Wróć
8

Gra na takim polu jakie zastałeś

Przejdź do rozdziału
Oficjalne reguły
Zobacz treść reguły
Drukuj rozdział
8
Gra na takim polu jakie zastałeś
Cel reguły: Reguła 8. omawia główną zasadę gry: "graj na takim polu, jakie zastałeś". Po zatrzymaniu się piłki gracza zazwyczaj musi on zaakceptować warunki wpływające na uderzenie i nie poprawiać ich przed uderzeniem. Jednak gracz może podjąć pewne rozsądne działania, nawet jeżeli spowoduje to poprawienie tych warunków. Istnieją ściśle określone okoliczności uzasadniające przywrócenie warunków bez kary po ich poprawieniu lub pogorszeniu.
8
Gra na takim polu jakie zastałeś
8.1

Działania, które poprawiają warunki wpływające na uderzenie

8.1a/1
Przykłady działań, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że stworzą graczowi potencjalną przewagę
Przykłady działań, w których występuje możliwość poprawienia warunków wpływających na uderzenie (tzn., że występuje prawdopodobieństwo, że dadzą graczowi potencjalną przewagę), są następujące:
 • Przed wykonaniem uderzenia gracz naprawia pitchmark w obszarze głównym lub odkłada divota do dziury po nim, położonej na linii gry kilka yardów przed piłką, na którą ten pitchmark lub dziura po divocie mogłyby mieć wpływ (np., podczas puttowania lub niskiego czipowania).
 • Piłka gracza znajduje się w bunkrze koło putting greenu i przed wykonaniem krótkiego uderzenia gracz wygładza przed piłką na linii gry ślady butów, z zamiarem zagrania ponad wygładzonym obszarem (zob. regułę 12.2b(2) – Kiedy dotykanie piasku nie skutkuje karą).
8.1a/2
Przykłady działań, co do których istnieje małe prawdopodobieństwo, że stworzą graczowi potencjalną przewagę
Przykłady działań, w których są małe możliwości poprawienia warunków wpływających na uderzenie (czyli co do których istnieje małe prawdopodobieństwo, że stworzą graczowi potencjalną przewagę) są następujące:
 • Przed wykonaniem 150-jardowego uderzenia na putting green z obszaru głównego, gracz naprawia mały pitchmark, wygładza ślady butów w bunkrze lub odkłada divota do dziury po divocie na linii gry, znajdującej się wiele jardów przez piłką.
 • Piłka gracza znajduje się na środku, długiego, o niskich krawędziach bunkra fairwayowego i gracz wygładza ślady butów znajdujące się wiele jardów przez piłką na linii gry, przed wykonaniem długiego uderzenia ponad wygładzoną powierzchnią (zob. regułę 12.2b(2) – Kiedy dotykanie piasku nie skutkuje karą).
8.1a/3
Gracz, który poprawia warunki wpływające na zamierzone uderzenie, narusza reguły nawet gdy wykona inne uderzenie
Gdy gracz zamierza wykonać uderzenie w określony sposób i poprawia warunki wpływające na to uderzenie, nie może uniknąć kary poprzez przywrócenie poprawionych warunków, gdyż gracz narusza regułę 8.1a niezależnie od faktu czy wykona zamierzone uderzenie czy inne uderzenie, na które poprawione warunki nie mają wpływu. Na przykład, gdy gracz złamie gałązkę przeszkadzającą w zamierzonym ustawieniu lub swingu do zamierzonego uderzenia, gdy można było ustawić się bez łamania gałązki, nie można uniknąć kary poprzez granie piłki w innym kierunku lub biorąc uwolnienie w innym miejscu, gdzie gałązka nie miałaby wpływu na uderzenie. To dotyczy także sytuacji, gdyby gracz złamał gałązkę rozpoczynając grę na dołku i przesunął się na inne miejsce w obszarze tee. Zob. regułę 8.1c, czy można uniknąć kary przez przywrócenie poprawionych warunków.
8.1a/4
Przykład przesuwania, odginania i łamania sztucznego utrudnienia nieruchomego
Cześć ogrodzenia, znajdującego się na aucie (nie jest to obiekt graniczny), jest pochylona w stronę pola i gracz ustawia ogrodzenie w pozycji pionowej. To działanie narusza regułę 8.1a, która zabrania poprawiania warunków wpływających na uderzenie, poprzez przemieszczenie obiektów będących sztucznym utrudnieniem nieruchomym. Gracz otrzymuje karę główną, o ile nie przywróci warunków poprzez odtworzenie poprzedniego położenia ogrodzenia przed wykonaniem uderzenia, zgodnie z działaniem dozwolonym przez regułę 8.1c(Uniknięcie kary przez przywrócenie poprawionych warunków). W takiej sytuacji, pomimo iż reguła 8.1a zabrania przesuwania, odginania i łamania obiektów będących sztucznym utrudnieniem nieruchomym, gracz może skorzystać z opcji uwolnienia bez kary od części sztucznego utrudnienia nieruchomego, które nachyla się w stronę pola, zgodnie z regułą 16.1b (Uwolnienie od nienormalnych warunków na polu).
8.1a/5
Budowanie ustawienia poprzez umieszczanie rzeczy, takich jak ręcznik, jest niedozwolone
Definicja ustawienia obejmuje nie tylko miejsce, gdzie gracz postawi stopy, ale także obszar, gdzie znajdzie się całe ciało podczas przygotowania lub wykonania uderzenia. Na przykład gracz narusza regułę 8.1a gdyż poprawia obszar zamierzonego ustawienia, jeżeli umieści ręcznik lub inną rzecz na krzaku, by ochronić ciało podczas wykonywania uderzenia. Jeżeli gracz musi grać z kolan, ponieważ piłka jest pod drzewem i położy ręcznik na ziemi by uniknąć przemoczenia lub ubrudzenia, gracz buduje ustawienie. Może natomiast owinąć się ręcznikiem wokół talii lub ubrać nieprzemakalny płaszcz przed uklęknięciem, w celu wykonania uderzenia. (zob. reguła 10.2b(5) – Fizyczna pomoc i osłona od czynników). Jeżeli gracz umieścił przedmiot w sposób niedozwolony, ale zauważył błąd przed wykonaniem uderzenia, może uniknąć kary poprzez usunięcie go przed wykonaniem uderzenia, o ile nie wystąpiły inne działania poprawiające warunki wpływające na uderzenie.
8.1a/6
Nie dozwolone jest poprawianie powierzchni ziemi w celu budowania pozycji
Gracz może uczciwie ustawiać stopy podczas przyjmowania ustawienia, ale naruszy regułę 8.1a jeżeli zmienia powierzchnię ziemi do ustawienia, jeżeli to działanie poprawi obszar zamierzonego ustawienia gracza. Przykłady poprawienia ziemi, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że poprawi to warunki wpływające na uderzenie:
 • Zrzucanie piasku stopą ze ściany bunkra, w celu zbudowania poziomej powierzchni do ustawienia.
 • Nadmierne wkopywanie stóp w miękką ziemię, by uzyskać stabilniejszą podstawę do ustawienia.
Gracz narusza regułę 8.1agdy poprawi warunki przez zmianę powierzchni w obszarze ustawienia i uniknięcie kary nie jest możliwe poprzez przywrócenie poprawionych warunków. Ograniczenie dotyczące zmiany powierzchni (reguła 8.1a(3)) nie obejmuje usuwania naturalnych utrudnień ruchomych lub sztucznych utrudnień ruchomych z obszaru ustawienia, jak na przykład usuwanie dużej liczby igieł sosnowych lub liści z miejsca stania.
8.1a/7
Gracz może sondować blisko piłki, by określić czy korzenie drzew, kamienie lub sztuczne utrudnienia nie znajdują się pod ziemią, jeżeli te działania nie poprawiają warunków
Reguła 8.1a nie zabrania dotykania ziemi w obszarze z warunkami wpływającymi na uderzenie, dopóki te warunki nie zostaną poprawione. Na przykład, bez poprawienia dowolnych warunków wpływających na uderzenie, gdy piłka znajduje się w dowolnym miejscu pola, gracz może sondować powierzchnię wokół piłki za pomocą kołeczka tee lub innego przedmiotu, by sprawdzić, czy kij może uderzyć w korzeń, kamień lub sztuczne utrudnienie poniżej powierzchni gruntu podczas wykonywania uderzenia. Ale, zob. też Wyjaśnienie 12.2b/2 gdy gracz dotyka piasku w bunkrze w celu sprawdzenia jego stanu.
8.1a/8
Niedozwolone jest poprawianie powierzchni ziemi w obszarze uwolnienia
Przed dropowaniem piłki w celu przy korzystaniu z uwolnienia, nie wolno odkładać divota w miejsce po divocie w obszarze uwolnienia ani podejmować innych działań zmieniających powierzchnię w sposób, który poprawi te warunki wpływające na uderzenie. Jednak, ten zakaz dotyczy jedynie sytuacji, gdy gracz wie, że musi lub może dropować piłkę w tym obszarze uwolnienia. Na przykład, jeżeli gracz wykona uderzenie, następnie odłoży divota i wówczas okaże się, że musi lub może grać ponownie z tego obszaru z karą uderzenia i odległości, ponieważ piłka jest na aucie, lub w obszarze kary, jest nie do zagrania lub powinna zostać zagrana piłka prowizoryczna, wówczas, jeżeli divot został umieszczony w obszarze uwolnienia, to nie ma kary zgodnie z regułą 8.1a.
8.1a/9
Gdy divot jest odłożony nie wolno go usuwać lub naciskać
Reguła 8.1a/3 zabrania poprawiania warunków wpływających na uderzenie przez naciskanie, usuwanie lub odkładanie divota, który jest traktowany jako część ziemi (a nie naturalne utrudnienie ruchome), nawet gdy nie jest przytwierdzony lub nie rośnie. Divot został odłożony, gdy jego większa część z korzeniami skierowanymi w dół, została umieszczona w dziurze po divocie (niezależnie od tego czy divot jest w dziurze, z której pochodzi).
8.1a/10
Gracz może umieścić ruchomą część sztucznego utrudnienia nieruchomego z powrotem w przeznaczonym do tego miejscu
Reguła 8.1a(2) zabrania umieszczania sztucznego utrudnienia ruchomego w miejscu poprawiającym warunki wpływające na uderzenie. Ograniczenie to nie stosuje się, gdy ruchoma część sztucznego utrudnienia nieruchomego wróci do poprzedniego położenia. Na przykład:
 • Jeśli główka zraszacza jest podniesiona, gracz może ją schować przed zagraniem piłki, ponieważ główka zraszacza nie znajduje się w swojej oryginalnej pozycji.
 • Jeśli pokrywa studzienki została usunięta lub odsunięta, gracz może przywrócić ją do oryginalnej pozycji.
W obu przypadkach, nie ma kary z reguły 8 nawet wtedy, gdy to poprawia warunki wpływające na uderzenie. (Dodane w lipcu 2023)
8.1b/1
Gracz może kilka razy mocno wkopywać stopy podczas ustawiania się
Reguła 8.1b pozwala graczowi na racjonalne ustawienie stóp podczas ustawienia i można to zrobić więcej niż raz podczas przygotowania się do uderzenia. Na przykład, gracz może wejść do bunkra bez kija, wkopać stopy w piasek podczas ustawiania się do symulacji uderzenia, wyjść po kij, a następnie ponownie wkopać stopy i wykonać uderzenie.
8.1b/2
Przykłady „przepisowego przyjmowania ustawienia”
Pomimo, iż gracz może grać w każdym kierunku, nie ma zagwarantowanego normalnego ustawienia i swingu, a zatem musi poradzić sobie z tą sytuacją, wybierając najmniej inwazyjny sposób postępowania na polu. Przykłady działań uważanych za przepisowe przyjmowanie ustawienia i dozwolonych zgodnie z regułą 8.1b nawet jeżeli oznaczają poprawianie warunków:
 • Wchodzenie tyłem pod gałąź lub obiekt graniczny, gdy jest to jedyny sposób na ustawienie się do wybranego uderzenia, nawet gdy oznacza to usunięcie z obszaru uderzenia gałęzi lub obiektu granicznego lub ich zgięcie czy złamanie.
 • Zgięcie rękoma gałęzi by dotrzeć pod drzewo w celu zagrania piłki, gdy jest to jedyny sposób na dotarcie pod drzewo do ustawienia się.
Zob. wyjaśnienie 8.1b/3, gdy gracz otrzymuje karę za nadmierne działania niż to jest konieczne do ustawienia się.
8.1b/3
Przykłady „nieprzepisowego przyjmowania ustawienia”
Przykłady działań uważanych za nieprzepisowe przyjmowanie ustawienia, w wyniku którego jest kara zgodnie z regułą 8.1a, które poprawiają warunki wpływające na uderzenie:
 • Celowe przesuwanie, zginanie lub łamanie gałęzi ręką, nogą lub ciałem, by usunąć je z obszaru backswingu lub uderzenia.
 • Stanie na wysokiej trawie lub chwastach w sposób, który przygniata je do ziemi lub odsuwa na bok, tak by nie znalazły się w obszarze zamierzonego ustawienia lub swingu, gdy było możliwe ustawienie się bez tego działania.
 • Zahaczanie gałęzi jedna o drugą lub splątanie dwóch chwastów, w celu przytrzymania ich poza obszarem ustawienia lub swingu.
 • Zginanie ręką gałęzi, która zasłania widok piłki po ustawieniu.
 • Zginanie gałęzi przeszkadzającej w ustawieniu, gdy ustawienie było możliwe bez tego działania.
8.1b/4
Poprawianie warunków w obszarze tee jest ograniczone do gruntu
Reguła 8.1b(8) pozwala graczowi na działania poprawiające warunki wpływające na uderzenie w obszarze tee. Ten wyjątek z reguły 8.1a pozwala graczowi jedynie na zmianę warunków fizycznych na powierzchni gruntu wewnątrz obszaru tee (łącznie z usunięciem każdego naturalnego obiektu, który tam rośnie) niezależnie od faktu czy piłka jest grana z kołeczka tee czy z ziemi. Ten wyjątek nie pozwala na poprawianie przez gracza warunków wpływających na uderzenie wykonywane z obszaru tee, poprzez działania poza obszarem, takie jak łamanie gałęzi drzew, które znajdują się poza obszarem tee lub są zakorzenione poza obszarem tee a ich gałęzie zwisają ponad obszarem tee i mogą zakłócać obszar zamierzonego swingu.
8.1b/5
Po zagraniu poza bunkier, gracz wygładza piasek w bunkrze w celu „dbania o pole”
Po zagraniu piłki z bunkra i gdy znajduje się ona poza bunkrem, reguły 8.1b(9) i 12.2b(3) pozwalają graczowi, dbającemu o pole, na przywrócenie właściwego stanu bunkra, nawet gdy przywracanie poprawi graczowi warunki wpływające na uderzenie. Ma to zastosowanie nawet, jeżeli gracz celowo działa zarówno w celu dbania o pole jak i poprawienia warunków wpływających na uderzenie. Na przykład piłka gracza znajduje się w głębokim bunkrze obok putting greenu. Nie mogąc grać w stronę dołka, gracz wykonuje uderzenie w stronę obszaru tee, zaś piłka po uderzeniu znajduje się poza bunkrem. W tym przypadku, gracz może wygładzić powierzchnię piasku w bunkrze, która została zmieniona podczas wykonywania uderzenia (łącznie ze śladami butów po dojściu do piłki), a także inne obszary bunkra, niezależnie od tego, czy ślady zostały zrobione przez gracza lub znajdowały się w bunkrze wcześniej.
8.1b/6
Kiedy można naprawić uszkodzenia, które są częściowo na putting greenie, a częściowo poza nim
Jeżeli pojedynczy obszar uszkodzenia znajduje się zarówno na jak i poza putting greenem, można go naprawić w całości. Na przykład, gdy ślad po piłce znajduje się częściowo na, a częściowo poza krawędzią putting greenu, byłoby nierozsądnym pozwolić na naprawienie tylko części uszkodzenia na putting greenie. Dlatego, cały ślad po piłce (zarówno na jak i poza putting greenem) może być naprawiony. Ta sama zasada ma zastosowanie do innych pojedynczych obszarów uszkodzenia, takich jak ślady zwierząt, ślady kopyt czy wgniecenia od kijów. Jednak, gdy część uszkodzenia znajduje się poza putting greenem i nie można go ocenić jako część uszkodzenia na putting greenie, wówczas nie można go naprawić, jeżeli to poprawi warunki wpływające na uderzenie. Na przykład, gdy cały ślad po bucie znajduje się częściowo na putting greenie, a częściowo poza nim – może zostać naprawiony. Jednak, gdy jeden ślad po bucie znajduje się na putting greenie, a drugi ślad po bucie poza putting greenem, tylko ślad na putting greenie może być naprawiony – są to bowiem dwa niezależne obszary uszkodzenia.
8.1d(1)/1
Przykłady sytuacji, kiedy gracz może odtworzyć warunki pogorszone przez inną osobę lub czynnik zewnętrzny
Przykłady, gdy odtworzenie jest dozwolone:
 • Linia gry gracza została pogorszona przez pitchmark w obszarze głównym, powstały po zagraniu piłki przez innego gracza, gdy piłka gracza była w spoczynku.
 • Położenie piłki gracza, obszar zamierzonego ustawienia lub swingu zostały pogorszone, gdy uderzenie innego gracza spowodowało powstanie divota lub pozostawiło wokół lub na piłce gracza piasek, ziemię, trawę lub inne materiały.
 • Piłka gracza w bunkrze leży obok piłki innego gracza w tym bunkrze i ustawienie lub swing podczas uderzenia drugiego gracza pogorszy jeden lub kilka warunków wpływających na uderzenie.
We wszystkich tego typu sytuacjach, gracz może, ale nie musi odtworzyć oryginalne warunki bez kary.
8.1d(1)/2
Gracz ma prawo, by naturalne utrudnienia ruchome lub sztuczne utrudnienia ruchome pozostały tam, gdzie się znajdywały gdy piłka spoczęła po uderzeniu
Ogólnie, gracz ma prawo do tych samych warunków wpływających na uderzenie, które były, gdy piłka zatrzymała się. Każdy gracz może usunąć naturalne utrudnienia ruchome lub sztuczne utrudnienia ruchome (reguły 15.1 i 15.2), ale gdy to spowoduje pogorszenie warunków wpływających na uderzenie innego gracza, gracz ten ma prawo do odtworzenia tych warunków poprzez ponowne umieszczenie obiektów zgodnie z regułą 8.1d. Na przykład gracz puttuje w dół i usuwa naturalne utrudnienia ruchome między piłką a dołkiem, ale celowo pozostawia kilka za dołkiem. Inny gracz usuwa naturalne utrudnienia ruchome pozostawione za dołkiem, które mogły posłużyć do zatrzymania piłki gracza. Ponieważ warunki wpływające na uderzenie zostały pogorszone, gracz ma prawo umieścić ponownie naturalne utrudnienia ruchome.
8.1d(2)/1
Przykłady warunków pogorszonych przez siły natury lub naturalny obiekt, nie dające graczowi prawa do odtworzenia pogorszonych warunków
Reguła 8.1d nie pozwala na odtworzenie warunków wpływających na uderzenie, które zostały zmienione przez siły natury (jak wiatr lub woda). Przykłady sytuacji, gdy odtworzenie jest niedozwolone:
 • Gałąź spada z drzewa i zmienia położenie piłki lub obszar zamierzonego ustawienia lub swingu, nie powodując przemieszczenia piłki.
 • Tablica lub inne sztuczne utrudnienie przewraca się lub zostaje przesunięta przez wiatr w miejsce, które zmienia jeden lub kilka warunków wpływających na uderzenie. Zob. regułę 15.2 (Sztuczne utrudnienia ruchome) i regułę 16.1 (Nienormalne warunki na polu) dotyczące sposobów możliwego uwolnienia od sztucznego utrudnienia.
8.1d(2)/2
Gracz nie może odtworzyć pogorszonych warunków wpływających na uderzenie, gdy zostały one pogorszone przez caddie lub inna osobę na prośbę gracza
Gracz nie ma prawa do odtworzenia pogorszonych warunków wpływających na uderzenie, gdy warunki zostały pogorszone przez niego samego. To obejmuje także sytuacje, gdy warunki zostały pogorszone przez caddiego gracza lub partnera lub przez inną osobę, która podjęła działanie za zgodą gracza (z wyjątkiem, że gracz może zawsze przywrócić warunki wpływające na uderzenie, które zostały pogorszone przez sędziego). Przykłady sytuacji, gdy odtworzenie warunków jest niedozwolone:
 • Partner lub caddie gracza wchodzi do bunkra po grabie i pozostawia ślady butów w piasku, co pogarsza linię gry,
 • lub gracz prosi inną osobę o usuniecie liny oddzielającej publiczność i podczas usuwania jej, gałąź przytrzymywana przez tę linę opadła i pogorszyła obszar zamierzonego swingu gracza.
8.1d(2)/3
Jeżeli gracz wejdzie do bunkra po linii gry, to nie ma prawa do odtworzenia pogorszonych warunków
Gracze powinni z należytą ostrożnością podejmować działania, które mogą pogorszyć warunki wpływające na uderzenie, ponieważ ich pogorszenie oznacza, że gracz musi zaakceptować pogorszone warunki. Na przykład gracz korzysta z uwolnienia od nienormalnych warunków na polu, znajdujących się za bunkrem i zdropowana piłka wpada do bunkra. Jeżeli gracz pozostawi ślady, podczas wyjmowania piłki z bunkra w celu ponownego dropowania, nie jest możliwe odtworzenie w bunkrze poprzednich warunków , gdyż robiąc to mógłby poprawić warunki, zgodnie z regułą 8, ponieważ to gracz był odpowiedzialny za pogorszenie warunków. W takim przypadku, gracz mógł użyć innej piłki do ponownego dropowania (reguła 14.3a) lub podjąć specjalne środki ostrożności podczas wyjmowania oryginalnej piłki, by nie pogorszyć warunków wpływających na uderzenie.
8.2

Celowe działania gracza, aby zmienić inne warunki fizyczne wpływające na piłkę gracza w spoczynku lub na wykonanie uderzenia

8.2b/1
Przykłady celowych działań, aby poprawić inne fizyczne warunki wpływające na własną grę
Reguła 8.2b ma zastosowanie jedynie do zmiany fizycznych warunków, czyli innych niż wpływających na uderzenie, w momencie, gdy piłka gracza leży na polu lub gdy nie jest piłką w grze. Przykłady działań gracza przedstawione w regule 8.1a (Działania, które nie są dozwolone, a poprawiają warunki), będą działaniem niezgodnym z regułą 8.2 jeżeli zostaną podjęte celowo, by poprawić inne fizyczne warunki wpływające na jego grę (poza tymi wskazanymi i dozwolonymi w regule 8.1b lub c):
 • Piłka gracza leży tuż przed putting greenem i pomimo, iż linia gry jest prosta do dołka, gracz obawia się, że piłka może zatrzymać się w pobliskim bunkrze. Przed wykonaniem uderzenia, gracz wygładza piasek w bunkrze, by zapewnić sobie dobre położenie piłki, gdy po uderzeniu, które ma wykonać, piłka wyląduje w bunkrze.
 • Piłka gracza leży na szczycie stromego pagórka i, ponieważ gracz obawia się, że zanim zdąży wykonać uderzenie, podmuch wiatru może przemieścić piłkę w dół pagórka, oddalając ją tym samym od dołka, celowo dociska trawę u podnóża pagórka, by piłka mogła się tam zatrzymać.
8.3

Celowe działania gracza w celu zmiany warunków fizycznych wpływających na piłkę w spoczynku innego gracza lub na wykonanie uderzenia

8.3/1
Obydwaj gracze otrzymują karę, jeżeli warunki fizyczne będą poprawione za wiedzą drugiego gracza
Jeżeli gracz prosi, wyraża zgodę lub pozwala innemu graczowi na celowe działania, aby zmienić warunki fizyczne poprawiające grę:
 • Gracz działający na prośbę otrzyma karę główną zgodnie z regułą 8.3, i
 • gracz, który prosi, wyraża zgodę lub pozwala na poprawienie, również otrzyma karę główną zgodnie z regułą 8.1 (Działania, które poprawiają warunki wpływające na uderzenie) lub 8.2 (Celowe działania gracza, aby zmienić inne fizyczne warunki wpływające na piłkę gracza w spoczynku lub na wykonanie uderzenia), zależnie od tego, która z nich ma zastosowanie.
Na przykład w stroke play, nieznający reguł, gracz A prosi gracza B o złamanie gałęzi drzewa, która jest na linii gry gracza A i gracz B wykonuje polecenie; obaj gracze otrzymują karę. Gracz A otrzymuje dwa uderzenia karne za złamanie reguły 8.1, ponieważ gracz B złamał gałąź na polecenie gracza A. Gracz B otrzymuje dwa uderzenia karne za złamanie reguły 8.3.
POZNAJ WIĘCEJ