Drukuj rozdział
7
Szukanie piłki: znalezienie i identyfikacja piłki
Cel reguły: Reguła 7 pozwala graczowi podjąć takie działania, zgodne z regułami, które po każdym uderzeniu pozwolą mu znaleźć swoją piłkę.
 • Jednak gracz musi działać w rozsądny sposób, gdyż może otrzymać karę za nadmierne działania, powodujące poprawienie warunków wpływających na jego następne uderzenie.
 • Jeżeli podczas szukania lub identyfikowania piłki zostanie ona przypadkowo przemieszczona, to gracz nie otrzyma kary, jeżeli odłoży ją na oryginalne miejsce.
7
Szukanie piłki: znalezienie i identyfikacja piłki
7.1

Jak szukać piłki zgodnie z regułami

7.1a

Gracz może podjąć uzasadnione działania, aby znaleźć i zidentyfikować piłkę

Gracz jest odpowiedzialny za znalezienie swojej piłki w grze po każdym uderzeniu. Gracz, by znaleźć piłkę i ją zidentyfikować, może podjąć takie działania:
 • odgarniać piasek i wodę
 • i poruszać oraz odchylać trawę, krzaki, gałęzie drzew i inne rosnące lub przyczepione naturalne obiekty, a także złamać te obiekty, ale tylko wtedy, gdy złamanie będzie wynikiem innych racjonalnych działań podjętych w celu znalezienia lub identyfikacji piłki.
Jeżeli podjęte działania prowadzone w przepisowy sposób poprawią warunki wpływające na uderzenie:
 • nie ma kary zgodnie z regułą 8.1a, gdy poprawienie jest wynikiem racjonalnego szukania.
 • jednak, gdy poprawienie było wynikiem nieadekwatnych działań, gracz otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 8.1a.
W trakcie szukania i identyfikowania piłki gracz może usunąć naturalne utrudnienia ruchome w sposób dopuszczony w regule 15.1, a także usunąć sztuczne utrudnienia ruchome tak, jak zezwala na to reguła 15.2.
7.1b

Sposób postępowania, gdy piasek wpływający na położenie piłki gracza został odgarnięty podczas jej szukania i identyfikowania

 • Gracz musi odtworzyć oryginalne położenie piłki w piasku, ale może pozostawić widoczną małą część piłki, jeżeli piłka była cała zakryta piaskiem.
 • Jeżeli gracz zagra piłkę bez odtworzenia oryginalnego położenia, otrzymuje karę główną.
7.2

Sposób identyfikacji piłki

Leżąca piłka gracza może być zidentyfikowana na jeden z poniższych sposobów:
 • Gracz lub ktokolwiek inny widzi piłkę leżącą w miejscu, w którym jest wiadome, że jest to piłka gracza.
 • Poprzez rozpoznanie znaku identyfikującego gracza na piłce (zob. reguła 6.3a), jednak nie dotyczy to sytuacji, gdy identyczna piłka z identycznym znakiem identyfikacyjnym znajduje się również w tym samym obszarze.
 • Poprzez znalezienie piłki tej samej marki, modelu, numeru i przy uwzględnieniu warunku, że piłka gracza jest w obszarze, w którym powinna się znajdować. Jednak nie dotyczy to sytuacji, gdy identyczna piłka zostanie znaleziona w tym samym obszarze i nie ma możliwości rozpoznania, która z nich jest piłką gracza.
Jeżeli prowizoryczna piłka gracza nie może być odróżniona od jego oryginalnej piłki, zob. reguła 18.3c(2).
7.3

Podniesienie piłki w celu identyfikacji

Jeżeli piłka może być piłką gracza, ale nie może być zidentyfikowana, gdy leży na ziemi:
 • gracz może podnieść piłkę, aby ją zidentyfikować (w tym obrócić ją), ale:
 • położenie piłki musi być najpierw zaznaczone, a piłka nie może być oczyszczona bardziej niż jest to konieczne do jej identyfikacji (z wyjątkiem putting greenu) (zob. reguła 14.1).
Jeżeli podniesiona piłka jest piłką gracza lub piłką innego gracza, to musi być odłożona na oryginalne miejsce (zob. reguła 14.2). Jeżeli gracz podnosi swoją piłkę zgodnie z tą regułą, gdy nie jest to niezbędne do jej identyfikacji (z wyjątkiem putting greenu, gdzie gracz może ją podnieść zgodnie z regułą 13.1b), błędnie zaznaczy miejsce piłki przed jej podniesieniem lub wyczyści ją, gdy nie jest to dozwolone, otrzymuje karę jednego uderzenia. Kara za zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 7.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
7.4

Piłka przypadkowo przemieszczona podczas jej szukania lub identyfikowania

Nie ma kary, gdy piłka gracza została przypadkowo przemieszczona przez gracza, przeciwnika lub kogoś innego podczas szukania lub identyfikowania jej. Jednak, jeżeli gracz spowoduje przemieszczenie piłki, przed rozpoczęciem poszukiwań, otrzymuje jedno uderzenie karne zgodnie z regułą 9.4b. Zgodnie z tą regułą „przypadkowo” oznacza, że piłka zostanie przemieszczona przez kogokolwiek podejmującego rozsądne działania, aby znaleźć piłkę, które mogą ujawnić jej położenie w wyniku przemieszczenia jej (np. szurając stopami po wysokiej trawie lub potrząsając drzewem).  W takich sytuacjach piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2). Postępujemy wtedy w następujący sposób:
 • jeżeli piłka leżała na, pod lub przy sztucznym utrudnieniu nieruchomym, integralnej części pola, obiekcie granicznym lub rosnącym albo przyczepionym naturalnym obiekcie, piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce na, pod lub przy takim obiekcie (zob. reguła 14.2c).
 • jeżeli piłka była przysypana piaskiem, oryginalne położenie musi być odtworzone a piłka musi zostać odłożona na to położenie (zob. reguła 14.2d(1)). Jednak gracz może pozostawić małą widoczną część piłki.
Zob. także regułę 15.1a (ograniczenia podczas celowego usuwania pewnych naturalnych utrudnień ruchomych przed odłożeniem piłki). Kara naruszenie reguły 7.4: Kara główna.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej