Drukuj rozdział
24
Zawody drużynowe
Cel reguły: Reguła 24 omawia zawody drużynowe (rozgrywane w match play lub stroke play), gdzie wielu graczy lub stron rywalizuje jako zespół, zdobywając punkty w swoich rundach lub meczach, które po dodaniu dają ogólny wynik drużyny.
24
Zawody drużynowe
24.1

Ogólnie o zawodach drużynowych

  • „Drużyna” to grupa graczy, którzy grają indywidualnie lub jako strona, aby rywalizować z innymi drużynami.
  • Granie w zawodach drużynowych może być także częścią innych zawodów (np. stroke play indywidualne), który są rozgrywane w tym samym czasie.
Reguły 1-23, zmodyfikowane przez poniższe reguły, obowiązują w zawodach drużynowych.
24.2

Regulamin zawodów drużynowych

Komitet ustala format gry, sposób wyliczania wyniku drużyny i inne warunki zawodów, np.:
  • w match play, liczbę punktów przyznawanych za zwycięstwo lub remis w meczu,
  • w stroke play, liczbę wyników zaliczanych do ogólnego wyniku drużyny,
  • ustalenie czy zawody mogą zakończyć się remisem i jeżeli nie, to w jaki sposób wyłonić zwycięzcę.
24.3

Kapitan drużyny

Każda drużyna może wybrać kapitana drużyny, aby poprowadził drużynę i podejmował decyzje dotyczące wystawiania graczy w poszczególnych rundach lub meczach, kolejności gry i wskazywania graczy do grania jako partnerzy. Kapitan drużyny może uczestniczyć w zawodach.
24.4

Dopuszczalna porada w zawodach drużynowych

24.4a

Upoważnienie osoby, aby udzielała porad drużynie (doradca)

Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą każdej drużynie na wyznaczenie jednej osoby („doradca”), która może udzielać porad i innej pomocy na jakie pozwala reguła 10.2 graczom drużyny podczas rundy i która może być poproszona o poradę przez gracza drużyny:
  • doradcą może być kapitan drużyny, opiekun drużyny lub inna osoba (w tym członkowie drużyny grający w zawodach),
  • doradca musi być zgłoszony do Komitetu przed udzielaniem porad,
  • Komitet może pozwolić na zmianę doradcy w drużynie podczas rundy lub podczas zawodów.
Procedury Komitetu, rozdział 8; wzór reguły lokalnej H-2 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą każdej drużynie na wyznaczenie dwóch doradców).
24.4b

Ograniczenia dla doradców w czasie grania

Jeżeli doradca jest graczem drużyny, to nie może wykonywać tych działań podczas rozgrywania swojej rundy w zawodach. Podczas rozgrywania rundy, doradca traktowany jest jak każdy grający członek drużyny podlegający ograniczeniom przy udzieleniu porad i innej pomocy w regule 10.2.
24.4c

Nie wolno udzielać porad innym członkom drużyny niż partnerzy

Z wyjątkiem sytuacji, gdy grający razem są partnerami jako strona:
  • gracz nie może poprosić o poradę i udzielać porady członkom swojej drużyny grającym na polu,
  • dotyczy to zarówno członka drużyny grającego w tej samej grupie lub w innej grupie na polu.
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; wzór reguły lokalnej H-5 (w zawodach drużynowych stroke play, gdy wynik gracza z rundy liczy się częściowo do wyniku drużyny, Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą członkom drużyny grającym w tej samej grupie, aby udzielali sobie nawzajem porad, nawet gdy nie są partnerami). Kara za naruszenie reguły 24.4: kara główna zgodnie z regułą 10.2a.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej