Tilbage
14

Procedurer med bolden: Markere, løfte og rense. Genplacere på stedet. Droppe i lempelsesområde. Spille fra forkert sted

Gå til afsnit
De officielle Golfregler
Fortolkninger
Udskriv Regel
14
Procedurer med bolden: Markere, løfte og rense. Genplacere på stedet. Droppe i lempelsesområde. Spille fra forkert sted
Formål: Regel 14 dækker, hvornår og hvordan spilleren må markere en bold, der ligger stille, og løfte og rense bolden, og hvordan den skal sættes i spil igen, så bolden spilles fra det rigtige sted.
 • Når en løftet eller flyttet bold skal genplaceres, skal den samme bold placeres på dens oprindelige sted.
 • Når der tages lempelse med eller uden straf, skal en erstatningsbold eller den oprindelige bold droppes i et bestemt lempelsesområde.
En fejl under brug af disse fremgangsmåder kan rettes uden straf, før bolden spilles, men spilleren får den generelle straf, hvis bolden spilles fra det forkerte sted.
14
Procedurer med bolden: Markere, løfte og rense. Genplacere på stedet. Droppe i lempelsesområde. Spille fra forkert sted
14.1

Markere, løfte og rense bolden

Denne Regel gælder for bevidst at "løfte" en spillers bold, som ligger stille. Dette må gøres på en hvilken som helst måde og omfatter at samle bolden op med hånden, rotere den på stedet eller på anden måde bevidst forårsage, at den flytter sig fra sit sted.
14.1a

Stedet, hvorfra bolden skal løftes og genplaceres, skal markeres

Før en bold løftes efter en Regel, som foreskriver, at bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted, skal spilleren først markere stedet, hvilket betyder at:
 • Placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller
 • Holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.
Hvis stedet er markeret med et markeringsmærke, skal spilleren, efter at have genplaceret bolden, fjerne markeringsmærket, før et slag udføres. Hvis spilleren løfter bolden uden at markere den, markerer stedet på en forkert måde eller udfører et slag uden at fjerne markeringsmærket, får spilleren ét strafslag. Når en bold er løftet for at tage lempelse efter en Regel, er spilleren ikke forpligtet til at markere bolden, før den løftes.
14.1b

Hvem må løfte bolden

Spillerens bold må efter Reglerne kun løftes af:
 • Spilleren selv, eller
 • Enhver, som spilleren giver lov til det, men en sådan tilladelse skal gives hver gang, før bolden løftes, i stedet for at gives generelt for runden.
Undtagelse – Hvornår Caddie må løfte spillerens uden tilladelse: Caddien må løfte spillerens bold uden spillerens tilladelse når:
 • Spillerens bold ligger på greenen, eller
 • Det er rimeligt at konkludere (såsom ud fra en handling eller et udsagn) at spilleren har til hensigt at tage lempelse efter en Regel.
Hvis caddien løfter spillerens bold når det ikke er tilladt at gøre dette, får spilleren ét strafslag (se Regel 9.4). Se Reglerne 25.2g, 25.4a og 25.5d (for spillere med visse handicap, Regel 14.1b er tilpasset for at tillade en handicaphjælper at løfte spillerens bold på greenen uden tilladelse).
14.1c

Rense bold

En bold, som er løftet fra greenen må altid renses (se Regel 13.1b). En bold, som er løftet fra alle andre steder, må altid renses, undtagen hvis den er løftet:
 • For at se, om den er hakket eller revnet. Det er ikke tilladt at rense den (se Regel 4.2c(1)).
 • For at identificere den. Det er kun tilladt at rense den i det omfang, det er nødvendigt for at identificere den (se Regel 7.3).
 • Fordi den er til gene for spillet. Det er ikke tilladt at rense den (se Regel 15.3b(2)).
 • For at se, om den ligger i et forhold, hvor lempelse er tilladt. Det er ikke tilladt at rense den, medmindre spilleren tager lempelse efter en Regel (se Regel 16.4).
Hvis spilleren renser sin bold, når det ikke er tilladt efter denne Regel, får spilleren ét strafslag og skal genplacere bolden, hvis den var løftet. Se Regel 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5 (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
14.2

Genplacere bolden på stedet

Denne Regel gælder altid, når en bold er løftet eller flyttet, og en Regel foreskriver, at den skal genplaceres på et sted.
14.2a

Den oprindelige bold skal bruges

Den oprindelige bold skal bruges, når en bold skal genplaceres. Undtagelse – En anden bold må bruges når:
 • Den oprindelige bold ikke kan bringes til veje med en rimelig anstrengelse i løbet af få sekunder, bare spilleren ikke bevidst forårsagede, at bolden ikke kunne bringes til veje, 
 • Den oprindelige bold er hakket eller revnet (se Regel 4.2c),
 • Spillet genoptages, efter det har været afbrudt (se Regel 5.7d), eller
 • Den oprindelige bold blev spillet af en anden spiller som en forkert bold (se Regel 6.3c(2)).
14.2b

Hvem skal genplacere bolden, og hvordan skal den genplaceres

(1) Hvem skal genplacere bolden. Spillerens bold må efter Reglerne kun genplaceres af:
 • Spilleren selv, eller
 • Enhver person, som løftede bolden eller forårsagede, at den flyttede sig.
Hvis spilleren spiller en bold, som var genplaceret af nogen, som ikke måtte gøre det, får spilleren ét strafslag. Se Reglerne 25.2h, 25.3c og 25.4a (for spillere med visse handicap, tilpasning af Regel 14.2b tillader spilleren at give en generel tilladelse til enhver anden person til at placere spillerens bold). (2) Hvordan bolden skal genplaceres. Bolden skal genplaceres ved med hånden at placere den på det krævede punkt, og slippe den, så den forbliver på dette sted. Hvis spilleren spiller en bold, som var genplaceret på en forkert måde, men på det krævede sted, får spilleren ét strafslag.
14.2c

Stedet, hvor bolden skal genplaceres

Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt), undtagen når bolden skal genplaceres på et andet sted efter Reglerne 14.2d(2) og 14.2e eller hvis spilleren tager lempelse efter en Regel. Hvis bolden lå stille på, under eller imod enhver ikke-flytbar forhindring, integreret genstand, grænsemarkering eller voksende eller fastsiddende, naturlig genstand:
 • Boldens "sted" omfatter den lodrette placering i forhold til jorden.
 • Dette betyder, at bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted - på, under eller imod en sådan genstand.
Hvis nogen løs naturgenstand blev fjernet som resultat af, at bolden blev løftet eller flyttet, eller før bolden var genplaceret, behøver de ikke blive genplacerede. For begrænsninger mod at fjerne løse naturgenstande før genplacering af en løftet eller flyttet bold, se Regel 15.1a,undtagelse 1.
14.2d

Hvor bolden skal genplaceres, når det oprindelige leje er ændret

Hvis lejet for en løftet eller flyttet bold, som skal genplaceres, er ændret, skal spilleren genplacere bolden på denne måde: (1) Bold i sand. Hvis bolden var i sand, uanset om det var i en bunker eller hvor som helst ellers på banen:
 • Når bolden genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2c), skal spilleren genskabe det oprindelige leje så godt som muligt.
 • Når lejet genskabes, må spilleren lade en lille del af bolden være synlig, hvis bolden havde været dækket af sand.
Hvis spilleren spiller fra det rigtige sted, men undlader at genskabe lejet i strid med denne Regel, får spilleren den generelle straf. (2) Bolden er andre steder end i sand. Hvis bolden var andre steder end i sand, skal spilleren genplacere bolden, ved at placere den på det nærmeste sted med et leje, som ligner det oprindelige leje mest muligt, og som er:
 • Inden for én køllelængde fra dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2c).
 • Ikke nærmere hullet, og
 • I det samme baneområde som det oprindelige sted.
Hvis spilleren ved, at det oprindelige leje blev ændret, men ikke ved, hvordan lejet var, skal spilleren skønne det oprindelige leje og genplacere bolden efter (1) eller (2). Undtagelse – For lejer, som er ændrede, mens spillet er afbrudt, og bolden har været løftet, se Regel 5.7d.
14.2e

Hvad man skal gøre, hvis den genplacerede bold ikke bliver på det oprindelige sted

Hvis spilleren prøver at genplacere en bold, men den ikke forbliver på det oprindelige sted, skal spilleren prøve igen. Hvis bolden anden gang heller ikke bliver på stedet, skal spilleren genplacere bolden ved at placere den på det nærmeste sted, hvor bolden kan ligge stille, men med disse begrænsninger, afhængig af hvor det oprindelige sted er:
 • Stedet må ikke være nærmere hullet.
 • Oprindeligt sted er i det generelle område. Det nærmeste punkt skal være i det generelle område.
 • Oprindeligt sted i bunker eller strafområde. Det nærmeste punkt skal være enten i samme bunker eller i det samme strafområde.
 • Oprindeligt sted på greenen. Det nærmeste punkt skal være enten på greenen eller i det generelle område.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 14.2: Den generelle straf efter Regel 14.7a. Se Regel 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5b (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
14.3

Droppe bold i lempelsesområde

Denne Regel gælder, når en spiller skal droppe en bold for at tage lempelse efter en Regel, også når spilleren skal fuldføre lempelsen, ved at placere en bold efter Regel 14.3c(2). Hvis spilleren forbedrer lempelsesområdet før eller mens en bold droppes, se Regel 8.1.
14.3a

Den oprindelige bold eller en anden bold må bruges

Spilleren må bruge den oprindelige bold eller en anden bold. Det betyder, at spilleren må bruge en hvilken som helst bold, hver gang spilleren dropper eller placerer en bold efter denne Regel.
14.3b

Bolden skal droppes på den rigtige måde

Spilleren skal droppe en bold på den rigtige måde, hvilket betyder at alle krav  i (1), (2) og (3) skal overholdes: (1) Spilleren skal droppe bolden. Bolden må kun droppes af spilleren. Hverken spillerens caddie eller nogen anden må gøre det. Se Reglerne 25.2h, 25.3c og 25.4a (for spillere med visse handicap, tilpasning af Regel 14.3b(1) tillader spilleren at give en generel tilladelse til enhver anden person til at droppe spillerens bold). (2) Bolden skal droppes lodret ned fra knæhøjde uden at røre spilleren eller udstyr. Spilleren skal slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:
 • Falder lige ned, uden at spilleren kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
 • Ikke rører nogen del af spillerens krop eller udstyr, før den rammer jorden.
"Knæhøjde" betyder højden af spillerens knæ i stående position. Se Regel 25.6b (for vejledning til anvendelse af Regel 14.3b(2) for spillere med visse handicap). (3) Bold skal droppes i lempelsesområde (eller på flaglinjen). Bolden skal droppes i lempelsesområdet. Spilleren må stå enten inde i eller uden for lempelsesområdet, når bolden droppes. Men når spilleren tager lempelse på flaglinjen (se Reglerne 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b og 19.3b), skal bolden droppes på linjen på et sted, tilladt efter den Regel, og stedet, hvorpå bolden droppes, skaber et lempelsesområde. (4) Hvad skal man gøre hvis bolden droppes på en forkert måde. Hvis en bold droppes på en forkert måde i strid med en eller flere af kraven i (1), (2) eller (3):
 • Skal spilleren droppe en bold igen på den rigtige måde, og der er ingen begrænsninger på antal gange, spilleren må gøre dette.
 • En bold, som er droppet på den forkerte måde, tæller ikke med som et af de to drop, som kræves, før en bold skal placeres efter Regel 14.3c(2).
Hvis spilleren ikke dropper igen og i stedet udfører et slag til bolden, der hvor den lå stille, efter at være droppet på en forkert måde:
 • Hvis bolden blev spillet fra lempelsesområdet, får spilleren ét strafslag (men har ikke spillet fra et forkert sted efter Regel 14.7a).
 • Men hvis bolden blev spillet fra et sted uden for lempelsesområdet, eller efter den var placeret, når den skulle være droppet (uanset, hvor den blev spillet fra), får spilleren den generelle straf.
14.3c

Bold droppet på den rigtige måde skal ligge stille i lempelsesområdet

Denne Regel gælder kun, hvis en bold er droppet på den rigtige måde efter Regel 14.3b. (1) Spiller har fuldført lempelse, når bold, droppet på den rigtige måde, ligger stille i lempelsesområdet. Bolden skal ligge stille i lempelsesområdet. Det er uden betydning, om bolden, efter at have ramt jorden, rører nogen person (gælder også spilleren), udstyr eller anden ekstern påvirkning, før den ligger stille:
 • Hvis bolden kommer til at ligge stille i lempelsesområdet, er spilleren færdig med at tage lempelse, og skal spille bolden, som den ligger.
 • Hvis bolden kommer til at ligge stille uden for lempelsesområdet, skal spilleren bruge fremgangsmåderne i Regel 14.3c(2).
I begge tilfælde er der ingen straf til nogen spiller, hvis en bold, som er droppet på den rigtige måde, tilfældigt rammer nogen person (gælder også spilleren), udstyr eller anden ekstern påvirkning, før den kommer til at ligge stille. Undtagelse - hvis en bold, droppet rigtigt, bevidst føres ud af retning eller stoppes af person: For at finde ud af, hvad man skal gøre, hvis den droppede bold bevidst er ført ud af retning eller stoppet af nogen person, før den kommer til at ligge stille, se Regel 14.3d. (2) Hvad man skal gøre, hvis bold, der er droppet på den rigtige måde, ligger stille uden for lempelsesområdet. Hvis bolden kommer til at ligge stille uden for lempelsesområdet, skal spilleren droppe en bold på den rigtige måde igen. Hvis den bold også kommer til at ligge stille uden for lempelsesområdet, skal spilleren fuldføre lempelsen ved at placere en bold ved brug af fremgangsmåderne for genplacering af en bold efter Reglerne 14.2b(2) og 14.2e:
 • Spilleren skal placere en bold på stedet, hvor bolden, der blev droppet anden gang, først ramte jorden.
 • Hvis bolden ikke bliver liggende stille på det sted, skal spilleren forsøge endnu en gang at placere en bold på stedet.
 • Hvis bolden, der blev placeret anden gang, heller ikke bliver på det sted, skal spilleren placere en bold på det nærmeste sted, hvor bolden kan ligge stille, men overholde de begrænsninger, der gælder i Regel 14.2e. Dette kan resultere i, at bolden placeres uden for lempelsesområdet.
14.3d

Hvad man skal gøre, hvis bold, droppet rigtigt, bevidst føres ud af retning eller stoppes af person

Ved anvendelsen af denne Regel er en droppet bold "bevidst ført ud af retning eller stoppet", når:
 • En person bevidst rører bolden i bevægelse, efter den har ramt jorden, eller
 • Bolden i bevægelse rammer noget udstyr eller anden genstand eller nogen person (gælder også spilleren og spillerens caddie), som spilleren bevidst har placeret eller ladet stå et bestemt sted, så udstyret, genstanden eller personen kunne føre bolden i bevægelse ud af retning eller stoppe den.
Når en bold, droppet på den rigtige måde, bevidst føres ud af retning eller stoppes af nogen person (uanset om det er inde i lempelsesområdet eller uden for lempelsesområdet), før den ligger stille:
 • Skal spilleren droppe en bold igen ved at bruge fremgangsmåderne i Regel 14.3b (som betyder, at bolden, som bevidst blev ført ud af retning eller stoppet, ikke tæller med som et af de to drop, som kræves, før en bold skal placeres efter Regel 14.3c(2)).
 • Hvis bolden bevidst blev ført ud af retning eller stoppet af en hvilken som helst spiller eller dennes caddie, får den spiller den generelle straf.
Undtagelse – Når der ikke er nogen rimelig mulighed for, at bolden vil komme til at ligge stille i lempelsesområdet: Hvis en bold, droppet på den rigtige måde, bevidst føres ud af retning eller stoppes (uanset om det er inde i lempelsesområdet eller uden for lempelsesområdet) når der ikke er nogen rimelig mulighed for, at den vil komme til at ligge stille i lempelsesområdet:
 • Der er ingen straf til nogen spiller, og
 • Den droppede bold anses for at være kommet til at ligge stille uden for lempelsesområdet, og tæller som et af de to drop, der kræves, før en bold skal placeres efter Regel 14.3c(2).
Straf for at spille bold fra et forkert sted eller spille en bold, som var placeret i stedet for at være droppet i strid med Regel 14.3: Den generelle straf efter Regel 14.7a. Se Regel 22.2 (i Foursome må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger behandles som spillerens handlinger); 23.5b (i Four-Ball må hver partner handle på sidens vegne, og partnerens handlinger vedrørende spillerens bold eller udstyr behandles som spillerens handlinger).
14.4

Når spillerens bold er tilbage i spil, efter oprindelig bold var ude af spil

Når spillerens bold i spil er løftet fra banen eller er mistet eller out of bounds, er bolden ikke længere i spil. Spilleren har først en bold i spil igen, når:
 • Spilleren udfører et slag til den oprindelige bold eller en anden bold fra teestedet, eller
 • Den oprindelige bold eller en anden bold bliver genplaceret, droppet eller placeret på banen med den hensigt, at den skal være i spil.
Hvis en bold bringes tilbage på banen på nogen som helst måde, med den hensigt, at den skal være i spil, er bolden i spil, også selvom den var:
 • Erstatning for den oprindelige bold, når det ikke var tilladt efter Reglerne, eller
 • Genplaceret, droppet eller placeret (1) på et forkert sted, (2) på en forkert måde eller (3) ved at bruge en fremgangsmåde, som ikke var anvendelig.
En genplaceret bold er i spil, også selvom markeringsmærket, som markerer stedet, ikke er fjernet.
14.5

Rette fejl, som er lavet, når en bold erstattes, genplaceres, droppes eller placeres

14.5a

Spillern må rette fejl, før bolden spilles

Når en spiller har erstattet en anden bold for den oprindelige bold, når det ikke var tilladt efter Reglerne, eller spillerens bold i spil blev genplaceret, droppet eller placeret (1) på en forkert måde (2) på et forkert sted eller (3) ved at bruge en fremgangsmåde, som ikke var anvendelig:
 • Spilleren må rette fejlen uden straf.
 • Men det er kun tilladt, før bolden er spillet.
14.5b

Hvornår spiller må ændre til en anden Regel eller lempelsesmulighed, når en fejl rettes

Når en spiller retter en fejl, når der tages lempelse, så afhænger det af fejlens karakter, om spilleren skal bruge den samme Regel og lempelsesmulighed, som oprindelig brugt, eller om spilleren må ændre til en anden Regel eller lempelsesmulighed: (1) Hvis bolden blev sat i spil efter en anvendelig Regel og blev droppet eller placeret det rigtige sted, men Reglen foreskriver, at bolden skal droppes eller placeres igen.
 • Når denne fejl rettes, skal spilleren fortsætte med at tage lempelse ved at bruge den samme Regel og den samme lempelsesmulighed efter den Regel.
 • For eksempel hvis spilleren, ved at tage lempelse for en uspillelig bold, brugte muligheden for sidelæns lempelse (Regel 19.2c) og bolden blev droppet i det foreskrevne lempelsesområde, men (1) blev droppet på en forkert måde (se Regel 14.3b) eller (2)  kom til at ligge stille uden for lempelsesområdet (se Regel 14.3c), skal spilleren rette fejlen ved fortsat at tage lempelse efter Regel 19.2 og skal bruge den samme lempelsesmulighed (sidelæns lempelse efter Regel 19.2c).
(2) Hvis bolden blev sat i spil efter en anvendelig Regel, men bolden blev droppet eller placeret et forkert sted.
 • Når denne fejl rettes, skal spilleren fortsætte med at tage lempelse efter den samme Regel, men må bruge enhver lempelsesmulighed efter den Regel, som er anvendelig for spillerens situation.
 • For eksempel hvis spilleren, ved at tage lempelse for en uspillelig bold, brugte muligheden for sidelæns lempelse (Regel 19.2c) og fejlagtigt droppede bolden uden for det foreskrevne lempelsesområde, skal spilleren rette fejlen ved at tage lempelse efter Regel 19.2 og må bruge enhver af de lempelsesmuligheder efter den Regel.
(3) Hvis bolden blev sat i spil efter en Regel som ikke gælder.
 • Når denne fejl rettes, må spilleren bruge enhver Regel, som gælder i spillerens situation.
 • For eksempel hvis spilleren fejlagtigt tog lempelse for en uspillelig bold i et strafområde (hvilket Regel 19.1 ikke tillader) skal spilleren rette fejlen ved enten at genplacere bolden (hvis den var løftet) efter Regel 9.4, eller tage lempelse med straf efter Regel 17, og må bruge enhver af de lempelsesmuligheder efter den Regel, som gælder for spillerens situation.
14.5c

Ingen straf for handlinger foretaget efter fejl, som relaterede sig til den oprindelige bold

Når en spiller retter en fejl efter Regel 14.5a, bortfalder enhver straf, som er givet for handlinger, der blev foretaget efter fejlen og som relaterer sig til den oprindelige bold, såsom for tilfældigt at forårsage at den flyttede sig (se Regel 9.4b) eller for at forbedre forhold som påvirker slaget (Regel 8.1a) for den oprindelige bold. Men hvis disse samme handlinger også var i strid med en Regel i relation til den bold, som blev sat i spil for at rette fejlen (såsom hvis disse handlinger forbedrede de forhold, der påvirker slaget for bolden, som nu er i spil), så gælder straffen for bolden, som nu er i spil Undtagelse – Straf for bevidst at føre en droppet bold ud af retning eller stoppe den: Hvis en spiller i slagspil får den generelle straf for bevidst at føre sin droppede bold ud af retning eller stoppe den efter Regel 14.3d, får spilleren stadig straffen selv om spilleren dropper en bold igen ved at bruge procedurerne i Regel 14.3b
14.6

Udføre næste slag derfra, hvor forrige slag blev udført

Denne Regel gælder altid, når en spiller efter Reglerne skal eller må udføre næste slag derfra, hvor det forrige slag blev udført (såsom når der tages lempelse fra forrige sted, eller der spilles igen efter et slag, som blev annulleret eller på anden måde ikke tæller).
 • Hvordan spilleren skal sætte en bold i spil afhænger af baneområdet, hvor det forrige slag blev udført.
 • I alle disse situationer må spilleren bruge enten den oprindelige bold eller en anden bold.
14.6a

Forrige slag udført fra teestedet

Den oprindelige bold eller en anden bold skal spilles fra hvor som helst inden for teestedet (og må tees op) efter Regel 6.2b.
14.6b

Forrige slag udført fra det generelle område, strafområde eller bunker

Den oprindelige bold eller en anden bold skal droppes i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):
 • Referencepunkt:: Stedet, hvorfra det forrige slag blev udført (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet:: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet::
  • Skal være i det samme baneområde som referencepunktet, og
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet.
14.6c

Forrige slag udført fra greenen

Den oprindelige bold eller en anden bold skal placeres på stedet, hvorfra det forrige slag blev udført (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt) (se Regel 14.2) ved at bruge fremgangsmåderne for at genplacere en bold efter Reglerne 14.2b(2) og 14.2e. Straf for at spille en bold fra etforkert sted i strid med Regel 14.6: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
14.7

Spil fra forkert sted

14.7a

Sted, hvorfra bolden skal spilles

Efter start på et hul:
 • En spiller skal udføre hvert slag derfra, hvor spillerens bold kommer til at ligge stille, undtagen når Reglerne foreskriver eller tillader spilleren at spille en bold fra et andet sted (se Regel 9.1).
 • En spiller må ikke spille sin bold i spil fra et forkert sted.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 14.7a: Den generelle straf.
14.7b

Hvordan et hul færdigspilles efter spil fra forkert sted i slagspil

(1) Spilleren skal beslutte, om hullet skal færdigspilles med bold, spillet fra forkert sted, eller rette fejlen ved at spille fra det rigtige sted. Hvad spilleren derefter gør, afhænger af, om det var en alvorlig overtrædelse – det vil sige, om spilleren kunne have fået en væsentlig fordel ved at spille fra et forkert sted:
 • Ikke en alvorlig overtrædelse. Spilleren skal spille hullet færdigt med bolden, som blev spillet fra et forkert sted, uden at rette fejlen.
 • Alvorlig overtrædelse.
  • Spilleren skal rette fejlen ved at spille hullet færdigt med en bold, som efter Reglerne er spillet fra det rigtige sted.
  • Hvis spilleren ikke retter fejlen, før der udføres et slag for at starte et andet hul, eller før denne afleverer sit scorekort, hvis det er sidste hul på runden, er spilleren diskvalificeret.
 • Hvad man skal gøre ved usikkerhed, om en overtrædelse er alvorlig. Spilleren bør spille hullet færdigt både med bolden, spillet fra et forkert sted, og en anden bold, som efter Reglerne er spillet fra det rigtige sted.
(2) Spiller, som spiller to bolde, skal meddele dette til Komitéen. Hvis spilleren er usikker på om det var en alvorlig overtrædelse at spille fra et forkert sted og beslutter at spille en anden bold for at prøve at rette fejlen:
 • Spilleren skal meddele de faktiske omstændigheder til Komitéen, før scorekortet afleveres.
 • Dette gælder, uanset om spilleren spillede hullet færdigt kun med den ene bold eller med to bolde (også selvom spilleren laver samme score med begge bolde). 
Hvis spilleren ikke meddeler de faktiske omstændigheder til Komitéen, er spilleren diskvalificeret. (3) Hvis spilleren spillede to bolde, vil Komitéen afgøre spillerens score for hullet. Spillerens score for hullet afhænger af, om Komitéen afgør, at der var en alvorlig overtrædelse ved at spille den oprindelige bold fra et forkert sted:
 • Ingen alvorlig overtrædelse.
  • Scoren med bolden, spillet fra et forkert sted, tæller, og spilleren får den generelle straf efter Regel 14.7a (som betyder, at to strafslag tillægges spillerens score med den bold).
  • Alle slag med den anden bold tæller ikke (omfatter udførte slag og alle strafslag, som udelukkende stammer fra spil med den bold).
 • Alvorlig overtrædelse.
  • Scoren med den bold, der blev spillet for at rette fejlen med spil fra et forkert sted, tæller, og spilleren får den generelle straf efter Regel  14.7a (som betyder, at to strafslag tillægges scoren for den bold).
  • Slaget udført ved at spille den oprindelige bold fra et forkert sted og alle øvrige slag med den bold (omfatter udførte slag og alle strafslag, som udelukkende stammer fra spil med den bold) tæller ikke.
  • Hvis bolden, som blev spillet for at rette fejlen, også blev spillet fra et forkert sted:
   • Hvis Komitéen afgør, at dette ikke var en alvorlig overtrædelse, får spilleren den generelle straf (to yderligere strafslag) efter Regel 14.7a, som dermed udgør en total på fire strafslag, som tillægges scoren med den bold (to for at spille den oprindelige bold fra et forkert sted og to for at spille den anden bold fra et forkert sted).
   • Hvis Komitéen afgør, at dette var en alvorlig overtrædelse, er spilleren diskvalificeret.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere