Drukuj rozdział
12
Bunkry
Cel reguły: Reguła 12 jest szczególną regułą dotyczącą bunkrów, które są specjalnie przygotowanymi obszarami, przeznaczonymi do sprawdzania umiejętności grania piłki z piasku. Żeby mieć pewność, że gracz zmierzy się z tym wyzwaniem, wprowadzono ograniczenia dotyczące dotykania piasku przed wykonaniem uderzenia i miejsca, w którym można skorzystać z uwolnienia dla piłki w bunkrze.
12
Bunkry
12.1

Kiedy piłka jest w bunkrze

Piłka jest w bunkrze, gdy jakakolwiek jej część:
 • dotyka piasku na ziemi w obrębie bunkra,
 • lub znajduje się w obrębie bunkra i spoczywa:
  • na ziemi, gdzie zwykle jest piasek (np., kiedy piasek został zdmuchnięty przez wiatr lub wymyty przez wodę),
  • lub gdy znajduje się w lub na naturalnym utrudnieniu ruchomym, sztucznym utrudnieniu ruchomym, nienormalnych warunkach na polu lub integralnej części pola, która dotyka piasku w bunkrze lub leży na ziemi, gdzie normalnie powinien znajdować się piasek.
Jeżeli piłka leży na ziemi lub na trawie lub na innym rosnącym lub przymocowanym naturalnym obiekcie wewnątrz granic bunkra bez dotykania piasku, to piłka nie jest w bunkrze. Jeżeli część piłki jest zarówno w bunkrze jak i w innym obszarze pola, patrz reguła 2.2c.
12.2

Granie piłki w bunkrze

Tę regułę stosuje się zarówno podczas rozgrywania rundy jak i podczas zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a.
12.2a

Usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych i sztucznych utrudnień ruchomych

Przed zagraniem piłki w bunkrze, gracz może usunąć naturalne utrudnienia ruchome zgodnie z regułą 15.1 i sztuczne utrudnienia ruchome zgodnie z regułą 15.2. Dotyczy to również uzasadnionego dotykania lub przesypywania piasku w bunkrze, które mogą wystąpić podczas tych działań.
12.2b

Ograniczenia dotykania piasku w bunkrze

(1) Kiedy dotykanie piasku skutkuje karą. Przed wykonaniem uderzenia piłki w bunkrze, graczowi nie wolno:
 • celowo dotykać piasku w bunkrze ręką, kijem, grabiami lub innym przedmiotem, aby sprawdzić stan piasku i uzyskać informacje przed wykonaniem następnego uderzenia,
 • lub dotykać piasku w bunkrze kijem:
  • w miejscu tuż przed lub tuż za piłką (z wyjątkiem dozwolonym w regule 7.1a podczas uczciwego szukania piłki lub zgodnie z regułą 12.2a podczas usuwania naturalnego utrudnienia ruchomego lub sztucznego utrudnienia ruchomego)
  • podczas wykonywania próbnego uderzenia,
  • lub podczas wykonywania backswingu przed uderzeniem.
Zob. regułę 25.2f (modyfikacja reguły 12.2b(1) dla graczy, którzy są niewidomi). Reguła 25.4l (zastosowanie reguły 12.2b(1)dla graczy, którzy używają urządzenia wspomagającego mobilność). (2) Kiedy dotykanie piasku nie skutkuje karą. Z wyjątkiem sytuacji z punktu (1), niniejsza reguła nie zabrania graczowi dotykania piasku w bunkrze w inny sposób, w tym:
 • wkopywania się nogami podczas ustawiania do uderzenia próbnego albo uderzenia,
 • zagrabienia bunkra w celu dbania o pole,
 • położenia kijów, sprzętu lub innych przedmiotów w bunkrze (przez ich rzucenie lub postawienie),
 • mierzenia, zaznaczania, podnoszenia, odkładania lub podejmowania innych działań zgodnych z regułą,
 • opierania się na kiju w celu odpoczynku, utrzymania równowagi lub zapobieżenia upadkowi,
 • lub uderzania piasku z frustracji lub złości.
Jednak gracz otrzyma karę główną, gdy dotykając piasku poprawi warunki wpływające na uderzenie naruszając regułę 8.1a. (Zob. także reguły 8.2 i 8.3 ograniczające poprawianie lub pogarszanie innych warunków fizycznych wpływających na grę). (3) Nie ma ograniczeń po zagraniu piłki poza bunkier. Po zagraniu piłki z bunkra poza bunkier, lub gdy gracz weźmie lub zamierza wziąć uwolnienie poza bunkrem, gracz może:
 • bez kary zgodnie z regułą 12.2b(1) dotykać piasku w bunkrze,
 • oraz w celu dbania o pole - zagrabić piasek w bunkrze bez kary zgodnie z regułą 8.1a.
Dotyczy to również sytuacji, gdy piłka wyląduje poza bunkrem przez co:
 • wymaga się od gracza lub reguły dopuszczają skorzystanie z uwolnienia z karą uderzenia i odległości przez dropowanie piłki w bunkrze,
 • lub piasek w bunkrze znajduje się na linii gry gracza podczas wykonywania następnego uderzenia spoza bunkra.
Jednak, gdy piłka zagrana z bunkra wróci do bunkra, lub gracz weźmie uwolnienie z dropowaniem piłki w bunkrze, lub gracz zdecyduje się nie wziąć uwolnienia poza bunkrem, ograniczenia wynikające z reguł 12.2b(1) i 8.1a mają ponowne zastosowanie do piłki w grze w bunkrze. Kara za naruszenie reguły 12.2: kara główna.
12.3

Specjalne reguły uwolnienia dla piłki w bunkrze

Kiedy piłka jest w bunkrze to mają zastosowanie specjalne reguły uwolnienia w następujących sytuacjach:
 • zakłócenie od nienormalnych warunków na polu (zob. reguła 16.1c),
 • zagrożenie ze strony niebezpiecznych zwierząt (zob. reguła 16.2),
 • i piłka nie do zagrania (zob. reguła 19.3).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej