slag til en bold, hvis egenskaber bevidst er blevet ændret, såsom ved at rive eller opvarme bolden eller påføre noget materiale (andet end til rengøring af den). Straf for at udføre et slag i strid med Regel 4.2a: Diskvalifikation.
4.2b

Bold går i flere stykker under spil af et hul

Der er ingen straf, hvis en spillers bold går i flere stykker efter et slag, og slaget tæller ikke. Spilleren skal spille en anden bold derfra, hvor dette slag blev udført (se Regel 14.6). Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 4.2b: Generel straf efter Regel 14.7a.
4.2c

Bold bliver hakket eller revnet under spil af et hul

(1) Løfte bolden for at se, om den er hakket eller revnet. Hvis en spiller med rimelighed tror, at dennes bold er blevet hakket eller revnet under spil af et hul:
 • Må spilleren løfte bolden for at undersøge den, men:
 • Bolden skal først markeres, og bolden må ikke renses (undtagengreenen) (se Regel 14.1).
Hvis spilleren løfter bolden uden at have denne rimelige tro, (undtagengreenen, hvor spilleren må løfte bolden efter Regel 13.1b), undlader at markere bolden, før den løftes, eller renser den, når det ikke er tilladt, får spilleren ét strafslag. (2) Hvornår der må erstattes med en anden bold. Spilleren må kun erstatte med en anden bold, hvis det tydeligt kan ses, at den oprindelige bold er hakket eller revnet, og hvis denne skade er sket på det hul, der spilles – men ikke, hvis den kun er skrammet eller ridset, eller dens maling er beskadiget eller misfarvet.
 • Hvis den oprindelige bold er hakket eller revnet, skal spilleren genplacere enten en anden bold eller den oprindelige bold på det oprindelige sted (se Regel 14.2).
 • Hvis den oprindelige bold ikke er hakket eller revnet, skal spilleren genplacere den på dens oprindelige sted (se Regel 14.2).
Hvis en spiller udfører et slag til en ukorrekt udskiftet bold, får spilleren ét strafslag efter Regel 6.3b. Intet i denne Regel forhindrer, at en spiller erstatter en anden bold efter nogen anden Regel eller skifter bold mellem to huller. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 4.2c: Generel straf efter Regel 14.7a.
4.3

Brug af udstyr

Regel 4.3 gælder for alle typer udstyr, en spiller kan bruge under en runde med den undtagelse, at kravet om at spille med godkendte køller og bolde dækkes af Reglerne 4.1 og 4.2, og ikke af denne Regel. Denne Regel omhandler, hvordan udstyr bruges. Den begrænser ikke mængden af udstyr, en spiller må have med sig under runden.
4.3a

Tilladte og forbudte anvendelser af udstyr

En spiller må anvende udstyr til hjælp for sit spil under en runde med den undtagelse, at en spiller ikke må skabe sig en mulig fordel ved at:
 • Bruge udstyr (andet end en kølle eller en bold), som kunstigt fjerner eller reducerer behovet for en færdighed eller vurdering, som er væsentlig for udfordringen i golfspillet, eller
 • Bruge udstyr (omfattende en kølle eller en bold) på en unormal måde, når et slag udføres. ”Unormal måde” betyder en måde, som er grundlæggende forskellig fra dets påtænkte brug, og ikke er normalt accepteret som en del af golfspillet.
Denne Regel påvirker ikke anvendelsen af enhver anden regel, der begrænser de handlinger, en spiller må foretage sig med en kølle, bold eller andet udstyr (såsom at placere en kølle eller en anden genstand for at hjælpe med at sigte, se Regel 10.2b(3)). Almindelige eksempler på brug af udstyr, som er tilladt eller ikke tilladt under en spillers runde efter denne Regel, er: (1) Afstands- og retningsinformation.
 • Tilladt. Få information om afstand eller retning (såsom fra udstyr til måling af afstand eller et kompas).
 • Ikke tilladt.
  • Måling af højdeforskelle,
  • Fortolke afstands- eller retningsinformation (såsom at bruge udstyr til at få forslag til spillelinje eller køllevalg baseret på stedet for spillerens bold), eller
  • Bruge retningsanvisende udstyr (se definitionen i Udstyrsreglerne) til at hjælpe med at line bolden op. 
Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8; Standard lokalregel G-5 (Komitéen kan indføre en lokalregel, som forbyder brug af udstyr til afstandsmåling). (2) Information om vind og andre vejrforhold.
 • Tilladt.
  • At få enhver type vejrinformation (også vindhastighed), som er tilgængelig fra vejrudsigter, eller
  • Måle temperatur og luftfugtighed på banen.
 • Ikke tilladt.
  • Måle vindhastighed på banen, eller
  • Bruge en kunstig genstand til at få andre informationer om vind (såsom at bruge pulver, et lommetørklæde eller et bånd for at vurdere vindretning).
(3) Informationer indsamlet før eller under runden.
 • Tilladt.
  • Bruge information, som var indsamlet før runden (såsom spilleinformationer fra tidligere runder, råd vedrørende sving eller anbefalinger fra klubben, eller
  • Indsamle (til brug efter runden) spilleinformationer eller fysiologiske informationer fra runden (såsom længden, en kølle slår, spillestatistik eller puls).
 • Ikke tilladt.
  • Behandle eller fortolke spilleinformation fra runden (såsom kølleforslag baseret på afstande fra igangværende runde), eller
  • Bruge nogen fysiologisk information indsamlet under runden.
(4) Lyd og video.
 • Tilladt.
  • At høre lyd eller se video om ting, som ikke har relation til turneringen, som spilles (såsom nyhedsudsendelser eller baggrundsmusik). Men når man gør dette, skal man vise hensyn overfor andre (se Regel 1.2).
 • Ikke tilladt.
  • At lytte til musik eller anden lyd for at fjerne distraktioner eller for at hjælpe med svingtempo, eller
  • At se video af turneringen, som hjælper spilleren med at vælge kølle, udføre et slag eller beslutte, hvordan der skal spilles under runden, undtagen at en spiller må se video, som bliver vist for tilskuerne på banen, såsom video på en elektronisk scoretavle.
Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8; Standard lokalregel G-8 (Komitéen kan indføre en lokalregel, som forbyder eller begrænser brugen af lyd- og videoudstyr under en runde). (5) Handsker og materiale på gribefladen.
 • Tilladt.
  • Bruge en almindelig handske, som opfylder kravene i Udstyrsreglerne,
  • Bruge harpiks, pulver eller andre fugtigheds- eller tørringsmidler, eller
  • Svøbe et håndklæde eller lommetørklæde om grippet.
 • Ikke tilladt.
  • Bruge en handske, som ikke opfylder kravene i Udstyrsreglerne, eller
  • Bruge andet udstyr, som giver en urimelig fordel med håndens position eller trykket på grippet.
(6) Udstyr til strækøvelser og trænings- eller svinghjælp.
 • Tilladt.
  • Brug af alt udstyr til almindelige strækøvelser (andet end at udføre et prøvesving), uanset om udstyret er designet til strækøvelser, til brug i golf (f.eks. en sigtepind placeret tværs over skuldrene eller) eller til et andet formål uden relation til golf (f.eks. en gummislange eller et rørstykke).
 • Ikke tilladt.
  • Brug af enhver type golftrænings- eller svinghjælpsudstyr (f.eks. sigtepinde eller et vægtet headcover eller “donut”) eller en ikke-godkendt kølle på nogen måde, som skaber en mulig fordel ved at hjælpe spilleren i at forberede eller udføre et slag (såsom hjælp med svingplanet, grippet, opstillingen, boldens position eller spillerens holdning).
Yderligere vejledning i brugen af udstyr beskrevet ovenfor og alle andre typer udstyr (såsom klæder og sko) kan findes i Udstyrsreglerne. En spiller, som er usikker på, om spilleren må bruge et stykke udstyr på en bestemt måde, bør bede Komitéen om en regelafgørelse (se Regel 20.2b). Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8; Standard lokalregel G-6 (Komitéen kan indføre en lokalregel som forbyder brugen af motoriseret transport under en runde).
4.3b

Udstyr brugt af helbredsmæssige årsager

(1)Helbredsmæssig undtagelse. En spiller overtræder ikke Regel 4.3, hvis spilleren bruger udstyr til at afhjælpe en helbredstilstand, når bare:
 • Spilleren har en lægelig begrundelse for at bruge udstyret, og
 • Komitéen bestemmer, at brugen af det ikke giver spilleren nogen urimelig fordel over andre spillere.
Se Regel 25.3a (status for proteseanordninger); Regel 25.4f(anvendelse af Regel 4.3 for at afhjælpe mobilitet. (2) Tape eller tilsvarende belægninger. En spiller må bruge klæbende tape eller tilsvarende belægninger med enhver lægelig begrundelse (f.eks. for at undgå en skade eller afhjælpe en eksisterende skade), men tapen eller belægningen må ikke:
 • Være påført overdrevent, eller
 • Hjælpe spilleren mere end nødvendigt med hensyn til helbredstilstanden (f.eks. må det ikke fiksere et led for at hjælpe spilleren med at svinge køllen).
En spiller, som er usikker på, hvor eller hvordan tape eller tilsvarende belægning må anvendes, bør bede Komitéen om en regelafgørelse. Straf for overtrædelse af Regel 4.3:
 • Straf for første overtrædelse: Den generelle straf. Hvis overtrædelsen sker mellem to huller, gælder straffen for næste hul.
 • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation. Denne straf gælder, selvom karakteren af overtrædelsen var helt anderledes end overtrædelsen, som resulterede i første straf. Denne straf gælder kun hvis der har været en mellemliggende begivenhed efter den første overtrædelse (se Regel 1.3c(4)).
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere