Drukuj rozdział
9
Piłka grana tak, jak leży; piłka w spoczynku podniesiona lub przemieszczona
Cel reguły: Reguła 9. omawia główną zasadę gry: „graj piłkę tak, jak leży”.
 • Jeżeli piłka gracza zatrzyma, się a potem zostanie przemieszczona przez siły natury takie jak wiatr czy woda, gracz zazwyczaj musi grać ją z nowego miejsca.
 • Jeżeli przed wykonaniem uderzenia piłka w spoczynku zostanie podniesiona lub przemieszczona przez dowolną osobę lub czynnik zewnętrzny, to musi być odłożona na miejsce.
 • Gracze powinni zachować ostrożność, gdy znajdują się w pobliżu jakiejkolwiek piłki w stanie spoczynku, a gracz, który spowoduje przemieszczenie własnej piłki lub piłki przeciwnika, zwykle otrzymuje karę (z wyjątkiem sytuacji, kiedy piłka znajduje się na putting greenie).
9
Piłka grana tak, jak leży; piłka w spoczynku podniesiona lub przemieszczona
Reguła 9. dotyczy piłki w grze w spoczynku na polu; zarówno podczas rundy, jak i w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a.
9.1

Piłka grana tak, jak leży

9.1a

Granie piłki z miejsca spoczynku

Spoczywająca na polu piłka gracza musi być grana tak, jak leży, z wyjątkiem sytuacji, gdy reguły wymagają lub pozwalają graczowi:
 • grać piłkę z innego miejsca na polu
 • lub podnieść piłkę, a potem odłożyć ją na oryginalne miejsce.
9.1b

Co zrobić, gdy piłka przemieści się podczas backswingu lub uderzenia

Jeżeli leżąca piłka gracza zacznie się poruszać po rozpoczęciu przez gracza uderzenia lub backswingu i gracz kontynuuje to uderzenie:
 • piłka nie może być odłożona, bez względu na to, co spowodowało to przemieszczenie;
 • zamiast tego gracz musi grać piłkę z miejsca spoczynku po uderzeniu;
 • jeżeli gracz spowoduje przemieszczenie piłki, sprawdź w regule 9.4b, czy skutkuje to otrzymaniem kary.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca naruszające regułę 9.1: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
9.2

Podjęcie decyzji, czy piłka przemieściła się i co było przyczyną przemieszczenia

9.2a

Podjęcie decyzji, czy piłka się przemieściła

Spoczywającą piłkę gracza traktuje się jako przemieszczoną tylko wtedy, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że to nastąpiło. Jeżeli piłka mogła się przemieścić, ale nie jest to ani wiadome, ani w zasadzie pewne, to traktuje się ją jako pozostającą w spoczynku i musi być grana tak, jak leży.
9.2b

Podjęcie decyzji co spowodowało przemieszczenie piłki

Kiedy leżąca piłka gracza została przemieszczona:
 • należy ustalić, co spowodowało przemieszczenie;
 • przyczyna przemieszczenia wpływa na to, czy gracz musi odłożyć piłkę, czy też grać ją tak, jak leży, oraz czy gracz otrzymuje karę.
(1) Cztery możliwe przypadki. Reguły wyróżniają tylko cztery możliwe przypadki przemieszczenia piłki w spoczynku przed wykonaniem uderzenia przez gracza:
 • siły natury, takie jak wiatr i woda (zob. reguła 9.3),
 • działania gracza, jak również działania jego caddiego (zob. reguła 9.4),
 • działania przeciwnika w match play, jak również działania caddiego przeciwnika (zob. reguła 9.5)
 • lub czynnik zewnętrzny, jak również inny gracz w stroke play (zob. reguła 9.6).
Zob. reguły 22.2 (w foursomes każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza). (2) „Wiadome lub w zasadzie pewne” standard podczas podejmowania decyzji, co spowodowało przemieszczenie piłki.
 • Przyjmuje się, że gracz, przeciwnik lub czynnik zewnętrzny spowodowali przemieszczenie piłki tylko wtedy, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że taka była przyczyna przemieszczenia.
 • Jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że przynajmniej jedna z nich spowodowała przemieszczenie, to przyjmuje się, że piłka została przemieszczona przez siły natury.
Przy stosowaniu tego standardu muszą być brane pod uwagę wszystkie racjonalnie dostępne informacje; oznacza to wszystkie informacje znane graczowi lub które może uzyskać w racjonalny sposób i bez nadmiernego opóźniania gry.
9.3

Piłka przemieszczona przez siły natury

Jeżeli siły natury (takie jak wiatr lub woda) spowodują przemieszczenie leżącej piłki gracza:
 • nie ma kary
 • i piłka musi być grana z nowego miejsca.
Wyjątek 1 – piłka na putting greenie musi być odłożona, jeżeli przemieszczenie nastąpiło po podniesieniu i odłożeniu piłki (zob. reguła 13.1d): jeżeli piłka na putting greenie została podniesiona i odłożona przez gracza na miejsce, a następnie się przemieści, to:
 • piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2);
 • powyższe obowiązuje bez względu na przyczynę, która spowodowała przemieszczenie (włączając w to siły natury).
Wyjątek 2 – piłka w spoczynku musi być odłożona, jeżeli przemieściła się na inny obszar pola lub na aut po zadropowaniu, położeniu lub odłożeniu: jeżeli gracz wprowadzi oryginalną piłkę lub inną piłkę do gry przez dropowanie, położenie lub odłożenie, a siły natury spowodują, że piłka w spoczynku przemieści się i zatrzyma w innym obszarze pola lub na aucie, to piłka musi zostać odłożona na swoje oryginalne miejsce (które, jeżeli nie jest znane, musi zostać oszacowane) (zob. reguła 14.2). Jednak dla piłki na putting greenie, która została odłożona, zobacz wyjątek 1. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
9.4

Piłka podniesiona lub przemieszczona przez gracza

Reguła dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że gracz (lub jego caddie) podniósł swoją piłkę w spoczynku lub działania gracza lub jego caddiego spowodowały jej przemieszczenie.
9.4a

Kiedy podniesiona lub przemieszczona piłka musi być odłożona

Jeżeli gracz podniesie piłkę w spoczynku lub spowoduje jej przemieszczenie, piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2), z wyjątkiem:
 • gdy gracz podniesie piłkę zgodnie z regułą, aby skorzystać z uwolnienia, lub odkłada piłkę w inne miejsce (zob. reguły 14.2d i 14.2e)
 • lub gdy piłka przemieści się zaraz po rozpoczęciu uderzenia lub backswingu uderzenia, a które potem będzie kontynuowane w celu wykonania uderzenia (zob. reguła 9.1b).
9.4b

Piłka podniesiona lub przemieszczona przez gracza

Jeżeli gracz podniesie lub celowo dotknie swojej piłki w spoczynku lub spowoduje jej przemieszczenie, otrzyma karę jednego uderzenia. Jednak występuje pięć wyjątków: Wyjątek 1 – dopuszczalne podniesienie lub przemieszczenie piłki przez gracza: nie ma kary, gdy gracz podniesie swoją piłkę lub spowoduje jej przemieszczenie zgodnie z regułą, która:
 • pozwala na podniesienie piłki a potem odłożenie jej na oryginalne miejsce,
 • wymaga przemieszczenia piłki, aby odłożyć ją na oryginalne miejsce
 • lub wymaga lub pozwala graczowi na dropowanie lub położenie piłki jeszcze raz, lub zagranie jej z innego miejsca.
Wyjątek 2 – przypadkowe przemieszczenie piłki podczas szukania lub identyfikacji jej: nie ma kary, gdy gracz przypadkowo spowoduje przemieszczenie piłki podczas szukania lub identyfikacji (zob. reguła 7.4). Wyjątek 3 – przypadkowe przemieszczenie piłki na putting greenie: nie ma kary, gdy gracz przypadkowo spowoduje przemieszczenie piłki na putting greenie (zob. reguła 13.1d), bez względu na przyczynę. Wyjątek 4 – przypadkowe przemieszczenie gdziekolwiek poza putting greenem, gdy ma zastosowanie reguła: nie ma kary, gdy gracz przypadkowo przemieści piłkę poza putting greenem podczas wykonywania rozsądnych działań:
 • zaznaczania pozycji piłki lub podniesienia lub odłożenia, gdy pozwalają na to reguły (zob. reguły 14.1 i 14.2),
 • usuwania sztucznego utrudnienia ruchomego (zob. reguła 15.2),
 • odtwarzania pogorszonych warunków, gdy jest to dozwolone (zob. reguła 8.1d),
 • skorzystania z uwolnienia zgodnie z regułą, w tym określenia, czy uwolnienie jest możliwe zgodnie z regułą (np. wykonując zamach kijem w celu ustalenia, czy nie występują zakłócenia od warunków), lub w celu określenia miejsca uwolnienia (np. określenia najbliższego punktu całkowitego uwolnienia)
 • lub mierzenia zgodnie z regułą (np., aby zadecydować o kolejności gry zgodnie z regułą 6.4).
Wyjątek 5 – piłka przemieszczona po tym, jak się zatrzymała opierając się o gracza lub sprzęt: nie ma kary, jeżeli po uderzeniu lub po dropowaniu (zob. reguła 14.3c(1)) piłka gracza po zatrzymaniu oprze się o gracza lub jego sprzęt (zob. reguła 11.1) a gracz przemieści piłkę, ruszając się lub usuwając ten sprzęt Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.4: kara główna zgodnie z regułą 14.7a. Jeżeli gracz jest zobowiązany do odłożenia przemieszczonej piłki zgodnie z regułą 9.4, ale tego nie zrobi i zagra z niewłaściwego miejsca, otrzymuje tylko karę główną zgodnie z regułą 14.7a (zob. wyjątek do reguły 1.3c(4)).
9.5

Piłka podniesiona lub przemieszczona przez przeciwnika w match play

Reguła ta dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że przeciwnik (w tym caddie przeciwnika) podniósł leżącą piłkę gracza lub w wyniku swoich działań spowodował jej przemieszczenie. Jeżeli przeciwnik zagra piłkę gracza jako niewłaściwą, to zastosowanie ma reguła 6.3c(1), a nie niniejsza reguła.
9.5a

Kiedy podniesiona lub przemieszczona piłka musi być odłożona

Jeżeli przeciwnik podniesie lub przemieści leżącą piłkę gracza, to musi odłożyć ją na miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2), z wyjątkiem sytuacji:
 • gdy przeciwnik daruje następne uderzenie, dołek lub mecz (zob. reguła 3.2b)
 • lub gdy przeciwnik podniesie lub przemieści piłkę gracza na jego prośbę, ponieważ gracz zamierza skorzystać z uwolnienia lub zamierza odłożyć piłkę w innym miejscu zgodnie z regułą.
9.5b

Kara za podniesienie lub celowe dotknięcie piłki lub spowodowanie jej przemieszczenia

Jeżeli przeciwnik podniesie lub celowo dotknie leżącej piłki gracza, lub spowoduje jej przemieszczenie, otrzymuje karę jednego uderzenia. Jednak jest kilka wyjątków: Wyjątek 1 – dozwolone jest, aby przeciwnik podniósł piłkę gracza: Nie ma kary, gdy przeciwnik podniesie piłkę:
 • gdy daruje uderzenie, dołek lub ten mecz graczowi
 • lub na życzenie gracza.
Wyjątek 2 – błędne zaznaczenie i podnoszenie piłki gracza na putting greenie: nie ma kary, kiedy przeciwnik zaznaczy miejsce piłki gracza i podniesie ją na putting greenie błędnie myśląc, że to jego (przeciwnika) piłka. Wyjątek 3 – kilka wyjątków identycznych do tych, które dotyczą gracza: nie ma kary, kiedy przeciwnik przypadkowo spowoduje przemieszczenie piłki podczas działań zawartych w wyjątkach 2, 3, 4 lub 5 w regule 9.4b. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.5: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
9.6

Piłka podniesiona lub przemieszczona przez czynnik zewnętrzny

Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że czynnik zewnętrzny (włączając w to innego gracza w stroke play i inną piłkę) podniósł lub przemieścił piłkę gracza w spoczynku:
 • nie ma kary
 • i piłka musi zostać odłożona na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi być określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2).
Nie ma znaczenia, czy piłka gracza została znaleziona, czy też nie. Jednak jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka była podniesiona lub przemieszczona przez czynnik zewnętrzny i piłka jest zgubiona, gracz musi zastosować karę uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2. Jeżeli piłka gracza została zagrana jako niewłaściwa piłka przez innego gracza, to stosuje się regułę 6.3c(2), a nie niniejszą regułę. Kara za granie z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.6: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
9.7

Znacznik podniesiony lub przemieszczony

Ta reguła wyjaśnia postępowanie w sytuacji, gdy znacznik zaznaczający miejsce podniesionej piłki jest podniesiony lub przemieszczony przed odłożeniem piłki.
9.7a

Piłka lub znacznik muszą być odłożone

Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że znacznik gracza został podniesiony lub przemieszczony w jakiś sposób (łącznie z siłami natury) to przed odłożeniem piłki, gracz musi:
 • albo odłożyć piłkę na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane, to musi zostać określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2),
 • albo umieścić znacznik, aby zaznaczyć to oryginalne miejsce.
9.7b

Kara za podniesienie znacznika lub spowodowanie jego przemieszczenia

Jeżeli gracz lub jego przeciwnik w match play podniesie znacznik gracza lub spowoduje jego przemieszczenie (kiedy piłka jest podniesiona, ale jeszcze nie odłożona), gracz lub przeciwnik otrzymuje jedno uderzenie karne. Wyjątek - wyjątki do reguły 9.4b i 9.5b dotyczą podnoszenia znacznika lub spowodowania jego przemieszczenia: we wszystkich przypadkach, w których gracz lub przeciwnik nie otrzymują kary za podniesienie piłki gracza lub przypadkowe spowodowanie jej przemieszczenia, nie ma też kary za podniesienie lub przypadkowe przemieszczenie znacznika gracza. Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.7: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej