Drukuj rozdział
18
Uwolnienie z karą uderzenia i odległości, piłka zgubiona lub na aucie, piłka prowizoryczna
Cel reguły: Reguła 18 omawia korzystanie z uwolnienia z karą uderzenia i odległości. Kiedy piłka jest zgubiona poza obszarem kary lub znajduje się na aucie, to wymagana ciągłość rozgrywania dołka od obszaru tee do wbicia piłki do dołka zostanie przerwana, gdyż gracz musi wznowić grę ponownie grając z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia. Reguła omawia także, jak i kiedy można zagrać piłkę prowizoryczną w celu zaoszczędzenia czasu, gdy piłka w grze mogła wyjść na aut lub zostać zgubiona poza obszarem kary.
18
Uwolnienie z karą uderzenia i odległości, piłka zgubiona lub na aucie, piłka prowizoryczna
18.1

Uwolnienie z karą uderzenia i odległości dopuszczalne jest w dowolnym momencie

W dowolnym momencie, gracz może skorzystać z uwolnienia z karą uderzenia i odległości, doliczając sobie jedno uderzenie karne i grać piłkę oryginalną lub inną z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia (zob. reguła 14.6). Gracz zawsze może skorzystać z opcji uwolnienia z karą uderzenia i odległości:
 • nie ma znaczenia, gdzie na polu znajduje się piłka gracza,
 • nawet wtedy, gdy reguła wymaga, aby gracz wziął uwolnienie w określony sposób lub grał piłkę z określonego miejsca.
Od momentu, gdy gracz wprowadzi inną piłkę do gry zgodnie z karą uderzenia i odległości (zob. reguła 14.4) to:
 • oryginalna piłka przestaje być piłką w grze i nie może być dalej grana,
 • obowiązuje to również wtedy, gdy piłka zostanie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu na szukanie (zob. reguła 6.3b).
Jednak, nie ma to zastosowania do piłki zagranej z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia, gdy gracz:
18.2

Piłka zgubiona lub na aucie Piłka zgubiona lub na aucie: musi być wzięte uwolnienie z karą uderzenia i odległości

18.2a

Piłka zgubiona lub na aucie

(1) Kiedy piłka jest zgubiona. Piłka jest zgubiona, jeżeli nie zostanie znaleziona w ciągu trzech minut od momentu, gdy gracz lub jego caddie rozpoczęli szukaniejej. Jeżeli piłka zostanie znaleziona w tym czasie, ale nie wiadomo, czy jest to piłka gracza:
 • gracz musi spróbować bezzwłocznie zidentyfikować tę piłkę (zob. reguła 7.2) i ma na to rozsądną ilość czasu, nawet jeżeli ma to miejsce po upływie trzyminutowego czasu poszukiwań.
 • gracz ma rozsądną ilość czasu na dotarcie do piłki, jeżeli gracza nie ma tam, gdzie piłka została znaleziona.
Jeżeli gracz nie zidentyfikuje swojej piłki w tym czasie, piłka jest zgubiona. (2) Kiedy piłka jest na aucie. Piłka znajduje się na aucie tylko wtedy, gdy cała leży poza granicą pola. Piłka jest w polu, gdy dowolna część piłki:
 • leży na ziemi lub dotyka ziemi lub innego obiektu (np. naturalnego lub sztucznego) wewnątrz granicy pola,
 • albo leży powyżej granicy lub innej części pola.
Gracz może stać na aucie, aby zagrać piłkę z pola.
18.2b

Co zrobić, gdy piłka jest zgubiona lub jest na aucie

Jeżeli piłka jest zgubiona lub jest na aucie, gracz musi skorzystać z uwolnienia z karą uderzenia i odległości doliczając jedno uderzenie karne i grać piłkę oryginalną lub inną z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia (zob. reguła 14.6). Wyjątek – gracz może użyć innej piłki zgodnie z inną regułą, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, co stało się z piłką: zamiast skorzystać z uwolnienia z karą uderzenia i odległości, gracz może użyć innej piłki, gdy pozwala na to reguła, zgodnie z którą piłka nie jest znaleziona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka:
 • zatrzymała się w obrębie pola i była przemieszczona przez czynnik zewnętrzny (zob. reguła 9.6) lub zagrana jako niewłaściwa piłka przez innego gracza (zob. reguła 6.3c(2)),
 • zatrzymała się w obrębie pola w sztucznym utrudnieniu ruchomym lub na nim (zob. reguła 15.2b) lub w nienormalnych warunkach na polu (zob. reguła 16.1e),
 • leży w obszarze kary (zob. reguła 17.1c),
 • albo była celowo odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę (zob. reguła 11.2c).
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 18.2: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
18.3

Piłka prowizoryczna

18.3a

Kiedy dozwolona jest piłka prowizoryczna

Jeżeli piłka mogła zostać zgubiona poza obszarem kary lub może być na aucie, w celu zaoszczędzenia czasu, gracz może zagrać piłkę prowizoryczną stosując karę uderzenia i odległości (zob. reguła 14.6). Dotyczy to sytuacji, gdy:
 • piłka oryginalna nie została znaleziona i zidentyfikowana, ale nie jest jeszcze uznana za zgubioną,
 • piłka może być zgubiona w obszarze kary, ale również gdziekolwiek indziej na polu,
 • albo piłka może być zgubiona w obszarze kary, ale może być również na aucie.
Jeżeli gracz wykona uderzenie z miejsca poprzedniego uderzenia z zamiarem grania piłki prowizorycznej, ale piłka prowizoryczna nie jest dozwolona, zagrana piłka gracza staje się piłką w grze zgodnie z karą uderzenia i odległości (patrz reguła 18.1).  Jeżeli piłka prowizoryczna może zostać zgubiona poza obszarem kary lub być na aucie:
 • gracz może zagrać kolejną piłką prowizoryczną,
 • ta piłka prowizoryczna dotyczy pierwszej piłki prowizorycznej, tak samo jak pierwsza dotyczy piłki oryginalnej.
18.3b

Poinformowanie o graniu piłki prowizorycznej

Przed wykonaniem uderzenia, gracz musi kogoś poinformować, że zamierza zagrać piłkę prowizoryczną:
 • nie jest wystarczające, gdy gracz powie, że gra inną piłkę lub gra ponownie,
 • gracz musi użyć słowa „prowizoryczna” lub innego, które wyraźnie wskaże, że gra piłkę prowizoryczną zgodnie z regułą 18.3.
Jeżeli gracz nie poinformuje w ten sposób kogoś (nawet jeżeli ma zamiar grać piłkę prowizoryczną) i zagra piłkę z miejsca poprzedniego uderzenia, to piłka staje się piłką w grze z karą uderzenia i odległości (zob. reguła 18.1). Jednak, jeżeli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby usłyszeć zapowiedź gracza, gracz może zagrać piłkę prowizoryczną, a następnie poinformować kogoś o swoich działaniach, tak szybko jak to jest możliwe.
18.3c

Granie piłki prowizorycznej aż stanie się piłką w grze lub zostanie wykluczona

(1) Granie piłki prowizorycznej więcej niż jeden raz. Gracz może kontynuować granie piłki prowizorycznej bez utraty statusu piłki prowizorycznej tak długo, jak piłka jest grana z miejsca, które znajduje się dalej lub leży w tej samej odległości od dołka co miejsce, w którym powinna znajdować się piłka oryginalna. Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy piłka prowizoryczna jest grana kilka razy. Jednak, piłka przestaje być piłką prowizoryczną, gdy staje się piłką w grze zgodnie z pkt. (2) lub zostaje wykluczona z gry zgodnie z pkt. (3) a zatem staje się niewłaściwą piłką. (2) Kiedy piłka prowizoryczna staje się piłką w grze. Piłka prowizoryczna staje się piłką w grze zgodnie z karą uderzenia i odległości w jednym z dwóch przypadków:
 • gdy oryginalna piłka jest zgubiona gdzieś na polu z wyjątkiem obszaru kary lub leży na aucie. Oryginalna piłka nie jest już w grze (nawet, gdy została następnie znaleziona na polu po upływie trzyminutowego czasu szukania) i jest teraz niewłaściwą piłką, która nie może być grana (zob. reguła 6.3c).
 • gdy piłka prowizoryczna jest zagrana z miejsca leżącego bliżej dołka niż miejsce, w którym powinna znajdować się piłka oryginalna. Oryginalna piłka nie jest już w grze (nawet gdy została następnie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu szukania lub została znaleziona bliżej dołka niż miejsce przybliżone) i jest teraz niewłaściwą piłką, która nie może być grana (zob. reguła 6.3c).
Jeżeli gracz zagra piłkę prowizoryczną prawie w to samo miejsce, w którym znajduje się piłka oryginalna i nie jest możliwe rozróżnienie piłek:
 • jeżeli na polu zostanie znaleziona tylko jedna piłka, to ta piłka uważana jest za piłkę prowizoryczną, która staje się piłką w grze,
 • jeżeli na polu zostaną znalezione obie piłki, gracz musi wybrać jedną z nich i ta piłka uważana jest za piłkę prowizoryczną, która staje się piłką w grze, a druga piłka jest piłką zgubioną i nie może być grana.
Wyjątek – gracz może użyć innej piłki zgodnie z inną regułą, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, co stało się z piłką: gracz ma dodatkową opcję, gdy jego piłka nie została znaleziona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka:
 • zatrzymała się na polu i została przemieszczona przez czynnik zewnętrzny (zob. reguła 9.6),
 • zatrzymała się na polu w sztucznym utrudnieniu ruchomym lub na nim (zob. reguła 15.2b) lub w nienormalnych warunkach na polu lub na nich (zob. reguła 16.1e),
 • albo została celowo odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę (zob. reguła 11.2c).
Gdy wystąpi jedna z tych sytuacji, gracz może:
 • zastąpić inną piłką zgodnie z tą regułą,
 • albo potraktować piłkę prowizoryczną jako piłkę w grze z karą uderzenia i odległości.
(3) Kiedy piłka prowizoryczna musi być wykluczona z gry. Gdy piłka prowizoryczna nie jest jeszcze piłką w grze, to musi być wykluczona w obu przypadkach:
 • gdy piłka oryginalna została znaleziona na polu poza obszarem kary przed upływem trzyminutowego czasu szukania. Gracz musi grać piłkę oryginalną tak jak leży.
 • gdy piłka oryginalna została znaleziona w obszarze kary lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że leży w obszarze kary. Gracz musi grać piłkę oryginalną tak jak leży lub wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 17.1d.
W obu przypadku:
 • gracz nie może wykonać więcej uderzeń piłką prowizoryczną, która jest teraz niewłaściwą piłką (zob. reguła 6.3c),
 • i wszystkie uderzenia wykonane piłką prowizoryczną przed jej wykluczeniem z gry (włączając w to uderzenia wykonane i uderzenia karne związane z graniem tej piłki) nie są uwzględniane w wyniku.
Gracz może poprosić innych, aby nie szukali oryginalnej piłki, gdyż woli kontynuować grę piłką prowizoryczną, ale oni nie mają obowiązku tego zrobić.  Jeżeli piłkę prowizoryczną nie uznano za piłkę w grze i zostanie znaleziona piłka, która może być oryginalną piłką, gracz musi dołożyć wszelkich racjonalnych starań, aby ją zidentyfikować. Jeżeli gracz tego nie zrobi, Komitet może zdyskwalifikować gracza zgodnie z regułą 1.2a, jeżeli uzna, że było to poważne wykroczenie sprzeczne z duchem gry.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej