Udskriv Regel
16
Lempelse for unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer), situation med farligt dyr, fæstnet bold.
Formål: Regel 16 dækker, hvornår og hvordan spilleren må tage lempelse uden straf ved at spille en bold fra et andet sted, såsom når der er gene fra et unormalt baneforhold eller en situation med farligt dyr.
 • Disse forhold anses ikke som en del af udfordringen ved at spille banen, og lempelse uden straf er normalt tilladt, undtagen i et strafområde.
 • Spilleren tager normalt lempelse ved at droppe en bold i et lempelsesområde med udgangspunkt i nærmeste punkt for fuld lempelse.
Denne Regel dækker også lempelse uden straf, når en spillers bold er fæstnet i sit eget nedslagsmærke i det generelle område.
16
Lempelse for unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer), situation med farligt dyr, fæstnet bold.
16.1

Unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer)

Denne Regel dækker lempelse uden straf, som er tilladt ved gene fra dyrehuller, areal under reparation, ikke-flytbare forhindringer eller midlertidigt vand:
 • Disse kaldes samlet for unormale baneforhold, men hver har sin egen definition.
 • Denne Regel giver ikke lempelse for flytbare forhindringer (en anden type lempelse uden straf er tilladt efter Regel 15.2a) eller grænsemarkeringer eller integrerede genstande (lempelse uden straf er ikke tilladt).
16.1a

Hvornår lempelse er tilladt

(1) Betydningen af gene fra unormalt baneforhold. Der er gene, når et af disse forhold forekommer:
 • Spillerens bold rører ved eller er i eller på et unormalt baneforhold,
 • Et unormalt baneforhold fysisk er i området for spillerens tilsigtede stance eller området for det tilsigtede sving, eller
 • Kun når bolden er på greenen, og et unormalt baneforhold på eller uden for greenen er til gene på spillelinjen.
Hvis det unormale baneforhold er tæt nok på til at distrahere spilleren, men ikke fysisk lever op til disse krav, er der ingen gene efter denne Regel. Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8. Standard lokalregel F-6 (Komitéen kan indføre en lokalregel som forbyder lempelse fra et unormalt baneforhold, som kun har gene for området for den tilsigtede stance).
(2) Lempelse tilladt hvor som helst på banen, undtagen når bolden er i et strafområde. Lempelse for gene fra et unormalt baneforhold er kun tilladt efter Regel 16.1, når både:
 • Det unormale baneforhold er på banen (ikke out of bounds), og
 • Bolden er hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde (hvor spillerens eneste lempelse er efter Regel 17).
(3) Ingen lempelse hvis klart urimeligt at spille bolden. Der er ingen lempelse efter Regel 16.1:
 • Når det er klart urimeligt at spille bolden, som den ligger, på grund af gene fra noget, fra hvilket spilleren ikke tillades gratis lempelse (såsom hvis en spiller ikke kan udføre et slag på grund af det sted, hvor bolden ligger i en busk), eller
 • Hvis genen kun forekommer, fordi spilleren vælger en kølle, stance, sving eller spilleretning, som er klart urimelig i situationen.
Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8. Standard lokalregel F-23 (Komitéen kan indføre en lokalregel, som tillader lempelse uden straf for gene fra midlertidige ikke-flytbare forhindringer på eller udenfor banen).
16.1b

Lempelse for bold i det generelle område

Hvis en spillers bold er i det generelle område og der er gene fra et unormalt baneforholdbanen, må spilleren tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):
 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i det generelle område.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i det generelle område,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal tages fuld lempelse for alle gener fra det unormale baneforhold.
16.1c

Lempelse for bold i bunker

Hvis en spillers bold er i en bunker og der er gene fra et unormalt baneforhold på banen må spilleren enten tage lempelse uden straf efter (1) eller med straf efter (2): (1) Lempelse uden straf: Spille en bold i bunkeren. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1bDog gælder følgende :
 • Det nærmeste punkt for fuld lempelse og lempelsesområdet skal være i bunkeren.
 • Hvis der ikke findes et sådant nærmeste punkt for fuld lempelse i bunkeren, må spilleren alligevel tage denne lempelse ved at bruge punktet for størst mulig lempelse i bunkeren som referencepunkt.

(2) Lempelse med straf: Spille fra et sted uden for bunkeren (lempelse på flaglinjen). Med ét strafslag må spilleren droppe den oprindelige bold eller en anden bold (se Regel 14.3) uden for den bunker ved at holde punktet for den oprindelige bold på linjen mellem hullet og det sted, hvor bolden droppes (uden begrænsninger for hvor langt tilbage, bolden droppes). Punktet på den linje, hvor bolden først rører jorden, når den droppes, skaber et lempelsesområde, som er 1 køllelængde i enhver retning fra dette punkt, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end punktet for den oprindelige bold, og
  • Må være i et hvilket som helst baneområde undtagen den samme bunker, men
  • Skal være i det samme baneområde, som bolden først ramte, da den blev droppet.
16.1d

Lempelse for bold på greenen

Hvis en spillers bold er på greenen og der er gene fra et unormalt baneforholdbanen, må spilleren tage lempelse uden straf og placere den oprindelige bold eller en anden bold på stedet for nærmeste punkt for fuld lempelse ved at bruge fremgangsmåderne for at genplacere en bold efter Reglerne 14.2b(2) og 14.2e.
 • Det nærmeste punkt for fuld lempelse skal enten være på greenen eller i det generelle område.
 • Hvis der ikke findes et sådant nærmeste punkt for fuld lempelse, må spilleren alligevel tage denne lempelse uden straf ved at bruge punktet for størst mulig lempelse som referencepunkt, som enten skal være på greenen eller i det generelle område.
16.1e

Lempelse for bold, som ikke er fundet i eller på et unormalt baneforhold.

Hvis en spillers bold ikke er fundet, og det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den kom til at ligge stille i eller på et unormalt baneforholdbanen, må spilleren bruge denne lempelsesmulighed, i stedet for at tage lempelse fra forrige sted:
 • Spilleren må tage lempelse efter Regel 16.1b, c eller d, ved at bruge det skønnede punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen af det unormale baneforholdbanen, som stedet for bolden, når det nærmeste punkt for fuld lempelse skal findes.
 • Når først spilleren har sat en anden bold i spil for at tage lempelse på denne måde:
  • Er den oprindelige bold ikke længere i spil og må ikke spilles.
  • Dette gælder, selvom den derefter bliver fundet på banen før udløbet af de tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden kom til at ligge stille i eller på et unormalt baneforhold, og bolden er mistet, skal spilleren tage lempelse fra forrige sted efter Regel 18.2.
16.1f

Lempelse skal tages for gene fra et område med spilleforbud i et unormalt baneforhold

I hver af disse situationer må bolden ikke spilles, som den ligger: (1) Lempelse når bolden er i et område med spilleforbud overalt på banen undtagen i et strafområde. Hvis spillerens bold er i et område med spilleforbud i eller på et unormalt baneforhold i det generelle område, i en bunker eller på greenen:
 • Område med spilleforbud i det generelle område. Spilleren skal tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b.
 • Område med spilleforbud i en bunker. Spilleren skal tage lempelse uden straf efter Regel 16.1c(1) eller med straf efter (2).
 • Område med spilleforbud på greenen. Spilleren skal tage lempelse uden straf efter Regel 16.1d.
(2) Lempelse når et område med spilleforbud er i området for stance eller svinget til bolden hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde. Hvis en spillers bold er uden for et område med spilleforbud og er i det generelle område, i en bunker eller på greenen, og et område med spilleforbud (uanset om det er i et unormalt baneforhold eller i et strafområde) er i området for spillerens tilsigtede stance eller tilsigtede sving, skal spilleren enten:
 • Tage lempelse, hvis det er tilladt, efter Regel 16.1b, c eller d, afhængig af, om bolden er i det generelle område, i en bunker eller på greenen, eller
 • Tage lempelse for uspillelig bold efter Regel 19.
For at vide, hvad man skal gøre, hvis der er gene fra et område med spilleforbud for en bold i et strafområde, se Regel 17.1e. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 16.1: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
16.2

Situation med farligt dyr

16.2a

Hvornår lempelse er tilladt

En "situation med farligt dyr" forekommer, når et farligt dyr (såsom giftige slanger, stikkende bier, krokodiller, hærmyrer eller bjørne) nær en bold kunne forårsage alvorlig fysisk skade på spilleren, hvis bolden skulle spilles, som den ligger. En spiller må tage lempelse efter Regel 16.2b for gene fra en situation med farligt dyr uanset, hvor spillerens bold ligger på banen. Denne Regel gælder ikke for andre situationer på banen, som kunne forårsage fysisk skade (såsom en kaktus).
16.2b

Lempelse for situation med farligt dyr

Når der er gene fra en situation med farligt dyr : (1) Når bolden er hvor som helst, undtagen i et strafområde. Spilleren må tage lempelse efter Regel 16.1b, c, eller d, afhængig af, om bolden er i det generelle område, i en bunker eller på greenen. (2) Når bolden er i et strafområde. Spilleren kan tage lempelse uden straf eller lempelse med straf:
 • Lempelse uden straf: Spille fra strafområdet. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b, men overholde, at det nærmeste punkt for fuld lempelse og lempelsesområdet skal være inde i strafområdet.
 • Lempelse med straf: Spille fra et sted uden for strafområdet.
  • Spilleren må tage lempelse efter Regel 17.1d.
  • Hvis der er gene fra en situation med farligt dyr, der hvor bolden skulle spilles fra efter at have taget denne lempelse med straf uden for strafområdet, kan spilleren tage yderligere lempelse efter (1) uden yderligere straf.
(3) Ingen lempelse uden straf når det er klart urimeligt. Der er ikke lempelse uden straf efter Regel 16.2b:
 • Hvis det er klart urimeligt at spille bolden som den ligger på grund af noget andet, fra hvilket spilleren ikke tillades lempelse uden straf (såsom når en spiller ikke er i stand til at udføre slaget på grund af stedet, bolden ligger i en busk).
 • Hvis genen kun forekommer, fordi spilleren vælger en kølle, stance, sving eller spilleretning, som er klart urimelig i situationen.
Ved anvendelsen af denne Regel, betyder det nærmeste punkt for fuld lempelse det nærmeste punkt, (ikke nærmere hullet) hvor situationen med farligt dyr ikke længere forekommer. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 16.2: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
16.3

Fæstnet bold

16.3a

Hvornår lempelse er tilladt

(1) Bolden skal være fæstnet i det generelle område. Der er kun lempelse efter Regel 16.3b, hvis spillerens bold er fæstnet i det generelle område.
 • Der er ingen lempelse efter denne Regel, hvis bolden er fæstnet andre steder end i det generelle område.
 • Men hvis bolden er fæstnetgreenen, må spilleren markere, løfte og rense bolden, reparere skaden forårsaget af boldens nedslag og genplacere bolden på dens oprindelige sted (se Regel 13.1c(2)).
Undtagelser - hvornår lempelse ikke er tilladt for fæstnet bold i det generelle område: Der er ingen lempelse efter Regel 16.3b:
 • Når bolden er fæstnet i sand i en del af det generelle område, som ikke er klippet i fairwayhøjde eller lavere, eller
 • Når det er klart urimeligt at spille bolden som den ligger på grund af noget, fra hvilket spilleren ikke tillades lempelse uden straf (såsom hvis spilleren ikke er i stand til at udføre et slag på grund af stedet, bolden ligger i en busk).
(2) Afgøre, om bolden er fæstnet. En spillers bold er kun fæstnet, hvis:
 • Den er i sit eget nedslagsmærke, lavet som et resultat af spillerens foregående slag, og
 • En del af bolden er under jordoverfladen.
Hvis spilleren ikke med sikkerhed kan afgøre, om bolden er i sit eget nedslagsmærke eller et nedslagsmærke, lavet af en anden bold, må spilleren behandle bolden som fæstnet, hvis det er rimeligt at konkludere, ud fra de tilgængelige informationer, at bolden er i sit eget nedslagsmærke. En bold er ikke fæstnet, hvis den er under jordoverfladen som et resultat af noget andet end spillerens forrige slag, såsom hvis:
 • Bolden er skubbet ned i jorden af nogen, som har trådt på den,
 • Bolden er slået direkte ned i jorden uden at have været i luften, eller
 • Bolden blev droppet for at tage lempelse efter en Regel.

16.3b

Lempelse for fæstnet bold

Når en spillers bold er fæstnet i det generelle område og lempelse er tilladt efter Regel 16.3a, må spilleren tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i følgende lempelsesområde (se Regel 14.3):
 • Referencepunkt: Stedet i det generelle område lige bag ved hvor bolden er fæstnet.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i det generelle område,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet.
Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 8. Standard lokalregel F-2 (Komitéen kan indføre en lokalregel, der kun tillader lempelse for en bold, som er fæstnet i et område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere). Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 16.3: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
16.4

Løfte bolden for at se, om den ligger i et forhold, hvor lempelse er tilladt

Hvis en spiller med rimelighed mener, at bolden ligger i et forhold, hvor lempelse uden straf er tilladt efter Regel 15.2, 16.1 eller 16.3, men ikke kan afgøre dette uden at løfte bolden:
 • Spilleren må løfte bolden for at se, om lempelse uden straf er tilladt, men
 • Bolden skal først markeres, og den løftede bold må ikke renses (undtagengreenen) (se Regel 14.1).
Hvis spilleren løfter bolden uden at have rimelig grund (undtagengreenen, hvor spilleren må løfte efter Regel 13.1b), får spilleren ét strafslag. Hvis lempelse er tilladt, og spilleren tager lempelse, er der ingen straf, selvom spilleren ikke markerer bolden før den løftes eller renser den løftede bold. Hvis lempelse ikke er tilladt, eller hvis spilleren ikke vælger at tage lempelse, som er tilladt:
 • Spilleren får ét strafslag, hvis bolden ikke blev markeret, før den blev løftet, eller rensede den løftede bold, når det ikke var tilladt, og
 • Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2).
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 16.4: Den generelle straf efter Regel 14.7a.
UNDERSØG MERE
Regel 1Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter R...
Læs mere