Drukuj rozdział
19
Piłka nie do zagrania
Cel reguły: Reguła 19 omawia kilka opcji uwolnienia dla piłki nie do zagrania. Możliwość wyboru opcji, zwykle z jednym uderzeniem karnym, pozwala graczowi wyjść z trudnej sytuacji na polu (z wyjątkiem obszaru kary).
19
Piłka nie do zagrania
19.1

Gracz może wziąć uwolnienie dla piłki nie do zagrania, gdziekolwiek na polu, z wyjątkiem obszaru kary

Gracz jest jedyną osobą, która może zadecydować, że jego piłka jest nie do zagrania i wziąć uwolnienie z karą, zgodnie z regułą 19.2 lub 19.3. Uwolnienie dla piłki nie do zagrania dozwolone jest gdziekolwiek na polu, z wyjątkiem obszaru kary. Jeżeli piłka jest nie do zagrania w obszarze kary, jedyną opcją jest uwolnienie z karą zgodnie z regułą 17.
19.2

Opcje uwolnienia dla piłki nie do zagrania w obszarze głównym lub na putting greenie

Gracz może skorzystać z uwolnienia dla piłki nie do zagrania korzystając z jednej z trzech opcji opisanych w regule 19.2a, b lub c, w każdym przypadku doliczając sobie jedno uderzenie karne.
 • Gracz może wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości, zgodnie z regułą 19.2a, nawet jeżeli piłka nie została znaleziona i zidentyfikowana.
 • Jednak, aby wziąć uwolnienie w tył na linii odniesienia zgodnie z regułą 19.2b lub uwolnienie boczne zgodnie z regułą 19.2c, gracz musi znać położenie piłki oryginalnej.
19.2a

Uwolnienie z karą uderzenia i odległości

Gracz może grać piłkę oryginalną lub inną z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia (zob. reguła 14.6).
19.2b

Uwolnienie do tyłu na linii odniesienia

Gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną piłkę (zob. reguła 14.3) za miejscem położenia piłki oryginalnej, utrzymując miejsce położenia piłki oryginalnej pomiędzy dołkiem a miejscem gdzie piłka jest dropowana (bez ograniczenia jak daleko do tyłu piłka będzie dropowana). Miejsce na linii, gdzie po zdropowaniu piłka po raz pierwszy dotknie ziemi, określi obszar uwolnienia o długości jednego kija w dowolnym kierunku od tego punktu, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • nie może być bliżej dołka niż punkt, gdzie zatrzymała się piłka oryginalna,
  • może być w dowolnym obszarze pola,
  • musi być w tym samym obszarze pola, którego piłka pierwszy raz dotknęła, gdy była dropowana.
19.2c

Uwolnienie boczne

Gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną w bocznym obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
 • Punkt odniesienia: położenie piłki oryginalnej. Jednak, gdy piłka leży ponad ziemią, np. na drzewie, punktem odniesienia jest miejsce na ziemi bezpośrednio pod piłką. 
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: dwie długości kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia,
  • może być w dowolnym obszarze pola,
  • jeżeli więcej niż jeden obszar pola znajduje się w odległości dwóch długości kija od punktu odniesienia, piłka musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia tego samego obszaru pola, którego pierwszy raz dotknęła piłka po dropowaniu w obszarze uwolnienia.
Zob. reguła 25.4m (dla graczy, którzy używają kołowego urządzenia wspomagającego mobilność reguła 19.2c jest zmodyfikowana tak, aby rozszerzyć boczny obszar uwolnienia do czterech długości kija). Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 19.2: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
19.3

Opcje uwolnienia dla piłki nie do zagrania w bunkrze

19.3a

Normalne opcje uwolnienia (kara jednego uderzenia)

Kiedy piłka gracza jest w bunkrze:
 • gracz może wziąć uwolnienie dla piłki nie do zagrania z jednym uderzeniem karnym zgodnie z dowolną opcją określoną w regule 19.2, z wyjątkiem, że:
 • piłka musi być dropowana i zatrzymać się w bunkrze, zarówno gdy gracz wziął uwolnienie w tył na linii odniesienia (zob. reguła 19.2b) jaki i uwolnienie boczne (zob. reguła 19.2c).
19.3b

Dodatkowa opcja uwolnienia (kara dwóch uderzeń)

Gracz może skorzystać z dodatkowej opcji uwolnienia dla piłki znajdującej się w bunkrze, z całkowitą karą dwóch uderzeń i z wyjściem poza bunkier w tył na linii, zgodnie z regułą 19.2b. Zob. reguła 25.4n (dla graczy, którzy używają kołowego urządzenia wspomagającego mobilność, dodatkowa opcja uwolnienia w tył na linii w regule 19.3b ma zredukowaną karę do jednego uderzenia). Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 19.3: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej