Drukuj rozdział
11
Piłka w ruchu przypadkowo uderza osobę, zwierzę lub przedmiot: celowe działania wpływające na piłkę w ruchu
Cel reguły: Reguła 11 omawia, co zrobić, jeżeli poruszająca się piłka gracza uderzy osobę, zwierzę, sprzęt lub dowolny przedmiot na polu. Kiedy zdarzy się to przypadkowo, nie ma kary i gracz musi zaakceptować taki efekt, bez względu czy jest to korzystne czy też nie i grać piłkę z miejsca, w którym się zatrzymała. Reguła 11 zabrania graczowi podjęcia celowych działań mogących wpłynąć na zatrzymanie piłki w ruchu.
11
Piłka w ruchu przypadkowo uderza osobę, zwierzę lub przedmiot: celowe działania wpływające na piłkę w ruchu
Regułę stosujemy w czasie ruchu piłki w grze (niezależnie od tego, czy występuje to po uderzeniu czy też przed nim), z wyjątkiem sytuacji, gdy piłka jest w ruchu po zdropowaniu w obszarze uwolnienia. Tę sytuację omawia reguła 14.3.
11.1

Piłka w ruchu przypadkowo uderza w osobę lub czynnik zewnętrzny

11.1a

Nie ma kary dla żadnego gracza

Jeżeli poruszająca się piłka gracza przypadkowo uderzy w dowolną osobę (w tym gracza) lub czynnik zewnętrzny:
 • nie ma kary dla żadnego gracza.
 • dotyczy to również sytuacji, gdy piłka uderzy w gracza, przeciwnika, innego gracza lub ich caddie lub w sprzęt.
Wyjątek – piłka zagrana na putting greenie w stroke play: jeżeli poruszająca się piłka gracza uderzy w drugą piłkę w spoczynku na putting greenie a obie piłki przed uderzeniem leżały na putting greenie, gracz otrzymuje karę główną (dwa uderzenia karne).
11.1b

Miejsce, z którego piłka musi być zagrana

(1) Gdy piłka jest zagrana spoza putting greenu. Jeżeli poruszająca się piłka gracza zagrana spoza putting greenu, przypadkowo uderzy w jakąś osobę (w tym gracza) lub w czynnik zewnętrzny (w tym sprzęt), wtedy zwykle piłka musi być grana tak jak leży. Jednak, jeżeli piłka spocznie na jakiejkolwiek osobie, zwierzęciu lub poruszającym się czynniku zewnętrznym, gracz nie może grać piłki tak, jak leży. Zamiast tego, gracz musi skorzystać z uwolnienia:
 • Kiedy piłka spocznie na jakiejkolwiek osobie, zwierzęciu lub poruszającym się czynniku zewnętrznym poza putting greenem. Gracz musi dropować oryginalną piłkę lub inną piłkę w obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
  • Punkt odniesienia: przybliżony punkt bezpośrednio pod miejscem pierwszego zatrzymania się piłki na osobie, zwierzęciu lub poruszającym się czynniku zewnętrznym.
  • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
  • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
   • Musi być w tym samym obszarze pola, co punkt odniesienia, i
   • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.
 • Kiedy piłka spocznie na jakiejkolwiek osobie, zwierzęciu lub poruszającym się czynniku zewnętrznym na putting greenie. Gracz musi umieścić oryginalną piłkę lub inną piłkę w przybliżonym miejscu bezpośrednio pod miejscem pierwszego zatrzymania się piłki na osobie, zwierzęciu lub poruszającym się czynniku zewnętrznym, stosując procedury odkładania piłki w regułach 14.2b(2) i 14.2e.
Kara za granie z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 11.1b(1): kara główna zgodnie z regułą 14.7. (2) Gdy piłka jest zagrana z putting greenu. Jeżeli poruszająca się piłka gracza zagrana z putting greenu przypadkowo uderzy w gracza lub czynnik zewnętrzny, wtedy zazwyczaj piłka musi być grana tak jak leży. Jednak, jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że poruszająca się piłka uderzyła w którykolwiek z wymienionych niżej elementów na putting greenie, gracz musi powtórzyć uderzenie grając piłką oryginalną lub inną piłką z miejsca, z którego to uderzenie zostało wykonane (zob. reguła 14.6):
 • osobę inną niż:
  • gracz,
  • lub osobę przytrzymująca flagę (omawia to reguła 13.2b(2), ale nie ta).
 • sztuczne utrudnienie ruchome inne niż:
  • kij użyty do wykonania uderzenia,
  • znacznik,
  • piłka w spoczynku (zobacz w regule 11.1a czy wystąpi kara w stroke play),
  • lub flaga (omawia to reguła 13.2b(2), ale nie ta).
 • zwierzę, inne niż zdefiniowane jako naturalne utrudnienie ruchome (np. owad).
Jeżeli gracz powtórzy to uderzenie, ale zrobi to z niewłaściwego miejsca, otrzyma karę główną zgodnie z regułą 14.7. Jeżeli gracz nie powtórzy uderzenia, otrzyma karę główną a uderzenie zostanie zaliczone, ale nie będzie to zagranie z niewłaściwego miejsca. Zob. reguła 25.4k (dla graczy, którzy używają urządzenia wspomagającego mobilność reguła 11.1b(2) jest zmodyfikowana tak, że piłka uderzająca to urządzenie jest grana tak jak leży).
11.2

Piłka w ruchu celowo odbita lub zatrzymana przez osobę

11.2a

Stosowanie reguły 11.2

Tę regułę stosuje się tylko wtedy, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że poruszająca się piłka gracza była celowo odbita lub zatrzymana przez osobę, gdy:
 • osoba celowo dotyka piłki w ruchu,
 • lub piłka w ruchu uderza w jakiś sprzęt lub inny przedmiot (z wyjątkiem znacznika lub innej piłki w spoczynku zanim ta piłka została zagrana lub w jakiś sposób poruszona) lub w dowolną osobę (np. caddiego gracza), którą gracz celowo umieścił lub zostawił w konkretnym miejscu tak, żeby ten sprzęt, przedmiot lub ta osoba mogli odbić lub zatrzymać tę piłkę w ruchu.
Wyjątek – piłka celowo odbita lub zatrzymana w match play, kiedy nie ma żadnej szansy, aby piłka wpadła do dołka: piłka przeciwnika w ruchu, która jest celowo odbita lub zatrzymana w momencie, kiedy nie istnieje szansa na to, że piłka wpadnie do dołka i kiedy nastąpiło poddanie; lub kiedy wymagane było, żeby piłka wpadła do dołka, aby zremisować dołek, omawiane jest w regule 3.2a(1) lub 3.2b(1), a nie w niniejszej regule. Prawo gracza do podniesienia piłki lub znacznika przed wykonaniem uderzenia, gdy ma uzasadnione przekonanie, że jego piłka lub znacznik mogą pomóc lub zakłócić grę; omówiono w regule 15.3.
11.2b

Nałożenie kary na gracza

 • Gracz otrzyma karę główną, gdy celowo odbije lub zatrzyma piłkę w ruchu.
 • Nie ma znaczenia fakt, czy jest to piłka gracza czy piłka zagrana przez przeciwnika lub innego gracza w stroke play.
Wyjątek – piłka poruszająca w wodzie: nie ma żadnej kary, gdy gracz podniósł swoją piłkę poruszającą się w tymczasowej wodzie lub w wodzie w obszarze kary, gdy korzystał z uwolnienia zgodnie z regułą 16.1 lub 17 (zob. reguła 10.1d wyjątek 3). Zob. reguły 22.2 (w foursomes, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera związane z piłką gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie samego gracza.
11.2c

Miejsce, z którego piłka musi być zagrana, gdy została celowo odbita lub zatrzymana

Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że poruszająca się piłka gracza została celowo odbita lub zatrzymana przez osobę (nie jest ważne, czy piłka została znaleziona), to nie może być grana tak jak leży. Zamiast tego, gracz musi wziąć uwolnienie: (1) uderzenie wykonane poza putting greenem. Gracz musi wziąć uwolnienie w przybliżonym miejscu, w którym piłka mogłaby się zatrzymać, gdyby nie została odbita albo zatrzymana:
 • gdy piłka mogłaby się zatrzymać gdziekolwiek na polu poza putting greenem. Gracz musi dropować piłkę oryginalną lub inną w tym obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
  • Punkt odniesienia: przybliżony punkt, w którym piłka mogłaby się zatrzymać.
  • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
  • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
   • Musi być w tym samym obszarze pola, co punkt odniesienia,
   • i nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.
Wyjątek – przybliżone miejsce zatrzymania piłki w obszarze kary: jeżeli przybliżone miejsce położenia piłki znajduje się w obszarze kary, to gracz nie jest zobowiązany do skorzystania z uwolnienia zgodnie z tą regułą. Zamiast tego, gracz może bezpośrednio wziąć uwolnienie z obszaru kary zgodnie z regułą 17.1d w oparciu o przybliżony punkt, w którym piłka przekroczyłaby granicę obszaru kary.
 • gdy piłka mogłaby zatrzymać się na putting greenie. Gracz musi umieścić oryginalną piłkę lub inną piłkę w przybliżonym miejscu, w którym piłka mogłaby się zatrzymać, stosując procedury odkładania piłki zgodnie z regułami 14.2b(2) i 14.2e.
 • gdy piłka mogłaby zatrzymać się na aucie. Gracz musi wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2.
Kara za zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 11.2c(1): kara główna zgodnie z regułą 14.7a. (2) uderzenie wykonane z putting greenu. Gracz musi powtórzyć uderzenie, grając oryginalną piłką lub inną piłką z miejsca, z którego to uderzenie zostało wykonane (zob. reguła 14.6). Jeżeli gracz powtórzy to uderzenie, ale z niewłaściwego miejsca otrzyma karę główną zgodnie z regułą 14.7. Jeżeli gracz nie powtórzy uderzenia, otrzyma karę główną a uderzenie zostanie zaliczone, ale nie będzie to zagranie z niewłaściwego miejsca.
11.3

Celowe usunięcie przedmiotu lub poprawienie warunków, które wpływają na piłkę w ruchu

Podczas ruchu piłki, gracz nie może celowo podjąć żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na miejsce zatrzymania się piłki (bez względu na to, czy jest to piłka gracza czy kogoś innego) poprzez:
 • zmianę fizycznych warunków poprzez działania przedstawione w regule 8.1a (np. odłożenie divota lub przyciśnięcie podniesionego kawałka darni),
 • lub podniesienie lub usunięcie:
  • naturalnych utrudnień ruchomych (zob. reguła 15.1a wyjątek 2),
  • lub sztucznych utrudnień ruchomych (zob. reguła 15.2a wyjątek 2).
Gracz narusza niniejszą regułę, podejmując powyższe celowe działania, nawet jeżeli te działania ostatecznie nie wpłyną na miejsce zatrzymania piłki. Wyjątek – przesunięcie flagi, piłki leżącej na putting greenie i sprzętu innego gracza: ta reguła nie zabrania graczowi podniesienia lub przesunięcia:
 • wyjętej flagi,
 • piłki leżącej na putting greenie (sprawdź reguły 9.4, 9.5 i 14.1 czy zgodnie z tymi regułami wystąpi kara),
 • lub sprzętu należącego do dowolnego gracza (innego niż piłka w spoczynku gdziekolwiek poza putting greenem lub znacznik gdziekolwiek na polu).
Wyjmowanie flagi z dołka (w tym przytrzymywaniem jej) w czasie ruchu piłki omawia reguła 13.2, a nie niniejsza reguła. Kara za podjęcie niedozwolonych działań naruszających regułę 11.3: kara główna. Zob. reguły 22.2 (w foursomes każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej